ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра технологій переробки та зберігання с.-г. продукціїї

ауд. 118, 119, 120, 121,122, 123, 123а, 123б, 123в, 123г, 123д, 28 головного корпусу
та ІІ – 20 і ІІ – 34 корпусу механізації ДВНЗ «ХДАУ»
Більш детальну інформацію можна отримати за адресою:

                       Кафедра переработки Херсонский ГАУ+TV 

                                Електрона пошта:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

1998 рік

Призначення кафедри

Здійснення науково-педагогічної діяльності, виконання наукових досліджень з питань виробництва, переробки і зберігання продукції рослинництва і тваринництва, стандартизаці, управління якістю сільськогосподарської продукції, підготовка наукових кадрів різних ступенів через навчання у магістратурі, аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин» та магістратурі і аспірантурі за спеціальністю 06.01.09 – «Рослинництво». Наукова, дорадча, виховна робота, методичне забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі; керівництво дипломними роботами для студентів денної та заочної форми навчання.

Надання студентам практичних навичок з технохім контролю с.-г. продукції та роботи з технологічним устаткуванням у оснащених лабораторіях.

Склад кафедри

Професор, член-кореспондент НААНУ: Пелих В.Г.

Доценти: Балабанова І.О., Сморочинський О.М.,  Каращук Г.В., Завальнюк І. П., Чернишов І.В., Казанок О.О., Левченко М.В.

Асистенти: Ушакова С.В.

Аспіранти: Бондар О.І., Ніконова І.С., Ткаченко  А.А.,  Юзюк Т.В.

Завідувач лабораторіями: Шевердєєва І.С. 

Співробітники: ст. лаборант Матвієнко Т.І.

лаборант: Юзюк Т.В.

Майстер виробничого навчання: Сорока В.П.

Склад викладачів та співробітників кафедри технологій переробки та зберігання 
сільськогосподарської продукції.

Пелих Віктор Григорович – провідний вчений в галузі свинарства (розведення та селекція  тварин),  завідувач кафедри доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААНУ. Відомий політичний діяч в державі Україна.

 Кількість наукових та навчально-методичних праць - більше 313 у т.ч. 9 патентів на корисні моделі.

 Тематика НДР: Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України.

 Викладає дисципліни: «Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві».

  Лекційний курс для аспірантів: 204-ВБА

  1. Моніторинг селекційних процесів.
  2. Організація селекційно-племінної робити в рибництві.

  207 – ТВППТ

  1. Технологія виробництва продукції тваринництва.
  2. Інноваційні технології переробки продукції тваринництва.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Балабанова Ірина Олександрівна к. с.-г. н., доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – більше 80. Співучасник формування стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Тематика НДР:Технологія виробництва та зберігання кисломолочних продуктів в залежності від пакувального матеріалу та аналізу маркетингових показників в умовах ТОВ «Данон-Дніпро».

Викладає дисципліни: «Молоко і молочні продукти», «Технологія переробки молока», «Стандартизація продукції тваринництва», «Технологія виробництва молока і молочних продуктів».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сморочинський Олександр Михайлович - к.с.-г.н., доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 155

Співавтор навчального посібника «Технологія продуктів забою тварин» (2008р). Завершується робота по формуванню лабораторних практикумів з дисципліни «Технологія продуктів забою тварин», «Технологія м’яса і м’ясних продуктів».

Тематика НДР: «Оптимізація технологій виробництва м’яса сільськогосподарських тварин , птиці та виготовлення ковбас і копченостей »

Викладає дисципліни: «Технологія продуктів забою тварин», «Технологія м’яса і м’ясних продуктів».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Каращук Геннадій Васильович - к. с.-г. н., доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – більше 128, у т.ч. 5 патентів на корисні моделі та авторське свідоцтво на науковий твір. Співавтор програми навчальної дисципліни «Технологія виробництва борошна, круп та комбікормів» для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України (2014 рік.)

Тематика НДР: Вивчення впливу агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність та якість зерна і насіння зернових культур в умовах півдня України.

Викладає дисципліни: «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва», «Технологія переробки винограду», «Технологія консервування плодоовочевої і ягідної продукції», «Виробництво хлібобулочної продукції».

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернишов Ігор В’ячеславович - к. с.-г. н., доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 67, у т.ч. 2 патенти на корисну модель і 1 патент на науковий твір.

Тематика НДР: Розробка генетичних основ селекції тварин з використанням сучасних досягнень популяційної і екологічної генетики.

Викладає дисципліни: «Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва», «Технологічне забезпечення процесів переробки молока та м’яса»,«Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Казанок Олександр Олександрович - к. с.-г. н., доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 61, у т.ч. 2 патенти на корисні моделі.

Тематика НДР: Продуктивність сортів сої залежно від режиму зрошення та фону живлення в умовах півдня України

Викладає дисципліни: «Основи первинної обробки продукції рослинництва», «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Левченко Максим Валерійович – к. с.-г. н., доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 42, у т.ч. 3 патент на корисну модель і 1 патент на науковий твір.

