ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра будівництва

ауд. 311, 311а корпусу №3 ХДАЕУ
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри- 1993.
Започаткована будівельна спеціальність у 1974 році

Призначення кафедри

Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності  «Будівництво та цивільна інженерія» (192) за першим (бакалавр) і другим (магістр) освітніми рівнями та зі спеціальностей «Архітектура та містобудування» (191)  і  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (141) за першим освітнім рівнем (бакалавр).

Основні завдання кафедри:  надання поглиблених знань, компетентностей, навичок за фахом здобувачам вищої освіти; засвоєння професійних  практик; проведення наукових досліджень, налагодження тісної співпраці з виробництвом.

Склад кафедри

Кандидати технічних наук: - Чеканович М.Г., Янін О.Є., Петрова А.Т., Шкарапата Я.Є., Чеканович О.М., Ємел’янова Т.А.,  кандидат хімічних наук Кияновський О.М., кандидат ф.-м. наук Заводянний В.В., кандидат архітектури Кутузова Т.Ю.

Старші викладачі: Новікова С.М.; Романенко С.М., Ємел’янова Т.А., Степанян Ю.Г., Ковач О.А.

Асистенти: Андрієвська Я.П., Журахівський В.П., Желуденко К.В.

Завідувачі лабораторій: Гайдабура С.К., Яковлєв О.В.

Старший лаборант: Остапчук Т.А.

СКЛАД КАФЕДРИ

 

Чеканович Мечислав Геннадійович - завідувач кафедри, кандидат технічних наук,  Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти України;
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 267, співавтор навчальних посібників, учасник конгресів, форумів, міжнародних конференцій з будівництва: FIP, fib, IABSE та ін. Призначався головою  секцій конгресів.
Тематика НДР:
1.Попередньо-напружені залізобетонні конструкції зміцнені тривалим пресуванням.
2.Регульовані, керовані та саморегульовані будівельні конструкції.
3.Обстеження, випробування та підсилення будівельних конструкцій.
Викладає дисципліни: «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; «Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій»; «Методологія  і методи наукових досліджень»; «Спецкурс за напрямом магістерської роботи»; «Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень».

Профіль GoogleScholar: Мечислав Чеканович
Ідентифікатор автора Scopus: 57192938389&
ORCID: 0000-0002-9110-4109
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Янін Олексій Євгенович – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 154, співавтор навчальних посібників
Тематика НДР: 1. Математичне і комп’ютерне моделювання поздовжньо-поперечного згину залізобетонного стержня. Врахування точної формули кривизни при дослідженні.
2. Визначення оптимальної кривизни пружно деформованих вант посередині прольоту у висячому покритті.
3. Математичне моделювання розрахунку прогину двосхилої і односхилої балок з урахуванням змінної жорсткості уздовж прольоту.
Викладає дисципліни: «Будівельні конструкції», «Металеві конструкції», «Інженерні конструкції ГТС», «Залізобетонні конструкції (спецкурс)».

Профіль GoogleScholar: Олексій Янін
ORCID: 0000-0003-0230-8669 

Ідентифікатор автора Scopus: 57219482395
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петрова Алла Терентіївна - кандидат технічних наук, доцент, Дійсний член Академії будівництва України. З 1988 - 2011рр. – декан будівельно-гідромеліоративного факультету; завідувач кафедри з 1982 по 2008 рік.
Кількість наукових та науково-методичних праць – понад 85 праць.
Тематика науково-дослідної роботи: Геометричні основи конструювання трансцендентних поверхонь застосовне до машинобудування.
Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія», «Нарисна геометрія та інженерна графіка».

Профіль Google Scholar: Петрова Алла
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-1482-2868
Ідентифікаторавтора Web of Science: AAG-2926-2020
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Кутузова Тетяна Юріївна – доцент кафедри, кандидат архітектури. 
Кількість наукових та навчально-методичних праць –25
Тематика НДР: Композиційний розвиток регулярних історичних центрів
Викладає дисципліни: «Основи містобудування», «Теорія архітектури та архітектурне проектування», «Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд», «Основи районного розпланування».

Профіль GoogleScholar: Кутузова Тетяна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кияновський Олександр Мойсейович – кандидат хімічних наук, доцент. 
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 136 
Тематика НДР: теорія динаміки сорбції і хроматографії. 
Викладає дисципліни: «Фізика», «Фізика з основами біофізики», «Фізика з основами оптики та радіоелектроніки», «Технічна термодинаміка». Профіль Google Scholar: Кияновський Олександр
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-7291-1303
Ідентифікатор автора Web of Science: 3407820
e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Заводянний Віктор Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. 
Кількість наукових  та навчально-методичних праць – 50
Тематика НДР:кристалічна структура сполук, методика викладання фізики
Викладає дисципліни: «Фізика», «Будівельна теплофізика», «Автоматизація виробничих процесів»,  «Електротехніка в будівництві», «Теоретичні основи електротехніки».

