ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Таврійський науковий вісник

Таврійський науковий вісник. Випуск 18

[Титул]

[Зміст] 281-283

Ушкаренко В.О., Морозов В.В., [Ігнатенко М.Г, Морозов О.В. Теоретичні та методологічні засади визначення ефективності, відтворення і збереження земельних ресурсів (на прикладі Херсонської області)] 3

Ушкаренко В.О., Андрусенко І.І. [Еколого-біологічні проблеми використання поливних земель у Південному степу] 9

Ушкаренко В.О., Пелих В.Г., Липнягов П.П, Липнягов Н.П. [Основні напрямки соєвої програми Навчально-науково-виробничого комплексу «Херсонський агроуніверситет» і деякі результати її реалізації в Україні] 21

Орлюк А.П., Шапоринська Н.М. [Різноякісність насіння озимої пшениці залежно від розташування його у колосі] 27

Гамаюнова В.В. Філіп’єв І.Д., Підручна О.В., Гамаюнов В.Є. [Вміст амінокислот в зерні зрошуваної пшениці в залежності від добрив в умовах півдня України] 32

Гамаюнова В.В., Каращук Г.В. [Вплив мінеральних добрив на деякі біометричні показники та урожай зерна сорізу при вирощуванні його в умовах зрошення півдня України] 39

Зозуля О.Л., Цицюра Я.Г. [Оцінка комбінаційної здатності самозапилених ліній кукурудзи за ознакою “Вологість зерна”] 44

Базалій В.В. [Характер прояву кількісних ознак за різних умов вирощування і їх використання в практичній селекції озимої пшениці] 48

Ярчук І.І. [Вплив гідротермічних і агротехнічних факторів на урожайність озимої пшениці] 52

Аверчев О.В., Колесник Д.П. [Сучасний стан та перспективи розвитку гречкосіяння в Херсонській області] 57

Криницька Л.А. [Генетична модифікація у сільському господарстві: небезпека і винагорода (Огляд іноземної наукової літератури)] 61

Новицький Г.І. [Особливості водного режиму посівів люцерни насіннєвого призначення] 67

Чуркіна Т.Ю. [Мінливість і успадкування маси 100 насінин у колекційних та гібридних зразках культурної сої в умовах зрошення півдня України] 71

Жуйков О.Г. [Вплив окремих елементів агротехніки на врожайність, олійність насіння та господарськоцінні ознаки гірчиці Сарептської в умовах зрошення] 75

Бородай В.П., Базиволяк С.М. [Удосконалення прийомів племінної роботи з птицею м'ясних кросів] 79

Лісний В.А. [Комбінаційна здатність свиней великої білої та української м’ясної порід при реципрокному схрещуванні] 83

Прокопенко П.С., Пономаренко Н.П. [Вплив яруса кліткової батареї при вирощуванні на ріст молодняка птиці рівновагових угруповань] 88

Микитас Р.Є., Демчук В.В. [Комплектування високопродуктивного молочного стада з використанням голштинів] 92

Агапова Є.М. [Розвиток теорії генотипізації в свинарстві] 95

Соболь О.М. [Оцінка роботоздатності рисистих коней української популяції як селекційний та економічний покажчик] 100

Пономаренко Н.П. [Фосфорно-кальцієвий обмін у птиці в залежності від фізіологічного стану та інтенсивності розвитку] 105

Крилова О.М. [Особливості вовнової та м'ясної продуктивності овець таврійського внутрішньопородного типу] 109

Аверчева Н.О. [Особливості реформування та сучасний стан галузі птахівництва в Херсонській області] 113

Демчук В.В. [Рівень генетичного потенціалу молочної продуктивності та ступінь його реалізації у жирномолочного та Голштинізованного типів] 117

Китаєва А.П., Кременчук В., Міхельсон Л.П. [Вплив віку матерів на розвиток деяких якісних показників волосяного покриву чорних каракульських ягнят] 122

Нежлукченко Т.І., Масюткін А.М, Папакіна Н.С. [Генотипова диференціація тонкорунних овець за інтенсивністю росту в ранньому онтогенезі] 126

Пелих В.Г. [Визначення материнського, гетерозисного ефектів і їх зв’язку за продуктивними і репродуктивними ознаками свиней при реципрокних схрещуваннях] 130

Степаненко Н.В. [Використання математичних методів в селекції птиці] 134

Іванов В.О., Куцак С.М., Іванов С.В., Іванов О.М., Бохан Є.М. [Універсальна клітка для утримання курей] 138

Балабанова І.О. [Підвищення генетичного потенціалу свиней за енергією росту та інтенсивністю формування в ранньому онтогенезі] 140

Шульга І.Д., Івашкевич Ю.І., Сорока В.І., Кирницький С.Р. [Аналіз економічної ефективності післязбиральної обробітку і зберігання зернової продукції на півдні України.] 143

Колтунов В.А., Кирик М.М., Бородай В.В. [Роль фактора стійкості у визначенні конкурентоспроможності сортів моркви] 163

Рашевська Т.О., Гулий І.С. [Вплив добавки інуліну на дисперсність та розподіл плазми у вершковому маслі] 167

Колесніков В.В. [Технічна характеристика горизонтального систематичного дренажу в Джанкойському районі АР Крим] 174

Музика Н.М. [Меліоративно-гідрогеологічне районування дослідно-виробничої ділянки дренажу в навчальному господарстві “Приозерне” Комсомольського району м.Херсона] 177

Васюта В.В., Крупіца Д.О. [Вплив біологічної й хімічної меліорацій на властивості ґрунтової кірки та сходи томату] 182

Калачевська Л.І. [Результати та напрямки реформування аграрного сектора економіки Сумської області] 186

Мармуль Л.О., Соловйов І.О. [Нові підходи до інформаційного та облікового забезпечення управління виробничими процесами] 193

Дідик М.М., Мармуль Л.О., Негров М.А., Плачков С.І. [Основні напрями інвестиційного забезпечення розвитку підприємництва в регіоні] 197

Ушкаренко Ю.В. [Сучасний стан та ефективність розвитку харчової промисловості Херсонської області] 203

Мармуль Л.А., Зорін Г.Г. [Показники рівня спеціалізації] 210

Боліла С.Ю., Губа М.І., Осадчук І.В., Кононенко Ю.А. [Використання сучасних інформаційних технологій в сфері державного управління] 213

Хинку Р. [Деякі аспекти фінансово-інвестиційної діяльності в сучасній інформаційній економіці] 221

Бикова В.Г., Чорний Г.М., Соловйов А.І. [Розвиток персоналу як функція менеджера] 233

Дема Д.І. [Оподаткування доходів фермерів, одержаних від діяльності товариств і сільськогосподарських корпорацій у США] 238

Мармуль Л.О., Мохненко А.С. [Інформаційна база забезпечення адекватного аналізу проблеми розвитку малого бізнесу в регіоні] 243

Паладі І.М. [Концептуальні підходи в управлінні міськими і сільськими регіонами Республіки Молдова] 246

Чеканович М.Г. [Обертальний ефект сил як критерій визначення напружень і деформацій конструкції] 253

Таврійський науковий вісник. Випуск 17

[Титул]

[Зміст] 228-231

Дзюбецький Б.В, Боденко Н.А., Антонюк С.П. [Створення посухостійких гібридів з використанням ліній плазми Т22] 3

Аверчев О.В., Аверчев Ю.В. [Агротехніка вирощування гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях України] 7

Лавриненко Ю.О. [Мінливість кореляційних зв’язків між кількісними ознаками кукурудзи та їх селекційне значення] 12

Бондар Л.П. [Особливості успадкування маси 1000 зерен у сортів озимої м’якої пшениці різних років створення] 17

Крайнов О.О. [Успадкування маси зерна та кількості зерен з головного колосу в наборі сортів озимого Тритикале] 22

Ружицький В.П. [Водоспоживання гречки на лугово-каштанових грунтах меліоративного поля рисової сівозміни] 26

Онищенко С.О. [Вдосконалення вирощування насінників мальви кормової на півдні України] 30

Новицький Г.І. [Сортова технологія вирощування люцерни на насіння] 33

Коваленко В.П., Мігаль Л.В. [Порівняльна оцінка різних методів відбору курей-несучок] 37

Ібатуллін І.І., Отченашко В.В. [Перетравність та баланс поживних речовин при згодовуванні куркам-несучкам комбікормів з високим вмістом вітаміну Е] 41

Вовченко Б.О. [Удосконалення прийомів добору у вівчарстві] 48

Лісний В.А., Ващенко О.І. [Молочна продуктивність корів червоної степової породи та її помісей з голштинською] 52

Карапуз В.Д., Хренов М.М., Серветник В.В. [Інтер'єрні тести в ранньому прогнозуванні репродуктивних якостей свиноматок] 56

Микитас Р.Є, Демчук В.В., Папакіна Н.С. [Прогнозування молочної продуктивності корів червоної степової породи різного ступеня інбридингу] 59

Ряполова І.О. [Успадкування основних продуктивних ознак овець Асканійської тонкорунної породи різних генотипів в залежності від інтер'єрних показників] 62

Іовенко В.М., Кириченко В.А. [Характеристика генетичної структури асканійського типу багатоплідних каракульських овець за окремими білками та ферментами крові] 65

Прудніков В.Г. [Внутрішньопорідні типи симентальської худоби: напрямок селекції для збільшення виробництва яловичини] 69

Фінченко О.В. [Продуктивність конституційно-продуктивних типів овець асканійської породи в залежності від рівня годівлі] 73

Пелих В.Г. [Зв’язок рівня статевого диморфізму з відтворюваними якостями свиней] 77

Волков А.А., Кравченко В.І., Пелих Н.Л., Назаренко С.О. [Раннє прогнозування продуктивності свиноматок] 80

Грек О.В., Поліщук Г.Є. [Підвищення біологічної цінності та термостійкості кисломолочних напоїв] 84

Кишенько І.І. [Сучасні аспекти створення м'ясних виробів] 87

Нечмілов В.М. [Удосконалена технологія виробництва твердого сиру пекоріно та його пакування] 89

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Дренажні системи і продуктивність орних земель] 95

Морозов В.В., Гусєв М.Г., Коваленко А.М., Сафонова О.П. [Шляхи використання зрошуваних земель, що тимчасово не поливаються в умовах кризових явищ в сільському господарстві] 100

Благодатний В.І. [Стратегія трансформації АПК Херсонської області і забезпечення продовольчої безпеки України] 105

Ушкаренко Ю.В. [Молокопереробний комплекс Херсонської області: особливості розвитку і напрями подолання кризових явищ] 108

Кузьмін В.В. [Методика визначення економічної ефективності капітальних вкладень в нову техніку у ринкових умовах господарювання] 115

Сеніна Г.В. [Економічна природа і роль інвестицій в АПК] 123

Ковальов В.В. [Напрями та методи державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні] 126

Миронов В.В. [Удосконалення методики визначення оптимального водокористування у зрошуваному землеробстві] 131

Узунов В.М. [Конкуренція – основа ефективного функціонування підприємницьких відносин] 135

Наливайченко С.П. [Дія об’єктивного економічного закону планомірного розвитку в умовах ринкової економіки] 139

Боліла С.Ю., Губа М.І., Осадчук І.В., Маліновська Н.М. [Особливості і принципи управління процесом рішення науково-технічних проблем] 141

Зорін Г.Г. [Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, економічний зміст і значення] 148

Чорний Г.М., Соловйов А.І. [Менеджмент як складова аграрної реформи] 153

Павленко І.М. [Кількісний вплив факторів на обсяги маркетингової діяльності] 157

Еніков І.Г. [Банки, ризики, страхування] 165

Маноле Т. [Податкова система Республіки Молдова й оцінка її тенденції] 170

Мохненко А.С. [Соціальна характеристика діяльності підприємств малого бізнесу] 179

Міхеєв Є.К., Криніцин В.В. [Метод прогнозування розвитку культур на підставі моделювання] 187

Шерман М.І. [Програмні засоби опрацювання текстових даних юридичного спрямування] 190

Кириллов О.Л. [Застосування комп'ютерних технологій для рішення екологічних проблем] 195

Чеканович М.Г. [Обертальний ефект сил в точках залізобетонного перерізу] 199

Таврійський науковий вісник. Випуск 16

[Титул]

[Зміст] 231-235

3.    Ушкаренко В.О., Петрова К.В., Силецький В.П. [Продуктивність капустяних культур в умовах зрошення південного степу України] 3

4.    Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Васіліха В.І. [Динаміка змін площ листового апарату наперстянки шерстистої в умовах зрошення півдня України в залежності від вивчаємих факторів] 6

5.    Ушкаренко В.О., Аверчев О.В., Ружицький В.П. [Агротехніка вирощування гречки на лугово-каштанових ґрунтах у меліоративному полі рисової сівозміни] 10

6.    Дзюбецький Б.В., Черчель В.Ю., Ільченко Л.А. [Використання зародкової плазми Ланкастер у гетерозисній селекції кукурудзи] 15

7.    Філіп’єв І.Д., Димов О.М., Нікішенко В.Л. [Вплив основних елементів технології вирощування зрошуваної озимої пшениці на її урожай і якість зерна] 21

8.    Базалій, Федорчук М.І., Базалій Г.Г. [Характер прояву і вплив гідротермічних умов на формування урожайності зерна зернових культур] 25

9.    Гамаюнова В.В., Підручна О.В., Куц Г.М. [Важкі метали в тривало зрошуваному темно-каштановому ґрунті та рослинах] 29

10.    Лавриненко Ю.О. [Нові гібриди кукурудзи ФАО 190-390 для умов південного регіону України] 37

11.    Жуйков О.Г. [Продуктивність та якість насіння гірчиці сарептської в залежності від рівнів зволоження та норм мінеральних добрив] 43

