ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра лісового та садово-паркового господарства

ауд. 3-47, 3-50, 3-50А, 3-51, 3-51А,  3-52, 3-52А
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

У 1950 р. була створена кафедра агролісомеліорації та лісівництва на базі лісомеліоративного факультету Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи, яка існувала до 1956 р. Завідуючим кафедрою був призначений к.с.-г.н., доцент Андріанов Сергій Миколайович

Фото. Адріанов Сергій Миколайович (в центрі) – завідувач кафедри агролісомеліорації та лісівництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент серед студентів лісомеліоративного факультету (перший набір), 1953 рік.

У 2013 році наказом ДВНЗ "ХДАУ"  № 50 б/і
від 20.06.2013 р. була поновлена кафедра Лісового та садово-паркового господарства на базі факультету рибного господарства та природокористування під керівництвом
кандидата с.-г. наук, доцента Шевчука Віктора Васильовича

Призначення кафедри

Кафедра лісового та садово-паркового господарства є випускаючою кафедрою та готує фахівців зі спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство». 

Склад кафедри

В.о. зав. кафедри: к.с.г-н.., доцент Дементьєва О.І.
доценти: Бойко Т.О., Головащенко М.Ф..
асистенти: Стрельчук Л.М., Котовська Ю.С., Омелянова В.Ю..  
співробітники: ст. лаборант Дорожкіна Г.О., провідний агроном Мазурок І.Г..

Дементьєва Ольга Іванівна  –  в.о. завідуючого кафедри, кандидат с.-г. наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць –  60, із них 13 у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: «Вплив поливних вод та їх якість на екологічний стан грунту».

Викладає дисципліни: «Декоративні рослини закритого грунту», «Контейнерна культура декоративних рослин», «Архітектурна графіка в сад-парковому будівництві», «Дизайн квітників», «Штучна зміна форми декоративних рослин»

Профіль Google Scholar: Ольга Дементьєва

ORCID0000-0001-6112-6772

Ідентифікатор автора Web of Science: AAC-3005-2020

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бойко Тетяна Олексіївна – кандидат біологічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 75, із них 18 у фахових виданнях України, 4 у зарубіжних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, і 3 навчальні посібники.

Тематика НДР: «Ліхенобіота Єланецько-Інгульського регіону».

Викладає дисципліни: «Дендрологія», «Декоративна дендрологія», «Лісова фітопатологія», «Декоративні розсадники», «Лісові розсадники», «Захист декоративних рослин», «Озеленення населених місць», «Декоративне садівництво».

Профіль Google Scholar: Тетяна Бойко

ORCID0000-0003-3864-2036

Ідентифікатор автора Web of Science: tetyana-boiko

Ідентифікатор автора Scopus: 57205162014

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Головащенко Микола Федорович – кандидат с.-г. наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 81, із них 22 у фахових виданнях України.

Тематика НДР: «Лісові насадження: стійкість, продуктивність».

Викладає дисципліни: «Лісівництво», «Лісознавство», «Лісова таксація», «Рекреаційне лісівництво», «Рекреаційне паркознавство», «Лісопаркове господарство».

Профіль Google Scholar: Микола Головащенко

ORCID: 0000-0003-4997-8993

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

Стрельчук Людмила Михайлівна – асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 29.

Тематика НДР: «Екологічні особливості збереження лісозахисних смуг».

Викладає дисципліни: «Географія рослин», «Захист декоративних рослин» (практичні заняття)

Профіль Google Scholar: Людмила Стрельчук

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-7315-2641

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Котовська Юліана Станіславівна – асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 14.

Тематика НДР: «Діяльність академіка Погребняка П.С. у дослідній лісовій справі».

Викладає дисципліни: «Квітникарство з основами луківництва», «Озеленення інтер’єрів», «Декоративне садівництво». 

Профіль Google Scholar: Юліана Котовська

ORCID: 0000-0001-7935-209

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

 

Омелянова Вікторія Юріївна – асистент.

Викладає дисципліни: «Декоративна дендрологія», «Дендрологія», «Озеленення населених місць» (практичні заняття)

Профіль Google Scholar: Вікторія Омелянова

ORCID: 0000-0002-5687-3412

Ідентифікатор автора Web of Science: Omelianova viktoria

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Дорожкіна Ганна Олександрівна  – старшийлаборант кафедри

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Мазурок Ірина Григорівна – провідний агроном дендропарку ДВНЗ «ХДАУ».

Очолює роботу по догляду за дендропарком та колекційним розсадником декоративних культур ДВНЗ «ХДАУ».

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

«Дендрологія», «Декоративна дендрологія», «Лісова фітопатологія», «Лісівництво», «Лісознавство», «Лісова таксація»,«Рекреаційне паркознавство», «Лісопаркове господарство», «Недеревні ресурси лісу», «Лісова пірологія», «Захист декоративних рослин», «Методологія та технічне забезпечення сучасних ентомологічних досліджень», «Квітникарство», «Основи аранжування», «Декоративні рослини закритого грунту», «Контейнерна культура декоративних рослин», «Декоративне садівництво»

На кафедрі в різні роки працювали:

З 2013р. по 2014 р. доктор с.-г. наук, професор Плугатар Ю.В. та кандидат с.-г. наук, член-корисподент Лісівничої академії наук України, старший науковий співробітник Шевчук В.В.

З 2014р. по 2016 р. доктор с.-г. наук Михайлов В.О.

З 2015р. по 2016 р. доктор с.-г наук, професор Гладун Г.Б.

З 2016р. по 2017 р. кандидат с.-г. наук, асистент Бреус Д.С.

З 2013р. по 2017 р. старший лаборант Корнієнко І.В.

Наукове та навчально-методичне забезпечення кафедри

Монографії: 1 – одноосібна та 2 – колективні.

Підручники та навчальні посібники: 3.

наукові роботи надруковані в Україні: 136.

Наукові роботи у Міжнародних виданнях: 20.

 

Свідоцтва і патенти кафедри

 6 патенти

 Монографії

Коломійчук В.П., Мойсієнко І.І., Деркач О.М., Бойко Т.О. Природний заповідник «Єланецький степ» // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / [Коллектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко]. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 124-139.

Навчальні посібники

1. Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О. Екологічне лісознавство. Навчальний посібник (з грифом МОН України) / Херсон: Олді Плюс, 2014. – 234 с.

2. Гладун Г.Б., Бойко Т.О., Стрельчук Л.М. Лісові меліорації агроландшафтів. Термінологічний словник. Навч. посібник. Харків-Херсон: ХНАУ-ХДАУ: Олді Плюс, 2015. – 218 с.

3. Бойко Т.О., Бойко П.М., Плугатар Ю.В. Екологічне лісознавство: навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 268 с.

Наукові роботи надруковані в Україні

1. Головащенко М.Ф. Залежність таксаційних показників 40-річних штучних сосняків від схем і густоти посадки// Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип. 85.- Херсон: Грінь Д.С., 2013. - С. 213-217.

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/85_2013/48.pdf

2. Шумигай І.В. Вирощування гібридів кукурудзи на Півдні України в умовах зрошення / І.В. Шумигай, О.І. Дементьєва // Агроекологічний журнал. –  2014. – № 2. – С. 74–78.

3. Вплив зрошення та мінерального живлення на формування продуктивності кукурудзи в умовах зрошення / Ю.О. Лавриненко, Т.Ю. Марченко, О.А. Гож, Т.В. Глушко, О.І. Дементьєва // Посібник українського хлібороба. – 2014. – № 1. – С. 135–137.

4. Головащенко М.Ф. Щодо відпаду самосіву сосни при застосуванні поступових рубок в Пристепових борах України// Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип. 91.- Херсон: Грінь Д.С., 2015. - С. 183-187.

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/91_2015/36.pdf

5. Дементьева О.И. Продуктивность сортов риса при поливах водой разного качества на Юге Украины / О.И. Дементьева // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. – 2015. – № 3 (59). – С. 78–81.