Тематика НДР: Удосконалення технології вирощування племінного молодняку свиней спеціалізованих м’ясних порід та типів, виробництва і переробки свинини.

Викладає дисципліни: «Технологія переробки продуктів тваринництва», «Технологія переробки риби».

E-mail: maks-levchen@ukr.net

Ушакова Світлана Валеріївна – к. с.-г. н., асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 13

Тематика НДР: Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України

Викладає дисципліни: «Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини», «Технологія забою тварин», «Технологія переробки продукції тваринництва»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шевердєєва Ірина Сергіївна - аспірант кафедри з 2015 року

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 10

Тематика НДР: Продуктивність гібридів соняшнику високоолеїнового типу в умовах південного Степу України

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Описание: C:\Documents and Settings\Maksim\Рабочий стол\Без.jpg

Бондарь Ольга Ігорівна - аспірант кафедри з 2015 року

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 2

Тематика НДР: Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Круподер Марія Сергіївна аспірант кафедри з 2017 року 

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 2 

Тематика НДР: Підвищення продуктивних якостей свиней шляхом схрещування в умовах півдня України

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Юзюк Тетяна Володимирівна – аспірант кафедри з 2016 року. Лаборант.

Освіта вища. Забезпечує підготовку та проведення  лабораторних та практичних занять з дисциплін: «Молоко і молочні продукти», «Технологія переробки молока», «Технологія консервування плодоовочевої і ягідної продукції», «Виробництво хлібобулочної продукції», «Виробництво рослинної олії», «Борошномельне та круп’яне виробництво», «Крохмале-патокове і цукрове виробництво». Відповідає за лабораторії та прилади, які знаходяться в них і використовуються для занять.

Матвієнко Тетяна Іванівна – старший лаборант.

Освіта вища. Здійснює керівництво і контроль за роботою лаборантського складу кафедри.

Відповідає за діловодство кафедри, слідкує за розкладом дисциплін кафедри, складає звіт про виконання навчального навантаження викладачами. На старшого лаборанта покладена матеріальна відповідальність по кафедрі.

Сорока Василь Петровичмайстер виробничого навчання

Освіта вища – військовий інженер-механік, капітан II рангу у відставці.

Працює в університеті з лютого 1988 року. Забезпечує технічне обслуговування діючого обладнання учбових лабораторій кафедри, проведення практичних занять зі студентами. Приймає активну участь у ремонті та вдосконаленні учбово-матеріальної бази і оформленні наочних посібників та схем.

Наукова робота

Наукова діяльність здійснюється за напрямом 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».

На кафедрі відкрита докторантура, аспірантура, магістратура та ведеться підготовка бакалаврів.

Діє наукова школа професора Пелиха В.Г., в якій підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій, здійснюється керівництво 2 докторантами та 4 аспірантами. Співробітники отримали більше 23 патентів та авторських свідоцтв на винахід.

Ведеться наукова робота за ініціативними тематиками. Здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Основні
навчальні
дисципліни
(курси)
кафедри:

Основи первинної обробки продукції рослинництва.
Технологія консервування плодоовочевої та ягідної продукції.
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва.
Технологія сушіння плодів та овочів.
Організація і моніторинг технологічних процесів на елеваторах.
Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва.
Технологія переробки і зберігання плодів і овочів.
Технохімконтроль харчових продуктів.
Виробництво рослинної олії.
Крохмалопатокове та цукрове виробництво.
Борошномельне та круп`яне виробництво.
Виробництво хлібобулочної продукції.
Технологія переробки винограду.
Молоко і молочні продукти.
Технологічне забезпечення процесів переробки молока і м’яса.
Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини.
Технологічне обладнання тваринницьких підприємств.
Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва.
Технологія переробки молока.
Технологія переробки риби.
Технологія продуктів забою тварин.
Технологія м`яса і м`ясо продуктів.
Технологія молока і молочних продуктів.
Технологія переробки і зберігання с.-г. продукції.
Інноваційні технології переробки продукції тваринництва.
Відходи тваринництва та їх переробка.
Технологія виробництва м`яса.
Теплотехніка.
Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві.
Технологічне планування та комплексна розробка підприємств з переробки продукції тваринництва.
Використання кормів у галузі тваринництва.
Стандартизація продукції тваринництва.
Технологія консервів і жирів.
Технологія переробки м`яса.
Технологія переробки молока.
Технологія переробки продукції тваринництва.

Історична
довідка
кафедри

На кафедрі в різні роки працювали: доктор технічних наук, професор Дударєв Іван Романович, доктор технічних наук, професор Остапчук Микола Васильович, кандидат технічних наук, доцент Ліпнягов Павло Павлович – провідні фахівці в галузі технологічного обладнання переробки с.-г. продукції, кандидати с.-г. наук, доценти Дружинська Людмила Павлівна, Жужа Олексій Олександрович, Величанська Світлана Леонідівна, Сухотін Андрій Сергійович – спеціалісти у сфері зберігання та переробки с.-г. продукції, кандидат с.-г. наук, Черненко В’ячеслав Петрович - доцент – фахівець з питань технології зберігання продукції рослинництва. Козлова Валентина Олексіївна - кандидат біологічних наук, доцент провідний фахівець з питань технології переробки молока і молочних продуктів.