12.    Аверчев Ю.В. [Ефективність способу обробітку ґрунту і застосування добрив під гречку в проміжних посівах на зрошуваних землях півдня України] 48

13.    Лихочвор В.В. [Вплив агрозаходів на польову схожість озимої пшениці при вирощуванні за ресурсоощадною технологією] 53

14.    Чуркіна Т.Ю. [Мінливість і успадкування періоду вегетації у колекційних та гібридних зразків культурної сої в умовах зрошення півдня Украіни] 58

15.    Коваленко В.П., Пелих Н.Л., Панкєєв С.П. [Великоплідність свиней універсальних порід та їх селекційне значення] 64

16.    Хренов М.М., Карапуз В.Д., Серветник С.С. [Підвищення репродуктивних якостей свіней з використанням інтер'єрних тестів] 66

17.    Дєбров В.В. [Визначення закономірностей росту гусей різних генотипів в ранньому онтогенезі для прогнозування їх м’ясної продуктивності] 69

18.    Пелих В.Г. [Вплив генотипових та паратипових факторів на рівень відгодівельних якостей свиней] 73

19.    Соловйов І.В., Кридова Л.Ф., Луценко В.О., Крилов М.М. [Вплив депонірування азоту корму на інтенсивність росту і м’ясні якості підсвинків Української степової білої породи] 77

20.    Крилова О.М. [Селекційно-генетичні параметри продуктивності вівцематок нових австралізованих ліній] 81

21.    Степаненко Н.В. [Порівняльна оцінка моделей несучості птиці перспективних кросів] 83

22.    Сурженко М.В. [Оцінка параметрів кривих несучості птиці яєчних кросів] 87

23.    Пелих В.Г., Грек О.В., Ліпнягов П.П., Ліпнягов М.П. [Нова технологія і обладнання для переробки томатів] 91

24.    Скорченко Т.А., Грек О.В., Бублик О.П. [Сухе молоко – сировина для високоякісних йогуртів] 94

25.    Дударєв І.Р., Пелих В.Г., Ліпнягов П.П., Шевченко П.І. [Лінія виробництва комбікормів і крупи з зерна ячменю] 98

26.    Нечмілов В.М. [Нова технологія виготовлення малосільної бринзи] 104

27.    Колесніков В.В., Музика Н.М. [Меліоративні умови напередодні будівництва дренажу в учгоспі "Приозерне" Білозерського р-ну Херсонської області] 107

28.    Рудь А.М. [Гідротехнічна арматура для забезпечення безаварійної роботи закритої зрошувальної мережі і дощувальної техніки] 111

29.    Колесніков В.В. [Аналіз технології будівництва закритого горизонтального дренажу в степовому Криму] 114

30.    Благодатний В.І., Лавриненко Ю.О., Жуйков Г.Є., Михаленко І.В. [Стан та перспективи розвитку насінництва кукурудзи в умовах зрошення південного степу України] 118

31.    Липинець І.П. [Аналіз організаційно-економічних показників ефективності використання зрошуваних земель в Херсонській області] 126

32.    Миронов В.В. [Використання системних моделей для планування оптимальних сівозмін] 129

33.    Іщенко А.Є. [Проблеми моделювання вартості незавершеного сільськогосподарського виробництва під час його оцінки] 133

34.    Мармуль Л.О., Скрипник С.В., Негров М.А. [Проблеми становлення фермерських господарств Херсонської області] 137

35.    Мармуль Л.О., Аверчева Н.О. [Економічна ефективність галузі птахівництва] 142

36.    Боліла С.Ю., Губа М.І. [Необхідність в інноваційному підході при управлінні підприємствами аграрної сфери] 146

37.    Наливайченко С.П. [Методологiчнi пiдходи до визначення ефективностi державної участi у економiцi] 153

38.    Абсава Л.О. [Iнвестацiйний клiмат в аграрному секторi Херсонської областi, стан та напрями полiпшення] 156

39.    Ушкаренко Ю.В. [Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного розвитку харчової промисловості Херсонської області] 160

40.    Ісаєва С.В. [Вибір найбільш оптимальних напрямків використання інвестицій] 165

41.    Осадчук І.В., Боліла С.Ю., Кононенко Ю.А. [Використання різних видів тестів для контролю результатів навчання основам менеджменту та маркетингу] 169

42.    Павленко І.М. [Раціональне здійснення розподілу праці на підприємстві] 172

43.    Мохненко А.С. [Концепція і структурно-функціональна схема Центру підтримки малого бізнесу в регіоні] 181

44.    Ушкаренко В.О., Міхєєв Є.К. [Економічні параметри оптимального управління у землеробстві] 187

45.    Криніцин В.В. [Основні принципи автоматизованого прогнозування розвитку культур] 190

46.    Чеканович М.Г. [Підсилення залізобетонних конструкцій саморегульованим обтиском] 193

47.    Гамеляк І.П.,.Шевчук В.Р. [Методика визначення залишкового ресурсу довговічності монолітних шарів нежорстких дорожніх одягів] 200

Таврійський науковий вісник. Випуск 15

Таврійський науковий вісник, 2000, Вип. 15

[Титул]

[Зміст] 137-139

В.О.Ушкаренко, М.І.Федорчук, В.І.Василіха [Вплив добрив на ріст і розвиток наперстянки шерстистої в умовах зрошення України] 3

В.В.Базалій [Характер мінливості кількісних ознак у гібридів озимої пшениці різних поколінь] 7

Б.В.Дзюбецький, В.А.Писаренко, Ю.О.Лавриненко, С.В.Коковіхін [Продуктивність і рентабельність виробництва батьківських форм гібридів кукурудзи в умовах південного степу України] 10

М.А.Олішевський [Вплив основного обробітку та сидератів на фізичні властивості зрошуваних чорноземів] 16

Л.А.Криницька, В.І.Рось [Стан і перспективи світового виробництва рису (Огляд іноземної літератури)] 20

Н.Я.Кривобокова [Розмноження волоського горіха в південному степу України] 25

В.П.Коваленко, Н.Л.Пелих, С.П.Панкєєв [Удосконалення прийомів відбору по підвищенню продуктивних якостей свиноматок] 29

В.Д.Карапуз, М.М.Хренов, М.В.Коновалова, О.І.Дудка [Застосування методу шляхового аналізу компонентів в свинарстві] 32

А.В.Вороненко [Використання імуногенетичних маркерів для оцінки та відбору худоби за молочною продуктивністю] 35

В.О.Козлова, І.В.Назаренко, І.С.Костенко, Т.В.Кучеренко [Зміна надоїв у голштинських корів в умовах півдня України] 39

Л.Мігаль [Вплив морфофізичних показників яєць на їх інкубаційні якості] 42

С.В.Шамшура [Взаємозв’язок типів тварин з продуктивністю] 44

В.Г.Пелих [Селекційно-технологічне значення ознаки великоплідності поросят] 46

Т.І.Нежлукченко, Т.А.Яблонська [Визначення дискретності ліній і типологічних груп коней Чистокровної та Української верхових порід] 49

Б.О.Вовченко, І.О.Ряполова [Особливості успадкування основних продуктивних ознак у овець Асканійської породи різних генотипів] 55

В.В.Колесніков, О.Я.Іванів [Технічний стан колекторно-дренажних мереж і меліоративні обставини на зрошуваних сівозмінах в СПК “Зарічний” Джанкойського району АР Крим] 58

С.І.Чеботар [Грошово-кредитна система Польщі та основні напрямки її реформування] 64

А.Є.Іщенко [Особливості експертної оцінки вартості незавершеного сільськогосподарського виробництва] 69

В.А. Рульєв [Промислове садівництво в зоні степу] 73

С.Ю.Боліла, М.І.Губа [Удосконалення системи зайнятості населення в умовах ринкової економіки] 79

А.С. Мохненко [Аналіз розвитку малого бізнесу у складі господарського комплексу регіону] 82

Л.Д.Завідна [Реструктуризація КСП Миколаївської області в нові формування ринкового типу] 90

С.В.Ісаєва [Шляхи подолання впливу ризику на здійсненість проекту в умовах невизначеності] 94

Л.П.Сідельнікова [Формування фінансової бази місцевого самоврядування (на прикладі зведеного бюджету Херсонської області)] 99

М.Г.Чеканович [Аналіз способів попереднього обтиску залізобетонних конструкцій] 107

Б.Г.Демчина, М.Й.Коляков, В.С.Фіцик [Пропозиції з вирішення статичної задачі при визначенні границі вогнестійкості об’ємних блоків житлових будівель] 112

Таврійський науковий вісник. Випуск 14

Таврійський науковий вісник, 2000, Вип. 14

[Титул]

[Зміст] 228-231

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Василиха В.И. [Вплив доз добрив і ширини міжрядь на зростання та розвиток наперстянки шерстистої в умовах зрошення півдня України] 3

Лимар А.О. [Люцерна у короткoрoтаційних зрошуваних сівозмінах півдня України] 6

Салатенко В.Н. [Вплив термінів сівби на диференціацію статі і продуктивність рицини] 21

Рось В.І., Криницька Л.А.[Оптимізація мінерального живлення рису в конкретних умовах вирощування] 33

Писаренко В.А., Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В. [Вплив режимів зрошення, доз азоту та густоти посіву на розвиток, ріст і продуктивність материнської форми гібриду кукурудзи Борисфен 433 Мв] 37

Шелудько О.Д., Продченко Т.І., Кононенко Ю.А.[Вплив режимів зрошення на поширення і розвиток грибних хвороб цукрового буряка] 42

Рудаков Л.М.[Ресурси ґрунтової вологи на сільськогосподарських полях південного степу України в різні за зволоженістю роки] 46

Дєбров В.В.[Особливості екстер'єру та його зв'язок з господарсько корисними ознаками гусей] 53

Штомпель М.В., Богданова Н.В. [Жива маса і коефіцієнт вовності баранів-плідників Асканійської тонкорунної породи традиційної селекції, таврійського внутріпородного типу і породи Австралійський меринос] 57

Назаренко В.Г., Вороненко А.В. [Вплив сполучуваності корів та плідників за групами крові на відтворювальну здатність червоної молочної худоби] 62

Карапуз В.Д.[Вплив живої маси ремонтних свинок на рівень відтворювальних якостей свинок-першопоросок] 65

Крилова О.М. [Відтворювальна здатність поліпшених гено-типів овець при внутрішньо- і міжлінійному підборі] 67

Мігаль Л.В. [Використання стабілізуючого добору в птахівництві] 70

Корбич Н.М. [Сортовий склад рун овець таврійського внутріпородного типу Асканійської тонкорунної породи з різним характером вовнового покриву] 72

Степаненко Н.В.[Порівняльна оцінка моделей росту птиці різних кросів] 75

Задорожний В.В. [Порівняльна оцінка ліній бройлерних кросів за енергією росту] 79

Вовченко Б.О., Фінченко О.В.[Виробничі типи овець Асканійської тонкорунної породи і їх вовнова продуктивність] 81

Пелих В.Г., Ліпнягов П.П., Гладушняк А.К., Ліпнягов Н.П.[Моделювання процесу розподілення полідисперсних середовищ у сільському господарстві] 85

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Вплив прибуткової і витратної частини водного балансу орних територій на розміщення та ефективність роботи колекторно-дренажних мереж] 92

Бойко Л.О. [Сільське населення України на ринку праці] 96

Шаповалова В.М.[Проблеми реформування податкової системи в АПК] 99

Кваснікова Г.С. [Соціально-економічний стан сучасного села] 101

Доброзорова О.В. [Підвищення ефективності виробництва овочів закритого ґрунту Херсонської області] 105

Миронов В.В. [Фінансове забезпечення водогосподарського комплексу Криму [важлива умова розвитку реформованого сільськогосподарського виробництва] 110

Шепель І.В. [Сучасні проблеми організації заробітної плати у сільському господарстві Херсонської області] 115

Ушкаренко В.О., Морозов Р.В. [Теоретико-методологічні аспекти ефективного виробництва рису в ринкових умовах] 121

Боліла С.Ю., Губа М.І., Маліновська Н.М. [Мотиваційний механізм інноваційного розвитку підприємств і напрямки його вдосконалення] 124

Хлудова Л.О. [Значення амортизаційної політики у відтворенні основних засобів підприємств АПК] 132

Ушкаренко Ю.В. [Хліб у харчуванні людини, шляхи, засоби поліпшення його харчової цінності і якості] 137

Арестенко Т.В. [Технічна забезпеченість і ефективність виробництва в господарствах Запорізької області] 143

Воронянська О.В. [Спеціалізація - чинник підвищення економічної ефективності виробництва зерна в Запорізькій області] 147

Болтянська Л.О. [Ефективність виробництва плодів у садівничих підприємствах Запорізької області] 151

Прус Ю.О. [Деякі аспекти орендних відносин в реформованих господарствах] 154

Соловйов І.О.[Маркетинг в АПК як економічний інструмент управління] 159

Соловйов А.І.[Інституціональні проблеми державного регулювання сільського господарства України] 165

Сідельнікова Л.П. [Формування фінансової бази місцевого самоврядування (на прикладі зведеного бюджету Херсонської області)] 169

Житняк Ю.М. [Заробітна плата як чинник стабільності аграрного сектора економіки] 177

Чеканович М.Г.[Міцність дрібнозернистого бетону, одержаного шляхом обтиску сухої та зволоженої суміші] 181

Кириченко В.Л., Ємельянова Т.А. [Стійкість тришарової циліндричної оболонки, яка підкріплена поздовжніми ребрами жорсткості за умовами поздовжнього стиска] 185

Пелешко І.Д., Юрченко В.В.[Постановка задачі оптимізації стальної балочної клітки] 197

