ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин імені В.П. Коваленка

 

ауд. 105 - кабінет завідувача кафедри,
 ауд. 107 - лаборантська, 
ауд. 108а, 111 - викладатська.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри - 1930 рік 

 

 

Склад викладачів та співробітників кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин ім. В.П. Коваленка

 

 

Пелих Наталія Леонідівна - в.о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 250.

Керівник понад 150 випускних кваліфікаційних робіт.

Відмінник ІІІ ступеню аграрної освіти та науки, заслужений працівник освіти України.

Тематика науково-дослідної роботи:  Підвищення продуктивності свиней великої білої породи.

Викладає дисципліни: «Технологія виробництва продукції свинарства», «Основи фахової діяльності». 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Наталія Пелих

 

Папакіна Наталія Сергіївна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 135, з них монографій та навчальних посібників - 3, у зарубіжних виданнях – 2, у т.ч. Scopus та Web of Science – 1. Учасник міжнародного проекту ECOIMPACT. 

Тематика науково-дослідної роботи:
Розведення та селекція у вівчарстві.

Викладає дисципліни: «Генетика з біометрією», «Генетика популяцій», «Морфологія сільськогосподарських тварин», «Фізіологія сільськогосподарських тварин», «АСУ в галузях тваринництва», «Генетико-популяційні процеси у селекції», «Програмне управління процесами в галузі»

Профіль GoogleScholar: Папакіна Наталія

ORCID:

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Кушнеренко Владислав Григорович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць - 75, з них монографій та навчальних посібників - 1, у зарубіжних виданнях - 2, у т.ч. Scopus та Web of Science - 1. Учасник міжнародного проекту ECOIMPACT.

 

Тематика науково-дослідної роботи: Розведення та селекція птиці

 

Викладає дисципліни«Гігієна тварин», «Біотехнологія»,  «Етологія у промисловому тваринництві», «Племінний сервіс і організація племінного обліку», «Зоометеорологія».

 

Профіль GoogleScholar: Кушнеренко Владислав

 

ORCID:

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Коваленко Тетяна Сергіївна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Кількість наукових і навчально-методичних праць- 80, з них у зарубіжних виданнях - 5, у т.ч.  2 патенти на корисну модель, 1 авторське свідоцтво на твір науково-етнічного характеру, у т.ч. Scopus та Web of Science - 1

Тематика науково-дослідної роботи: Удосконалення методів оцінки племінної цінності тварин.

Викладає дисципліни: «Розведення сільськогосподарських тварин», «Біотехнологія», «Радіобіологія», «Ветеринарна радіобіологія», «Селекція сільськогосподарських тварин»

 

Профіль Google Scholar: Коваленко Тетяна

 

ORCIDID: 0000-0002-5299-9819

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

 

Туніковська Лілія Григорівна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Кількість наукових і навчально-методичних праць- 90, з них у зарубіжних виданнях - 2

 

Тематика науково-дослідної роботи: Сучасні методи досліджень у тваринництві

 

Викладає дисципліни: «Науковий супровід досягнень у тваринництві», «Інтелектуальна власність та патентування», «Розведення сільськогосподарських тварин», «МНД і патентування»

 

Профіль GoogleScholar:Туніковська Лілія

 

ORCID:

 

Е -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

 

Іванцова Катерина Юріївна- старший лаборант.

 

У 2009 році закінчила другий (магістерський) рівень освіти на кафедрі рослинництва, генетики, селекції та насінництва Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет».

 

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

 

 

Ференс Тетяна Олексіївна – завідувач лабораторії, відповідальна за анатомічний музей ім. професора
В.Г. Амаліцького. Виконує обов’язки секретаря екзаменаційної комісії біолого-технологічного факультету.

 

У 2003 році закінчила другий (магістерський) рівень освіти на кафедрі генетики та розведення с.-г. тварин Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет».

 

У 2006 році закінчила третій науковий рівень освіти на кафедрі генетики та розведення с.-г. тварин Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет».

