ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин імені В.П. Коваленка

 

Ауд. 106 - 111 головного корпусу ХДАУ
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рік заснування 1930 р.

Призначення кафедри

Поглиблене вивчення питань генетики сільськогосподарських тварин; методів розведення свійських тварин; біотехнологія відтворення основних видів тварин сільськогосподарського призначення. Розгляд основних положень еволюції тварин, методів автоматизованих систем управління і моніторингу у тваринництві.

Склад кафедри

Професор: Нежлукченко Т.І.
Доценти: Шабаєв О.В., Лісний В.А., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Туніковська Л.Г., Коваленко Т.С., Архангельська М. В.
Старший лаборант: Іванцова К.Ю.
Зав.лабораторією: Ференс Т.О.

 

Склад кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин
ім. В.П.Коваленка

 

Нежлукченко Т.І. – доктор с.г. наук, професор.  Завідувач кафедрою генетики та розведення с.г. тварин ім. В.П.Коваленка.

Керівник магістерських програм і підготовки аспірантів зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. 
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 217
Тематика НДР: Розведення та селекція у вівчарстві
Викладає дисципліни: 

«Генетика з біометрією», «Молекулярна генетика», «Організація управління науковими проектами та захисту інтелектуальної власності», «Популяційна генетика», «Науковий супровід досягнень у тваринництві», «Селекція с.-г. тварин»

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_SIDvxsAAAAJ&hl=uk

   

 

 

Папакіна Наталія Сергіївна  – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 135
Тематика НДР: Розведення та селекція у вівчарстві
Викладає дисципліни

«Генетика з біометрією», «Генетика популяцій», «Морфологія с.-г. тварин», «Фізіологія с.-г. тварин», «АСУ в галузях тваринництва», «Спеціальна генетика», «Генетико-популяційні процеси у селекції», «Програмне управління процесами в галузях тваринництва», «Програмне управління процесами в галузі»

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Et42GTQAAAAJ&hl=uk

 

Кушнеренко Владислав Григорович – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 75
Тематика НДР: Розведення та селекція птиці
Викладає дисципліни

«Гігієна тварин», «Організація племінної справи», «Племінний сервіс»,  «Етологія у промисловому тваринництві», «Племінний сервіс і організація племінного обліку», «Зоометеорологія»

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=R1KaMRYAAAAJ&hl=uk

 

 

 

 

Архангельська Марина Вікторівна – кандидат с.-г. наук, доцент

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 112
Тематика НДР: Оптимізація годівлі м’ясних качат кросу «темп»
Викладає дисципліни

«Морфологія с.- г. тварин», «Фізіологія с.-г. тварин», «Генетика популяцій», «Технологія відтворення тварин»

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=KiL_pQ4AAAAJ&hl=uk

Іванцова Катерина Юріївна– старший лаборант

Має вищу освіту.

У 2009 році закінчила магістратуру на кафедрі рослинництва, генетики,селекції та насінництва, Херсонського державного аграрного університету та вступила до аспірантури.

Ференс Тетяна Олексіївна – завідуюча лабораторією. Відповідальна за анатомічний музей ім. професора В.Г. Амаліцького.

Має вищу освіту.

У 2003 році закінчила магістратуру на кафедрі генетики та розведення с.г. тварин, Херсонського державного аграрного університету.

У 2006 році закінчила аспірантуру на кафедрі генетики та розведення с.г. тварин, Херсонського державного аграрного університету.

Виконує обов’язки секретаря Екзаменаційної Комісії на біолого-технологічному факультеті.

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

Генетика з біометрією; Розведення с.-г. тварин; Гігієна тварин; Біотехнологія; Селекція тварин; Етологія; Науковий супровід досягнень у тваринництві; Організація племінної справи; Племінний сервіс; Технологія відтворення тварин; Методи наукових досліджень та патентування; Генетика риб; Автоматизовані системи управління у тваринництві.

Історична довідка
кафедри:

Кафедра заснована в 1930 році, засновник доктор с.-г. наук., професор І.С. Журавок. В історію розвитку кафедри зробили вагомий внесок: А.Ф. Цимборович, Н.Г. Котленко, В.П. Коваленко, А.М. Микитас; В.І. Борьба. На цей час завідувач кафедри доктор с.-г. наук професор Т.І. Нежлукченко.
Вченими кафедри створена наукова школа "Селекція і генетика в тваринництві". Напрями науково-технічної діяльності школи: Оптимізація селекційних програм в тваринництві з використанням генетико-математичних методів й інформаційних технологій; створення нових ліній і родин в свинарстві, птахівництві; розробка методів управління селекційними і технологічними процесами в тваринництві; автоматизовані системи управління в племінній справі з тваринництва; методи генетичного аналізу кількісних і якісних ознак. Створена система контролю і управління селекційним процесом в тваринництві з використанням інформаційних технологій і комп’ютерної техніки. Розроблені методи оцінки онтогенезу сільськогосподарських тварин і птиці з використанням генетико-математичних методів і математичного моделювання. Запропоновані нові прийоми оцінки племінних якостей тварин з врахуванням типу успадкування ознак.
До складу школи входять 6 докторів та 52 кандидати наук. За матеріалами досліджень опубліковано 1100 наукових праць, в т. ч. 105 в зарубіжних виданнях, опубліковано 10 монографій, 7 підручників, отримано 28 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Кількість цитувань – 361. Рівень основних результатів наукової продукції відповідає європейським зразкам. На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Держбюджетні наукові
теми кафедри:

