ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Конференції

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» ПРИСВЯЧЕНА 79-й РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, КОВАЛЕНКА ВІТАЛІЯ ПЕТРОВИЧА

 

ВСЕУКРАЇНСЬКАІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙСТАНТАПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУТВАРИННИЦТВАУКРАЇНИВУМОВАХЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» ПРИСВЯЧЕНА 79-йРІЧНИЦІВІДДНЯНАРОДЖЕННЯДОКТОРАСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХНАУК, ПРОФЕСОРА, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТАНАЦІОНАЛЬНОЇАКАДЕМІЇАГРАРНИХНАУКУКРАЇНИ, АКАДЕМІКААКАДЕМІЇНАУКВИЩОЇШКОЛИУКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОГОДІЯЧАНАУКИІТЕХНІКИУКРАЇНИ, КАВАЛЕРАОРДЕНІВ «ЗАЗАСЛУГИ» III СТУПЕНЯТАСВЯТОГОКНЯЗЯВОЛОДИМИРАКОВАЛЕНКАВІТАЛІЯПЕТРОВИЧА 6 вересня, 2019 року

 

Iнформацiйний лист

 

Більше статей...

  1. III Всеукраїнська науково-практична конференції «Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою» 17 жовтня 2019 року
  2. Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛОГІСТИКИ, МАРКЕТИНГУ, ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» присвячена 35-річчю Економічного факультету (20-21 вересня 2019 р.)
  3. Матеріали першої відкритої регіональної науково-практичної Інтернет-конференції «Наукові читання імені В.М. Виноградова»
  4. Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку" (24-25 жовтня 2019 року)
  5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Будівельні матеріали, конструкції та споруди третього тисячоліття»
  6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» (здобувачі вищої освіти та молоді вчені)
  7. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Теорія і практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища"
  8. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки», присвячена 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин
  9. Збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» 18-19 квітня 2019 року.
  10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії» 24-25 травня 2019 року