Держбюджетні наукові теми кафедри:

НДР: Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України

Дорадча
діяльність
кафедри

Викладачі кафедри входять в експертне середовище МОН, ДАК України та регіональні комісії. Дорадники кафедри проводять консультації для спеціалістів сільськогосподарських та переробних підприємств південного регіону України.
Пелих В.Г., Каращук Г.В., Балабанова І.О., Сморочинський О.М.

Основні
наукові
досягнення
кафедри

Дослідження проводяться щодо вдосконалення технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. На кафедрі працює наукова школа «Селекційно-технологічні методи виробництва продукції тваринництва високої якості». Склад школи: доктор с.-г. наук, професор В.Г. Пелих, кандидат с.-г. наук, доцент Балабанова І.О., кандидат с.-г. наук, доцент Чернишов І.В., кандидат с.-г. наук Левченко М.В., асистент Ушакова С.В., аспірант Бондар О.І. Основний напрям наукових досліджень школи передбачає розробку прийомів використання сучасних досліджень селекції, генетики, біотехнології, технологій виробництва та ефективної переробки продукції тваринництва для підвищення продуктивності тварин та отримання продукції високої якості.

Матеріально-технічна база кафедри

На базі кафедри створено та діють 5 навчальних спеціалізованих лабораторій:

-          Якості молока і молочних продуктів
-          Консервування плодів, овочів, м’яса та риби
-          Технохімконтролю харчових продуктів
-          Переробки зерна
-          Мініцех по виробництву рослинних олій

Лабораторії забезпечують підготовку фахівців біолого-технологічного та агрономічного факультетів з перебробки с.-г. сировини (молочної, м’ясної та рослинницької) для виробництва харчових продуктів в сільськогосподарських і переробних підприємствах.

Лабораторії кафедри на виробництві − лабораторія молочного заводу ТОВ «Данон-Дніпро» м. Херсона; лабораторія м’ясопереробного цеху ПрАФ «Прогрес»; підприємство з виробництва напівфабрикатів ФОП Урсуленко О.А.

 м. Херсона.; ТОВ «Агрозоосвіт» м. Нова Каховка, лабораторія м’ясопереробного цеху ФОП «Савіна» м. Миколаїв та ін.

З метою підготовки студентів високої кваліфікації на кафедрі є обладнаний лекційний зал, два спеціалізованих навчальних кабінети та лабораторії кафедри: «Якості молока», «Переробки зерна», «Консервування плодів, овочів, м’яса та риби», «Технохімконтролю харчових продуктів», «Виробництва рослинної олії»

Навчально-методична робота

Для забезпечення високого рівня компетенцій студентів підготовлено:
монографії, підручники, начальні посібники, курси лекцій,практикуми, методичні рекомендації, базові контролюючі програми знань студентів, колекція учбових відеофільмів.

Навчально-організаційно-виховна робота

Викладачі кафедри в своїй роботі використовують ділове спілкування, бесіди, здійснюють навчально - виховну та культурно - масову роботу студентів, а також організовують екскурсійні виїзди на виробництво.
На кафедрі встановлено два рекорди, які зареєстровано Національним проектом «Книга рекордів України» за виготовлення харчових продуктів в умовах навчальної лабораторії.
Підготовлено «Переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт» Викладачі кафедри є наставниками студентських груп

Нагороди
кафедри

Пелих В.Г.: Знак пошани.

Почесна грамота Президії Української академії аграрних наук за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність в галузі зоотехнії, активну співпрацю з установами Академії з питань технології переробки та зберігання сільськогосподарської продукції 15.03.2007, протокол №5.

Почесна грамота Верховної Ради №299 від 23.03.2007 р.

Подяка за сумлінну працю в якості члена експертної ради ВАК України із зоотехнії та ветеринарної медицини та вагомий внесок у систему атестації наукових кадрів України від 10.11.2006 р.

Заслужений діяч науки і техніки України» – завідувачеві кафедри Херсонського державного аграрного університету Указ президента України № 927/2009, 13 листопада 2009 р.

Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2014 рік). За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Міжнародна діяльність
кафедри

Науково-виробнича співпраця в напрямку «Виробництво і переробка с.-г. продукції» з колегами з Польщі, Франції, Швеції та Південної Кореї.

Працевлаштування 

Кафедрою підготовлено більше 500 випускників за спеціалізацією.
Випускники працюють у провідних компаніях: «DANONE», «NIBULON», «CHUMAK», «AGROFUSION», «BAYER» та багатьох інших підприємствах.

Аспірантура та докторантура

Аспірантура та докторантура: спеціальність 06.02.01 – Розведення та селекція тварин.

Керівник Пелих Віктор Григорович – доктор с.- г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України

Аспірантура: спеціальність 06.01.09 – Рослинництво

Керівник Каращук Геннадій Васильович – кандидат с.-г. наук, доцент

Практична підготовка студентів

 

  
 

 

 

Публікації