«Використання сучасних селекційних прийомів для виробництва продукції тваринництва у господарствах південного регіону України (№ 0114U001250); Удосконалити та запровадити систему племінної роботи, використання маточного поголів’я і вирощування молодняку сільськогосподарських тварин в державних і фермерських господарствах; Використання генетичного потенціалу свиней зарубіжної селекції при різних методах розведення; Удосконалення оцінки продуктивних та племінних якостей свиней з використанням селекційних індексів; Селекційно-генетична оцінка продуктивності курей яєчного і м'ясо-яєчного типу різної селекції; Оцінка продуктивності та адаптаційної здатності птиці яєчних кросів зарубіжної селекції.

Керівник Нежлукченко Тетяна Іванівна

Відповідальний виконавець проекту:

Папакіна Наталія Сергіївна, Нежлукченко Наталя Валентинівна, Кушнеренко Владислав Григорович

Назва Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників_

Мета: На основі дослідження показників продуктивності та відтворення овець, аналізу агрокліматичних умов визначити оптимальні методи ведення галузі вівчарства в умовах півдня України на території підприємств різного технологічного рівня

Дорадча діяльність кафедри:

Нежлукченко Т.І., Шабаєв О.В., Лісний В.А., Кушнеренко В.Г. Послуги для працівників тваринницької галузі з питань контролю і управління селекційним процесом в тваринництві з використанням інформаційних технологій і комп’ютерної техніки, прийомів оцінки племінних якостей тварин.

Основні наукові досягнення кафедри:

Коваленко В.П. є співавтором 3 ліній і 2 кросів яєчної птиці "Борки" і "Борки-2". Виведено м'ясо-яєчний крос курей для фермерських та присадибних господарств.
Нежлукченко Т.І. приймає безпосередню участь у створенні нового таврійського типу асканійської тонкорунної породи овець.
Лісний В.А. співавтор нової породи свиней – червона білопояса.
Коваленко Т.С. є співавтором у розробці нових селекційних індексів для оцінки продуктивних і племінних якостей свиней. Має 2 патенти на корисну модель за тематикою - Індексна селекція у свинарстві.

№ 23007 «Спосіб відбору свиноматок за відтворювальними якостями»;

№ 107926 «Спосіб оцінки материнських якостей свиноматок».


,   

 

у тому числі :

  • Нежлукченко Т.І. Генетика з біометрією
  • Нежлукченко Т.І. Молекулярна генетика та технології дослідження генома


які Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації на базі кафедри було створено «Темпус-офіс»

У період січень 2010- січень 2013 було реалізовано міжнародний проект 
159173-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR
"EU Based Course in Foodstuff Expertise & Quality Control
“Експертиза та контроль якості харчових продуктів»
(на основі стандартів Європейського Союзу)”

Учасники:
University of Weihenstephan (Germany)
University of Parma (Italy)
Agricultural University - Plovdiv (Bulgaria)
Paulo & Beatriz – Consultores Associados (Portugal)
Kharkiv State Zooveterinary Academy
Dnipropetrovsk State Agrarian University
Kherson State Agrarian University
Odessa State Environmental University
На даний час розпочата реалізація проекту "Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate" (ECOIMPACT)
Термін реалізації проекту 01.10.2015 – 31.12.17
Учасники проекту:
Херсонський державний аграрний університет
Одеський агроекологічний університет
Та установи наступних країн:
Фінляндія
Болгарія
Росія

 

Матеріально-технічна база кафедри:

  • ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Олешківського району,Херсонської області;
  • Філія «Чорнобаївське» ТОВ «Агрохолдинг Авангард»;
  • ПАТ "Миронівський хлібопродукт";
  • ТОВ «Дніпро» Білозерський район, Херсонської області;
  • ПАТ «Дружба» Горностаївського району, Херсонської області;
  • ІТСР «Асканія-Нова» Чаплинського району, Херсонської області;
  • ДПДГ "Асканійське" Каховський район,Херсонської області.

Щорічно на базі кафедри проводиться науково-практична конференція, присвячена пам’яті Коваленко Віталія Петровича - видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента Національної Академії Аграрних Наук України, академіка Академії Наук Вищої Школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та Святого Князя Володимира.

 

Віталій Петрович Коваленко тривалий час очолював кафедру генетики та розведення с.-г. тварин, яка нині названа на його честь, та займав посаду проректора з наукової роботи Херсонського державного аграрного університету.

Виробнича практика студентів 4 курсу біолого-технологічного факультету

 

Виїзне практичне заняття магістрів у ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»

 

Екскурсія  до анатомічного музею кафедри
ім. професора В.Г. Амаліцького

Осінній ярмарок «Дари осені»

 Комплексний іспит спеціалістів

 

Випуск магістрів