ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Університету, що забезпечує організацію та управління навчально-методичною роботою. Діяльність відділу спрямована на вдосконалення, модернізацію та оптимізацію навчального процесу в частині його повноважень. У своїй діяльності відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора за напрямом діяльності тощо.

Основні завдання відділу:

o   організація навчально-методичної роботи у напрямку вдосконалення ступеневої системи навчання;

o   планування, організація і контроль освітнього процесу з метою забезпечення безперервності професійної освіти майбутніх фахівців;

o   аналіз і вдосконалення організації навчального процесу;

o   облік і раціональний розподіл аудиторного фонду університету;

o   організація та контроль за навчально - методичним забезпеченням освітнього процесу;

o   інформаційно - консультативна і практична допомога структурним підрозділам Університету;

o   формування обсягів навчального навантаження кафедр та контроль за його розподілом між кафедрами та науково-педагогічними працівниками;

o  організація, планування і керівництво навчальною, виробничою та переддипломною практиками здобувачів вищої освіти тощо.