Таврійський науковий вісник. Випуск 13

Таврійський науковий вісник, 2000, Вип. 13

[Титул]

[Зміст] 232-235

В.О.Ушкаренко, О.В.Морозов,  Р.В.Морозов [Економічна ефективність реалізації агроресурсного  і агроекологічного потенціалу зони рисосіяння  Херсонської області] 3

В.О.Ушкаренко, К.С.Лисогоров [Встановлення одноосібного показника, який характеризує пайову участь погодних умов в змінах урожаю сільськогосподарських культур та його стабільність] 8

В.І.Жарінов, С.В.Довгань, О.І.Магда, О.А.Антонець, Г.І.Новицький [Екологічне та технологічне забезпечення ентофільності люцерни при вирощуванні на насіння] 11

І.Д.Філіп'єв, О.В.Підручна [Вплив добрив на вміст і якість білку зерна  зрошуваної ярої пшениці] 17

В.В.Базалій [Вплив різних умов зовнішнього середовища і ценотичних умов на проявлення кількісних ознак озимої пшениці] 21

Ю.О.Лавриненко [Еколого-генетичні параметри зернових ресурсів Афганістану]  29

В.А.Писаренко, Ю.О.Лавриненко, С.В.Коковіхін [Продуктивність самозапиленої лінії  кукурудзи Р346 М в залежності від режимів зрошення, регуляторів росту та густоти стояння рослин] 40

В.О.Скороход [Технологічні строки вирощування саджанців винограду високих селекційно-санітарних  категорій] 44

Т.М.Яковенко [Особливості фітоклімату в чистих і смугових посівах квасолі і кукурудзи на силос в умовах південного степу України] 49

Ф.А.Іванов [Підвищення ефективності кормовиробництва в посушливій зоні Північного Причорномор'я] 54

Л.А.Криницька [Комплекс агротехнічних заходів при вирощуванні гречки у меліоративному полі рисової сівозміни] 59

Ю.А.Кононенко [Продуктивність цукрового буряку в залежності від водозберігаючих режимів зрошення в умовах півдня України] 64

О.П.Попов [Вирощування квасолі на зрошуваних землях посушливого степу півдня України] 68

О.В.Аверчев [Особливості формування кореневої системи гречки на лугово-каштанових ґрунтах в умовах рисової зрошуваної системи юга України] 72

В.П.Коваленко, В.Д.Карапуз, М.В.Коновалова [Сучасні аспекти використання статевого  диморфизму в селекції тварин] 76

Б.О.Вовченко, Д.В.Ковальов, М.В.Козичар [Конституціональна різнотиповість ярок розподілених на класи за інтенсивністю  формування] 80

В.В.Дєбров [Використання метода шляхового аналіза для визначення взаємозв`язку основних господарсько корисних ознак з інтер`єрними показниками гусей] 83

С.І.Пентилюк, І.В.Хорунжий, Л.В.Харитонова [Біомаса рибоксину у раціонах відлучених поросят] 86

В.А.Лісний, І.В.Назаренко [Відгодівельна та м'ясна продуктивність свиней у різних варіантах двох та трьохпорідного схрещування] 88

В.Г.Назаренко, А.В.Вороненко [Використання імуногенетичних маркерів для аналізу стійкості червоної молочної худоби  до захворювання лейкозом] 92

М.П.Закусілов [Ріст та розвиток ягнят, одержаних від молодих  маток ранніх строків запліднення] 96

В.І.Кравченко, В.Г.Миронов [Створення продуктивного молочного гурту  на основі ефективних методів селекції] 99

В.Г.Миронов, В.І.Кравченко [молочна продуктивність корів бугаєвідтворювальної групи різних генотипів і ліній в племзаводі "Широке"] 102

І.М.Косенко [Вплив бовілакту на показники ліпідного обміну печінки молодняку свиней та їх продуктивність] 104

В.П.Кучерявий [Біохімічні показники крові свиней при введенні в раціон бовілакту] 108

В.Г.Краснощок [Рівень пухово-перової продуктивності гусей різних класів розподілу за живою масою] 112

С.В.Шамшура [Оцінка м'ясної продуктивності овець різних типів асканійської тонкорунної породи] 115

Н.М.Корбич [Фізико-механічні та деякі технологічні властивості тонкої вовни овець асканійської тонкорунної породи з різним типом руна] 120

О.В.Грек, Г.Є.Поліщук, В.М.Ковбаса [Екструдований рис в кисломолочних продуктах] 124

Г.Є.Поліщук, О.В.Грек [Розробка нових видів молочних продуктів з олією] 130

В.В.Колесніков, О.Я.Іванів [Вплив закритого горизонтального дренажу на меліоративний стан орних земель] 133

А.Ж.Гончарова [Концептуальні відмінності макростатистичних моделей баланса народного господарства (БНГ) і системи національних рахунків (СНР)] 139

Н.Г.Мельничук  [Хід економічної реформи в АПК Херсонської області] 144

В.В.Миронов [Меліоративний комплекс Криму - основа стабілізації та розвитку сільськогосподарського виробництва] 148

Л.О.Мармуль, І.В.Шепель [Соціально-економічні особливості трудоресурсного потенціалу Херсонської області] 153

Л.О.Мармуль, О.О.Петрова, І.О.Донець [Напрями державної підтримки водогосподарського комплексу зони зрошення] 156

О.О.Петрова [Раціоналізація сільськогосподарського водокористування в зоні зрошення] 158

Ю.В.Ушкаренко [Основні аспекти соціально-економічної та екологічної оцінки якості продуктів харчування як важливого критерію ефективного розвитку переробних галузей регіональних АПК] 161

С.Ю.Боліла, О.Л.Рудік [Теоретичні та методологічні аспекти державного управління АПК] 168

А.С.Мохненко [Становлення та розвиток малого та середнього бізнесу в Україні] 171

Н.М.Лавриненко [Проблеми  економіко-фінансового реформування агропромислового комплексу регіонального рівня на прикладі Херсонської області] 181

В.В.Марасанов, Е.А.Степанова, Т.Г.Кірюшатова [Добір груп операторів на основі тестових оцінок] 187

Є.К.Міхеєв [Основні аспекти формалізації технологічних знань] 190

М.Г.Ігнатенко, І.А.Донець [Екологічні проблеми великих міст як об’єкт суспільно-економічних досліджень] 193

О.Є.Купцова [Ринок робочої сили та шляхи зменшення безробіття у Херсонській області] 201

Таврійський науковий вісник. Випуск 12

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 12

[Титул]

[Зміст] 212-215

Ушкаренко В.О., Шепель А.В. [Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування] 3

Ушкаренко В.О., Лисогоров К.С. [Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням] 6

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Гнидін А.Є., Ільницький О.А. [Залежність вмісту хлорофілу від умов живлення шавлії лікарської] 13

Базалій В.В. [Ефективність відбору форм озимої пшениці по адаптивним ознакам в різних поколіннях і проблеми їх ідентифікації] 16

Лавриненко Ю.О. [Агроекологічні моделі гібридів кукурудзи для південного степу України] 25

Почколіна С.В, Щербаков В.Я. [Продуктивність та якість насіння ярого ячменю при сівбі та збирання в різні строки] 34

Яковенко Т.М. [Вплив способів розміщення квасолі звичайної на урожай та його структуру] 37

Салатенко В.Н., Писаренко В.А., Кононенко Ю.А.–Ефективність водозберігаючого режиму зрошення цукрового буряку в умовах південного степу України] 40

Сидоренко О.І., Гамаюнов В.Є.[Еколого-меліоративний моніторинг родючості зрошуваних ґрунтів півдня України] 44

Скороход В.О.[Організаційно-економічні основи виробництва в Україні оздоровленого посадкового матеріалу винограду високих селекційно-санітарних категорій] 45

Іванов Ф.А.[Шляхи підвищення врожайності кукурудзи та озимої пшениці у посушливій зоні північного Причорномор’я] 59

Коваленко В.П., Бородай В.П.[Оптимізація програм селекції птиці м’ясних кросів] 64

Підпала Т.П.[Методи розведення і типи парувань в селекції червоної степової худоби] 67

Сивик Т.Л., Сивик А.Є. [Перетравність поживних речовин, баланс азоту та мінеральних елементів у асканійських тонкорунних ярок при споживанні гіпергалинної аквакультури в складі комбікорму] 71

Колесніков М.О., Калитка В.В., Маслаков С.М.[Вплив препарату “стибіл” на інтенсивність перекисних процесів і приріст живої маси качок] 75

Пентилюк С.І., Коваленко В.Г.[Застосування різних товарних форм лізин-протеїнових добавок у годівлі свиней] 78

Гафіатулліна О.Г.[Цеоліти як джерело мікроелементів в кормах тварин] 81

Шантар Л.З, Вовченко С.Г.[Адаптаційна здатність помісей червоної степової і голштинської худоби] 84

Пелих В.Г., Балабанова І.О [Підвищення репродуктивних якостей свиноматок шляхом їх відбору за інтенсивністю формування] 86

Микитас Р.Є., Папакіна Н.С.[Порівняльна ефективність використання математичних моделей для прогнозування молочної продуктивності] 90

Полякова В.О., Поляков М.Г.[Типологічні особливості свиней різного генотипу за краніологічними показниками] 93

Дєбров В.В.[Теоретичне обґрунтування і практична реалізація програм підвищення і прогнозування продуктивних якостей гусей] 96

Данченко О.О, Калитка В.В., Кольцов М.П. [Про один з можливих критеріїв оцінки адаптивної відповіді гусеподібних] 101

Краснощок В.Г. [Відтворні якості гусей в залежності від маси інкубаційних яєць і індекса форми] 104

Назаревич Ю.М. [Забійні і м'ясні якості свиней при чистопорідному розведені, схрещуванні і лінійно-породній гібридізації] 107

Грек О.В., Галашевська О., Циганков С.П. [Використання ультрафільтрації для обробки молочної сироватки] 110

Іванченко В.Й., Прісс О.П., Калитка В.В. [Деякі біохімічні показники яблук при довгостроковому зберіганні за обробки їх антиоксидантами] 114

Ушкаренко В.О., Ігнатенко М.Г. [Питання управління режимами зрошення сільськогосподарських культур в маловодні роки у степовій зоні України] 120

Колесніков В.В. [Вплив водогосподарських і кліматичних факторів на меліоративний стан орних земель] 125

Колесніков В.В., Іванів О.Я., Шевченко П.О., Шинкаревський Г.М.[Сучасний меліоративний стан орних зрошуваних земель в КСП “Зарічний” Джанкойського району АР Крим та шляхи його покращення] 127

Морозов О.В. [Оцінка та районування зони рисосіяння Херсонської області по агроресурсному потенціалу] 131

Ушкаренко В.О., Міхеєв Є.К. [Проблеми прийняття управляючих рішень в землеробстві] 141

Мармуль Л.О., Ушкаренко Ю.В. [Основні форми бухгалтерської звітності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО)] 149

Мохненко А.С. [Основні причини соціально-економічної кризи в Україні і шляхи його подолання] 160

Мухіна І.А. [Історичні закономірності появи та розвитку зрошуваного землеробства на півдні України] 167

Миронов В.В. [Організаційно-економічні особливості аграрного виробництва автономної республіки Крим] 170

Соловйов І.О.[Нові технології управління АПК] 174

Марасанов В.В., Ларченко О.В. [Цілеспрямований добір пар культурних рослин для виведення нових сортів на основі методу головних компонентів канонічних кореляцій] 179

Ківер Г.Ф, Москаленко А.А., Крініцин В.В. [Модель коректування технології вирощування томатів] 186

Таврійський науковий вісник. Випуск 11-3

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 11, частина 2

[Титул]

[Зміст] 118-119

Б.Г.ГНІДЕЦЬ 3 [Конструктивно-технологічні системи в проектуванні, виготовленні і монтажі залізобетонних конструкцій майбутнього] 3

Ю.А.КЛІМОВ [До розрахунку міцності залізобетонних елементів в похилих перерізах] 11

Є.М.БАБИЧ, В.Є.БАБИЧ [Удосконалення розрахунку нерозрізних залізобетонних балок з використанням деформаційної моделі нормальних перерізів] 18

М.Г.ЧЕКАНОВИЧ [Залізобетонні елементи з автоматично регульованим обтисканням] 24

Л.І.СТОРОЖЕНКО, О.В.СЕМКО, В.Ф.ПЕНЦ [Проблеми подальшого розвитку  сталезалізобетонних конструкцій] 32

О.О.РАССКАЗОВ, М.Г.ЧЕКАНОВИЧ  [Вирішення рівнянь рівноваги для колон круглого перерізу] 34

О.Є.ЯНІН, О.В.ПИЛИПАСЬ, Л.А.ЛЕЙНЕК  Розробка раціонального коробчатого квадратного перерізу центрально-стиснутого стержня] 39

Л.І. СТОРОЖЕНКО, С.В.ЯХІН [Згинальні несучі конструкції із сталевих двотаврів  з порожнинами заповненими бетоном] 46

М.Л.ЗОЦЕНКО, Ю.Л.ВИННИКОВ [Сучасні методи розрахунку фундаментів у пробитих свердловинах] 51

В.С.КОРЯКІН [Про вплив негативного тертя на величину осідання буронабивних паль] 55

В.Я.САВЕНКО, В.В.ПЕТРОВИЧ, В.І.КАСЬКІВ, О.Ю.УСИЧЕНКО [Методологічні аспекти обчислювального комплекту для оцінки ефективності армування геоматеріалами нижніх шарів та основи нежорстких дорожніх одягів] 59

Е.Ф.ПЛАТОНОВ [Деякі положення про механізм твердіння карбонатно-цементних композицій] 69