 

E -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

 

 

Мамедов Садіяр Мухтасович – здобувач наукового ступеня освіти.

 

У 2017 році вступив до аспірантури при кафедрі генетики та розведення с.-г. тварин ім.В.П. Коваленка Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»

Кількість наукових і навчально-методичних праць- 1, з них у зарубіжних виданнях – 1, у т.ч. Scopus - 1.

 

Тема науково-дослідної роботи: «Аспекти адаптації овець романівської породи за еколого-господарських умов степу Півдня України».

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Нежлукченко Т.І.

 

Профіль GoogleScholar:

 

ORCID:
   

 

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

Генетика з біометрією; Розведення с.-г. тварин; Гігієна тварин; Біотехнологія; Селекція тварин; Етологія; Науковий супровід досягнень у тваринництві; Організація племінної справи; Племінний сервіс; Технологія відтворення тварин; Методи наукових досліджень та патентування; Генетика риб; Автоматизовані системи управління у тваринництві.

Історична довідка
кафедри:

Кафедра заснована в 1930 році, засновник доктор с.-г. наук., професор І.С. Журавок. В історію розвитку кафедри зробили вагомий внесок: А.Ф. Цимборович, Н.Г. Котленко, В.П. Коваленко, А.М. Микитас; В.І. Борьба. На цей час завідувач кафедри доктор с.-г. наук професор Т.І. Нежлукченко.
Вченими кафедри створена наукова школа "Селекція і генетика в тваринництві". Напрями науково-технічної діяльності школи: Оптимізація селекційних програм в тваринництві з використанням генетико-математичних методів й інформаційних технологій; створення нових ліній і родин в свинарстві, птахівництві; розробка методів управління селекційними і технологічними процесами в тваринництві; автоматизовані системи управління в племінній справі з тваринництва; методи генетичного аналізу кількісних і якісних ознак. Створена система контролю і управління селекційним процесом в тваринництві з використанням інформаційних технологій і комп’ютерної техніки. Розроблені методи оцінки онтогенезу сільськогосподарських тварин і птиці з використанням генетико-математичних методів і математичного моделювання. Запропоновані нові прийоми оцінки племінних якостей тварин з врахуванням типу успадкування ознак.
До складу школи входять 6 докторів та 52 кандидати наук. За матеріалами досліджень опубліковано 1100 наукових праць, в т. ч. 105 в зарубіжних виданнях, опубліковано 10 монографій, 7 підручників, отримано 28 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Кількість цитувань – 361. Рівень основних результатів наукової продукції відповідає європейським зразкам. На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Держбюджетні наукові
теми кафедри:

«Використання сучасних селекційних прийомів для виробництва продукції тваринництва у господарствах південного регіону України (№ 0114U001250); Удосконалити та запровадити систему племінної роботи, використання маточного поголів’я і вирощування молодняку сільськогосподарських тварин в державних і фермерських господарствах; Використання генетичного потенціалу свиней зарубіжної селекції при різних методах розведення; Удосконалення оцінки продуктивних та племінних якостей свиней з використанням селекційних індексів; Селекційно-генетична оцінка продуктивності курей яєчного і м'ясо-яєчного типу різної селекції; Оцінка продуктивності та адаптаційної здатності птиці яєчних кросів зарубіжної селекції.

Керівник Нежлукченко Тетяна Іванівна

Відповідальний виконавець проекту:

Папакіна Наталія Сергіївна, Нежлукченко Наталя Валентинівна, Кушнеренко Владислав Григорович

Назва Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників_

Мета: На основі дослідження показників продуктивності та відтворення овець, аналізу агрокліматичних умов визначити оптимальні методи ведення галузі вівчарства в умовах півдня України на території підприємств різного технологічного рівня

Дорадча діяльність кафедри:

Нежлукченко Т.І., Шабаєв О.В., Лісний В.А., Кушнеренко В.Г. Послуги для працівників тваринницької галузі з питань контролю і управління селекційним процесом в тваринництві з використанням інформаційних технологій і комп’ютерної техніки, прийомів оцінки племінних якостей тварин.

