ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка

ауд. 26 четвертого корпусу ХДАУ

Рік заснування кафедри

2001 рік

Призначення кафедри

Вивчення питань з екології, моніторингу довкілля та охорони навколишнього середовища, еколого-освітня, виховна та наукова робота

Склад кафедри

Професори: Ходосовцев О.Є.
Доценти: Пічура В.І., Стратічук Н.В., Павлов В.В., Бойко П.М., Ходосовцева Ю.А., Шахман І.О., Алмашова В.С.
Асистенти: Дюдяєва О.А., Євтушенко О.Т., Скок С.В., Бреус Д.С.
Співробітники: ст. лаборант Рутта О.В., лаборант Поліновська Ю.А.

Склад викладачів та співробітників кафедри екології

 

Пічура Віталій Іванович – завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 142, із них 10 навчальних посібників, 12 колективних монографій, 34 у фахових виданнях України, 36 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 11 публікацій в Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: Теоретико-методологічні основи басейнової організації природокористування на водозбірних територіях транскордонних річок (на прикладі басейна Дніпра)

Викладає дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Методологія і методи організації наукових досліджень», «Інформаційні технології».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RJxKdKIAAAAJ&hl=ru

Профіль Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Vitalii_Pichura

Ідентифікатор автора Web of Science: Researcher ID: N-5620-2016

Ідентифікатор автора Scopus: 57189495808

Ідентифікатор автора ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0358-1889

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ходосовцев Олександр Євгенович – доктор біологічних наук, професор
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 160, із них 16 входить до Scopus та Web of Science.

Тематика НДР:

Викладає дисципліни: «Заповідна справа», «Ландшафтна екологія», «Сучасні проблеми агроекології», «Екологія (фахова справа)».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kjxs4mMAAAAJ&hl=ru

Ідентифікатор автора Scopus: 24166892000

Ідентифікатор автора ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5906-9876

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Стратічук Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 73, із них 12 у фахових виданнях України, 44 матеріали та тези, 16 методичних рекомендацій.

Тематика НДР: Еколого-економічне обґрунтування зрошення Південного регіону

Викладає дисципліни: «Економіка природокористування», «Техноекологія», «Стратегія сталого розвитку», Соціальна екологія», «Економіка лісового та садово-паркового господарства», «Сучасні біотехнології в галузі», «Геоекологічні аспекти стійкого розвитку регіонів».

Профіль Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=uQ5YWsUAAAAJ&hl=ru

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Павлов Валентин Володимирович – кандидат біологічних наук, доцент 

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 100

Тематика НДР: Екологія рослин, охорона довкілля

Викладає дисципліни: «Охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу», «Моніторинг навколишнього середовища», «Утилізація і рекультивація відходів», «Біоіндикація та біотестування».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бойко Павло Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент, декан факультету рибного господарства та природокористування

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 132

Тематика НДР: Екосистемологія, охорона довкілля, розбудова екомереж

Викладає дисципліни: «Загальна екологія (та неоекологія)», «Природоохоронне інспектування»

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1RRSvg4AAAAJ&hl=ru

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ходосовцева Юлія Анатоліївна кандидат біолог. наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 69, із них 47 наукових (1 публікація у видані, що індексується в Scopus), 22 навчально-методичного характеру.

Тематика НДР: Ліхеноіндикація якості атмосферного повітря урбанізованих ландшафтів

Викладає дисципліни: «Екологія міських систем», «Управління, поводження з відходами», «Природні ресурси України», «Рекреаційні ресурси та курортологія», «Рекреаційні зони міста».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4cLebrUAAAAJ&hl=ru

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Шахман Ірина Олександрівна кандидат географічних наук., доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 76, із них 1 входить до Scopus та 2 колективні монографії.

Тематика НДР: Екологічні проблеми водних ресурсів Нижнього Подніпров’я

Викладає дисципліни: «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», «Нормування атмосферного навантаження на навколишнє середовище», «Екологія», «Організація управління в екологічній діяльності».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xYyq9aQAAAAJ&hl=ru

Ідентифікатор автора ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6204-4410

Ідентифікатор автора Scopus: 57198424698

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Алмашова Вікторія Сергіївна –кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 92.