Профіль Google Scholar: Віктор Заводянний
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-8224-8215
Ідентифікатор автора SCOPUS: 57209569948
Ідентифікатор автора Web of Science: 3397920
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Чеканович Олена Мечиславівна – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 42
Тематика НДР: «Міцність та жорсткість залізобетонних балок підсилених зовнішньою арматурою»
Викладає дисципліни: «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; «Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд»; «Архітектура та будівельні конструкції»; «Будівельні конструкції»; «Розрахунки і конструювання спеціальних споруд»

Профіль GoogleScholar: Олена Чеканович
Ідентифікатор автора Scopus: 57192939905
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ємел’янова Тетяна Анатоліївна – кандидат технічних наук, старший викладач.
Кількість наукових  та навчально-методичних праць – 126
Тематика НДР: «Дослідження стійкості та вільних коливань тришарових оболонкових та пластинчатих конструкцій»
Викладає дисципліни: «Прикладна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія пружності», «Будівельна механіка».

Профіль Google ScholarЄмельянова Тетяна
Ідентифікатор автора ORCID0000-0001-5191-8418
Ідентифікатор автора Scopus: 57211208602
Ідентифікатор автора Web of Science:3392377
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Громихін В'ячеслав Михайлович - старший викладач кафедри, член Херсонської обласної організації Національної спілки архітекторів України, почесний громадян міста Херсона. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Дипломом 3 ступеню «За успіхи в економічному та соціальному розвитку Української РСР», медаллю «За вагомий внесок у розвиток м. Голої Пристані», знаком «За заслуги перед громадою міста Херсона»,7
Тематика НДР: Розробка ескізних проектних рішень індивідуальних житлових будівель і споруд, розробка містобудівної документації.
Викладає дисципліни: «Архітектурні конструкції», «Металеві конструкції», «Архітектурне макетування».

Профіль GoogleScholar: В’ячеслав Громихін
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Степанян Юрік Грантікович - доцент кафедри, Заслужений діяч мистецтв України.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 43, учасник  та  організатор міжнародних симпозіумів по камінню та художніх виставок.
Тематика НДР:  Специфіка викладання дисциплін циклу «Образотворче мистецтво»
Викладає дисципліни:  «Архітектурна композиція», «Рисунок», «Живопис та кольорознавство», «Скульптура та пластичне моделювання», «Графічні техніки в архітектурному проектуванні».

Профіль GoogleScholar: Юрік Степанян

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Новікова Світлана Миколаївна – старший викладач
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 72
Викладає дисципліни: «Технологія будівельного виробництва»; «Зведення і монтаж будівель та споруд»; «Реконструкція будівель і споруд», «Конструкції з дерева та пластмаси»

Профіль GoogleScholar: Світлана Новікова
ORCID: 0000-0003-0012-521X
Ідентифікатор автора Scopus: 57219486345

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Романенко Світлана Миколаївна – старший викладач
Кількість наукових та науково-методичних праць – 54
Тематика НДР: 
«Міцність та деформативність залізобетонних балок, підсилених поздовжньо-поперечною системою зовнішньої розтягнутої арматури»
Викладає дисципліни: «Організація та управління в будівництві», «Металеві конструкції»; «Кошторисна справа та економіка будівництва»; «Проектування сільськогосподарських будівель»; «Основи промислового будівництва та санітарної техніки»

Профіль GoogleScholar: Світлана Романенко
Ідентифікатор автора Scopus: 57211207375
ORCID: 0000-0002-0443-3896 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ковач Олександр Адальбертович - старший викладач
Кількість наукових та науково-методичних праць – 12
Тематика НДР: 
«Реконструкція та реставрація конструкцій з дерева та пластмас»
Викладає дисципліни: «Архітектурна графіка», «Основи реконструкції та реставрації конструкції з дерева та пластмас», «Архітектурні конструкції».

