ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Адміністративно-господарська частина

Ауд.97 головного учбового корпусу

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Призначення АГЧ

Адміністративно-господарська частина здійснює свою роботу на підставі Положення про структурні підрозділи університету і є об'єднанням структурних підрозділів, відповідальних за господарське забезпечення навчального процесу, безперебійну роботу інженерних систем та обладнання.
АГЧ очолює проректор з адміністративно-господарської роботи.
Проректору з адміністративно-господарської роботи підпорядковані головний інженер; головний енергетик; головний механік; завідуючі та коменданти гуртожитків, коменданти навчальних корпусів, водної станції, їдальні, провідного агронома дендропарку (на засадах подвійного підпорядкування).

Структура

До складу адміністративно-господарської частини входять:

  • експлуатаційно-технічний та господарський відділ (служба головного інженера);
  • ремонтно-будівельна бригада (служба головного механіка);
  • служби обслуговування гуртожитків;
  • служби обслуговування навчальних корпусів;
  • автогараж;
  • водна станція;
  • дендропарк (на засадах подвійного підпорядкування).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ПРОРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО- ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ (Завнтажити)

Склад  АГЧ:  

 Незнамов Сергій Олександрович – проректор з адміністративно-  господарської роботі
Тіт Михайло Васильович – головний інженер
Крушев Юрій Сергійович – головний енергетик
Ченін Олександр Миколайович –інженер з ОП
Прокопець Любов Леонідівна – начальник експлуатаційно-технічного відділу
Радинська Тетяна Володимирівна – інспектор гуртожитків
Досенко Олена Михайлівна – диспетчер
Мазурок Ірина Григорівна – провідний агроном дендропарку
Котовська Юліана Станіславівна – агроном дендропарку
Рябініна Лідія Ростиславівна – завгосп
Солодова Людмила Миколаївна – комендант ГУК
Павлюк Світлана Михайлівна – комендант спорткомплексу – комендант гурт. № 6
Швадченко Вікторія Миколаївна – комендант ГМФ
Іжевська Олена Олександрівна – завідувач гуртожитками №№ 2; 3
Лебедєва Людмила Петрівна – завідувач гуртожитками №№ 4,5
  Дорогов Федір Миколайович – інженер з ремонту
 

Богданова Антоніна Олександрівна – комендант УК – 4; МУК

  Йоєнко Тетяна Володимирівна – комірник,товарознавець 

Бухгалтерія

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом університету, що діє на підставі Статуту університету і підпорядковується безпосередньо ректору. У роботі керується чинним законодавством України, постановами і розпорядженнями уряду, Положенням про вищий навчальний заклад, наказами та вказівками Кабінету Міністрів України і ректора університету та іншими нормативними документами. З питання організації та методики ведення фінансової роботи відділ керується вказівками Держказначейства.

Бухгалтерію очолює головний бухгалтер Усенко Надія Миколаївна, який призначається і звільняється з посади наказом ректора університету.

На бухгалтерію покладені такі функції: керівництво роботою з організації та розвитку бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення, широке використання засобів механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, своєчасний і повний облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та своєчасне їх відображення в бухгалтерському обліку. Правильне нарахування і своєчасне перерахування всіх платежів у державний бюджет, внесків до державних цільових фондів. Складання бухгалтерської звітності на основі первинних документів та подання їх в установлені строки відповідним органам.

Положення про бухгалтерську службу (Завантажити)

Канцелярія

Загальна канцелярія  є самостійним структурним підрозділом університету, що діє на підставі Статуту  університету і підпорядковується безпосередньо ректору. Робота канцелярії регламентується положенням про неї, яке розробляється на основі положення (статуту)  про університет і інструкції з діловодства, яка погоджується протоколом ЕПК держархіву Херсонської області   та  затверджується  наказом ректора по університету.

Канцелярію очолює керівник, який призначається на посаду  і звільняється з посади ректором університету.

Основним завданням канцелярії є встановлення єдиного порядку документів документування і роботи з документами в університеті на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скороченням кількості документів.

Навчально-методичне відділення

Положення про навчально-методичне відділення

Положення про навчально-методичний центр довузівської підготовки та міжнародної освіти 

Навчально-методичне відділення є самостійним структурним підрозділом ДВНЗ «ХДАУ», діяльність якого полягає в організації, координації, здійсненні контролю, забезпеченні та методичному супроводі навчального процесу в університеті.

Навчально-методичне відділення організовує і проводить роботу від імені ректорату університету та підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи. Розпорядження навчально-методичного відділення є обов’язковими для деканатів, кафедр, професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу університету.

Детальніше...

Науково-дослідний сектор

Науково-дослідний сектор (НДС) створено у 1968 році наказом Міністерства сільського господарства СРСР від 10.02.1968 р. № 81. Переведений на повний госпрозрахунок і самофінансування з 1 лютого 1989 р. на підставі наказу Держагропрому СРСР від 04 07.1988 р. №458.

Першим    начальником     науково - дослідного сектору з 1968 по 1974 роки працював Кондіон Андрій Костянтинович, з ним пов'язано становлення НДС.

Детальніше...

Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони ім. проф. Д. Г. Шапошникова

Науково – виробнича характеристика лабораторії

Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони створена на базі науково-дослідної лабораторії рисівництва Херсонського сільськогосподарського інституту (з 1998 р. - ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет") наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України № 184 від 05.07.93 року.

Детальніше...