ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Конференції

Запрошення на конференцію, що відбудеться 25-26 листопада

IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ОБЛІК, АУДИТ ТА ФІНАНСУВАННЯ» 

Завантажити запрошення 

Більше статей...

  1. V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ.
  2. Результати проведення регіональної студентської науково-практичної конференції з економічних дисциплін Херсонського ДАУ Секція “Менеджмент організацій”
  3. Науково-практична конференція «Шапошниковські читання - 2015»
  4. МАТЕРІАЛИ  ІІІ  Всеукраїнської науково - практичної Інтернет - конференції  викладачів , молодих учених  та студентів
  5. II-а Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Актуальні наукові дослідження в сфері меліорації»
  6. Наукове забезпечення раціонального використання екосистем Півдня України
  7. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва південного регіону України
  8. Регіональна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
  9. 16-17 червня відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи»
  10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, БОБОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР»