ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

Ауд. 142 головного корпусу  та корпусу III ДВНЗ "ХДАУ"
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри  1968

Призначення кафедри    
Вивчення питань з виробництва, відтворення, вирощування, охорони та раціоналізації промислу гідробіонтів і їх переробки; виховна та наукова робота

Склад кафедри       

Завідувач – д.с. – г.н., проф. Шерман І.М.
Професора: Козій М.С.
Доценти: Шевченко В.Ю., Кутіщев П.С., Гейна К.М., Незнамов С.О., Борткевич Л.В.
Старші викладачі: Воліченко Ю.М. Грудко Н.О.
Асистенти: Лошкова Ю.М., 
Ст. лаборант Дубиніна Ж.М.
Лаборант Цуркан Л.В.

Склад викладачів та співробітників кафедри водних біоресурсів та аквакультури

Шерман Ісаак Михайлович- завідувач кафедри з 2013 року, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 390.
Тематика НДР: Розведення, відтворення та вирощування об’єктів аквакультури.
Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності, Біологічні основи рибного господарства, Теоретичні основи рибництва, Розведення і селекція риб, Аквакультура природних водойм, Розведення риб

 

http://ksau.ks.ua/images/kaf/ref/akv/new/clip_image012.jpg

Козій Михайло Степанович – доктор біологічних наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 100
Тематика НДР: Теоретичні та практичні основи гістоморфологічних досліджень іхтіофауни Півдня України.
Викладає дисципліни: Гістологія і ембріологія, Теорія еволюції гідробіонтів, Сучасні проблеми іхтіопатології, Сучасні проблеми фізіології гідробіонтів, Теорія еволюції гідробіонтів, Загальна іхтіологія.

http://ksau.ks.ua/images/kaf/ref/akv/new/clip_image010.jpg

Гейна Костянтин Миколайович - кандидат біологічних наук, доцент; старший науковий співробітник лабораторії Інституту рибного господарства УААН 
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 140.
Тематика НДР: Визначення біологічного стану іхтіофауни Дніпровсько – Бузької гирлової системи з метою прогнозування промислових уловів.
Викладає дисципліни: Основи рибоохорони і р/г законодавства, Теорія динаміки популяції риб, Сучасні проблеми іхтіології, Охорона і раціональний промисел, Динаміка популяції риб.

Кутіщев Павло Сергійович – кандидат біологічних наук., доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 100.
Тематика НДР: «Живлення та трофічні взаємовідносини промислових видів риб Дніпровсько-Бузького лиману».
Викладає дисципліни: Основи акваріумістики, Рибальство, Використання гідробіонтів, Техобладнання галузі рибництва, Технічні засоби в аквакультурі, Методологія та організація наукових досліджень, Технологія переробки об’єктів аквакультури, Аматорське рибальство

http://ksau.ks.ua/images/kaf/ref/akv/new/clip_image016.jpg

Шевченко Віктор Юрійович -, кандидат сільськогосподарські наук, доцент. 
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 144.
Тематика НДР: Розведення та вирощування осетрових видів риб.
Викладає дисципліни: Аквакультура природних водойм, Технологічні основи створення рибничих господарств, Генетика і селекція об’єктів аквакультури, Розведення нових об’єктів аквакультури, Розведення і селекція.

 

http://ksau.ks.ua/images/kaf/ref/akv/new/clip_image018.jpg

Борткевич Лариса Вікторівна  – кандидат біологічних наук,  доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 87
Тематика НДР: Особливості вирощування рибопосадкового матеріалу і товарної риби коропа і рослиноїдних риб.
Викладає дисципліни: Сучасне товарне рибництво, Ставове рибництво, Аквакультура штучних водойм

http://ksau.ks.ua/images/kaf/ref/akv/new/clip_image024.jpg

Незнамов Сергій Олександрович – кандидат сільськогосподарські наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 44.
Тематика НДР: Технологічні особливості вирощування рибопосадкового матеріалу для зариблення нижнього Дніпра
Викладає дисципліни: Аквакультура штучних водойм, Індустріальне рибництво, Ставове рибництво, Світове рибне господарство.

