ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ЄВІ/ЄФВВ для магістрів

Загальна інформація

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

основна: 23 червня –21 липня;

додаткова: 3–16 серпня.

У додатковий період (12–14 липня) зможуть зареєструватися  особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації. 

До 18 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а учасники ж додаткової сесії – до 31 липня.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року, додаткової сесії – до 18 серпня 2023 року.

 

Особливості проведення у 2023 році реєстрації вступників для проходження єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

 

1. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі ‒ реєстрація), розпочинається 08 травня і закінчується о 18:00 31 травня

Реєстрація здійснюється відповідно до цих особливостей, розроблених з використанням організаційно-технологічних засад, передбачених розділом V Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2023 року № 418.

 

2. Приймальна комісія здійснює реєстрацію за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Реєстрацію здійснює за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр), приймальна комісія ХДАЕУ здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за обраною вступником спеціальністю (навіть якщо вступник не має наміру вступати до цього закладу вищої освіти).

 

3. Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія ХДАЕУ створює її перед початком реєстрації.

 

 4. Для дистанційної реєстрації вступник у період з 08 травня та не пізніше 18:00 31 травня 2023 року, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії ХДАЕУ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. скановані копії (фотокопії):

1) заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

2) документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті:

- для громадян України - одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, зазначених у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», або посвідчення водія;

- для іноземців, осіб без громадянства - паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети;

З) документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП), зазначений в анкеті (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків);

4) документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП (для громадян України, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП, - паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, які не є громадянами України, - паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону У країни «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети);

5) документа про здобутий ступінь вищої освіти ( освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

6) довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році (додаток З), виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

7) медичного висновку про створення особливих ( спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом № 1027 /900 (далі - висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих ( спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);

8) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника ( з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 2019 року № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

 

5. Перед початком дистанційної реєстрації вступника відповідальний працівник приймальної комісії ХДАЕУ:

1) перевіряє наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надає відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи):

- підтверджує отримання документів та повідомляє, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі скановані копії (фотокопії) документів;

- надсилає повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника приймальної комісії ХДАЕУ виникли сумніви щодо її достовірності;

- надсилає повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів;

2) роздруковує надіслані документи та формує особову справу вступника для подальшого її використання в процесі реєстрації.

 

6. До початку реєстрації вступників з особливими освітніми потребами, які бажають надати висновок 086-3/о, у якому вказано на потребу створення особливих (спеціальних) умов, що не зазначені в пунктах 5 (у разі проведення вступного випробування в письмовій (бланковій) формі), 6 (у разі проведення вступного випробування в комп'ютерній формі) розділу II Порядку, приймальна комісія готує запит щодо можливості створення таких умов та разом із копією висновку 086-3/о надіслати його до відповідної регламентної комісії у день звернення вступника.

 

7. За результатами розгляду запиту приймальної комісії, зазначеного у пункті 6, зважаючи на форму та технологію проведення вступного випробування, а також матеріально-технічні можливості пунктів тестування, регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

1) особливу(і) (спеціальну(і)) умову(и), зазначену(і) у висновку 086-3/о, буде створено;

2) форма та технологія проведення вступного випробування у відповідному році не потребує створення особливих( ої) ( спеціальних( ої)) умов(и), зазначених(ої) у висновку 086-3/о;

З) через відсутність організаційно-технологічних можливостей у відповідному році неможливо створити особливих( ої) ( спеціальних( ої)) умов(и), зазначених( ої) у висновку 086-3/о.

 

8. Регіональний центр не пізніше трьох календарних днів із дня надходження запиту приймальної комісії щодо можливості створення особливих ( спеціальних) умов має за результатами його розгляду надіслати до приймальної комісії витяг з відповідного протоколу засідання регламентної комісії.

 

9. Під час реєстрації приймальна комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після оформлення екзаменаційного листка.

Запит на формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -Сервіс).

Формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру (далі -Програма).

