ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукціїї

ауд. 118, 119, 120, 121,122, 123, 123а, 123б, 123в, 123г, 123д, 28 головного корпусу
та ІІ – 20 і ІІ – 34 корпусу механізації ДВНЗ «ХДАУ»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри: 1998

Youtube канал кафедри

Склад викладачів та співробітників кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції 

Пелих Віктор Григорович – завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААНУ.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – більше 250 у т.ч. 13 патентів на корисні моделі.

Тематика НДР: «Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України».

Викладає дисципліни: «Технологія експлуатації тваринницьких комплексів та енергетичної бази», «Технологічне обладнання виробничих процесів у тваринницькій та переробній промисловості»;

другий (магістерський) рівень вищої освіти: «Контроль якості та безпечності продукції тваринництва», «Інноваційні технології переробки продукції тваринництва», «Технологія переробки та зберігання с.-г. продукції»;

лекційний курс для здобувачів наукового ступеню: 207-ВБА «Моніторинг селекційних процесів», «Організація селекційно-племінної робити в рибництві», 204 -ТВППТ «Технологія виробництва продукції тваринництва», «Інноваційні технології переробки продукції тваринництва», «Селекційні методи підвищення продуктивності свиней», «Методи і організація досліджень», «Сучасні тенденції світових технологій переробки та зберігання с.-г. продукції».

Профіль Google ScholarПелих Віктор

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковбасенко Володимир Мойсейович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції, Заслужений діяч науки і техніки України

Кількість наукових та навчально-методичних праць – більше 300, у т.ч. 5 патентів

Тематика НДР: «Ветеринарно-санітарна експертиза сировини та продуктів забою».

Викладає дисципліни: Нормативно-правове забезпечення моніторингу якості харчових продуктів, Ветеринарно-санітарна експертиза і гігієна., Наукові основи ветеринарно-санітарної експертизи

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Герман Вячеслав Валентинович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції, член- кореспондент НААН України.


Балабанова Ірина Олександрівна
 – кандидат сільськогосподарських наук,  доцент.

Виконувала обов’язки завідувача кафедри з 2010 р. по 2016 р.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 129.

Учасник формування стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань  20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Тематика НДР: «Технологія виробництва та зберігання кисломолочних продуктів в залежності від пакувального матеріалу та аналізу маркетингових показників в умовах ТОВ «Данон-Дніпро»».

Викладає дисципліни: «Молоко і молочні продукти», «Технологія переробки молока», «Стандартизація продукції тваринництва», «Технологія молока і молочних продуктів»;

другий (магістерський) рівень вищої освіти: «Ідентифікація та сертифікація продукції тваринництва». 

Профіль Google Scholar: Балабанова Ірина

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Сморочинський Олександр Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 190

Співавтор навчального посібника «Технологія продуктів забою тварин» 2008 р.

Завершується робота з формування лабораторних практикумів (дисциплін «Технологія продуктів забою тварин», «Технологія м’яса і м’ясних продуктів»).

Тематика НДР: «Оптимізація технологій виробництва м’яса сільськогосподарських тварин, птиці та виготовлення ковбас і копченостей»

Викладає дисципліни: «Технологія м’яса і м’ясних продуктів»,  «Відходи тваринництва та їх переробка», «Технологія продуктів забою тварин», «Стандартизація продукції тваринництва»

Профіль Google ScholarСморочинський Олександр

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Прокопенко Павло Силович - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 75

Тематика НДР: «Розробка оптимального режиму штучної аероіонізації»

Викладає дисципліни: «Ветеринарна санітарія і гігієна переробних підприємств», «Ветеринарна санітарія і гігієна молока і молочних продуктів», «Ветеринарно-санітарне експертиза і гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою», «Ветеринарно-санітарна експертиза і гігієна рослинних харчових продуктів».

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Каращук Геннадій Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – більше 150, у т.ч. 5 патентів на корисні моделі та авторське свідоцтво на науковий твір. 

Співавтор програми навчальної дисципліни «Технологія виробництва борошна, круп та комбікормів» для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України (2014 рік.)

Тематика НДР: «Удосконалення технологічних прийомів вирощування зернових і олійних культур в умовах півдня України».

