ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра лісового та садово-паркового господарства

ФАКУЛЬТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Кафедра: Лісового та садово-паркового господарства
ауд. 3-50, 3-50А, 3-51, 3-51А,  3-52, 3-52А

Рік заснування кафедри

У 1950 р. була створена кафедра агролісомеліорації та лісівництва на базі лісомеліоративного факультету Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи, яка існувала до 1956 р. Завідуючим кафедрою був призначений к.с.-г.н., доцент Андріанов Сергій Миколайович

Фото. Адріанов Сергій Миколайович (в центрі) – завідувач кафедри агролісомеліорації та лісівництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент серед студентів лісомеліоративного факультету (перший набір), 1953 рік.

У 2013 році наказом ДВНЗ "ХДАУ"  № 50 б/і від 20.06.2013 р. була поновлена кафедра Лісового та садово-паркового господарства на базі факультету рибного господарства та природокористування під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Шевчука Віктора Васильовича

Призначення кафедри

Кафедра лісового та садово-паркового господарства є випускаючою кафедрою та готує фахівців зі спеціальностей «Лісове і садово-паркове господарство», «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство». 

Склад кафедри

Зав. кафедри -  д.с.-г.н., професор Жуйков О.Г.;
доценти: Бойко Т.О., Головащенко М.Ф., Назаренко С.В., Мельник М.А.;
асистенти: Стрельчук Л.М., Котовська Ю.С., Дементьєва О.І.;  співробітники: ст. лаборант Камінська А.В.

 

Жуйков Олександр Геннадійович – д.с.-г.н., завідувач кафедри, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 215.
Тематика НДР: «Агробіологічне обґрунтування комплексу технологічних прийомів вирощування видів гірчиці в умовах Південного Степу України».
Викладає дисципліни:«Планування зеленого господарства», «Контейнерна культура деревних рослин»,  «Охорона праці в галузі»

Бойко Тетяна Олексіївна –  кандидат біологічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 75.
Тематика НДР: «Ліхенобіота Єланецько-Інгульського регіону».
Викладає дисципліни: «Дендрологія», «Декоративна дендрологія», «Лісова фітопатологія», «Дендропроектування»,«Дизайн квітників».

Головащенко Микола Федорович – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 64.
Тематика НДР: «Лісові насадження: стійкість, продуктивність».
Викладає дисципліни: «Лісівництво», «Лісознавство», «Лісова таксація», «Рекреаційне паркознавство», «Лісопаркове господарство».  

Назаренко Сергій Володимирович – кандидат с.-г. наук, доцент.  
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 92.
Тематика НДР: «Розробка інтегрованої системи нагляду, обліку та прогнозування шкідників та хвороб лісу для рівнинної частини України».
Викладає дисципліни: «Лісова ентомологія», «Основи фахової підготовки», «Недеревні ресурси лісу», «Захист декоративних рослин», «Методологія та технічне забезпечення сучасних ентомологічних досліджень». 

Мельник Михайло Андрійович - кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 20.
Тематика НДР: «Вплив строків припинення поливів та інокуляції насіння на продуктивність сортів сої в умовах півдня України».
Викладає дисципліни: «Лісовідновлення та лісорозведення», «Організація лісогосподарського господарства», «Дизайн ландшафту». 

Стрельчук Людмила Михайлівна – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 29.
Тематика НДР: «Екологічні особливості збереження лісозахисних смуг».
Викладає дисципліни: «Лісові меліорації» (практичні заняття), «Рекреаційне лісівництво» (практичні заняття), «Основи фахової підготовки» (практичні заняття), «Дизайн ландшафту» (практичні роботи), «Рекреаційне паркознавство» (практичні роботи).

Котовська Юліана Станіславівна – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 14.
Тематика НДР: «Діяльність академіка Погребняка П.С. у дослідній лісовій справі».
Викладає дисципліни:«Квітникарство», «Основи аранжування», «Штучна зміна форми декоративних рослин» (практичні роботи).  

 

Дементьєва Ольга Іванівна  – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –  23.
Тематика НДР: «Вплив поливних вод та їх якість на екологічний стан грунту».
Викладає дисципліни: «Декоративні рослини закритого грунту»,  «Контейнерна культура декоративних рослин» (практичні роботи), «Декоративне садівництво» (практичні роботи).

 

 

Камінська Анастасія Вікторівна – старший лаборант кафедри