ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка

ауд. 25 четвертого корпусу ХДАУ

Рік заснування кафедри

2001 рік

Призначення кафедри

Вивчення питань з екології, моніторингу довкілля та охорони навколишнього середовища, еколого-освітня, виховна та наукова робота

Склад кафедри

Доктори наук, професори: Пічура В.І.
Кандидати наук, доценти: Алмашова В.С., Бойко П.М., Бреус Д.С., Домарацький Є.О., Євтушенко О.Т., Оліфіренко В.В., Скок С.В., Стратічук Н.В.,
Старші викладачі: Дюдяєва О.А.
Співробітники: ст. лаборант Рутта О.В.

СКЛАД ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ

 

Пічура Віталій Іванович – завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 160, із них 10 навчальних посібників, 17 колективних монографій, 45 у фахових виданнях України, 44 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 17 публікацій в Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: Теоретико-методологічні основи басейнової організації природокористування на водозбірних територіях транскордонних річок (на прикладі басейна Дніпра)

Викладає дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Методологія і методи організації наукових досліджень», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Вступ до фаху»

Профіль Google Scholar: Виталий Пичура

Профіль Researchgate: Vitalii_Pichura

Ідентифікатор автора Web of Science: N-5620-2016

Ідентифікатор автора Scopus: 57189495808

ORCID: 0000-0002-0358-1889

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Домарацький Євгеній Олександрович – доктор с.-г. наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць– 80.

Тематика НДР: «Оптимізація елементів технології вирощування різних сортів пшениці в умовах степу України».

Викладає дисципліни: «Моніторинг навколишнього середовища», «Сучасні засоби захисту довкілля».

Профіль Google Scholar: Євгеній Домарацький

Профіль Researchgate: Eugene_Domaratsky

Ідентифікатор автора Web of Science: AAF-3080-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57199169322

ORCID: 0000-0003-3912-1611

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Стратічук Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 80, із них 17 у фахових виданнях України, 45 матеріали та тези, 16 методичних рекомендацій, 2 публікації в Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: Еколого-економічне обґрунтування зрошення Південного регіону

Викладає дисципліни: «Стратегія сталого розвитку», «Економіка природокористування», «Соціальна екологія», «Техноекологія», «Управління і поводження з відходами».

Профіль Google Scholar:  Наталья Стратичук

Ідентифікатор автора Web of Science: natalia-stratichuk

Ідентифікатор автора Scopus: 57210257864

ORCID: 0000-0002-2637-3214

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Бойко Павло Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент, декан факультету рибного господарства та природокористування

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 132

Тематика НДР: Екосистемологія, охорона довкілля, розбудова екомереж

Викладає дисципліни: «Загальна екологія (та неоекологія)», «Екологічне інспектування». 

Профіль Google Scholar: Павло Бойко

Ідентифікатор автора Web of Science: pavlo-boiko

Ідентифікатор автора Scopus: 57205170335

ORCID: 0000-0003-0658-0846

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Алмашова Вікторія Сергіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 92.

Тематика НДР: Вирощування якісної продукції бобових культур на півдні України

Викладає дисципліни: «Екологічна безпека», «Охорона та раціональне використання земельних ресурсів», «Рекультивація земель». 

Профіль Google Scholar: Вікторія Алмашова

ORCID: 0000-0001-6180-1096

Ідентифікатор автора Web of Science: viktoria-almashova

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Оліфіренко Віталій Віталійович – кандидат ветеринарних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 120, із них 5 навчальних посібників, 1 монографія, 42 у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, 4 патенти.

Тематика НДР: Вплив антропогенного навантаження на Дніпровсько-Бузький естуарій

Викладає дисципліни: «Екологічна політика», «Ландшафтна екологія», «Охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Євтушенко Ольга Тарасівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 44, із них, 1 колективна монографія, 1 науково-практична рекомендація, 30 тез матеріалів конференцій, 6 у фахових виданнях України, 6 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 2 публікації в Scopus.

Тематика НДР: Агроекологічне обґрунтування технології вирощування гарбуза мускатного в умовах півдня України для дієтичного харчування

Викладає дисципліни: «Геоекологічний ризик», «Охорона та раціональне використання атмосферного повітря», «Метеорологія і кліматологія», «Екологічне інспектування», «Управління поводження з відходами». 