6. Дементьєва О.І. Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води / О.І. Дементьєва // Агроекологічний журнал. – 2015. –  № 3. – С. 127–132.

7. Бойко Т.О., Глущенко Ю.М., Когут Ю.П. Особливості створення та вирощування культур основних деревних порід у ДП «Збур’ївське лісомисливське господарство» // Таврійський науковий вісник. Вип. 92. – 2015. – С.111-116.

8. Бойко Т.О. Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько - Інгульського регіону  (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) // «Лісівництво і агролісомеліорація». Вип. 126. – 2015. – С. 86-94.      

9. Стрельчук Л.М., Бойко Т.О. Сучасний стан полезахисних лісових смуг Херсонської області // Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – Т.6. – №3. – С.132-139.

10. Бойко Т.О. Результати попереднього фітопатологічного обстеження деревних рослин дендропарку Херсонського державного аграрного університету // Таврійський наукьтатовий вісник. Вип. 94. – 2015. – С.118-124.

11. Дементьєва О.І. Дренажно-скидні стоки Рисової зрошувальної системи як додатковий резерв поливної води / О.І. Дементьєва // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 148–152.

12. Дементьєва О.І. Залежність водоспоживання кукурудзи гібридів різних груп стиглості залежно від якості поливної води / О.І. Дементьєва // Таврійський науковий вісник. – 2016. – Вип. 95. – С.  52–57.

13. Горбатенко І.Ю., Кіріяк Ю.П., Назаренко С.В. Перспективи застосування досягнень молекулярної біології при глобальному потеплінні та деякі аспекти динаміки осередків пильщиків в Херсонському регіоні

14. Бойко Т.О., Бойко П.М. Оцінка інтродукції альбіції ленкоранської (Albizia julibrissin Durazz) у місті Херсон // Traektoria nauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2017. – Т. 3. – № 1. – Р. 3.1-3.7.

15. Бойко Т.О., Бойко П.М., Січна Ю.М. Зимостійкість та морозостійкість Albizia julibrissin Durazz в умовах м. Херсона // Інтродукція рослин. – 2017. – №4(76). – С. 63-68.

16. Дементьєва О.І. Економічна ефективність вирощування кукурудзи та рису залежно від якості поливної води в умовах Степу / О.І. Дементьєва //  Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 1 (43). – С. 53–60.

17.  Бойко Т.О., Мельник М.А., Мельниченко Л.Д. Проблеми та перспективи розвитку лісових господарств Херсонської області в контексті концепції реформування лісового і мисливського господарства // Таврійський науковий вісник. – 2017. – № 97. – С.189-195.

18. Дементьєва О.І. Взаємозв’язок родючості темно-каштанових ґрунтів з урожайність кукурудзи та рису залежно від якості поливної води / О.І. Дементьєва // Збалансоване природокористування. – Київ, 2017, – №2. – 57-65.

 19. Головащенко М.Ф. Зміна інтнгсивності рубок догляду в штучних сосняках на території України// Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип. 99.- Херсон: Грінь Д.С., 2017. С. 232-237.

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/99_2018/38.pdf 

20.  Meshkova V. L., Nazarenko S.V., Kasych T. G. 2017. Dynamics of European pine sawfly foci area in the stands of Low Dnieper region in 2010–2017. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiya [Forestry and Forest Melioration], 130: 215–222 (in Ukrainian).

21. Дементьєва О.І.,Бойко Т.О. Умови формування урожаїв зерна кукурудзи різних груп стиглості за впливу та взаємодії досліджуваних чинників / О.І. Дементьєва, Т.О. Бойко // Таврійський науковий вісник. – Вип. 100, Том 2. – Херсон, 2018. – С. 220-229.

22. Жуйков О.Г.  Елементи біологізації технологій вирожування соняшнику в контексті їх впливу на кількісно-якісні показники врожаю в умовах Південного степу // Таврійський науковий вісник Херсон 2018.Вип.104 7. С.45-53.

