ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Технікуми

Скадовський технікум Херсонського ДАУ

Положення техникума

Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет" був створений у 1964 році згідно Постанови Ради Міністрів СРСР від 23 червня 1964 р. та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 13 серпня 1964 р.,  як Скадовський радгосп-технікум. У 1993 році радгосп-технікум був підпорядкований Міністерству сільського господарства і продовольства України і був реорганізований у Скадовський сільськогосподарський технікум. У 1997 році на підставі наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України №120 від 17 червня 1997 р. "Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів" був ліквідований як юридична особа і увійшов на правах структурного підрозділу до складу Херсонського державного аграрного університету.

 

Скадовський технікум Херсонського державного аграрного університету,
2009 р.

 

Місцезнаходження технікуму: 75705, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області.

Основними напрямами діяльності технікуму є: підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов‘язаннями висококваліфікованих фахівців для підприємств агропромислового комплексу; курсова підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка робітничих  кадрів; фінансово-господарська діяльність.

Відповідно до рішення МАК від 16 вересня 1993р., протокол N6, колегії Міносвіти України від 29 вересня 1993р., протокол N16/5, ДАК від 6 липня 1999 р.  протокол № 22 та рішенням ДАК від 22.06.2004  Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет" віднесений до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст  за такими напрямами і спеціальностями:

5.0910103 – "Виробництво і переробка продукції рослинництва";

5.0910102 – "Організація і технологія ведення фермерського господарства".

Навчання на денному відділенні технікуму ведеться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Студенти I та II курсів поряд з спеціальними дисциплінами вивчають загальноосвітні предмети: українська мова, українська література, зарубіжна література, математика, основи інформатики, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, хімія, фізика і астрономія, іноземна мова, фізкультура і здоров‘я, захисник Вітчизни, що надає можливість згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 та наказом № 448 від 16.12.1997 року Міністерства освіти України (пункт 2) особам, які під час навчання у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації одержали повну загальну  середню освіту, видаються також атестати про повну загальну середню освіту.

За час існування навчального закладу було підготовлено близько 6,5 тисяч фахівців сільського господарства.

Директор технікуму з квітня 2008 року Гончарський Іван Львович.

На протязі останніх років керівництво технікуму надає значну увагу розвитку навчально-матеріальної бази, створенню належних побутових умов для студентів і персоналу, що сприяє виконанню державного замовлення на підготовку фахівців та плану їх випуску.

Інтеграційні зв‘язки з Державним вищим навчальним закладом "ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"" забезпечують ступеневу підготовку випускників технікуму у відповідності з чинним законодавством.

 

Свято осені в Скадовському технікумі, вересень 2009 р.