Профіль GoogleScholar: Олександр Ковач

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Журахівський Володимир Петрович – асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 26
Тематика НДР: «Напружено-деформаційний стан згинаних елементів, підсилених зовнішньою регульованою арматурою»
Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство»; «Обстеження та реконструкція будівель і споруд»; «Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень»

Профіль GoogleScholar: Володимир Журахівський
ORCID:  0000-0002-7746-6162
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Желуденко Крістіна Володимирівна – асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 25
Викладає дисципліни: «Розрахунок і конструювання спеціальних споруд», «Основи та фундаменти»; «Конструкції з дерева і пластмас»; «Металеві конструкції»

Профіль GoogleScholar:Крістіна Желуденко
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Андрієвська Яніна Павлівна –ассистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 39
Тематика НДР: «Напружено-деформований стан залізобетонних згинаних елементів, зміцнених локальним пресуванням та підсилених зовнішнім обтиском»
Викладає дисципліни: «Шляхи і сполучення», «Планування міст і транспорт»; «Будівельні конструкції».

Профіль GoogleScholar: Яніна Андрієвська
Ідентифікатор автора Scopus: 57211209093
ORCID: 0000-0003-3052-2515
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гайдабура Станіслав Карпович – завідувач лабораторії будівельних матеріалів і конструкцій

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Яковлєв Олег Володимирович – завідувач лабораторії будівельної механіки, опору матеріалів і конструкцій

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Остапчук Тетяна Андріївна – старший лаборант

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

“Вступ до спеціальності”; “Будівельне матеріалознавство”;  “Архітектура та будівельні конструкції”; “Архітектура будівель і споруд”; “Будівельні конструкції”; “Планування міст і транспорт”;  “Технологія будівельного виробництва”; “Виробнича база будівництва”; “Інженерні конструкції ГТС”; “Метали і зварювання”; “Проектно-кошторисне нормування”; “Основи і фундаменти”;  “Зведення та монтаж будівель і споруд”;  “Залізобетонні та кам’яні конструкції”;  “Шляхи сполучення”; “Конструкції із дерева і пластмас”; “Економіка будівництва”; “Проектування сільськогосподарських будівель і споруд”;  “Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень”;  “Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій”;  “Організація та управління в будівництві”;  “Обстеження та реконструкція будівель і споруд”;  “Залізобетонні конструкції (спецкурс)”;  “Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд”;  “Кошторисна справа у будівництві ”; “Розрахунок і конструювання спеціальних споруд”; “Методологія і методи наукових досліджень”; “Спецкурс за напрямом магістерської роботи”; “Реконструкція будівель і споруд”; «Надійність та конструктивна безпека», «Фізка», «Біофізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Фізика з основами радіоелектроніки», «Електротехніка в будівництві», «Електротехнічні матеріали», «Теоретичні основи електротехніки», «Основи електроприводу», «Електротехнічні апарати», «Автоматизація виробничих процесів», «Теплохолодотехніка». «Архітектурна композиція», «Рисунок», «Живопис та кольорознавство», «Скульптура та пластичне моделювання», «Графічні техніки в архітектурному проектуванні»; «Архітектурні конструкції», «Металеві конструкції», «Архітектурне макетування»; «Основи містобудування», «Теорія архітектури та архітектурне проектування», «Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд», «Основи районного розпланування».Матеріально-технічна база кафедри

Матеріально-технічна база кафедри включає:

 • комплекс спеціалізованих аудиторій;
 • лабораторію будівельних матеріалів і конструкцій;
 • лабораторію будівельної механіки, опору матеріалів і конструкцій

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри постійно приймають активну участь у науковому забезпеченні будівельної галузі, надають консультативні допомогу виробництву, проводять науково-практичні дослідження. Серед викладачів кафедри сертифіковані інженери-проектувальники, провідний експерт будівельний.Історична довідка кафедри

Підготовка спеціалістів будівельного профілю у ЗВО розпочата у 1974 році за спеціальністю “Сільськогосподарське будівництво”. В 1989 році спеціальність перейменовано в спеціальність “Промислове та цивільне будівництво”.
   Безпосередньо кафедру будівництва було створено у 1993 році шляхом об’єднання кафедр інженерних конструкцій, будівельної механіки та кафедри ОТМГМР. Колектив кафедри поповнився новими викладачами, з’явилися нові дисципліни. Завідувачем нової кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Кириченко В.Л.
З 2006 року кафедру очолює Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України,  кандидат технічних наук Чеканович М.Г.
   На теперішній час кафедра веде підготовку фахівців зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (192) за першим (бакалавр) і другим (магістр) освітніми рівнями та зі спеціальностей «Архітектура та містобудування» (191)  і   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (141) за першим освітнім рівнем (бакалавр).  


Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

Спеціальності забезпечені науково-методичними комплексами, програмами, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, нормативною літературою. Бібліотека університету має один з найбільших бібліотечних фондів. Розроблені розрахункові навчальні програми.