Воліченко Юрій Миколайович – кандидат сільськогосподарські наук, ст. викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 60. 
Тематика НДР: «Оптимізація вирощування цьоголіток коропових риб за пасовищною технологією в умовах півдня України».
Викладає дисципліни: Основи акваріумістики, Рибальство, Моделювання технологічних процесів у рибництві, Годівля риб, Загальна іхтіологія, Вступ до спеціальності.

 

Лошкова Юлія Миколаївна - кандидат сільськогосподарські наук, асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 65.
Тематика НДР: «Технолого-біологічні аспекти вирощування дволіток коропових риб у полікультурі для зарибнення водойм пониззя Дніпра».

 

 

Грудко Наталія Олександрівна – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 50.
Тематика НДР: «Оптимізація технології вирощування рибопосадкового матеріалу веслоноса в умовах півдня України».

 

 

Дубініна Жаннета Михайлівна – ст. лаборант.

 

 

Цуркан Людмила Віталіївна – лаборант, аспірант
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 5.
Тематика НДР: «Зимівля коропових риб в умовах півдня України»

Історична довідка кафедри
Кафедра ставового рибництва була заснована в 1968 р. Засновником її являється кандидат біологічних наук, доцент Чижик Аеліта Костянтинівна, яка очолювала її до 1980 р. З 1981 р. кафедру очолив професор Шерман І.М., який займав посаду завідувача кафедри рибництва до 2088 р. В 2008 р. кафедру рибництва було розділено на дві кафедри: гідробіоресурсів (завідуючий - професор Шерман І.М.) та аквакультури (завідуючий – доцент Шевченко В.Ю.).
З моменту заснування кафедра ставового рибництва відносилась до зоотехнічного, а в подальшому зооінженерного, факультету. В 2000 р. було створено кафедри гідробіоресурсів та аквакультури, які увійшли до складу рибогосподарсько - екологічного факультету. В 2013 році в ході оптимізації складу університету з двох кафедр була сформована кафедра водних біоресурсів, факультет отримав назву рибного господарства та природокористування. Кафедру очолив доктор с.-г. наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор Шерман І.М.

Дорадча діяльність кафедри
Науково – педагогічні працівники кафедри здійснюють дорадчу діяльність з питань:
Штучне відтворення цінних промислових видів риб і об’єктів рибництва.
Еколого технологічні основи з питань формування штучних іхтіоценозів у водоймах різного походження і цільового призначення.
Акліматизація і реакліматизація цінних промислових видів риб.
Відтворення та вирощування осетроподібних.
Спрямоване формування іхтіосистем.

Основні наукові досягнення кафедри
Співробітники кафедри постійно займаються науково-дослідною роботою. За останні роки ними було розроблено такі госпдоговірні теми:
Впровадження технології культивування осетроподібних в умовах господарств регіону. Формування ремонтно-маточних стад (Замовник Інститут рибного господарства УААН).
Вивчення гідрохімічного та гідробіологічного режимів ставів ХВЕЗ та розробка рекомендацій з їх раціональної експлуатації (Замовник – ХВЕЗ), 2007-2016.
Оцінка іхтіопатологічного стану та продукційних характеристик ставів ХВЕЗ, розробка рекомендацій покращення технологічних показників (Замовник – ХВЕЗ), 2015.
На базі кафедри проводяться Міжнародні науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари з приводу проблем ведення рибництва в Україні. А саме:
- Міжнародний семінар «Сучасні методи експериментальних досліджень і аналізу даних в аграрній науці»;
- Міжнародна науково-педагогічна конференція «Сучасний стан рибного господарства: проблеми і шляхи вирішення».
- Регіональна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, присвячена 140-річчю Херсонського ДАУ «Наукове забезпечення раціонального використання екосистем Півдня України».
- Науково-методичний семінар «Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України».
- Науково-практична конференція «Сучасні методи експериментальних досліджень і аналізу даних в аграрній науці»
Міжнародна науково-практична конференція (NACEE) / Аквакультура осетрових: сучасні тенденції і перспективи.
Співробітники кафедри постійно беруть участь в науково-практичних конференціях, які проводяться на базі різних організацій та підприємств України та близького зарубіжжя; публікують свої наукові роботи в збірниках наукових праць різних організацій та періодичних виданнях України та близького зарубіжжя; керують науково-дослідною роботою студентів з подальшою участю останніх у конференціях та публікуванням статей.