О.Г.ПУСТОВОЙТ, Е.Ф.ПЛАТОНОВ [Дослідження впливу комплексних домішок на основні властивості бетонів на шлакопортландцементах] 73

Г.І.АНАН'ЄВ, М.І.ПОЛЯКОВ, О.М.ЗАХАРЦОВ [Деякі результати комп'ютерного моделювання динамічних навантажень мостових кранів] 77

В.І.СЕРДЮК [Визначення раціональної организації зведення будівель та споруд] 82

І.А.МОЛЧАНОВА [Орієнтація храмових споруд згідно сторін світу] 86

А.Т.ПЕТРОВА [Геометричні основи поняття узагальненої системи координат] 91

М.Г.ТЕРЕНТЮК  [Проектування та будівництво теплозберігаючих  житлових і громадських будинків із горищами] 93

М.І.ШЕРМАН [Параметричний перетворювач температури] 99

С.А.ПОШИВАЙ, О.М.ПЛЯШКЕВИЧ [Технічні та організаційні заходи захисту персонального комп’ютера] 102

Таврійський науковий вісник. Випуск 11-1

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 11, частина 1

[Титул]

[Зміст] 290-295

В.О.Ушкаренко [Продуктивність і якість насіння соняшника в післяукісному посіві при зрошенні] {Productivity and quality of sunflower seeds in postharvest sowing under irrigation} 3

В.О.Ушкаренко, В.Г.Федорчук, М.І.Федорчук [Особливості розвитку безвисадкових насінників кормового буряка в осінній період за роки досліджень] {Growing peculiarities of non-sow fodder beet seeds during the autumn period (under years-long study)} 6

В.О.Ушкаренко, В.В.Морозов, Л.М.Грановська, О.В.Морозов [Оцінка агроекологічного потенціалу зони рисосіяння Херсонської області] {} 10

В.О.Ушкаренко, М.І.Федорчук, М.О.Жаров [Розробка агротехнічних прийомів вирощування ехіноцеї пурпурової на поливних земля півдня України] {Development of agricultural methods of cultivating Echinacea Purpurea on the irrigated lands of southern Ukraine} 14

В.О.Ушкаренко, М.І.Федорчук, В.І.Василиха [Розробка агротехнічних прийомів вирощування наперстянки шерстистої в умовах зрошення півдня України] {Developing agricultural methods of cultivating digitalis lanata under irrigation in the South of Ukraine} 16

В.І.Жарінов [Оцінка ресурсного агропотенціалу орних земель] {Evaluation of arable lands resource potential} 19

В.І.Жарінов, А.А.Ванцовський, В.М.Судін [Аналіз забезпеченності тепловими ресурсами вирощування рису в Україні] {} 24

Є.К.Міхеєв [Моделювання розвитку посіву в системах оперативного планування технологічного процесу] {Modelling sowing dynamics within systems of efficient planning of technological process} 24

В.Ф.Ліньков [Закономірності формування травостою люцерни при поукісних посівах в умовах зрошення] {Regularities of alfalfa stand formation in post-harvest sowing under irrigation} 27

В.В.Базалій [Морфологічні особливості формування продуктивності озимої пшениці в залежності від умов вирощування] {Morphological peculiarities of productivity formation of winter wheat depending on cultivation conditions} 30

О.В.Аверчев [Вирощування гречки в рисовій сівозміні] {Buckwheat growing in rice rotation} 33

М.І.Крамаренко [Продуктивність озимої пшениці по зайнятим парам] {Winter wheat productivity on cropped fallow land} 36

В.Є.Гамаюнов, О.І.Сидорєнко [Вплив систематичного застосування добрив на гумусний стан темно-каштанового грунту в умовах зрошення] {Influence of regular application of fertilizers on humus condition of dark chestnut soils under irrigation} 39

В.П.Черненко, Л.П.Дружинська [Удосконалення технології зберігання і переробки плодоовочевої продукції в агрофірмі "Білозерський" Білозерського району] {Improving storing and processing technology of fruit and vegetable produce at the agribusiness firm "Belozerski" of the Belozerka district} 41

А.В.Шепель [Вибір оптимального загущення рослин гібридів соняшника в залежності від групи стиглості, строку сівби та фона живлення] {Selection of optimal plant density of sunflower hybrids depending on the group of ripening, sowing time and feeding background} 44

А.І.Остапенко, К.В.Лагутенко [Особливості технології вирощування алтею лікарського при зрошенні] {Technological peculiarities of cultivating marsch mallow under irrigation} 47

А.Н.Керимов, А.І.Остапенко [Кореляційна та регресивна модель озимого ріпака при різних строках посіву, нормах висіву та ширині міжряддя] {Correlation and regression model of winter rape under different time and rate of sowing and row spacing width} 50

Ю.О.Касаткін, Н.А.Макуха [Урожайність морозо- та мільдьюстійких сортів винограду] {Yielding capacity of grape varieties resistant to frost and mildew} 53

Р.М.Лохоня [Вплив агротехнічних заходів на розвиток кореневих гнилів ярого ячменю] {Influence of Agricultural Practices Upon the Development of Root Rot of Spring Barley} 55

Л.П.Золотарьова [Удосконалення технології вирощування посівного міцелія гриба гливи звичайної] {Improvement of the technology of growing seed mycelium of the mushroom of Pleurofus ostreatus} 58

П.В.Мацко, А.В.Мелашич, О.М.Димов [Грунтозахисна технологія вирощування сої і кукурудзи в зрошуваній сівозміні] {The soil protection technology of growing soy and maize in the irrigated crop rotation} 61

Ю.Е.Кизяков, А.В.Кольцов, А.А.Тітков [Екологічні і економічні аспекти проблеми рисосіяння в Криму] {Ecological and

Г.І.Новицький [Роль сорту, способу посіву і укосу в формуванні врожаю насіння люцерни] {The role of variety, method of sowing and cutting in the formation of alfalfa seeds' yield} 72

В.В.Тараненко [Продуктивність м'якої і твердої ярої пшениці в залежності від строку та норми висіву насіння] {Productivity of soft and durum summer wheat depending on time and rate of seed sowing} 75

М.О.Черниш [Вплив умов вирощування на врожай проса] {Impact of cultivation conditions on millet yield} 77

О.О.Жужа [Вплив агроекологічних умов на якість зерна різних сортів озимої пшениці] {The influence of agro-ecological conditions on grain quality of different winter wheat varieties} 79

Ю.А.Кононенко [Біоенергетична оцінка технологій  вирощування гібридів цукрових буряків при різних режимах зрошення на півдні України] {Bioenergy evaluation of growing technologies of sugar beet hybrids under different irrigation conditions in the South of Ukraine} 82

В.О.Чабан [Розробка агротехнічних прийомів вирощування тим'яну звичайного при зрошенні в умовах півдня України] {Development of agricultural methods of cultivating wild thyme under irrigation in the South of Ukraine} 85

В.О.Скороход [Технологія отримання клонів винограду для розмноження в культурі «in vitro»] {Technology of getting grapes clones for "in vitro" culture reproduction} 87

С.В.Сніговий [Перспектива вирощування сої на Херсонщині] {} 92

Л.В.Сало [Динаміка надходження фосфору добрив у рослини і коефіцієнт його використання однорічними травами на торфових низинних грунтах] {} 94

В.П.Коваленко, С.Ю.Боліла, С.Я.Плоткін [Прогнозування кривих несучості птиці різних видів] {Predicting egg laying curves for different poultry species} 98

В.І.Яременко, Н.Л.Пелих [Використання вітчизняних порід свиней в різних варіантах схрещування та гібридизації] {The use of home swine breeds in different variants of crossing and hybridization} 101

В.І.Яременко, Т.А.Біла [Дисперсійний аналіз мінливості концентрації амінокислот найдовшого м'яза спини свиней різного напрямку продуктивності, вирощених в умовах 108 тис.комплексу] {Dispersion analysis of amino acid concentration variability in the longest spinal muscle of various productive types of hogs bred at the pig breeding farm with the capacity of 108.000 pigs} 104

В.О.Іванов, М.В.Архангельська [Особливості росту та адаптації курей у ранньому онтогенезі] {Peculiarities of growth and adaptation of hens in early onthogenesis} 107

В.О.Іванов, С.М.Торська [Оцінка пластичності і стабільності спермопродукції кнурів-плідників при різних умовах утримання] {Estimation of plasticity and stability of sperm of soars-sires under various keeping conditions} 110

М.М.Хренов [Про втілення ідей О.Д.Чижевського з аеронізації в тваринництві України] {Making a reality of A. Chizhevski's idea on aeronization in livestock breeding of Ukraine} 113

А.В.Комаров [Морфологія вен та ix клапанів грудних кінцівок у тварин з різним способом опори] {Morphology of vein valves in thoracic extremities of animals with different supports} 115

В.П.Бородай, В.П.Коваленко [Еколого-генетичні параметри птиці м’ясних кросів в господарствах науково-виробничої бройлерної системи "Дніпро"] {Ecological and genetic parametres of poultry meat crosses on the farms in the frames of the research-production broiler system "Dnieper"} 118

Б.О.Вовченко, І.О.Радецький [Використання баранів нового таврійського типу] {The use of rams of a new Tavrian tupe} 122

В.О.Вовченко, Д.Г.Савчук [Комплексна мінеральна добавка при утриманні молодняка великої рогатої худоби на зеленій масі] {A composite mineral additive under the condition of feeding green fodder to the younger generation of cattle} 125

В.І.Борьба, П.А.Дехтярьов, В.В.Демчук [Особливості адаптації англерської худорби на півдні України] {} 129

В.В.Дєбров [Мінливість мірних ознак гусей в ранньому онтогенезі] {Variability of linear signs of geese in early ontogenesis} 132

Т.І.Нежлукченко [Селекційно-генетичні методи підвищення вовнової продуктивності тонкорунних овець] {Breeding and genetic methods of increasing wool productivity of fine-fleece sheep} 135

С.І.Пентилюк, І.В.Хорунжий [М'ясна продуктивність свиней при використанні різних товарних форм лізин-протеїнових добавок] {Meat productivity of pigs when applying various commercial lysine-protein additives} 139

П.С.Прокопенко [Оптимізація мікроклімату корівників] {Microclimate optimization in cowsheds} 141

М.І.Йорж [Імунологічний стан організму телят по показникам гістаміної проби] {Immunity state of calves according to histamine test values} 145

В.В.Оліфіренко [Біологічна цінність білків м'яса великої рогатої худоби при ураженні туберкульозом] {} 149

І.В.Осадчук [Схрещування як засіб подолання досягнутого рівня відтворювальних і відгодівельних якостей гусей] {Crossing as the means of getting over the obtained level of reproductive and fattening qualities in geese} 152

О.М.Сморочинський [Вплив передзабійних факторів на кількісні та якісні показники баранини] {Impact of pre-slaughter factors on mutton quantitative and qualitative indices} 156

А.Л.Гриньова, В.В.Місевич [Ресурсозберігаюча технологія годівлі великої рогатої худоби] {Resource saving technology of cattle feeding} 159

Л.М.Волошина, В.Г.Миронов, В.І.Кравченко, Л.З.Шантар [Ефективність оптимізації основних операцій виробництва молока в ВАТ ім. Шмідта Очаківського р-ну Миколаївської обл.] {Optimization efficiency of major milk production procedures in the Shmidt joint-stock company of Ochakov district in Nikolayev region} 162

О.В.Шабаєв [Оцінка продуктивності якостей птиці  за комплексом ознак] {Evaluation of productive qualities of poultry based on a set of signs} 164

В.Г.Коваленко [Вплив техніки годівлі на молочну продуктивність корів] {Impact of feeding techniques on cow milking capacity} 167

Л.В.Пешук, Ю.П.Полупан [Зв'язок між селекційними ознаками у корів жирномолочного типу] {} 169

Л.В.Пешук [Імуногенетичні особливості мікроеволюційних процесів у стадах жирномолочного типу червоної молочної худоби] {} 173

М.В.Штомпель, Н.В.Веланська [Довжина вовни баранів-плідників асканійської тонкорунної породи традиційної селекції, таврійського внутрішньопородного типу і породи австралійський меринос] {} 177

Н.В.Вибранська [Прийоми підвищення м'ясної продукції птищ в умовах взаємодії "генотип х середовище'] {Techniques for raising meat productivity of poultry under conditions of "genotype x environment" interaction} 179

Н.П.Прокопенко [Рівень білкового обміну птиці різної інтенсивності росту] {Level of albumin metabolism of hens with different intensity of growth} 182

О.І.Хаджидавидов, А.О.Попова [Економічна ефективність використання принципів стабілізуючого відбору в скотарстві] {} 186

І.О.Ряполова [Вікові зміни біохімічних показників крові у овець асканійської породи різних генотипів] {Age variations of biochemical blood indices in sheep of the Askanian breed of different genotypes} 189

Д.В.Ковальов [Відтворювальні якості ярок асканійської тонкоруної породи розподілених за інтенсивністю формування] {Reproductive qualities of ewe sheep of the Askanian fine-fleece breed distributed according to formation intensity} 192

В.О.Полякова [Використання параметрів інтенсивності росту ремонтного молодняка свиней для прогнозування живої маси при відгодівлі] {Use of growth intensity parametres of remount pigs for forecasting live weight in fattening} 194

Н.В.Степаненко [Деякі методичні питання прогнозування основних ознак продуктивності сільськогосподарських тварин] {Some procedure issues of predicting main productive signs of farm animals} 196

Р.С.Куцак [Серологічна оцінка поствакцинального імунітету курей з хвороби Марека] {Serum evaluation of post-vaccination immunity of hens with Marek disease} 199

В.Г.Тарасов [Якісні показники м'ясо-сальної продукції свиней різного напрямку продуктивності] {} 201