23. Дементьєва О.І., Бойко Т.О., Омелянова В.Ю. Особливості озеленення об’єктів спеціального призначення на прикладі меморіального комплексу загиблим воїнам // Таврійський науковий вісник. – Вип. 107. – Херсон, 2019.

24. Бойко Т.О., Дементьєва О.І., Котовська Ю.С. Оцінка біолого-екологічних властивостей деревних ліан в умовах міста Херсон //Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 4.

25 . Бойко Т.О., Котовська Ю.С., Дементьєва О.І. Виткі рослини в озелененні міста Херсона // Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 14-17 травня 2019). – Харків: Колегіум, 2019. – С. 375-380.

26. Бойко Т.О., Дементьєва О.І. Екологічні основи створення зелених насаджень на територіях загальноосвітніх закладів міста Херсона // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип. 100. – Т.1. –  Херсон: Грінь Д.С., 2018. С. 276-282.

 

Наукові роботи надруковані в Міжнародних виданнях

1. Бойко Т.О., Бойко П.М. Оцінка інтродукції альбіції ленкоранської (Albiziajulibrissin Durazz) у місті Херсон // Traektoria nauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2017. – Т. 3. – № 1. – Р. 3.1-3.7.

2. Бойко Т.О., Дементьєва О.І. Деревна рослинність дендропарку Херсонського державного аграрного університету // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018, 8(2), 120127 doi: 10.15421/2018_318 (Web of Science) 

3. Viktor Oleksandrovych Ushkarenko1, Olha Ivanivna Dementieva,  Pryimak Viktoriia Viktorivna, Sergiy Olehovych Lavrenko,  Nataliia Mykolaivna Lavrenko, Andrii Vasylovysh Shepel, and Oksana Volodymyrivna Siletska. Rice (Oryza sativa L.) Yields Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018, RJPBCS 9(5)  Page No. 1772  doi: 10.15421/2018_318 (Web of Science).

4. Sergiy Olehovych Lavrenko, Viktor Oleksandrovych Ushkarenko,  Olha Ivanivna Dementieva, Nataliia Mykolaivna Lavrenko, Pryimak Viktoriia Viktorivna, Andrii Vasylovysh Shepel1, and Oksana Volodymyrivna Siletska. Environmental Assessment of Rice Grains (Oryza sativa L.) Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water //  Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences – January – February  2019  RJPBCS 10(1)  Page No. 846

4. Pavlo Lykhovyd1, Olha Dementiieva, Sergiy Lavrenko, Nataliia Lavrenko. Agro-Environmental Evaluation of Irrigation Water from Different Sources, Together with Drainage and Escape Water of Rice Irrigation Systems, According to its Impact on Maize (Zea mays L.) // Journal of Ecological Engineering – February 2019, pages 1–7 doi.org/10.12911/22998993/94916.

5. Boiko T., Boiko P., Breus D. Optimization of shelterbelts in the steppe zone of Ukraine in the context of sustainable development //18-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018, 2018 Vol. 18, Issue: 3.2,

DOI: 10.5593/sgem2018/3.2

6. Meshkova V., Nazarenko S., Kolienkina M. Diprion pini L. (Hymenoptera, Symphyta, Diprionidae) population dynamics in the Low Dnieper region. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (1), 22–29.

https://www.academia.edu/39123173/Diprion_pini_L._Hymenoptera_Symphyta_Diprionidae
_population_dynamics_in_the_Low_Dnieper_region
 

7. Бойко Т.О., Назаренко С.В., Бойко П.М. Впровадження засад органічного землеробства при вирощуванні лісових культур в південному степу // Traektoria nauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2018. – Т. 4 (1). – № 10. – Р. 2001-2007. DOI: 10.22178/pos.39-2

9. Zhuykov Alexander. Analysis of synergetic effects from multifunctional growth regulating agents in the of sunflower mineral nutrition system // Research Journal of  Pharmaceutical¸ Biological  and Chemical  Sciences. – 2019 – Vol.10 (2) ( March – April). P.301-308. (Scopus)

 

Практична підготовка студентів