Профіль Google Scholar: Ольга Євтушенко

Ідентифікатор автора Web of Science: olha-yevtushenko

Ідентифікатор автора Scopus: 57205165731

ORCID0000-0002-0895-2407

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Скок Світлана Вікторівна –кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 36, із них 1 колективна монографія, 21 тез матеріалів конференцій, 11 у фахових виданнях України, 3 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 2 публікацій в Scopus.

Тематика НДР: Характеристики каналізаційно-поверхневих стоків м. Херсон та оцінка їх впливу на стан гідро екосистем Нижнього Дніпра

Викладає дисципліни: «Управління техногенною та екологічною безпекою», «Геоекологічний ризик», «Екологія міських систем», «Сучасні засоби захисту довкілля». 

Профіль Google Scholar: Светлана Скок

Ідентифікатор автора Web of Science: svetlana-skok

Ідентифікатор автора Scopus: 57205168167

ORCID: 0000-0003-3178-0292

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бреус Денис Сергійович –кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 16, із них 2 колективні монографії, 7 у фахових виданнях України, 7 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 4 публікацій в Scopus та Web of Science.

Тематика НДР: Агроекологічне обґрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області

Викладає дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Інженерна екологія», «Охорона та раціональне використання земельних ресурсів», «Сучасні біотехнології в галузі».

Профіль Google Scholar: Денис Бреус

Ідентифікатор автора Web of Science: denys-breus

Ідентифікатор автора Scopus: 57205163781

ORCID: 0000-0001-7238-518

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Дюдяєва Ольга Анатоліївна – старший викладач, сертифікований консультант з експорту до ЄС (сертифікат 000012)

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 80

Тематика НДР: Екологічна стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції. Нормативно-правові засади виробництва екологічно безпечної продукції

Викладає дисципліни: «Екологічна політика», «Екологічна стандартизація сертифікація», «Природні ресурси України».

Профіль Google Scholar: Ольга Дюдяєва

Ідентифікатор автора Web of Science: olha-dyudyaeva

Ідентифікатор автора Scopus: 57205167593

ORCID: 0000-0001-6252-5396

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рутта Олена Валеріївна – ст. лаборант, асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 5

Викладає дисципліни: «Рекреаційні зони», «Стратегія сталого розвитку», «Методика викладання, педагогіка та психологія у вищій школі», «Реакреаційні зони».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні навчальні дисципліни кафедри

Загальна екологія, моніторинг довкілля, біоіндикація, охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу, охорона та раціональне використання  земельних ресурсів, природоохоронне інспектування, природоохоронні технології, природні ресурси України, заповідна справа, водні екосистеми, основи біобезпеки та біоетики, екологічна стандартизація та сертифікація, рекреаційні ресурси і курортологія, екологічна паспортизація територій та підприємств, основи екоосвіти і культури, біосанітарний моніторинг, вступ до фаху, сучасні засоби захисту довкілля, екологічний туризм, екологія людини, утилізація та рекуперація відходів, управління поводження з відходами. 

 

Історична довідка кафедри

Кафедра заснована в 2001 році (наказ № 67 від 03 грудня 2001 року). 
Враховуючи нагальну потребу щодо підготовки фахівців у сфері охорони навколишнього середовища для Південного регіону відповідно рішення вченої ради університету була створена кафедра екології. Засновником і першим завідувачем кафедри був доцент кафедри рибництва, кандидат біологічних наук Пилипенко Юрій Володимирович.

Призначення кафедри: підготовка фахівців за ОКР «бакалавр» та «магістр» із спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», яка на теперішній час трансформована у «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

Завідувач кафедри (2001-2017 рр.) – Пилипенко Юрій Володимирович (роки життя 28.10.1958р. – 23.09.2017р.)– доктор сільськогосподарських наук, професор, автор 280 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 2 підручників, 9 навчальних посібників, 4 науково-виробничих видань в галузі водних біоресурсів та гідроекології, очолював кафедру з 2001 до 2017 року.