Тематика НДР: Вирощування якісної продукції  бобових культур на півдні України

Викладає дисципліни: «Екологічна безпека», «Екологічна експертиза», «Управління природоохоронною діяльністю»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Дюдяєва Ольга Анатоліївна – асистент, сертифікований консультант з експорту до ЄС (сертифікат 000012)

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 80

Тематика НДР: Екологічна стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції. Нормативно-правові засади виробництва екологічно безпечної продукції

Викладає дисципліни: «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Основи біобезпеки і біоетики», «Екологічна політика»

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WhXy0LIAAAAJ&hl=ru

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Євтушенко Ольга Тарасівна – кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 31

Тематика НДР: Агроекологічне обґрунтування технології вирощування гарбуза мускатного в умовах півдня України для дієтичного харчування

Викладає дисципліни: «Метеорологія і кліматологія», «Охорона та раціональне використання атмосферного повітря», «Радіобіологія і радіоекологія», «Палеоекологія», «Екологічне інспектування»

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cQdBnRYAAAAJ&hl=ru

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Скок Світлана Вікторівна – асистент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 24, із них 16 наукових, в т.ч. 5 у фахових виданнях України, 8 навчально-методичного характеру.

Тематика НДР: Екологічні основи індикації сталого розвитку міських екосистем (на прикладі м. Херсон)

Викладає дисципліни: «Основи фахової підготовки», «Екологія міських систем», «Основи екології»,»Екологічне інспектування»

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JiXcv2cAAAAJ&hl=ru

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бреус Денис Сергійович – асистент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 12, із них 5 у міжнародних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 1 публікація Web of Science, 4 у фахових виданнях України, 3 навчально-методичного характеру.

Тематика НДР: Агроекологічне обґрунтування створення спеціальних сировинних зон органічного землеробства в зоні Степу (на прикладі Херсонської області)

Викладає дисципліни: «Охорона та раціональне використання земельних ресурсів»

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HmzmAIQAAAAJ&hl=ru

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Рутта Олена Валеріївна – ст. лаборант, асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 5

Викладає дисципліни: «Збереження біорізноманіття», «Екологія людини», «Екологічний туризм»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Поліновська Юлія Анатоліївна лаборант

Основні навчальні дисципліни кафедри

Загальна екологія, моніторинг довкілля, біоіндикація, охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу, охорона та раціональне використання  земельних ресурсів, природоохоронне інспектування, природоохоронні технології, природні ресурси України, заповідна справа, водні екосистеми, основи біобезпеки та біоетики, екологічна стандартизація та сертифікація, рекреаційні ресурси і курортологія, екологічна паспортизація територій та підприємств, основи екоосвіти і культури, біосанітарний моніторинг, вступ до фаху, сучасні засоби захисту довкілля, екологічний туризм, екологія людини, утилізація та рекуперація відходів, управління поводження з відходами. 

 

Історична довідка кафедри

Кафедра заснована в 2001 році (наказ № 67 від 03 грудня 2001 року). 
Враховуючи нагальну потребу щодо підготовки фахівців у сфері охорони навколишнього середовища для Південного регіону відповідно рішення вченої ради університету була створена кафедра екології. Засновником і першим завідувачем кафедри був доцент кафедри рибництва, кандидат біологічних наук Пилипенко Юрій Володимирович.

Призначення кафедри: підготовка фахівців за ОКР «бакалавр» та «магістр» із спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», яка на теперішній час трансформована у «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

Завідувач кафедри (2001-2017 рр.) – Пилипенко Юрій Володимирович (роки життя 28.10.1958р. – 23.09.2017р.)– доктор сільськогосподарських наук, професор, автор 280 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 2 підручників, 9 навчальних посібників, 4 науково-виробничих видань в галузі водних біоресурсів та гідроекології, очолював кафедру з 2001 до 2017 року.

 

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=tlZQ818AAAAJ&hl=ru

 

Ідентифікатор автора Scopus: 23493613600

 

 

На кафедрі в різні роки працювали:

З 2003 р. по 2005 р. доктор сільськогосподарських наук, професор Жарінов В.І., який викладав предмети Агроекологія та Основи загальної екології. 
З 2002 р. по 2008 роки кандидат с.-г. наук, доцент Малєєв В.О., який викладав дисципліни Ландшафтна екологія, Урбоекологія, Основи екології, Економіка природокористування, Геоекологічний ризик, Екобезпека територій та акваторій. 
З 2004 р. по 2008 р. кандидат с.-г. наук Козій М.С. викладав наступні дисципліни: Екологія людини, Соціальна екологія, Техноекологія. 
З 2004 р. по 2006 р. кандидат с.-г. наук, доцент Керімов А.Н. викладав дисципліни Утилізація та рекуперація відходів, Основи екології. 
В період з 2005 по 2008 роки на кафедрі працювали асистентами Савченко В.А., Пентилюк Р.С., за сумісництвом: доценти Сафонова О.П., Пилипенко І.О., Семенюк С.К., Майдебура О.П.; асистенти Кнорр В.А., Бабенко О.В., Кіріяк С.Г.
 