І.М.Шерман [Зрошуване землеробство і рибництво] {Irrigated farming and fish culture} 204

Ю.В.Пилипенко [Результати роботи з новими об’єктами аквакультури для малих водосховищ] {Results of using new acquaculture objects for small water bodies} 207

Г.П.Краснощок, Л.В.Борткевич [Природні біоресурси водойм півдня України і їх використання у рибництві] {Natural bioresources of water basins of the South of Ukraine and their use in fish breeding} 210

В.Ю.Шевченко, В.С.Поліщук [До перспектив вселення веслоноса в каховське водосховище] {Prospects of introducing Paddlefish (Polyodon spathula) into the Kakhovka reservoir} 213

В.О.Корнієнко [Оцінка плідників російського осетра за головними морфологічними ознаками] {The estimation of the Russian sturgeon is produced by general morphological indications} 214

Л.П.Вогнівенко, О.М.Сокирка [Деякі біохімічні показники при вирощуванні коропа та рослиноїдних риб] {} 218

Г.А.Данильчук [Ефективність використання самогодівниць типу "Рефлекс" при вирощуванні рибопосадкового матеріалу] {} 222

А.В.Пекарський [Удосконалений метод вирощування рибопосадкового матеріалу] {} 225

В.В.Колесніков [Меліоративна ефективність закритого горизонтального дренажу] {Reclamation effeciency of closed horizontal drainage} 229

Л.М.Булаєнко, В.Д.Кузьменко, О.І.Мірошниченко [Особливості поверхневих поливів в умовах правобережжя та лівобережжя нижнього Дніпра] {} 231

Л.І.Кліменко, Ю.А.Поляшов [Дощувально-поливний агрегат для комбінованих поливів] {Sprinkling and watering unit for combined irrigation} 234

В.В.Жужа, Н.В.Бойко [Фізико механічні особливості грунттів, утворених покриттям поверхні шаром лісових порід] {Physical and mechanical properties of soils formed by covering the surface with a layer of loess rock} 237

В.М.Нежлукченко [Вплив часу контакта коагулянта з водою в надзагрузочному просторі на параметри процеса фільтрування] {Impact of coagulant-water contact time in above-loading space on the filtration process parametres} 240

О.Я.Іванів [Аналіз меліоративного стану та ефективності роботи дренажу в КСП "Зарічний" АР Крим на передполивний період 1999 року] {Analysis of soil development and drainage overall performance on the farm holding "Zarichni' (Crimea) in the pre-irrigation period of 1999} 242

Таврійський науковий вісник. Випуск 11-2

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 11, частина 2

[Титул]

[Зміст] 138-139

В.І.Благодатний, В.М.Добрянська [Економічне стимулювання ефективного водокористування у зрошуваному землеробстві] 3

В.І.Благодатний, В.В.Миронов [Ефективне використання зрошуваних та богарних земель в агрофірмі "Дружба народів" республіки Крим] 13

В.І.Благодатний, В.С.Ковальчук, І.А.Мухіна [Муніципальна реформа на селі [шлях до ресурсозбереження і соціального захисту населення] 17

В.І.Благодатний, І.В.Євтушенко, Г.Т.Каменьщіков [Проблеми розвитку фермерства на Херсонщині] 23

Г.С.Кваснікова [Формування психології аграрного товаровиробника у мотиваційній системі] 28

В.І.Жарінов, Л.О.Бойко [Економічна ефективність виробництва насіння суданської трави в умовах півдня степу України] 34

О.І.Лохоня, А.О.Попова [Оцінка об'єктивності показників собівартості та рентабельності продукції] 37

І.П.Ліпінець [Урахування норми беззбитковості в проектах зрошення] 40

Л.Д.Завідна [Економічна ефективність виробництва перо-пухової продукції в гусівництві] 43

О.В.Доброзорова [Проблеми інтеграції в овочеконсервному підкомплексі АПК Херсонщини] 46

О.Л.Рудік, Н.М.Маліновська, С.Ю.Боліла [Підвищення ефективності виробництва зерна] 50

Г.Е.Жуйков [Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності зрошуваного землеробства] 54

Р.В.Морозов [Аналіз економічної ефективності вирощування рису] 58

Є.К.Міхеєв, І.К.Шевцов [Принципи організації даних і знань в системах підтримки технолого-економічних рішень] 63

О.Е.Купцова [Використання водних ресурсів та їх бухгалтерський облік на підприємствах АПК] 65

А.С.Мохненко [Реформування форм власності [економічна основа становлення та розвитку малого та середнього бізнесу] 70

Є.К.Міхеєв, І.К.Шевцов [Комп’ютерна обробка даних в системах прийняття управляючих рішень] 78

І.К.Шевцов, В.О.Весьолкін, Є.К.Міхеєв [Метод представлення інформації в автоматизованих системах управління технолого-економічними процесами] 80

В.В.Марасанов, Ю.А.Медведєва, И.В.Марасанова [Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції] 83

М.Г.Ігнатенко, Ф.Д.Угрін [Оптимізаційні задачі в зрошуваному землеробстві] 87

С.В.Полегенько, С.І.Пензева, И.В.Марасанова [Макроекономічний підхід до розробки математичної моделі сільськогосподарського підприємства] 92

І.О.Соловйов [Удосконалення механізму управління регіональним АПК в умовах формування ринкових відносин] 100

Л.М.Галат [Модель оцінки конкурентоспроможності комерційного банку] 104

О.М.Мухін [Проблеми організації фінансового менеджменту в колективних сільськогосподарських підприємствах] 108

І.В.Осадчук [Застосування тестів при викладанні курсу "Основи менеджменту"] 114

Л.Д.Білошкуренко, А.О.Попова [Перспектива виробництва вітчизняних продуктів харчування] 119

Таврійський науковий вісник. Випуск 9

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 9
[Титул]

[Зміст] 229-234

В.А. Безтравний, І.І. Шапар [Дослідна станція рису УААН (коротка історія створення)] 3

В.А. Безтравний, І.І. Шапар [Рисівництво України і його перспективи розвитку (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції)] 11

А.А. Ванцовский [Состояние и перспективы развития рисосеяния в Украине] 18

О.П. Гонтар [Про питання вирощування і деякі проблеми рисосіяння на Херсонщині] 24

И.И. Шапар [Результаты и перспективы научных исследований по усовершенствованию технологий выращивания риса] 30

В.Д. Агарков [Системная технология возделывания риса – состояние и перспективы] 34

В.В. Морозов [Принципи і методи організації моніторинга рисових зрошувальних систем] 40

Е.В. Алексеенко [Селекция риса на Украине] 45

Б.І. Чалий [Рисові системи закритого та змішаного типу з автоматизованим управлінням процесами водорозподілу та поливу] 48

В.Й. Маковський [Еколого-економічна доцільність реконструкції існуючих рисових зрошувальних систем (РЗС) Причорномор'я України] 57

В.О. Ушкаренко, Л.М. Грановська, О.В. Морозов [Динамика врожайності рису в умовах ресурсо- і енергозберігаючої чекової зрошувальної системи Маковського В.Й. з замкнутим циклом водорозподілу] 61

Н.Н. Данченко [Перспективы развития уборочной техники] 65

А.В. Кольцов [Перспективы развития рисосеяния в Крыму] 67

В.М. Судин [Урожайность и качество зерна новых сортов риса] 72

В.В. Кирсанова, А.Я. Кирсанов [Корреляционные связи между хозяйственно-полезными признаками, детерминирующими продуктивность риса] 74

З.З. Петкевич, В.М. Судин [Изучение и использование национальной коллекции риса Украины в селекционном процессе] 77

А.Д. Репников [Усовершенствование системы удобрения риса] 80

В.А. Безтравный [Предпосевные обработки почвы под культуру затопляемого риса после люцерны для получения экологически чистой продукции] 84

В.І. Рось, Л.А. Криницька [Комплекс технологічних заходів при вирощуванні нових сортів рису на насіння] 87

О.І. Яковенко [Застосування сумішей гербіцидів на посівах рису] 91

О.І. Яковенко [Ефективність гербіциду Сіріус на посівах рису] 93

В.В. Дудченко [Ефективність нових фунгіцидів для обмеження шкодочинності пірикуляріозу на посівах рису] 96

О.В. Морозов [Економічні проблеми і ризики при реалізації програми "Рис Херсонщини"] 98

В.И. Рось – Новый сорт гречихи в рисовых полях] 104

Л.А. Криницька [Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 1. Вплив стресових погодних чинників на стабільність врожаю гречки різних сортів] 106

Л.А.Криницька [Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 2. Ефективність внесення мінеральних добрив під гречку в залежності від несприятливих чинників середовища] 110

Л.А. Криницька [Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 3. Про значення технологічних видів захисту врожаю гречки в умовах вітрового режиму] 115

З.С. Воронюк – Вивчення методів добору в первинном у насінництві гречки] 117

Л.П. Бочкарева, А.Н. Бочкарев [Особенности ростовых процессов главного побега и его ассимиляционной поверхности у мутантов гречихи обыкновенной] 119

В.В. Морозов [Методологічні принципи використання системного підходу при вирішенні проблем в галузі рисосіяння] 131

В.В. Морозов, Л.М.Грановська, О.В.Морозов [Прогноз міграції іонів кальцію при зрошенні темнокаштанових грунтів в умовах замкнутого циклу водообігу] 133

І.П. Липинець [Еколого-економічна оцінка раціонального природокористування на рисових зрошувальних системах півдня України] 137

В.О. Ушкаренко, В.В. Морозов, В.С. Корнбергер [Влияние глубины затопления риса на его урожайность в условиях Краснознаменской оросительной системы] 139

В.В. Морозов, И.М. Донченко [Поверхностные способы полива сельскохозяйственных культур в рисовых севооборотах] 141

В.О. Малеев [Вплив зрошення і меліорантів на властивості лучно-каштанових грунтів рисових сівозмін] 143

Г.Л. Зеленский [Итоги и направления селекции риса на Кубани] 146

А.А. Ванцовський, В.А. Безтравний, Л.Г. 3ахарченко, П.Д. Захарченко [Система насінництва рису на Україні] 147

В.С. Ковалев [Новые подходы к селекции, испытанию и использованию сортов риса в производстве] 149

Є.В. Алексеєнко, Л.Г. Захарченко [По питанню розповсюдження червонозерних форм рису] 150

Г.Л. Зеленский, В.А. Янченко [О возможности использования краснозерных форм риса в селекционном процессе] 151

В.В. Кирсанова [Генетические параметры количественных признаков риса в разных экологических условиях выращивания] 153

Ю.М. Рогачев [Зависимость посевных качеств семян риса от длительности послеуборочного дозревания] 154

Е.М. Сорочинская, Н.Г. Туманьян [Лектиновая активность риса и ее селекционное значение] 155

В.В. Кирсанова, А.Я. Кирсанов [Отдаленная гибридизация риса] 156

В.І. Рось [Селекція гречки в рисових сівозмінах] 157

З.С. Воронюк [Закономірності формування рослин гречки під впливом щільності ценозу] 158

В.Б. Гаврилюк [Использование некоторых мутантов гречихи в селекции на скороспелость] 159

В.В. Литвинюк [Корреляционный анализ сортов на примере гречихи] 160

А.И. Апрод, В.Я. Рубан, В.В. Тараненко [Подбор сортов риса для єкологически безопасной технологии возделівания] 162

А.Н. Стороженко [Реакция скороспелых сортов риса на поздние сроки посева] 163

В.А. Безтравний, З.С. Воронок [Підбір супутніх культур як сидеральних добрив в рисовій сівозміні] 164

И.Н. Гичкин [Опыт выращивания риса в Крыму] 165

И.А. Сокирко [Особенности ресурсосберегающей технологии выращивания риса] 166

В.А. Писаренко, О.І. Головацький [Наукові дослідження по вирощуванню рису при дощуванні в умовах південного степу України] 167

П.Н. Науменко, Г.Л. 3еленский, В.П. Науменко [Пути снижения энергетических затрат при выращивании риса] 169

Т.Ф. Бочко, И.Е. Белоусов [Трансформация лугово-черноземных почв при возделывании риса] 171

В.А. Ладатко [Оптимизация азотно-фосфорного питания для разных сортов риса] 173

Э.Р. Авакян [Биологический азот для риса] 174

Ю.Е.Кизяков, С.А.Кольцов, А.В.Кольцов [Агрофизические аспекты антропогенюй эволюции солонцов луговых причерноморья в рисовых севооборотах] 174

В.И. Ляшевский, М.Ф. Кудин [Эколого-зкономические аспекты в рисосеянии] 176

П. М. Таргоній [Стан вирощування рису на півдні України.] 178

А.Ф. Кривенко, М.А. Уханова [Разработка отдельных елементов технологии возделывания риса без применения гербицидов в пойме реки Дунай] 179

И.А.Сокирко [Пути совершенствования рисовых систем Украины] 180

І.І. Шапар [Економічна ефективність вирощування рису в Україні] 181

Е.С. Алексеева [Гречиха в рисовых севооборотах в странах мира] 183

Л.В. Чешневская [Гречиха в послеукосных посевах] 185

А.Л. Бурейко [Медоносний конвейер на основе разных сортов гречихи] 186

Н.В.Федоренко [Экотоксикологическое обоснование применения пестицидов при выращивании риса] 187

Л.И.Бублик [Мониторинг полютантов и моделирование экологически безопасного применения пестицидов на юге Украины] 188

А.А. Титков [Экологические проблемы рисосеяния в Крыму] 190

В.А. Попов [Эколого- мелиоративное природопользование на рисовых системах] 192

Б.І. Чалий, С.М. Ворошнов, 3.С. Ігнатова [Рисові системи закритого та змішаного типу з автоматизованим управлінням процесами водорозподілу та поливу] 193