Профіль Google Scholar: Юрій Пилипенко

Ідентифікатор автора Scopus: 23493613600

 

На кафедрі в різні роки працювали:

З 2003 р. по 2005 р. доктор сільськогосподарських наук, професор Жарінов В.І., який викладав предмети Агроекологія та Основи загальної екології. 
З 2002 р. по 2008 роки кандидат с.-г. наук, доцент Малєєв В.О., який викладав дисципліни Ландшафтна екологія, Урбоекологія, Основи екології, Економіка природокористування, Геоекологічний ризик, Екобезпека територій та акваторій. 
З 2004 р. по 2008 р. кандидат с.-г. наук Козій М.С. викладав наступні дисципліни: Екологія людини, Соціальна екологія, Техноекологія. 
З 2004 р. по 2006 р. кандидат с.-г. наук, доцент Керімов А.Н. викладав дисципліни Утилізація та рекуперація відходів, Основи екології. 
В період з 2005 по 2008 роки на кафедрі працювали асистентами Савченко В.А., Пентилюк Р.С., за сумісництвом: доценти Сафонова О.П., Пилипенко І.О., Семенюк С.К., Майдебура О.П.; асистенти Кнорр В.А., Бабенко О.В., Кіріяк С.Г.
 

Участь у міжнародних грантах та держбюджетних темах

Співробітники кафедри приймали участь і являються керівниками, співкерівниками і основними виконавцями наступних грантів та держбюджетних тем:

«Рибогосподарський моніторинг Тузлівських лиманів» (договір № 42-08) – керівник проф. Пилипенко Ю.В.

«Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України» (№ державної реєстрації 0115U003046), 2015-2016 рр. – керівник проф. Скрипчук П.М. (Національний університет водного господарства та природокористування), співвиконавець від ДВНЗ «ХДАУ» – доц. Пічура В.І.

«Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України» (№ державної реєстрації 0116U005512), 2016-2018 рр. – керівник доц. Грановська В.Г.

«Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників» (№ державної реєстрації 0116U001516), 2016-2017 рр. – керівник проф. Нежлукченко Т.І.

«Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду Херсонської області» (замовлення Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА) – керівник доц. Яремко Ю.І., керівник наукових робіт доц. Бойко П.М.

«Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» (№ державної реєстрації 0117U006765), 2017-2020 рр. – керівник доц. Пічура В.І.

«Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів» (№ державної реєстрації 0117U006765), 2017-2020 рр. – керівник доц. Лаврекно С.О.

«Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції» (№ державної реєстрації Ф76/38416), 2017-2019 рр. – керівник проф. Скрипчук П.М. (Національний університет водного господарства та природокористування), співвиконавець від ДВНЗ «ХДАУ» – доц. Пічура В.І.

«Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)» – ERASMUS+-561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3320), 2015-2018 рр. – керівник від ДВНЗ «ХДАУ» проф. Нежлукченко Т.І.
 

Дорадча діяльність кафедри

Пилипенко Ю.В. – пройшов навчальний курс в рамках проекту «Зміцнення ролі і професіоналізація діяльності дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в сфері розвитку сільського господарства та сільських територій України», який реалізований в рамках програми польської закордонної допомоги Міністерства іноземних справ Республіки Польща в 2008 році (Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва в Гданську, Республіка Польща, 31 липня-14 серпня 2008 року).

Пічура В.І. – «ГІС-технології в екологічних дослідженнях».

Бойко П.М. – здійснює дорадчу діяльність за напрямом «Екологія, охорона довкілля та розбудова екомереж».

Павлов В.В. – «Екологія рослин, охорона довкілля».

Лянзберг О.В.- «Екологія та рибне господарство».

Стратічук Н.В. – «Економіка природокористування»

Дюдяєва О.А.«Консультант з експорту до ЄС» (сертифікат 000012)

 

Основні наукові досягнення кафедри

 Колективом кафедри опубліковано більше 900 наукових праць із них монографій більше 100 у міжнародних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 30 публікацій в SCOPUS та Web of Science.

Під керівництвом професора Пилипенко Ю.В за спеціальностями «Іхтіологія» та «Екологія» захищено 5 дисертацій.