Основні наукові досягнення кафедри:

Коваленко В.П. є співавтором 3 ліній і 2 кросів яєчної птиці "Борки" і "Борки-2". Виведено м'ясо-яєчний крос курей для фермерських та присадибних господарств.
Нежлукченко Т.І. приймає безпосередню участь у створенні нового таврійського типу асканійської тонкорунної породи овець.
Лісний В.А. співавтор нової породи свиней – червона білопояса.
Коваленко Т.С. є співавтором у розробці нових селекційних індексів для оцінки продуктивних і племінних якостей свиней. Має 2 патенти на корисну модель за тематикою - Індексна селекція у свинарстві.

№ 23007 «Спосіб відбору свиноматок за відтворювальними якостями»;

№ 107926 «Спосіб оцінки материнських якостей свиноматок».


,   

 

у тому числі :

 • Нежлукченко Т.І. Генетика з біометрією
 • Нежлукченко Т.І. Молекулярна генетика та технології дослідження генома


які Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації на базі кафедри було створено «Темпус-офіс»

У період січень 2010- січень 2013 було реалізовано міжнародний проект 
159173-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR
"EU Based Course in Foodstuff Expertise & Quality Control
“Експертиза та контроль якості харчових продуктів»
(на основі стандартів Європейського Союзу)”

Учасники:
University of Weihenstephan (Germany)
University of Parma (Italy)
Agricultural University - Plovdiv (Bulgaria)
Paulo & Beatriz – Consultores Associados (Portugal)
Kharkiv State Zooveterinary Academy
Dnipropetrovsk State Agrarian University
Kherson State Agrarian University
Odessa State Environmental University
На даний час розпочата реалізація проекту "Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate" (ECOIMPACT)
Термін реалізації проекту 01.10.2015 – 31.12.17
Учасники проекту:
Херсонський державний аграрний університет
Одеський агроекологічний університет
Та установи наступних країн:
Фінляндія
Болгарія
Росія

 

Матеріально-технічна база кафедри:

 • ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Олешківського району,Херсонської області;
 • Філія «Чорнобаївське» ТОВ «Агрохолдинг Авангард»;
 • ПАТ "Миронівський хлібопродукт";
 • ТОВ «Дніпро» Білозерський район, Херсонської області;
 • ПАТ «Дружба» Горностаївського району, Херсонської області;
 • ІТСР «Асканія-Нова» Чаплинського району, Херсонської області;
 • ДПДГ "Асканійське" Каховський район,Херсонської області.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Монографії

Вівчарство України / за ред.. В.М. Іовенка. – Вид.друге, доп. І перероблене. - К.: Аграрна наука, 2017. – 488 с.

Закономірності формування продуктивних ознак тварин Папакіна Н.С. - Copyright - 2018 International Book Market Service Ltd – p.44.

Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників – 2018- 178с.

Наукові роботи у міжнародних виданнях:

 1. Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Архангельська М.В., Корбич Н.М., Динаміка вовнової продуктивності овець / National and Technical Sciences. Science and Education a new Dimencion. VI (21), Issue 179, 2018 Sep. - P. 7-10.
 2. Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В., Коваленко Т.С., Архангельська М.В. Вплив метеорологічних факторів на розмноження с.-г. тварин / National and Technical Sciences. Science and Education a new Dimencion. VII (23), Issue 193, 2019 Feb. - P. 7-11.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Нежлукченко Т.І., Корбич Н.М., Пентилюк С.І. Основні властивості вовни і складчастості шкіри овець асканійської тонкорунної породи таврійського типу //  Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т. 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.  - С.191-197.
 2. 2.      Пасєчко Д.-В.Д., Нежлукченко Т.І. Тепловий стрес: виявлення, запобігання, вплив на молочні породи великої рогатої худоби (оглядова) //   Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т. 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.- С.167-175.
 3. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. 3. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське» / Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С180-186.
 4. Д.-В.Д. Пасєчко, В.Г. Кушнеренко, Л.М. Дашевська. Використання кореляційно-регресійної і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу // Вісник аграрної науки Прочерноморя . Вип 1 (01). 2019, С. 77-83.

