ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Історія і сучасність

Історична довідка

Знання людини - це її шанс в житті.
Вам надається можливість сповна використати свій шанс.

Херсонський державний агарний університет – вищий державний навчальний заклад IV рівня акредитації. Підпорядкований Міністерству аграрної політики України. Заснований 1 вересня 1874 року як Херсонське земське сільськогосподарське училище, з 1922 – Херсонський сільськогосподарський технікум, з 1929 – Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи, з 1998 року – ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет".

Детальніше...

Основні історичні події

В 1874 рік-(1вересня) відкрито Херсонське земське сільськогосподарське училище ІІІ ступеня з трирічним, потім чотирирічним строком навчання (з рішення губернського земського зібрання сесії 1872 р.). Училище підпорядковано Міністерству народної освіти Російської Імперії.

1883 рік- реорганізація училища у середній учбовий заклад ІІ ступеня з 6-тирічним строком навчання, сьомим – практичним (згідно з розпорядженням російського імператора Олександра ІІІ та Постанови Державної Ради від 22.05.1882 р.). Училище підпорядковане Міністерству Державного майна Російської Імперії (департамент землеробства та селянської промисловості).

1919 рік - перетворення училища на Херсонський сільськогосподарський інститут рішенням об’єднаного засідання Херсонського губернського і повітового земельного відділів та Ради агрономів (від 15 червня). Інститут працював кілька місяців.

1920 рік - об’єднання Херсонського сільськогосподарського училища з Політехнічним інститутом у сільськогосподарський технікум зі статусом вузу (наказ Миколаївського губнаросвіти).

1928 рік - сільськогосподарський технікум реорганізовано в Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д.Цюрупи (рішення Ради наркомів УРСР від 11 серпня 1929 р.).

1998 рік 2 червня відбулося перетворення Херсонського сільськогосподарського інституту на ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" (Постанова Кабінету Міністрів України № 767 від 02.06.1998 р.).

Матеріально-технічна база ДВНЗ "ХДАУ"

Матеріально-технічну базу університету складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні та фінансові цінності. Балансова вартість будинків, споруд та обладнання на суму 33228 тис.грн., в т.ч. комп'ютерної техніки – 469,2 тис. грн. Загальний бібліотечний фонд налічує  447865 підручників на суму  501,7тис.грн. Щорічна кількість читачів – 7000. Площа земельної ділянки університету 13,8 га, на якій розташовані 4 навчально-лабораторні будинки – 57669 м2 (разом з філіями кафедр), 5 гуртожитків – 15743 м2, в яких мешкають 1100 студентів. В ДВНЗ "ХДАУ"  є виробнича земельна ділянка площею 778 га ріллі, куди входить експериментальна польова сівозміна 774 га та дослідне поле 34 га. На території університету  розташована їдальня на 350 місць, є спортивний зал площею 1000 м2.

Статус та символіка

Статус університету

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" (ДВНЗ "ХДАУ")-один з провідних вищих навчальних закладів на півдні України, який готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Університет має IV найвищий рівень акредитації ВНЗ в Україні - Ліцензія АД №041484 від 14.08.2012р..

В університеті 5 факультетів: агрономічний, біолого-технологічний, рибного господарства та природокористування, водного господарства, будівництва та землевпорядкування, економічний.

Напрями підготовки: агрономія; технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; водні біоресурси і аквакультура; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; будівництво; гідротехніка (водні ресурси); облік і аудит; економіка підприємства; менеджмент.

Здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікайійними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр працює аспірантура і докторантура.

Символіка ДВНЗ "ХДАУ"

                                                          Малий герб університету           Великий герб університету

Гімн Херсонського державного аграрного університету

До125-річчя ДВНЗ "ХДАУ"

Муз. В.І.Голубенка
Сл. Н.Я. Барсукової
Український текст:
М.І. Братана, В.П.Кулика

Цвітуть сади розлогі та квітчасті,
Шумлять поля без краю, без кінця,
У цьому храмі випало нам щастя
Нести в науку віддані серця.

ПРИСПІВ:
Земля, земля, привільна та багата,
Де родить жито з доброї ріллі.
Ми клянемося, люба альма-матер,
Господарями йти по цій землі. : 2р

Гримлять фанфар всепереможні звуки,
Під небом вічним - колос золотий,
Завжди у шані хліборобські руки,
Життя прожить - не поле перейти...

ПРИСПІВ

Нема на світі іншої розради,
Як хліб ростити на святій землі,
А ще плекати грона виноградні,
Там, де Дніпро стрічає журавлів

ПРИСПІВ

Асоціація випускників ХДАУ

06 листопада 2012 року в головному корпусі ХДАУ відбулись установчі збори по заснуванню Асоціації випускників Херсонського державного аграрного університету ( Херсонського СГІ ім.О.Д.Цюрупи) згідно порядку денного:


1. Заснування Асоціації випускників ХДАУ та прийняття її Статуту.
2. Вибори Голови та членів Правління асоціації випусників.
3. Створення Благодійного фонду Асоціації випускників ХДАУ та прийняття його Статуту.
4. Вибори керівного складу Благодійного фонду Асоціації випускників.
5. Затвердження Положення про Наглядову раду.
6. Вибори членів Наглядової ради.
7. Різне.
Перед початком зборів зареєструвалось 93 особи з числа випускників ХДАУ минулих років  ( Херсонського СГІ ім.О.Д.Цюрупи) .

Детальніше...