Матеріально-технічна база кафедри

Діють навчально-наукова лабораторія екологічного моніторингу та навчальна лабораторія екологічного моніторингу та ГІС технологій.
У якості навчально-виробничих філій кафедри на виробництві та НДІ виступають БЗ «Асканія-Нова», Нікітський ботанічний сад - ННЦ НААНУ, Державне управління охорони навколишнього середовища в Херсонській області тощо.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

Монографії

  1. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинськаого. – Рівне, 2018. – 638с. (Розділ. 14. Оцінка соціо-економіко-екологічного стану території басейнів річок як передумови переходу на принципи сталого розвитку / М.О. Клименко, О.М. Клименко, В.І. Пічура, Л.В. Клименко, І.І. Статник, Б.О. Король, Х. Крачунов, І. Христов. – С. 602–635).
  2. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства: монографія / Скрипчук П. М., Пічура В. І., Потравка Л.О., Терновий Ю. В. та ін.; за заг. ред. П. М. Скрипчука. – Рівне: НУВГП, 2018. – 180 с. (Розділ. 1. Теоретико-методологічні аспекти створення геоінформаційно-аналітичної системи органічного землеробства / В.І. Пічура, Л.О. Потравка, Д.С. Бреус, О.В., Рутта – С. 8–79)

 Навчальні посібники

Бойко П.М., Бойко Т.О., Плугатар Ю.В. Екологічне лісознавство: навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 268 с.

Статті у виданнях, що індексуються у Web of Science і Scopus

  1. Boiko T., Boiko P., Breus D. Optimization of shelterbelts in the steppe zone of Ukraine in the context of sustainable development. 18-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2018 Vol. 18, Issue: 3.2. DOI: 10.5593/sgem2018/3.2 (https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=1052)
  2. Breus D., Dudyaeva O., Yevtushenko О., Skok S. Organic agriculture as a component of the sustainable development of the Kherson region (Ukraine). 18-th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM,  2018, Vol. 18. Issue: 5.2. (https://www.sgem.org/index.php/)
  3. Kobets V., Bystriantseva A., Shakhman I. GIS Based Model of Quotas Regulation and its Impact on the Extraction of Ecosystems’ Natural Resources and Social Welfare. ICTERI 2018 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. Vol-2105. urn:nbn:de:0074-2105-4 Р. 151–166 (http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000151.pdf).
  4. Pichura V. I., Malchykova D. S., Ukrainskij P. A., Shakhman I. A., Bystriantseva A. N. Anthropogenic Transformation of Hydrological Regime of The Dnieper River. Indian Journal of Ecology (2018) 45(3). Р. 445-453 (https://www.researchgate.net/publication/).
  5. Pichura V.I., Potravka L.A., Dudiak N.V., Skrypchuk P.M., Stratichuk N.V. Retrospective and Forecast of Heterochronal Climatic Fluctuations Within Territory of Dnieper Basin. Indian Journal of Ecology. 2019. Vol. 46 (2). P.
  6. Shakhman I.A., Bystriantseva A.N. Assessment of ecological state and ecological reliability of the Lower section of the Dnieper River 18th International Multidisciplinary scientific Geoconference SGEM, Albena, Bulgaria, July 2–8, 2018. Vol-18. Р. 113–119 (https://www.sgem.org/index.php).
  7. Бойко Т.О., Назаренко С.В., Бойко П.М. Впровадження засад органічного землеробства при вирощуванні лісових культур в південному степу // Traektorianauki: International Electronic Scientific Journal. Section «Biology». – 2018. – Т. 4 (1). – № 10. – Р. 2001-2007. DOI: 10.22178/pos.39-2 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/).

Статті у фахових виданнях України

1.Бистрянцева А.М., Шахман І.О. Математична підготовка як один зі складників під час формування професійних компетентностей майбутнього еколога. Збірник наукових праць "Інноваційна педагогіка". Випуск 10, Том 1. – Херсон, 2019 – С. 90–92. (http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/21.pdf)

2.Наконечний І.В. , Пероцька Л.В. Матеріали щодо еколого-епізоотичної ролі шакала звичайного Cànisaureusl. 1758 у Північно-Західному Причорноморї. Науковий вісник Львівського НУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Т. 21. 2018 № 2. С.32-37. (https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/issue/view/179)

3.Оліфіренко В.В., Козичар М.В., «Токсико-біологічна оцінка риби та гідро біонтів за допомогою тест-об’єктів». Водні біоресурси та аквакультура України №1. Херсон. Олді-Плюс. – 2018 р. С. 95-101. (http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2018/1/11.pdf)

4.Пічура В.І. Модель структури геоінформаційно-аналітичної системи органічного землеробства / В. І. Пічура, П. М. Скрипчук, Л.О. Потравка, Д.С. Бреус // НауковідоповідіНУБіПУкраїни. – 2018. – № 5 (75). – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9101

