ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

 201 – Агрономія

Адаптивні технології в рослинництві

Географічні інформаційні системи у землеробстві

Сільськогосподарські меліорації

Спеціальне землеробство

Спеціальне рослинництво

Сучасні екологічні проблеми та збалансоване природокористування в агрономії

207 – ВБА

Загальна гістологія та ембріологія риб

Загальна гістологія та ембрілогія 2019

Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів

Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів 2019

Інтенсивні технології в аквакультурі

Інтенсивні технології в аквакультурі 2019

Культура наукової української мови

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження 2019

Моніторинг селекційних процесів

Моніторинг селекційних процесів 2019

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві 2019

051 – Економіка

Глобальна економіка

Економічне управління розвитком субєктів агробізнесу

Інноваційна економіка

Конкурентоспроможність підприємств

Корпоративне управління

Проблеми економіки сталого розвитку

Просторова економіка

Психологія маніпулювання

Психологія спілкування

Стратегічне управління

Сучасні економічні теорії

Фінансовий інжиніринг

Силабуси ВК

204 – ТВППТ 

Біологія адаптації с.-г. тварин

Популяційна генетика

Селекційні методи підвищення продуктивності свиней

Сучасні тенденції світової технології переробки і зберігання с.-г. продукції

Молекулярна генетика

Еволюційні основи селекції

Моніторинг селекційних процесів

Лабораторні (спеціальні) методи дослідження

Каталог вибіркових дисциплін