Ю.М. Грищенко [Обгрунтування розміщення стаціонарів еколого-меліоративного моніторингу рисових полів Херсонщини] 194

Ю.М. Грищенко, О.О. Кухта, А.М. Мартинюк [Динаміка екологічних факторів степових екосистем при вирощуванні культури рису затопленням] 196

В.А. Пугач [Результати досліджень меліоративного стану закритої чекової зрошувальної системи] 198

Д.В. Гудим [Особливості водогосподарських розрахунків закритих чекових зрошувальних систем з повторним використанням дренажного стоку] 199

М.Ф. Кропивко, В. Пєхота, І.Р. Кузьміч, В.І. Рось [Створення та завдання спеціалізованного науков-консультативного центру з проблем рисосіяння] 202

І.Р. Кузьміч [Економічний механизм взаємовідносин в науково-виробничих системах] 204

М.Ф. Кропивко [Формування державної системи надання науково-консультаційних і інформаційних послуг пропаганди досягнень нтп в агропромисловому виробництві] 206

В.А. Ушкаренко, В.Д. Работягов, М.И. Федорчук, А.Е. Гнидин, Л.В. Свиденко [Изучение состава эфирного масла шалфея лекарственного] 209

В.В.Колесников [Гидрогеологические основы применения дренажа] 218

Таврійський науковий вісник. Випуск 8

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 8

[Титул]

[Зміст] 188-190

В.О. Ушкаренко, В.Г.Федорчук [Безвисадкове вирощування насіння кормових буряків – вигідно] {Non-transplant growing of seed fodder beet – advantageously} 3

В.О. Ушкаренко, А.В. Шепель [Продуктивність соняшнику в залежності від агротехнічних умов його вирощування на зрошуваних землях півдня України] {Productivity of different ripeness group irrigated sunflower depending on land cultivation, background of nutrition, planting and thickening periods in the south of Ukraine} 6

В.О.Ушкаренко, П.Н.Лазер, А.В.Шепель [Економічна та біоенергетична ефективність вирощування соняшника різних груп стиглості в основних посівах при зрошенні] {Economic and Bioenergetic Efficiency of Different Ripeness Group Sunflower Growing in Basic planting at Irrigation} 10

В.О. Ушкаренко, А.В.Шепель [Вплив обробітку грунта, добрив, строків сівби, загущення і гібридів на врожайність соняшника, розміщеного в зрошуваних умовах півдня України] {The impact of soil tillage, nutrition back-ground, sowing time, thickness and hybrids on the yields of the sunflower grown under irrigation in the south of Ukraine} 15

В.О. Ушкаренко, М.І. Федорчук,  М.О. Жаров [Вирощування ехінацеї пурпурової на поливних землях півдня України] {} 20

В.В. Гамаюнова, І.Д. Філіп'єв, О.М. Димов [Про причини низької якості зерна озимої пшениці в 1997 році] {About, the causes of the inferior quality of grain of winter wheat into 1997 to year} 23

І.Д. Філіп'єв, О.Л. Артюшок [Вплив доз азотного добрива на якість плодів безрозсадних помідорів] {The influence of dozes of nitrogen fertilizer on quality fruites of unsprout tomatoes} 27

І.Д. Філіп’єв, О.Л. Артюшок [Продуктивність безрозсадних помідорів в залежності від доз азотного добрива] {The productivity of unsprout tomatoes de-pendending on dozes of nitrogen fertilizer} 31

Б.В. Дзюбецький, В.А. Писаренко, Ю.О.Лавриненко, С.В.Коковіхін [Реакція материнської форми гібриду кукурудзи Борисфен 433 мв на режим зрошення, азотне живлення та густоту стояння рослин  на ділянках гібридизації] {} 34

А.П. Орлюк, Л.Ф. Карамушка, Н.А. Глухова [Мінливість стійкості до борошнистої роси сортів і гібридів озимої пшениці в різних екологічних умовах] {} 38

В.О. Скороход [Технологія цілорічної і на потоці пересадки винограду із культури «in vitro» в умови «in vivo»] {Technology all-the-year-round and on a flow of change of grapes from culture "in vitro" in conditions "in vivo"} 41

В.О.Скороход [Категорії посадкового матеріалу винограду в залежності від санітарного стану] {Categorie of a landing material of a grapes depending on a sanitary condition} 46

В.О.Скороход, С.В.Скороход [Кліматичні камери для укорінення винограду після пересаджування із культури «in vitro» в умови «in vivo» ] {Climatic chambers for rooting grapes after change from culture «in vitro» in conditions «in vivo»} 51

В.В.Морозов, Л.М.Грановська, О.В.Іутинський [Вплив аерогенних викидів промислових підприємств м.Херсона на еколого-токсикологічний стан грунтового покриву] {} 56

В.В. Морозов, Л.М. Грановська, О.В. Козирицька, О.В. Іутинський [Структура мікробних угруповань грунту під різними культурами сівозміни в умовах закритої зрошувальної системи з замкнутим циклом водообігу] {} 62

М.М.Шинкарюк [Продуктивність і якість зерна озимої пшениці в залежності від форм і способів внесення азотних добрив ] {The productivity and quality of grain of winter-wheat de-pend on forms and methods of applying of nitrogen fertilizers} 68

Т.В. Підпала [Лінійне розведення в селекції червоної степової худоби] {Autosexing in red steppe stoke selection} 71

Т.В. Підпала [Проявлення ознак у червоної степової худоби при гетероекологічному доборі] {Сharacters occurance in red steppe stock during heteroecologioal selection} 77

В.О. Ушкаренко, В.В. Колесніков [Вплив водогосподарських і кліматичних факторів на режим підгрунтових вод] {} 82

В.В. Колесніков [Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних і богарних земель в Джанкойському районі АР Крим] {} 85

В.В.Морозов, О.П.Сафонова, А.М.Коваленко [Основні напрями удосконалення іригаційної оцінки якості поливних вод] {The main directions of improvement irrigation estimation of the quality of irrigation waters} 90

В.В.Морозов, О.П. Сафонова, В.В. Васюта, Б.І. Чергінець [Міграція радіонуклідів чорнобильського походження в трофічному ланцюзі «поливна вода – грунт – помідори» в залежності від способу поливу] {Migration of radio-nuclides of Chernobyl origin in trophic chain "irrigation water-soil-tomatoes" depending on the irrigation method} 93

В.І. Благодатний [Формування психології аграрного товаровиробника у мотиваційній системі] {Reforming the psychology of the agrarian commodity producer in motivation system} 97

Г.С. Кваснікова [Реформування сільськогосподарського виробництва та вплив його на психологію селянина] {Reformation of agricultural production and its impact on the peasant's psychology} 103

В.І.Благодатний, В.С.Ковальчук [Реформування оплати праці в період переходу до ринкових відносин] {The reformation of payment work in period of transition to the market treatments'} 107

В.С.Ковальчук [Формування основної моделі стабілізації і економічного зростання] {The forming of basis model of stabilization and economical increase} 112

І.М.Дебела [Оцінка внеску окремих агрозаходів в технологічний процес вирощування сільськогосподарських культур] {Evaluating of separate agromethod deposits into the techno-logical process of agricultural} 117

І.М. Дебела [Проектування ресурсозберігаючих технологій вирощування озимої пшениці] {Projecting of resourcereducing technologies of winter wheat growing} 120

Н.М. Лавриненко, Р.П. Кайдашев [Особливості казначейського обслуговування агропромислового комплексу України (на прикладі Херсонської області)] {Particularities of treasury service agrarian-industrial complex of Ukraine} 124

Л.М.Галат [Проблеми захисту прав споживачів:  українські реалії] {Problems of protection consumer rights} 133

В.І .Благодатний, В.В. Миронов [Наукові та теоретичні основи ресурсозберігання на зрошувальних землях півдня України] {Scientific and theoretical principles of re-source-saving on the irrigated lands of the south of Ukraine} 141

В.В. Миронов [Використання земель–"супутників“ в Автономній Республіці Крим] {The use of adjoining lands in the Autonomous Republic of Crimea} 143

Р. Н. Захарченко [Організація перевезень при обмеженій пропускній можливості мережі доріг] {Cargo activiti under limited traffic capacity of the road network} 145

В.В. Марасанов, С.В. Полегенько, В.Ю. Ковальов [Аналіз чутливості моделей економічної системи] {Sensitivity analysis of economic systems} 150

Л. И. Белехова [Прототипические образы в стихотворных текстах современной американской поэзии] {} 154

Таврійський науковий вісник. Випуск 5

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 5

[Титул]

[Зміст] 187-193

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Федорчук В.Г. [Прогресивні прийоми в насінництві безвисадкової моркви]  3

Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Минкін М.В. [Агротехнічний комплекс вирощування озимого ріпаку при зрошені в умовах півдня України]  7

Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Минкін М.В., Кошевой О.А. Насіннєва продуктивність різних гібридів соняшника при зрошенні в основних і проміжних посівах]  8

Ушкаренко В.О., Федорчук В.Г., Федорчук М.І., Плоткін С.Я. [Програмування урожаю насіння моркви при безвисадковому способі вирощування]  10

Шепель А.В. [Розробка елементів сортової агротехніки вирощування соняшника різних груп стриглості на півдні України в умовах зрошення]  13

Жаров М.О. [Особливості вирощування ехінацеї пурпурової в умовах зрошуваного землеробства півдня України]  15

Минкіна А.О. [Економічна ефективність різних способів основного обробітку грунту при вирощуванні льону олійного на зрошенні]  16

Федорчук В.Г. [Особливості технології насінництва кормових буряків та моркви безпересадковим способом]  17

Гамаюнов В.Є., Драчова Н.І. [Вплив добрив на деякі показники якості цукрового буряка]  18

Міхеєв Є.К., Лобаєв І.Г. [Мовні засоби моделювання системи захисту культур]  19

Новицький Г.І. [Особливості запилення насінневих травостоїв люцерни в залежності від сорту і способу посіву]  21

Бойко Л.О. [Культура значних можливостей]  22

Жужа О.О. [Реакція різних сортів озимої пшениці на агроекологічні умови вирощування]  23

Чабан В.О. [Біологічні особливості накопичення ефірноі олії в тим'яні звичайному при різних прийомах вирощування в умовах зрошення півдня України]  25

Крупецьких В.П. [Удосконалення технічного обслуговування МТА]  26

Біпура Л.М.– Взаємозв'язок лучної рослинності і грунтів в заплаві Сіверського Дінця]  28
Васюта В.К., Ківер Г.Ф., Мацко П.В., Мелашич А.В. [Шляхи оптимізації умов вологозабезпечення сільськогосподарських культур]  33

Шантар Л.З., Волошина Л.М., Миронов В.Г. [Порівняльна характеристика росту і розвитку ремонтних телиць червоної степової худоби та її помісей з голштинською]  36

Яременко В.І., Коваленко В.П. [Компоненти фенотипичної мінливості репродуктивних якостей свиней перспективного генофонду при лінійному розведенні і гібридизації]  37

Яременко В.І., Пелих Н.Л. [Продуктивні якості свиней при багатопорідному схрещуванні в умовах 108-тис. свинокомплексу "Нивотрудовський" Дніпропетровської області]  39

Яременко В.І., Біла Т.А. [Якісні показники м’яса найдовшого м’яза спини свиней різного напрямку продуктивності в умовах великого комплексу]  41

Яременко В.І., Полякова В.А. [Вікова і генотипова мінливість ферментів сиворотки крові та зв'язок з живою масою молодняка свиней]  43

Нежлукченко Т.І. [Ступінь реалізації генетичного потенціалу австралійських мериносів при різних методах розведення в тонкорунному вівчарстві]  45

Нежлукченко Т.І. [Оцінка пластичності і стабільності вовнової продуктивності овець різних генеалогічних груп]  46

Шабаєв О.В. [Співвідношення курчат за статтю в залежності від маси інкубаційних яєць]  49

Йорж М.І. [Застосування біологічно-активних речовин для профілактики хвороб тварин]  50

Куцак С.М., Кравченко В.І., Литвин Р.Г. [Продуктивні якості материнських форм кросу "Беларусь-9" в залежності від методів формування родинного стада]  53

Лісний В.А., Назаренко І.В. [Результати випробовування на комбінаційну здатність вихідних порід свиней та впровадження кращих поєднань в практичну роботу товарних ферм]  54

Боліла С.Ю., Плоткін С.Я. [Особливості кривих несучості і прогнозування продуктивності яєчної птиці перспективного генофонду]  56

Микитас Р.Є. [Порівняльна ефективність використання поліпшуючих порід для підвищення продуктивності молочного гурту]  58

Сурженко М.В. [Аналіз мінливості продуктивних ознак птиці яєчного типу в залежності від класів розподілу в стаді]  59

Кушнеренко В.Г. [Ефективність утримання птиці яєчних кросів в різних типах угрупувань]  60

Прокопенко Н.П. [Показник напруги росту як критерій ранньої оцінки продуктивності птиці]  62

Калініченко І.Т. [Економічна ефективність використання компьютерної техніки у годівлі свиней]  64

Бесараб О.П., Гиль М.І., Мельник 0.А. [Ефективність різних варіантів схрещування червоної степової породи в умовах племзаводу Миколаївської ДСГДС]  66

Миронов В.Г., Шантарь Л.З. [Продуктивні і технологічні якості червоної степової худоби і голштинських помісей]  69

Козлова В.О. [Технологічні властивості молока при використанні активаторів ЛПС]  70

Пелих Н.Л. [Якість сала свиней]  71

Іванов В.О., Торська С.М. [Прогнозування показників спермопродукції кнурів-плідників шляхом оцінки адаптивних реакцій на водний моціон]  72