Викладає дисципліни: «Стандартизація, зберігання та переробка продукції рослинництва», «Технологія переробки винограду», «Технологія консервування плодоовочевої і ягідної продукції», «Виробництво хлібопродуктів». 

Профіль Google ScholarКаращук Геннадій

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Чернишов Ігор В’ячеславович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 67, у т.ч. 2 патенти на корисну модель і 1 патент на науковий твір.

Тематика НДР: «Розробка генетичних основ селекції тварин з використанням сучасних досягнень популяційної і екологічної генетики».

Викладає дисципліни: «Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва», «Основи зберігання і пакування сільськогосподарської продукції», «Органічне тваринництво», «Інформаційні системи в науковій діяльності». 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Казанок Олександр Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 61, у т.ч. 2 патенти на корисні моделі.

Тематика НДР: «Продуктивність сортів сої залежно від режиму зрошення та фону живлення в умовах півдня України».

Викладає дисципліни: «Основи первинної обробки продукції рослинництва», «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва». 

Профіль Google Scholar: Казанок Олександр

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Левченко Максим Валерійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, докторант.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 42, у т.ч. 3 патент на корисну модель і 1 патент на науковий твір.

Тематика НДР: «Удосконалення технології вирощування племінного молодняку свиней спеціалізованих м’ясних порід та типів, виробництва і переробки свинини».

Викладає дисципліни: «Технологія переробки продуктів тваринництва», «Теплотехніка», «Ідентифікація та сертифікація продукції тваринництва», «САПР», «Стандартизація». 

Профіль Google Scholar: Левченко Максим

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ушакова Світлана Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 30

Тематика НДР: «Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України».

Викладає дисципліни: «Технологія продуктів тваринництва з комбінованим складом сировини», «Технологія продуктів забою тварин», «Технохімконтроль харчових продуктів», «Контроль якості та безпечності харчових продуктів». 

Профіль Google Scholar: Ушакова Світлана

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Почтаренко Павло Павлович - кандидат ветеринарних наук, старший викладач

кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 10

Тематика НДР: «Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-бройлерів за умов надходження гамма-ізомеру гексахлорциклогексану»

Викладає дисципліни: Сертифікація та стандартизація продукції біологічного походження, Гігієна тварин, Ветеринарна санітарія, Гігієна харчових продуктів

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Круподер Марія Сергіївна– аспірант кафедри з 2017 року

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 2

Тематика НДР: «Підвищення продуктивних якостей свиней шляхом схрещування в умовах півдня України». 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Юзюк Тетяна Володимирівна – аспірант кафедри з 2016 року, лаборант.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 2

Тематика НДР: «Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України». 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

 

 

Федоненко Анна Юріївна – аспірант кафедри з 2016 року.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 2

Тематика НДР: «Удосконалення технологічних прийомів вирощування зернових і олійних культур в умовах півдня України». 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

 

Ільчук Вадим Тарасович – аспірант кафедри з 2018 року.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 1

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Гавріков Євген Демидович - аспірант кафедри з 2018 року. 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

Матвієнко Тетяна Іванівна – старший лаборант кафедри

 

 

 

 

 

Сорока Василь Петрович – майстер виробничого навчання кафедри.

   
   

 Історична довідка кафедри

Наукові досягнення кафедри

Навчально-методичне забезпечення кафедри

Держбюджетні та наукові теми кафедри

Матеріально-технічна база кафедри

Хронологія професорсько-викладацького складу

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів

Відкриття лабораторного комплексу у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет»

Виїзне заняття здобувачів вищої освіти на ТОВ «Данон-Дніпро»

Виїзне практичне заняття здобувачів вищої освіти  на ФОП «Бородіна Л.В.» ТМ «ОСА»

Виїзне заняття здобувачів вищої освіти у Дім марочних коньяків «Таврія»

Встановлення здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками кафедри рекордів України, зареєстрованих Національним проектом «Книга рекордів України»

 

Підготовка до Дня біолого-технологічного факультету

 

 Підготовка та участь здобувачів вищої освіти у Дні відкритих дверей ДВНЗ «ХДАУ»