Наукові роботи, надруковані в Україні

 1. 1.                Архангельська М.В., Боліла С.Ю. Перспективи розвитку екологічних технологій птахівництва // Зб. Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» - 25-26 жовтня 2018р., м. Херсон, С. 19-22.
 2. Архангельська М.В.,  Папакіна Н.С. Основні технологічні вимоги до вирощування каченят на глибокій підстилці на м'ясо - Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 11. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», РВВ., 2018 - С. 86-91. (Конференція пам’яті  Коваленка В.П.).
 3. Архангельська М. В., Папакіна Н. С., Нежлукченко Н. В. МІГРАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛАНЦЮЗІ КОРМ –ОРГАНІЗМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019р. - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», - С.390-394.
 4. Папакіна Н. С., Нежлукченко Н. В., Кушнеренко В. Г. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У РАМКАХ ПРОЕКТУ ECOIMPACT // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019р.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика», - С.370-374.
 5. Кушнеренко В.Г., Пічура В.І., Нежлукченко Н.В., Архангельська М.В.  АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019р.–Херсон: Видавничий дім «Гельветика», - С.407-412.
 6. Нежлукченко Т. І., Кушнеренко В. Г., Нежлукченко Н. В., Папакіна Н. С. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019р.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика», - С.426 -431.
 7. Нежлукченко Т.І., Пічура В.І., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С.,  Корбич Н.М. ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВОВНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ОВЕЦЬТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019р.–Херсон: Видавничий дім «Гельветика», - С.431- 436.
 8. Кушнеренко В.Г., Пічура В.І., Нежлукченко Н.В., Архангельська М.В.  АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИФОРМУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019р.–Херсон: Видавничий дім «Гельветика», - С.407-412.
 9. Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Корбич Н.М.ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018., - С.212-215.
 10. Нежлукченко Т.І., Кохась О.М., Мірзоян С.В ЗНАЧЕННЯ ОВЕЦЬ У КУЛЬТУРІ ТА РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018., - С.265-26
 11. Нежлукченко Т.І., Кохась О.М., Мірзоян С.В ЗНАЧЕННЯ ОВЕЦЬ У КУЛЬТУРІ ТА РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018., - С..265-26.
 12. Олейник А.П., Архангельська М.В. Характеристика м’ясної породи перепелів Фараон - Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 11. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», РВВ., 2018 - С. 38-40. (Конференція пам’яті  Коваленка В.П.) .
 13.  Кушнеренко В.Г., Бондарь Р.В., Бондарь В.Л.КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА У РІЗНИХ НАРОДІВ СВІТУ // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018., - С..259-263.
 14. Нежлукченко Т.І., Брага К.А., Качур І.А.ЗАРОДЖЕННЯ ТВАРИННИЦТВА У ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ //  Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018., - С. 263-265.
 15. Нежлукченко Т.І., Кохась О.М., Мірзоян С.В ЗНАЧЕННЯ ОВЕЦЬ У КУЛЬТУРІ ТА РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ //  Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018., - С. 265-269.

Щорічно на базі кафедри проводиться науково-практична конференція, присвячена пам’яті Коваленко Віталія Петровича - видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента Національної Академії Аграрних Наук України, академіка Академії Наук Вищої Школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та Святого Князя Володимира.

 

Віталій Петрович Коваленко тривалий час очолював кафедру генетики та розведення с.-г. тварин, яка нині названа на його честь, та займав посаду проректора з наукової роботи Херсонського державного аграрного університету.

Виробнича практика студентів 4 курсу біолого-технологічного факультету

 

Виїзне практичне заняття магістрів у ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»

 

Екскурсія  до анатомічного музею кафедри
ім. професора В.Г. Амаліцького

Осінній ярмарок «Дари осені»

 Комплексний іспит спеціалістів

 

Випуск магістрів