Іванов В.О., Архангельська М.В. [Адаптаційні особливості молодняка курей  в ранньому онтогенезі]  74

Гафіатулліна О.Г., Ляшенко С.В. [Адсорбційна активність синтетичних цеолітів]  75

Вовченко Б.О., Ковальов Д.В. [Вовнова продуктивність ярок різної інтенсивності формування]  77

Вовченко Б.0., Радецький І.О. [Залежність ваги відтворної здатності баранів від годівлі і утримання]  79

Вовченко Б.О., Ересько В.О., Козичар М.В. [Засіб для підвищення настригу і покращання якості вовни]  80

Гриньова А.Л. [Якість – основний фактор ефективного використання енергії об'ємистих кормів]  82

Коваленко В.Г. [Вплив кількості нітратів кормів на молочну продуктивність корів]  83

Хаджидавидов О.І. [Прогнозування продуктивності молодняка великої  рогатої худоби за інтенсивністю формування  в ранньому віці]  84

Хаджидавидов О.І., Фінченко О.В. [Показники морфологічного складу туш піддослідних бичків з різною інтенсивністю формування]  86

Шерман І.М. [Іхтіофауна та продуктивні можливості малих водосховищ Північного Причорномор’я]  87

Пипипенко Ю.В. [Перспективи використання піленгасу для рибництва на малих водосховищах]  89

Шевченко В.Ю. [Стан та перспективи інтродукції веслоноса на півдні України]  91

Корнієнко В.О. [Поведінкові реакції на світло молоді російського осетра при підрощуванні в заводських умовах]  93

Краснощок Г.П. [Реалізація продуктивних можливостей внутрішніх водойм на півдні України]  95

Борткевич Л.В., Жарик С.О. [Сучасний стан і перспективи розвитку рибництва  в ВАТ "Придніпровське" Херсонської області]  97

Оліфіренко В.В., Лазарев А.С. [Вплив щільностей посадок та рівней інтенсифікації на виробництво товарної риби в умовах кримського рибокомбінату]  98

Негода С.О. [Морфологічна характеристика шпрота північно-західної частини Чорного моря]  100

Оліфіренко В.В. [Використання у лабораторній практиці експрес методу біологчної оцінки риби]  102

Поліщук В.С. [Динаміка рівня "цвітіння" води у Дніпровсько-Бузькому лимані як критерій об'єму зариблення рослиноїдними рибами]  104

Максимов В.П. [Відгодівельні якості потомства маток різної інтенсивності формування]  106

Лохоня О.І., Войташенко М.М. [Ефективність виробництва яловичини в господарствах Херсонської області]  107

Ярошенко С.П. [Підвищення продуктивності стада і забезпечення конкурентоспроможності виробництва]  109

Морозов В.В., Грановська Л.М., Морозов О.В. [Прогноз міграції іонів кальцію при зрошенні темнокаштанових грунтів в умовах замкнутого циклу водообігу]  114

Колесніков В.В. [Агромеліоративна ефективність закритого горизонтального дренажу в умовах півдня України]  116

Клименко Л.І., Кайдалов Г.В. [Заходи по енерго- і ресурсозбереженню при зрошуванні дощуванням]  119

Липинець І.П. [Еколого-економічні критерії використання скидних вод з рисових зрошувальних систем]  120

Малєєв В.О. [Вплив зрошення водою різної якості на властивості грунтів півдня України]  121

Мірошниченко О.І., Булаєнко Л.М., Кузьменко В.Д. – Особливості впровадження поверхневого способу поливу на зрошувальних землях півдня України]  123

Жужа В.В., Зражевський В.Н. [Деякі проблеми утилізації лесовидного суглинку при меліоративному будівництві]  125

Угрін Д.Ф. [Аналіз особливостей зрошувальних систем з точки зору теорії надійності]  127

Угрiн Д.Ф. [Методика оптимізації структури зрошувальних систем]  129

Колінчук Д.М. [Висячий міст і спосіб його монтажу]  131

Ананьєв Г.І. [Розрахунки динамічних коефіцієнтів кранових мостів]  132

Корякін В.С. [До розрахунку осадка одиночної буронабивноі палі з обліком негативного тертя]  133

Хлинов С.О. [Підвищення ефективності випуску збірних залізобетонних конструкцій на заводах ЗБК]  134

Сердюк В.І. [Методи виробничого експерименту для аналіза інженерних задач]  136

Пустовойт О.Г. [Підвищення якості бетонів на шлакоппортландцементах з допомогою комплексних домішок]  137

Ходіна І.А. [Аналіз об’ємно-планувальних рішень українських церков східного обряду]  139

Аверчев О.В., Гусеня Ю.Е. [Хід економічної реформи на Львівщині очима селян]  141

Боліла С.Ю. [Особливості державного регулювання в умовах переходу до ринкової економіки]  143

Лохоня О.І., Білошкуренко Л.Д. [Оцінка розвитку бджільництва]  145

Купцова О.Є. [Медичне страхування як спосіб економічного захисту населення]  147

О.В. Доброзорова [Проблеми розвитку овочеконсервного підкомплексу АПК Херсонської області]  149

С.П. Ярошенко [Залежність конкурентоспроможності виробництва від фінансового стану підприємств АПК]  151

Бєлєхова Л.І. [Типологія образів в образному просторі текстового  світу сучасної амеріканської поезії]  156

Добролюбський А.О., Мохненко С.С., Добролюбська Ю.А. [Що таке історико-культурна антропологія ?]  163

Кирилов О.Л. [Аналіз технологічних параметрів электростатичної небезпеки при завантаженні  нафтопродуктів.]  172

Демин Ю.М. [Особенности, возникающие при экспортно-импортных операциях сельскохозяйственной продукции при пересечении таможенной границы Украины]  175

Дьомін Ю.М. [Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морських митницях]  180

Таврійський науковий вісник. Випуск 4

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 4

[Титул]

[Зміст] 172-175

А.П.Орлюк, Г.Г.Базалій, І.М.Малярчук [Структура гібридних популяцій озимої пшениці за стійкістю до хвороб] {Structure of hybrid populations of winter wheat for disease resistance} 3

А.П.Орлюк, К.В.Гончарова, Л.Ф.Василенко [Селекційна цінність сортів озимої пшениці турецької репродукції в умовах зродження півдня України]{Selective value of strains of winter wheat of Turkish reproduction in the conditions of irrigation on the south of Ukraine} 6

А.П.Орлюк, О.В.Свиридов, Н.О.Ілляшенко [Теоретичні передумови та результати селекції стоколосу безостого на підвищення адаптивних властивостей для південного регіону України]{Theoretical premises and results of selection of awnless bromegrass for increasing of adaptive peculiarities for the southern region of Ukraine} 10

Є.К.Міхеєв, І.Г.Лобаєв [Методичні аспекти створення алгоритму системи планування заходів захисту культур від шкідливих організмів]{Methodical aspects to creating ofalgoritm of planning plant pest protection} 15

Ю.М.Грищенко [Геоботанічні спостереження як складова еколого-меліоративного моніторингу рисових полів]{} 19

Р.А.Вожегова, А.П.Орлюк, З.В.Писаренко [Визначення посухостійкості сортів озимої пшениці на початкових етапах онтогенезу]{Determination of dry resistonce of winter wheat varieties on early stages of ontogenesis} 23

О.В.Свиридов, Л.М.Миронова [Кореляційний взаємозв'язок між господарсько-цінними ознаками в гібридних популяціях стоколосу безостого в умовах зрошення півдня України]{The correlation between main practical value characters in hybrid populations of awnless brome smooth under irrigation in the South of the Ukraine} 27

В.О.Скороход [Стан та перспективи виробництва сертифікованого елітного посадкового матеріалу винограду в Україні]{The condition and perspectives of production of the certificated elite planting material in Ukraine} 30

В.О.Скороход [Біотехнологія і система виробництва оздоровленого посадкового матеріалу винограду]{Biotechnology and system of production of the cured grapes planting material} 36

В.О.Скороход [Промислова біотехнологія клонального мікророзмноження винограду в культурі  "in vitro"]{Industrial biotechnology of the clone microbreeding of grapes in the «in vitro» culture} 41

Н.Я.Кривобокова [Горіхоплідні на Присиваський АЛНДС]{Nat-trees in the Prisivashskaya meliorative research station} 45

К.В.Сідякін [Кореляційна залежність ознак люцерни в селекції на підвищену азотфіксацію]{Coreelated dependence of alfalfa signs in selection for increased nitrogen fixation} 49

В.І.Яременко, В.Д.Карапуз [Комбінаційна здатність універсальних і сальних порід з спеціалізованими м’ясними родинними формами]{Combinational ability of universal and grease breeds with the specialized meat parental forms} 53

В.Д.Карапуз [Підвищення репродуктивних якостей свиней з використанням інтер'єрних тестів]{Improving reproductive qualities in pigs using interieur tests} 56

В.Д.Карапуз [Організаційно-технологічні передумови підвищення репродуктивних якостей свиней]{Organizing and technological grounds for improving reproductive qualities of pigs} 59

В.В.Дєбров [Паратипова і генетична мінливість інтер’єрних показників гусей]{Paratypical and genetic variable of geese's enter data} 62

В.В.Дєбров [Оцінка параметрів кривих росту гусей]{Valuation of geese's rising curve parameters} 67

В.В.Дєбров [Еколого-генетичні параметри яєчної і м'ясної продуктивності гусей]{Ecological and genetic parameters of egg and flesh geese's productivity} 71

С.Ю.Боліла [Моделювання росту птиці м'ясних кросів в процесі онтогенезу]{The modelling for growth of broiler hybrid chickens in process of ontogenesis} 75

Т.В.Підпала [Вплив інбридінгу на продуктивні та пристосувальні якості червоної степової худоби]{Inbreeding influence upon productive and adaptive quality of the red steppe cattle} 79

Т.В.Підпала [Репродуктивні якості тварин червоної датської породи]{Reproductive quality of red danish breed animals} 84

Т.В.Підпала [Успадкування продуктивних та адаптивних ознак червоною степовою худобою при різних методах селекції]{Heritability of productive and adaptive characteristics in red steppe cattle under different selection metnods} 89

Р.Є.Микитас [Порівняльна ефективніcть використання плідників поліпшуючих порід для підвищення молочної продуктивності  червоної степової породи]{The comperative efficacy of using perfecting breed bulls to increase dairy productivity of the red steppe breed} 96

М.В.Сурженко [Яєчна продуктивність птиці різних класів розподілу за мірними ознаками]{Egg performance of birds of various classes of distribution on measure to attributes} 99

С.Циганков, О.Грек, І.Кишенько [Можливості використання нетрадиційних кормових домішок в тваринництві]{} 102


В.В.Колесніков [Результати технічного обстеження дренажних систем та меліоративного стану орних земель в господарствах Джанкойського району АР Крим у 1997 році]{} 105


П.М.Таргоній,Т.В.Анишинець [Вплив фосфогіпсу на властивості південного чорнозему у межах Каховського зрошуваного масиву]{} 109

В.О Скороход, С.В.Скороход, К.А.Ковалевський [Туманоутворююча установка кліматичних камер для вирощування винограду при пересаджуванні з культури "in vitro" в умови "in vivo"]{Fog formation plant of climatic chambers for cultivation of a grapes under the transplantation from culture «in vitro» into conditions «in vivo»} 112

В.О Скороход, С.В.Скороход, К.А.Ковалевський [Устаткування кліматичних камер для вирощування винограду в культурі "in vitro"]{The equipment of climatic chambers for cultivation of a grapes in culture "in vitro"} 115

В.В.Морозов, В.В.Колесніков, Д.О.Ладичук [Зміна показників сольового стану темно-каштанових грунтів під впливом довготривалого зрошення та дренажу]{Change of the contents toxic of salts in soils under influence irrigation and drainage} 120

В.І.Благодатний, В.С.Ковальчук, І.А.Мухіна [Муніципальна реформа на селі – шлях до ресурсозбереження і соціального захисту населення]{The municipal reform in the country is the way to the keep of resources and social defense of population} 124

Л.М.Галат, Л.Б.Кулікова [Особливості розвитку ринку в античній Греції]{Particular of development of market in ancient Greece} 129

С.А.Чехов [Про напрямок маркетингових досліджень у вивченні ринку сільськогосподарської продукції]{} 135

В.П.Коваленко [Магістральні тенденції розвитку світової історичної думки XX сторіччя]{} 140

В.І.Ляшевський, П.О.Шевченко [Горизонтальний дренаж грунтів на півдні України]{} 143

О.О.Заболотська [Поняття змісту навчання іноземної мови у немовному вузі]{Components of the conception of foreign languages teaching} 148

Таврійський науковий вісник. Випуск 3

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 3

[Титул]

[Зміст] 195-197

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Федорчук В.Г. [Вплив строків посіву на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплодних культур] {} 3

Базалій В.В. [Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам] {} 6

Аверчев О.В., Нароха С.С. [Передумови розміщення посівів гречки на півдні України] {Grounds for Laying out Areas under Buckwheat in the South of Ukraine} 10

Воцелко С.К. [Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами с.-г. культур] {Efficiency of Sticky-gen Compositions in the Control of Diseases of Agricultural Crops} 14

Бойко Л.О. [Продуктивність посівів суданської трави в  залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України] {Crop’s productivity of sudangrass and its dependence on a method and standard of sowing in droughty conditions of the steppe zone of the South of Ukraine} 19

Доброзорова О.В. [Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області] {Intensification of Vegetables in Kherson Region} 22

Бойко Н.В. [Застосування лесу для запобігання солонце-проявлення на вторинно осолонцьованих грунтах півдня України] {Using Loess for Preventing Alkalinity in the  Realkalized Soils in the South of Ukraine} 27