Перевірку достовірності інформації, наданої вступником, здійснює приймальна комісія під час реєстрації.

 

10. У процесі створення запиту на формування екзаменаційного листка з інформації, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, за допомогою Сервісу генеруються такі дані, що в подальшому передаються до Програми:

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

2) число, місяць і рік народження вступника;

З) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника ( за наявності);

5) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо­кваліфікаційний рівень) або код здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - для осіб, які завершують навчання в рік проведення вступних випробувань, або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році (додаток 3), виданої за місцем навчання, - для осіб, які завершують навчання в рік проведення вступних випробувань та персональні даю яких не вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У разі дистанційної реєстрації відповідальний працівник приймальної комісії здійснює перевірку відповідності інформації, згенерованої за допомогою Сервісу, із даними, зазначеними вступником в анкеті та відповідних документах, доданих вступником до неї.

Якщо вступник є особою із числа осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, то зазначену інформацію вносить до Сервісу представник приймальної комісії.

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносять такі дані:

- номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

- іноземна мова, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська, або німецька, або французька, або іспанська);

- інформація про спрямування предметного (их) тестування(ань) (не більше двох), з якого(их) вступник бажає пройти єдине фахове вступне випробування;

- сесія (основна чи додаткова), під час якої вступник бажає проходити певне предметне тестування єдиного фахового вступного випробування (якщо предметні тестування з вибраних спрямувань єдиного фахового вступного випробування відбуваються одночасно під час основної сесії);

- інформація про необхідність створення особливих( ої) ( спеціальних( ої)) умов(и) (код(и) умов(и)) та номер і дата висновку 086-3/о (для осіб з особливими освітніми потребами);

- інформація про населений(і) пункт(и), у якому(их) (або в передмісті якого( их)) вступник бажає пройти вступні випробування.

 

11. Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань, яку представник приймальної комісії роздруковує та:

1) у разі очної реєстрації надати для перевірки особі, яка реєструється. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки (у разі виявлення помилок внести відповідні зміни, після чого згенерувати нову реєстраційну картку). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника;

2) у разі дистанційної реєстрації здійснити повторну перевірку відповідності інформації, зазначеної в реєстраційній картці, із даними, зазначеними вступником в анкеті. Якщо дані внесено правильно - у реєстраційній картці під фразою «Зазначені дані перевірив(ла), підтверджую правильність внесених даних» зазначити свої ініціали та прізвище, на реєстраційній картці та анкеті поставити підпис (у разі виявлення помилок внести відповідні зміни, після чого згенерувати нову реєстраційну картку). Завірена реєстраційна картка разом з анкетою має зберігатися в особовій справі вступника.

 

12. Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження вступником (у разі очної реєстрації) або відповідальним працівником приймальної комісії (у разі дистанційної реєстрації) внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).

В екзаменаційному листку в спеціально відведених місцях особа, яка здійснює його формування:

- розміщує фотокартку для документів (чорно-білу або кольорову) розміром З х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

- за наявності проставляє печатку закладу вищої освіти (приймальної комісії);

- зазначає свої прізвище та ініціали і ставить підпис.

 

13. Інформацію про видавання вступнику екзаменаційного листка зазначають у журналі видавання екзаменаційних листків.

У разі дистанційної реєстрації:

1) скановані копії екзаменаційного листка та реєстраційної картки надсилають вступнику на електронну адресу, зазначену ним в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації;

2) оформлений екзаменаційний листок:

- зберігається в приймальній комісії - у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті, та видається йому особисто. Вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше ніж за два тижні до початку вступних випробувань;

- надсилають вступнику засобами поштового зв'язку (протягом трьох робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації) - у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті. У такому разі в журналі видавання екзаменаційних листків у графі «Підпис вступника» фіксують реквізити відповідного поштового відправлення. Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

 

14. Факт оформлення приймальною комісією екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

15. Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РІN-кодом, зазначеним у ньому.