Матеріально-технічна база кафедри
До складу приміщень кафедри відносяться навчальні аудиторії 142 та 142 а (головний учбовий корпус) та 39, 40, 41 і 45, 46 і 47 (ІІІ учбовий корпус), музей (ІІІ учбовий корпус) та філії кафедри на виробництві. На базі кафедри водних біоресурсів та аквакультури створено Проблемну науково-дослідну лабораторію оптимізації використання водних біоресурсів.
При веденні лабораторних занять студенти забезпечуються методичною літературою, плакатами, необхідними приладами та інвентарем, роздатковим матеріалом.
Практичні (виїзні) заняття часто проводяться на виробництві (Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб, Новокаховський рибничий завод, Дніпровський виробничо-експериментальний осетровий риборозплідний завод).
Всі дисципліни кафедри в тій чи іншій мірі забезпечені навчально-методичною літературою: програмами, методичними рекомендаціями для проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів.

Свідоцтва і патенти кафедри
1. Шерман І.М., Іванов В.О., Шевченко В.Ю. Спосіб визначення вгодованості весло носа /Патент № 24548, бюл. № 10, 2007.
2. Вітюков Ю.Є., Ляшенко Є.В. Патент на корисну модель №39142 Спосіб фіксації вмісту шлунково – кишкового тракту риб. Зареєстровано 10.02.2009.
3. Козій М.С., Шерман І.М., Лянзберг О.В., Вітюков ЮЄ. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературно – письмовий твір науково – методичного характеру № 28622. «Гистология рыб» Зареєстровано 30.04.2009.
4. Шевченко В.Ю. Спосіб вирощування молоді російського осетра для зариблення природних водойм / Деклараційний патент на винахід, - № 2, 2001.
5. Шерман І.М., Шевченко В.Ю. Спосіб приготування технічної води для інкубації ікри риб / Деклараційний патент на винахід, - № 3, 2004.
6. Шерман І.М., Іванов В.О., Шевченко В.Ю. Спосіб визначення вгодованості весло носа /Патент № 24548, бюл. № 10, 2007.
7. Мартиненко Д.Л., Мельничук С.Д., Небещук О.Д., Оліфіренко В.В., Рибальченко Д.Ю., Спиридонов В.Г., Чумак Р.М. Спосіб виявлення личинок гельмінтів у мязах тварин, прісноводної та морської риби /Патент на корисні моделі, - № 53472, бюл. № 19. - 2010.
8. Шерман І.М., Шевченко В.Ю., Корнієнко В.О., Ігнатов О.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34266 від 27.07.2010 р. Монографія «Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних».
9. Іванов В.О., Оліфіренко В.В., Володіна Н.О. Спосіб інкубації ікри коропа/ Бюлетень промислової власності. - № 8, 2002.
10. Іванов В.О., Оліфіренко В.В., Дубовая М.П. Спосіб інкубації ікри товстолобика / Деклараційний патент на винахід.- № 8, 2002.
