ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Конференції

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» ПРИСВЯЧЕНА 79-й РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, КОВАЛЕНКА ВІТАЛІЯ ПЕТРОВИЧА

 

ВСЕУКРАЇНСЬКАІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙСТАНТАПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУТВАРИННИЦТВАУКРАЇНИВУМОВАХЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» ПРИСВЯЧЕНА 79-йРІЧНИЦІВІДДНЯНАРОДЖЕННЯДОКТОРАСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХНАУК, ПРОФЕСОРА, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТАНАЦІОНАЛЬНОЇАКАДЕМІЇАГРАРНИХНАУКУКРАЇНИ, АКАДЕМІКААКАДЕМІЇНАУКВИЩОЇШКОЛИУКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОГОДІЯЧАНАУКИІТЕХНІКИУКРАЇНИ, КАВАЛЕРАОРДЕНІВ «ЗАЗАСЛУГИ» III СТУПЕНЯТАСВЯТОГОКНЯЗЯВОЛОДИМИРАКОВАЛЕНКАВІТАЛІЯПЕТРОВИЧА 6 вересня, 2019 року

 

Iнформацiйний лист

 

Більше статей...

  1. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Теорія і практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища"
  2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки», присвячена 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин
  3. Збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» 18-19 квітня 2019 року.
  4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії» 24-25 травня 2019 року
  5. IV Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку» 21 травня 2019 року, кафедра менеджменту організацій
  6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» 05-06 березня 2019 рік
  7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Будівельні матеріали, конструкції та споруди третього тисячоліття» відбудеться 22 травня 2019 року
  8. І відкрита регіональна науково-практична інтернет-конференція «Наукові читання імені В.М. Виноградова» відбудеться 23-24 травня 2019 року
  9. Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 18 -19 квітня 2019 року, кафедра економіки та фінансів
  10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 18-19 квітня 2019 року