Участь у міжнародних грантах та держбюджетних темах

Співробітники кафедри приймали участь і являються керівниками, співкерівниками і основними виконавцями наступних грантів та держбюджетних тем:

«Рибогосподарський моніторинг Тузлівських лиманів» (договір № 42-08) – керівник проф. Пилипенко Ю.В.

«Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України» (№ державної реєстрації 0115U003046), 2015-2016 рр. – керівник проф. Скрипчук П.М. (Національний університет водного господарства та природокористування), співвиконавець від ДВНЗ «ХДАУ» – доц. Пічура В.І.

«Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України» (№ державної реєстрації 0116U005512), 2016-2018 рр. – керівник доц. Грановська В.Г.

«Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників» (№ державної реєстрації 0116U001516), 2016-2017 рр. – керівник проф. Нежлукченко Т.І.

«Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду Херсонської області» (замовлення Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА) – керівник доц. Яремко Ю.І., керівник наукових робіт доц. Бойко П.М.

«Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» (№ державної реєстрації 0117U006765), 2017-2020 рр. – керівник доц. Пічура В.І.

«Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів» (№ державної реєстрації 0117U006765), 2017-2020 рр. – керівник доц. Лаврекно С.О.

«Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції» (№ державної реєстрації Ф76/38416), 2017-2019 рр. – керівник проф. Скрипчук П.М. (Національний університет водного господарства та природокористування), співвиконавець від ДВНЗ «ХДАУ» – доц. Пічура В.І.

«Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)» – ERASMUS+-561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3320), 2015-2018 рр. – керівник від ДВНЗ «ХДАУ» проф. Нежлукченко Т.І.
 

Дорадча діяльність кафедри

Пилипенко Ю.В. – пройшов навчальний курс в рамках проекту «Зміцнення ролі і професіоналізація діяльності дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в сфері розвитку сільського господарства та сільських територій України», який реалізований в рамках програми польської закордонної допомоги Міністерства іноземних справ Республіки Польща в 2008 році (Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва в Гданську, Республіка Польща, 31 липня-14 серпня 2008 року).

Пічура В.І. – «ГІС-технології в екологічних дослідженнях».

Бойко П.М. – здійснює дорадчу діяльність за напрямом «Екологія, охорона довкілля та розбудова екомереж».

Павлов В.В. – «Екологія рослин, охорона довкілля».

Лянзберг О.В.- «Екологія та рибне господарство».

Стратічук Н.В. – «Економіка природокористування»

Дюдяєва О.А. – «Консультант з експорту до ЄС» (сертифікат 000012)

 

Основні наукові досягнення кафедри

 Колективом кафедри опубліковано більше 900 наукових праць із них монографій більше 100 у міжнародних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 30 публікацій в SCOPUS та Web of Science.

Під керівництвом професора Пилипенко Ю.В за спеціальностями «Іхтіологія» та «Екологія» захищено 5 дисертацій.

Матеріально-технічна база кафедри

Діють навчально-наукова лабораторія екологічного моніторингу та навчальна лабораторія екологічного моніторингу та ГІС технологій.
У якості навчально-виробничих філій кафедри на виробництві та НДІ виступають БЗ «Асканія-Нова», Нікітський ботанічний сад - ННЦ НААНУ, Державне управління охорони навколишнього середовища в Херсонській області тощо.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

 

(М.Ф.Бойко, С ГЧорний) 

      
Список літератури
Англо-український іхтіологічний словник
Додатки

Свідоцтва і патенти кафедри


 

 

 

 

 


 Нагороди кафедри

Протягом 2008 року зав. кафедри екології Пилипенко Ю.В. отримав почесні відзнаки:
- Знак пошани Міністерства аграрної політики України;
- Почесний працівник рибного господарства України;
- Відзнака за наукові досягнення Міністерства освіти України;
- Державна премія АР Крим.
У 2008 році зав. кафедри екології Пилипенко Ю.В. отримав вчену ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія та вчене звання професора.
Протягом 2009 року професор Ходосовцев О.Є. отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Міжнародна діяльність кафедри

НПП кафедри приймають участь у виконанні наступних міжнародних програм:
1) Договір про співпрацю між Литовським державним центром з риборазведення і рибогосподарським дослідженням з Херсонським державним аграрним університетом.
2) Договір про учбово-методистську і наукову співпрацю  між факультетом біоресурсів та природокористування Калінінградського державного технічного университета (Калінінград, Росія) и рибогосподарсько-екологічним факультетом ДВНЗ  «Херсонський державний аграрний університет».
3) Співпраця між університетами країн Східної Європи (організація NACEE).

Практична підготовка студентів