 

16. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної інформації або надання в процесі дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права брати участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

З) неможливості створення вступнику для проходження вступних випробувань особливих (ої) (спеціальних(ої)) умов( и ), зазначених(ої) у висновку 086-3/о, через відсутність організаційно-технологічних можливостей відповідно до рішення регламентної комісії (у випадку, передбаченому підпунктом З пункту 7 розділу).

 

17. У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат не пізніше 31 грудня року, у якому екзаменаційний листок було видано. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

 

18. Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для участі у вступних випробуваннях, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

 

19. Якщо вступник через певні причини не зможе взяти участі у вступному(их) випробуванні(ях) - він повинен не пізніше ніж за три тижні до проведення основної сесії відповідного вступного випробування надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий екзаменаційний листок і заяву про відмову в реєстрації.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»


 

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ  УКРАЇНИ

від 21.05.2020 № 24 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»


НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 05.01.2022 №9 «Про підготовку до проведення у 2022 році вступних випробувань, що проводять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»


від 13.10.2021 №1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році»


від 08.04.2021 №408 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄФВВ)


від 05.04.2019 №441 «Про затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти»


від 28.03.2019 №411 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ)


від 29.08.2016 №1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»


від 08.04.2016 № 409 «Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаціно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»


Накази Українського центру оцінювання якості освіти

 

 ДОКУМЕНТИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ

Накази Міністерста освіти і науки України

від 26.11.2020 №1468 «Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»


від 15.10.2020 №1274 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році»


від 07.02.2020 №152 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄФВВ)


від 06.08.2020 №1010 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2020 року №935»


від 21.07.2020 №935 «Про проведення у 2020 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту»


лист МОН від 30.04.2020 №1/9-228 «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ»


від 03.02.2020 №121 «Про підготовку до проведення в 2020 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»


від 11.10.2019 №1285 «Умови прийому для здобуття вищої освіти у 2020 році»


від 28.03.2019 №410 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄФВВ)


від 16.07.2019 № 985 «Щодо проведення у 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту»


від 11.05.2019 №78 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французької мов для вступу у 2019 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»


від 10.05.2019 №76 «Про затвердження Загальних характеристих предметних тестів єдиного вступного іспиту для вступу у 2019 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»


від 11.10.2018 №1096 «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році»


від 22.03.2018 № 270 «Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році» 


від 11. 04. 2017 № 579 «Про затвердження положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році»


від 08.04.2016 № 409 «Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаціно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»


Накази Українського центру оцінювання якості освіти

від 01.07.2021 «Порядок здійснення розрахунків та умови надання платних послуг спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту в 2021 році»


від 09.06.2021 №104«Про затвердження Графіка проведення у 2021 році додаткової сесії вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти»


від 29.04.2021 № 67 «Про затвердження додаткових населених пунктів для проведення основної сесії єдиного вступного іспиту з англійської мови у 2021 році»


від 08.04.2021 №57 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань екзаменаційних робіт єдиного вступного іспиту для вступу у 2021 році на другий (магістерський) рівень вищої освіти»


від 09.04.2021 №58 «Про затвердження загальних характеристик екзаменаційних робіт єдиного вступного іспиту для вступу у 2021 році на другий (магістерський) рівень вищої освіти»


від 02.07.2020 № 113 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків та умови надання платних послуг спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту в 2020 році»


від 12.06.2020 №93«Про затвердження Графіка проведення у 2020 році додаткової сесії вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти»


від 08.04.2020 №52 «Про визначення додаткових населених пунктів для проведення основної сесії єдиного вступного іспиту з англійської мови в 2020 році»


від 12.03.2020 №34 «Про затвердження загальних характеристик предметних тестів єдиного вступного іспиту для вступу у 2020 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»


від 11.03.2020 №32 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французької мов для вступу у 2020 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»

від 03.10.2019 №136 «Порядок здійснення розрахунків та умови надання платних послуг спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту у 2019 році»


від 03.05.2018 №90 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французької мов для вступу у 2018 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»