11. Пилипенко Ю.В., Воліченко Ю.М. Спосіб для прогнозу маси рибо посадкового матеріалу коропа / Патент на корисну модель № 26008, 2007.
12. Пилипенко Ю.В., Воліченко Ю.М. Спосіб для прогнозу маси р бо посадкового матеріалу товстолобика / Патент на корисну модель № 26009, 2007.
13. Пат. №34337 UA, МПК A 61 D 7/00. Спосіб фіксації вмісту шлунково-кишкового тракту риб / Вітюков Ю.Є., Ляшенко Є.В., Кутіщев П.С. - Опубл. 11.08.2008. - Бюл. №15. – 4 С.
14. Пат. №109633 UA, МПК А01К 61/00 G01B 7/00 Спосіб визначення морфологічних показників річкових раків» / Кутіщев П.С., Цуркан Л.В. Опубл. 25.08.2016 - Бюл. №16. – 4 С.
15. Авторське свідоцтво №64167 «Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації» / Гейна К.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М. 26.02.2016.
16. Авторське свідоцтво №64423 «Промислові коропові (Ciprinidae Rafinerska, 1810) Дніпровського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини» / Кутіщев П.С. Від 10.03.2016.
17. Авторське свідоцтво №64832 «Екологія живлення та харчові взаємовідносини промислових коропових Дніпровського лиману» / Шерман І. М., Кутіщев П. С Від 07.04.2016.
18. Авторське свідоцтво Основи прикладної поведінки риб: навчальний посібник
19. Авторське свідоцтво Біологічні основи рибогосподарської експлуатації оселедцевих
20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – підручник «Марикультура». Автори: Шекк П.В., Шевченко В.Ю., Орленко А.М. -Херсон: Олді Плюс, 2014.- 327 с.
21. Патент № 88367 Україна, МПК 2014.01, А01К 61/00. Спосіб визначення біомаси фітопланктону експрес-методом у рибничих ставах півдня України . Автори: Лошкова Ю.М., Поліщук В.С. (опубліковано 11.03.2014, бюл. № 5- 4 с.)
22. Авторське свідоцтво № 64167 від 26.02.2016 р. «Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації» / Гейна К.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М.
23. Авторське свідоцтво № 64832 від 07.04.2016 р. «Екологія живлення та харчові взаємовідносини промислових коропових Дніпровського лиману» / Шерман І. М., Кутіщев П. С.
24. Авторське свідоцтво №64423 від 10.03.2016 р. «Промислові коропові (Ciprinidae Rafinerska, 1810) Дніпровського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини» / Кутіщев П.С.
25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66834 від 21.07.2016 р. «Екологічні передумови раціонального ведення рибного господарства Дніпровсько-Бузької естуарної області / Пилипенко Ю.В., Оліфіренко В.В., Корнієнко В.О., Поліщук В.С., Довбиш О.Е., Лобанов І.А.- Херсон: Грінь Д.С., 2013.- 190 с.