5.Пічура В.І., Потравка Л.О. Основи моделювання трансформаційних перетворень аграрного сектору в умовах нестійкості економічного середовища. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. –2018. Том 23, вип. 3 (68). – С. 44–49. (http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2018_23_3/2.pdf)

6.Потравка Л.О., Пічура В.І. Перспективи розвитку ринку зерна в Україні. Економіка і суспільство. – 2018, № 19. – С. 209–214. (http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/31.pdf)

7.Скок С. В. Оцінка впливу твердих побутових відходів на стан поверхневих вод в зоні дії міста Херсон. Науковий вісник НУБіП України.Серія: Біологія, Біотехнологія, Екологія. 2018. Вип. 287. С.33-45. http://journals.nubip.edu.ua/.

8.Cкок С. В. Просторова неоднорідність забруднення грунтів міських систем важкими металами. Наукові доповідді НУБІП України. 2018.№ 3 (73). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11249.

9.Стратічук Н.В. Оцінювання зменшення викидів шкідливих речовин шляхом упровадження енергозберігаючих заходів об’єктами житлового фонду // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Херсон: Грінь Д.С., 2018. - Вип. 102. – с.157-166. (http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/102_2018/26.pdf)

10. Стратічук Н.В. Проблематика запровадження стратегічної екологічної оцінки // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Херсон: Грінь Д.С., 2019. - Вип. 107.

11. Ходосовцев О. Є., Дармостук В. В.,Ходосовцева Ю.А., Наумович Г. О., Малюга Н. Г. Лишайники та ліхенофільні гриби Чалбаської арени нижньодніпровських пісків (Херсонська область) // Чорноморський ботанічний журнал – 2019.–Т. 14 (1) . – С.69-90. (http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7244)

12. Шахман І.О. Актуальні аспекти формування складових професійної компетентності майбутнього еколога. Збірник наукових праць "Педагогічні науки". Випуск 81, Том 3. – Херсон, 2018 – С. 220–223.( http://repository.vsau.org/getfile.php/16871.pdf)

13. Шахман І.О. Бистрянцева А.М. Математична модель оцінки впливу видобувних робіт на рибні запаси. Водні біоресурси та аквакультура. Науковий журнал. – 2018. – №1. – С. 101–110. (http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2018/1/1_2018.pdf)

14. Шахман І.О. Екологічна освіта: досвід науково-освітньої співпраці ДВНЗ ”ХДАУ” на шляху сталого розвитку. Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2018. – №2(21). С. 208–211. (http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/2/38.pdf)

15. Шахман І.О. Оцінка екологічного стану та екологічної надійності пониззя річки Дніпро. Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2019. – №1(24). Т. 1. – С. 117–120. (http://www.ecoj.dea.kiev.ua/archives/2019/1/part_1/22.pdf)

16. Щербина І.О., Наконечний І.В. Південно-Степове поселення байбака Marmotabobak (Muller, 1776) та особливості його взаємовідносин із довкіллям в умовах Миколаївської області. Природничий альманах. Серія: біологічні науки, 2019. Вип.26. С.19-24.

 

 

(М.Ф.Бойко, С ГЧорний) 

      
Список літератури
Англо-український іхтіологічний словник
Додатки

Свідоцтва і патенти кафедри


 

 

 

 

 


 Нагороди кафедри

Протягом 2008 року зав. кафедри екології Пилипенко Ю.В. отримав почесні відзнаки:
- Знак пошани Міністерства аграрної політики України;
- Почесний працівник рибного господарства України;
- Відзнака за наукові досягнення Міністерства освіти України;
- Державна премія АР Крим.
У 2008 році зав. кафедри екології Пилипенко Ю.В. отримав вчену ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія та вчене звання професора.
Протягом 2009 року професор Ходосовцев О.Є. отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Міжнародна діяльність кафедри

НПП кафедри приймають участь у виконанні наступних міжнародних програм:
1) Договір про співпрацю між Литовським державним центром з риборазведення і рибогосподарським дослідженням з Херсонським державним аграрним університетом.
2) Договір про учбово-методистську і наукову співпрацю  між факультетом біоресурсів та природокористування Калінінградського державного технічного университета (Калінінград, Росія) и рибогосподарсько-екологічним факультетом ДВНЗ  «Херсонський державний аграрний університет».
3) Співпраця між університетами країн Східної Європи (організація NACEE).

Практична підготовка студентів