Вожегов С.Г. [Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків] {Influence of the ploughing without mould-board on water consummation , crops and productivity of mongel} 33

Коваленко В.П., Пешук Л.В. [Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими] {} 37

Іванов В.О., Торська С.М. [Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону] {Features of a Power Exchange Pics with Various Modes Water Motion} 45

Лісний В.А. [Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні] {Genetic Potential Foraging and Meat Qualities of Pigs of the Specialized Fatherly Forms and its Use in Cross-breeding} 48

Пелих В.Г., Балабанова І.О. [Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угруппуваннях] {Influence of Interactions “A Genotype x environments” on Intensity of Pigs Growth while Cultivating them in Equal Weight Groups} 54

Пелих В.Г., Лісний В.А., Балабанова І.О. [Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів] {Features of an Exchange of Substances at Young Pigs of Various Genotypes} 56

Торська С.М. [Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників] {The Effect of Water Exercise on Size-Boars behaviour and their Sperm Production} 63

Антонець О.Г. [Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни] {Productive Signs of Young Sheep of Tavriyski Type Depending on Thinness of Wool} 66

Калініченко І.Т. [Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства] {Ways of Raicing of Pigbreeding Efficiency} 70

Коцюбенко Г.А. [Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи] {} 75

Гиль М.І. [Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення] {Milk Productivity of Different Structural Units of the Red Steppebreed Cows under the Intoline Breeding} 79

Полякова В.0. [Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності] {Determining Genetic Potential of Fattening and Meat Production of Various Purpose Swine} 86

Прокопенко Н.П. [Біохімічні показники крові курей при утриманні в різновагових угрупуваннях] {Biochemical Parameters of Blood of Hens in Keeping in the Groups with Equal Weight} 94

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань] {} 99

Благодатний В.І. [Економічний аналіз виконання програми "Зерно Херсонщини – 97] {The Economic Analysis of the Fulfillment of the Program “The grain of Khersonschina-97”} 109

Благодатний В.І., Козлова В.М., Мухіна І.А. [Основні принципи удосконалення економічних взаїмовідношень між УЗС та сільськогосподарськими підприємствами] {The Basis Principles of the Perfection of the Economic Interrelations between the OWS and the Agricultural Enterprises} 111

Марасанов В.В., Захарченко Р.Н., Кирюшатова Т.Г. [Оптимізація перевезень с.-г. продукції] {Optimization of Agricultural Transportation} 117

Дебела І.М., Лєпа Є.В. [Системи розрахунку економічної ефективності проведення агроміроприємств та її компонентів] {Systems of Calculation of Economic Efficiency of Agricultural Undertakings and their Components} 126

Міхеєв Є.К., Дебела І.М., Лєпа Є.В. [Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування с.-г. культур] {Economic Efficiency Calculation of Agricultural Means in Computer System of Design of Agricultural Crops Growing Technologies} 129

Іщенко Є.П., Іванова І.А. [Проблеми раннього правового виховання і навчання] {The Problem of Early Legal Education and Training} 133

Сакун А.Ж. [Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні] {Theoretical Foundations of the System of National Accounts and the Ukrainian Accounting System} 137

Мохненко С.С. [Ментальність як основа культури та цивілізації] {Mentality as Base Culture and Civilization} 142

Поліщук І.Є. [Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку] {Aesthetical Theory and Aesthetical Education: Real Existence and perspectives} 145

Герасименко М.В. [Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії] {} 149

Заболотська О.О. [До питання навчання усної мови студентів немовних ВУЗів] {Some Peculiarities of Teaching Students Oral Speech in Non-linguistic Higher Education Establishments} 156

Belekhova L.I. [The compositional structure of poetic texts] {} 160

Spivak S.N. [The problem of lexical meaning of proper names] {}164

Philipchick O.I. [Syntactical means of image-creation] {} 168

Чеканович М.Г. [Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва] {One-hand Prefabricated Blocks Floor for Rural Constructions} 172

Клименко М., Кишенько І., Грек О. [Визначення водо[та жиропоглинаючої здатності харчової сировини] {} 176

Таврійський науковий вісник. Випуск 2

Таврійський науковий вісник, 1997, Вип. 2

[Зміст] 201-203

Ушкаренко В.О., Аверчев О.В., Ружицький В.П. [Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни]{The impact of methods and norms of sowing on buckwheat yields on the areas within rice rotation} 3-9

Жаринов В.І., Орлюк А.П., Жужа О.О. [Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності]{Estimation of  different varieties of winter wheat productivity according to parameters of adaptation and stability} 9-12

Базалій В.В., Базалій Г.Г. [Пластичність і стабільність продуктивності різних морфобіотипів озимої пшениці]{Homeostatic and stability character of grain productivity of different winter wheat biotypes} 13-17

Ванцовський А.А.,. Жаринов В.І. [Сортова технологія вирощування рису. Повідомлення 1. Оцінка екологічної забезпеченості формування врожаю сортів різних груп стиглості]{} 18-21

Ванцовський А.А. [Сортова технологія вирощування рису. Повідомлення 2. Попередники, добрива]{} 22-26

Ванцовський А.А. [ Сортова технологія вирощування рису на насіння. Повідомлення 3. Ефективність різних норм висіву]{} 26-30

Орлюк А.П., Колесникова Н.Д., Жужа О.О. [Ефективність індивідуальних доборів за ознаками продуктивності озимої пшениці]{Efficiency of indivi¬dual selections by the productive characteristics of winter wheat} 30-34

Орлюк А.П., Жужа О.О., Колесникова Н.Д. [Вплив агроекологічних умов на врожайність зерна різних сортів озимої пшениці]{Influence of agro-ecological conditions on grain harvest of different varieties of winter wheat} 35-38

Лавриненко Ю.О., Бондаренко В.В., Зінченко В.О. [Зниження ресурсомісткості продукції при вирощуванні кукурудзи на зерно у Південному Степу України]{Decrease energy – cost of production for want of cultivation of corn on a grain in ukrainian southern steppe} 39-42

Зінченко В.О., Лавриненко Ю.О., Польський В.Я. [Формоутворчий процес в гібридах кукурудзи різних інцухт-поколінь]{Form-building process in hybrid's of corn of various inbreeding-generations} 43-47

Бойко Л.О. [Вплив норми висіву на насіннєву продуктивність суданської трави в умовах зрошення півдня Степу України]{The influence of crop's standard on seeds productivity of sudangrass in the conditions of irrigation in the steppe zone of the south of Ukraine} 47-50

Бойко Л.О. [Екологічне обгрунтування та технологічне вирішення комплексного використання суданської трави на корм та насіння]{Ecological ground and technological decision of complex utilization of sudangrass for stern and seeds} 51-53

Муляр М.М. [Врожайність насіння кукурудзи в залежності від схем посіву і густоти рослин батьківських форм]{} 54-57

Коваленко В.П., Боліла С.Ю., Плоткін С.Я. [Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності]{Comparative estimation of mathematical models for prognosis of dairy productivity} 58-63

Коваленко В.П., Боліла С.Ю. [Морфофізичні якості яєць птиці різник класів розподілу]{Morphological qualities of eggs for various poultry groups} 64-68

Нежлукченко Т.І. [Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві]{Genetic-population processes in pure breeding cultivation and various methods of crossing in sheeps} 68-74

Нежлукченко Т.І. [Адитивний, материнський та гетерозисний ефекти при міжпородному схрещуванні асканійської тонкорунною породи з австралійськими мериносами]{Additive, parent and heterotic effects with interbreeding assanian nine-fleefe breed with australian merinos} 75-79

Лісний В.А. [Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві]{Reception reusable geterious in pigship} 79-83

Дєбров В.В., Гуменна Л.Д. [Гістологічна будова шкіри і її зв'язок з перо[пуховою продуктивністю гусей]{The skin's histology structure and it connection with geese' feather-down productivity} 83-87

Полякова В.О. [Оцінка генетичної дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності]{Evaluation of genetic discretion of various purpose swine breeds} 88-92

Сурженко М.В. [Використання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняку яєчних кур]{The use of methods of stabilizing selection for increasing the growing effectiveness of the reduction young stock in egg-laying hens} 93-96

Гуменюк А.В. [Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення ефективності вирощування ремонтного молодняка яєчних курей]{Using the principles of stabilization selection for the increasing effect growing repairing the young egg's hens} 96-100

Гиль М.І. [Вплив крослінійного розведення на селекційні ознаки корів червоної степової породи]{The influence of the cross-line breeding 0n the selective signs of the red steebbreed cows} 100-104

Бородай С.В., Грек О.В., Поліщук Г.Е., Солнцева І.В. [Обробка сироватки мембранними методами]{} 104-109

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Розвиток колекторно-дренажних систем в зоні зрошення Джанкойського району АР Крим]{The development of collector-drainage systems in the irrigation zone of Junkoy district, the ar Crimea} 110-115

Колесніков В.В. [Контроль якості і використання поливної води в Джанкойському районі АР Крим]{The quality control and using of the irrigation water in Junkoy district, the ar Crimea} 116-120

Нежлукченко В. М. [Результати впровадження технології регулювання адгезійних процесів в одноступінчатих схемах очищення поверхневих вод]{Results of introduction of technology of regulation adhesion of processes in the one-step circuits of of superficial waters clearing} 120-124

Чеканович М.Г. [Напружено-деформований стан арматурної сталі залізобетонних елементів сільськогосподарського призначення]{Stress- strain state of steel in reinforced concrete elements to be used in agriculture} 125-131

Чеканович М. Г. [Попередньо обтиснені залізобетонні елементи для сільського господарства]{Pre stressed reinforced elements for agri¬culture} 131-135

Благодатний В.І., Кваснікова Г.С. [Організаційно економічні заходи реформування власності і форм господарювання в АПК Херсонщини]{The organization-economic measures of the reforming property and of the farming forms in the agricultural-industrial complex of the Kherson region} 136-142

Мармуль Л.О., Танклевська  Н.С. [Ринкові важелі підвищення ефективності виробництва у плодоовочеконсервній галузі Херсонської області]{Market key-factors of increase in efficiency of production in fruit and vegetable canning industry of kherson region} 142-146

Соловйов І.О., Доброзорова О.В. [Формування ринку овочевої продукції Херсонської області]{The forming of vegetables market in Kherson region} 147-151

Лєпа Є.В., Міхєєв Є.К., Тарловський В.О. [Постановка задачі оптимізації умов вологозабеспеченості]{Positing of moisture-providing optimization task} 151-154

Танклевська Н.С. [Нові форми господарювання в плодоовочеконсервній промисловості Херсонської області]{New methods of economic management in fruit and vegetable canning production of Kherson region} 158-163

Міхеєв Є.К., Дебела І.М., Лєпа Є.В. [Мінімізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур]{Optimization of technological processes of agricultural crops growing} 155-158

Алфьорова В.М. Благодатний В.І. [Проблеми екосистемного водокористування в зрошуваному землеробстві]{Problems of ecosystem water-use of irrigation farming} 164-169

Кваснікова Г.С. [Реформування відносин власності і мотивації праці АПК Херсонської області]{The reformation of the attitudes property and the motivation of a labour of the agricultural-industrial complex of the Kherson region} 170-174

Шаповалова В.М. [Резерви підвищення продуктивності земельних угідь поливної зони України]{Reserves of increase in productivity of arable lands of areas requiring irrigation in Ukraine} 174-178

Мухіна І.А. [Ресурсосбереження в зрошувальному землеробстві]{The saving resources in the irrigation zone} 179-182

Ковальчук В.С. [Організація ефективних внутрішньогосподарських підприємств]{The organization of the effective internal economic enterprises} 183-186

 

Таврійський науковий вісник (Архів)

 

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

2011 рік

2010 рік

2009 рік

2008 рік

2007 рік

2006 рік

2005 рік

2004 рік

2003 рік

 

2002 рік

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 21

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 22

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 23

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 24

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 25

 

2001 рік

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 17

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 18

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 19

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 20

 

2000 рік

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 13

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 14

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 15

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 16

 

1999 рік

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 11-1

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 11-2

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 11-3

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 12

 

1998 рік

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 3

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 4

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 5

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 6

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 7

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 8

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 9

 

1997 рік

ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ВИПУСК 2

Таврійський науковий вісник

Таврійський науковий вісник» – наукове фахове видання, засноване Херсонським державним аграрним університетом у 2007 році.

На сьогодні журнал входить до Переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук лише в галузі сільськогосподарських наук, на підставі Наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 (Додаток № 8).

Метою наукового журналу «Таврійський науковий вісник» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях агропромислового комплексу.

У журналі висвітлюються актуальні питання аграрної науки за секціями:

- землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво;

- тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції;

- меліорація і родючість ґрунтів;

- екологія, іхтіологія та аквакультура.

З метою отримання більш детальної інформації, будь ласка, завітайте на сайт видання (перейти)

Таврійський науковий вісник. Випуск 99

Таврійський науковий вісник. Випуск 99:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 99 (Завантажити)

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 98

Таврійський науковий вісник. Випуск 98:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 98 (Завантажити)

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 97

Таврійський науковий вісник. Випуск 97:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 97 (Завантажити)

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 96

Таврійський науковий вісник. Випуск 96:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 96 (Завантажити)

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 95

Таврійський науковий вісник. Випуск 95:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 95 Сільсько-господарські науки (Завантажити)

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 95 Економічні науки (Завантажити)

Таврійський науковий вісник. Випуск 94

Таврійський науковий вісник. Випуск 94:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 94 (Завантажити)

Таврійський науковий вісник. Випуск 93

Таврійський науковий вісник. Випуск 93 (Завантажити)

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 93 (Завантажити)