Нагороди
1. Шевченко В.Ю. – Відзнака «Почесний працівник рибного господарства», 2008 р.
2. Борткевич Л.В. – Заохочувальна трудова відзнака «Ветеран рибного господарства», 2008 р.
3. Кутіщев П.С. – Диплом за високий рівень представленої доповіді на У Міжнародній науково-практичній конференції, 2007 р.; Грамота Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, 2008 р.
4. Дубініна Ж.М. - Заохочувальна трудова відзнака «Ветеран рибного господарства», 2008 р.
5. Шерман І.М. – Подяка за наукове керівництво дипломною роботою «Сучасний стан передумови і перспективи рибогосподарської експлуатації лиману Бурнас», м. Київ, червень 2009 року.
6. Шерман І.М. розпорядженням президента України №71/2009 рп призначена виплата державної стипендії як видатному діячу науки.
7. Шерман І.М. – «Почесний працівник рибного господарства» №291. , 2008 р.
8. Шерман І.М. –рішенням Президії Української академії аграрних наук №2 нагороджений почесно. Відзнакою УААН №0288
9. Шерман І.М. –рішенням колегії міністерства аграрної політики України № 69 – К нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани», посвідчення №5974, 2008 р.
10. Шерман І.М. – Ювілейний орден Української Технологічної академії «за заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва», 2008.
11. 14 Шерман І.М. –представлений до заохочувальної трудової відзнаки «Ветеран рибного господарства».
12. Шерман І.М. –рішенням Президії Української технологічної Академії за вагомі досягнення у розвитку науки, освіти і промисловості присуджено звання «Почесний Академік» з врученням срібного, позолоченого знака пошани, 2008.
13. Шерман І.М. рішенням Комітету по преміях Президіума Верховної Ради АР Крим удостоєний премії АР Крим в номінації „Агропромисловий комплекс” та видано диплом Лауреата премії Автономної республіки Крим за підручник„ Основи технологія виробництва продукції рибництва”, 2008 р.
14. Шерман І.М. рішенням Комітету по преміях Президіума Верховної Ради АР Крим удостоєний премії АР Крим в номінації „Агропромисловий комплекс” та видано диплом Лауреата премії Автономної республіки Крим за навчальний посібник „Основи рибогосподарської генетики”, 18 січня 2009 р.
15. Шерман І.М. рішенням президента України присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 1995.
16. Шерман І.М. Грамота Південного наукового центру НАН і МОН України, 15.06.06.
17. Шерман І.М. –рішенням Науково – методичного центру аграрної освіти при департаменті аграрної освіти, науки та дорадництва міністерства аграрної політики України удостоєний подяки за наукове керівництво дипломною роботою «Сучасний стан передумови і перспективи рибогосподарської експлуатації лиману Бурнас», м. Київ, червень 2009 року.
18. Шерман І.М. рішенням Комітету по преміях Президіума Верховної Ради АР Крим удостоєний премії АР Крим в номінації „Агропромисловий комплекс” та видано диплом Лауреата премії Автономної республіки Крим за навчальний посібник „Основи рибогосподарської генетики”, 18 січня 2009 р.

Міжнародна діяльність кафедри
Договір про двостороннє міжнародне співробітництво між ДВНЗ "ХДАУ" та Федеральним державним унітарним підприємством «Всеросійський науково-дослідницький інститут прісноводного рибного господарства», 20.06.2008 р.
Договір № 8Т-60 про участь у розробці програми Європейського Союзу по здійсненню якості, безпеки, конкурентноздібності сільськогосподарської і харчової продукції, яка розроблена Литовським державним центром по риборозведенню та рибогосподарським дослідженням, 2007 р.
Участь у програмі NACCE країн Східної та Центральної Європи, з 2005 р.

Перелік баз практик
1. ДУ Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді частикових риб
2. ДУ «Новокаховський рибзавод»
3. Херсонська лабораторія аквакультури Інституту рибного господарства НААНУ
4. Херсонська гідробіологічна станція НАН України
5. ПП «Чорна долина»
6. РКПП «Славутич»
7. ВАТ «Цюрупинське нерестово-виросне рибне господарство»
8. ТОВ «Бабашинська»
9. ПП «Станіславагро»
10. ФОП «Вершина М.О.»
11. ТОВ «РИФ – 2012»
12. ТОВ фірма «Гемма, ЛТД»
13. ПП «Козлова»
14. ПП «Науково-дослідний інститут північного причорномор’я»
15. ПАТ «Риболовецько-промисловий Нікополь»
16. Національний природний парк «Джарилгацький»
17. ТОВ «Зеленодольськриба»
18. «Краснопільська сільська рада»
19. ПАТ «Херсонрибгосп»
20. ПОСП «Колос»
21. ФОП «Ухов Руслан Сергеевич»
22. СВК «Святого Миколая»
23. ФГ «Матадор»
24. ТОВ «Сатурн і КО»
25. ООО «Рибовод»
26. ТОВ «Агроакваресурс»
27. Філіал кафедри (річна) водних біоресурсів та аквакультури ХДАУ на базі СВК «Святого Миколая»
28. Філіал кафедри (морська) водних біоресурсів та аквакультури ХДАУ на базі СВК «Святого Миколая»