  

 
 

 

 

Свідоцтва і патенти кафедри

Кращий винахід України у галузі будівництва.

Диплом Державного департаменту інтелектуальної власності України

«Дрібнозбірне перекриття Чекановича»

Патент України 20-ти річний (UA)  № 28861, МПК 3 Е04В5/08.

 

Державне підприємство «Український інститут інтелектувальної власності» (Укрпатент) 

Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року -2016»  у номінації «Будівництво»

Комплекс винаходів  «Регульовані балки Чекановича 110308, 110309, 112733» від 21 квітня 2017 року.

 

 

 

 

 

 

Нагороди кафедри

 1. Чеканович М.Г. – присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України» (2006 р.); нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.); нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за вагомий особистий внесок у вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців галузі агропромислового комплексу, плідну наукову і педагогічну діяльність (2010 р.); нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за активну життєву позицію, винахідництво, успішну громадську, викладацьку і наукову діяльність, що сприяє розвиткові міста Херсона (2011 р.); подяка Науково-методичного центра аграрної освіти за досягнуті успіхи в створенні комплексу методичного забезпечення підготовки фахівців для аграрного сектору економіки, впровадженні інноваційних технологій навчання та плідну співпрацю з Науково-методичним центром аграрної освіти; Почесна грамота МОН України (2019)
 2. Петрова А.Т. – почесне звання «Відмінник освіти України» (1998); Почесна грамота МОН України (1998);  відзнака «Знак пошани» (2008);  грамотою міського голови (2010)
 3. Кияновський О.М. – почесне звання «Відмінник освіти України» (1999);  відзнака «Знак пошани» (2008); Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009),
 4. Ємел’янова Т.А.Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009).
 5. Новікова С.М. – Почесна грамота Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської ОДА (2018);  Подяка голови Херсонської ОДА (2019);
 6. Андрієвська Я.П. - Подяка голови Херсонської ОДА (2019).
 7. Громихін В.М.Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Дипломом 3 ступеню «За успіхи в економічному та соціальному розвитку Української РСР», медаллю «За вагомий внесок у розвиток м. Голої Пристані», знаком «За заслуги перед громадою міста Херсона»,7

Міжнародна діяльність

Чеканович М.Г. має фахові публікації у Японії, Нідерландах, Норвегії, Швейцарії, Індії, Нової Зеландії, Бразилії, Індії, Чехії, Угорщини, Литви, Польщі та ін.; Призначався головою секції  досліджень у будівництві на Конгрессі fib у Японії; учасник Конгрессу fiр у Амстердамі.

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  «Стан сучасної будівельної науки», яка щорічно проводиться на базі Полтавського ЦНТЕІ., а також щорічно на базі кафедри будівництва проходить Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні конструкції та інноваційні будівельні матеріали»

Стажування в університетах Європи

 

Практична підготовка студентів

Ознайомлення з каркасним будівництвом

На кафедрі будівництва щорічно проводиться виробничі семінари. 

Семінар присвячений використанню новітніх гідроізоляційних матеріалів

Екскурсія на будівельну виставку «Наш дім», м. Херсон

Роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Профорієнтаційна діяльність викладачів кафедри будівництва

 

 

Виїзне заняття студентів на будівельні об’єкти  

 

Навчальна лабораторія кафедри будівництва

Практичні магістерські експерименти 

Тематичні виставки 

Веселі та цікаві свята у стінах ХДАЕУ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Посібники

 1. Чеканович М.Г., Янін О.Є. / «Розрахунок будівельних конструкцій: навч. посібник» / М.Г. Чеканович, О.Є. Янін. – Херсон: Олді-плюс, 2019.-160с.ISBN 978-966-289-280-2
 2. Чеканович М.Г.Залізобетонні конструкції з попереднім обтисненням на бетонну суміш. - Х.: Просвіта -1996.- 64с.
 3. Чеканович М.Г., Янін О.Є., Морозов В. В., Поляков М. Г. Інформаційні технології в будівництві/ Навчальний посібник – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 158 с. ISSN 978-966-8447-96-9

 

Наукові фахові статті видані в Україні

 1. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Залізобетонні балки підсилені зовнішньою системою саморегулювання./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві збірник наукових праць, випуск 3. – Луцьк, ЛНТУ, 2015. – с.193-199. ISSN 2410-6208  
 2. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Ефективні способи підсилення залізобетонних балок. / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон, concrete@ reinforced concrete», випуск 6(94), 2016. – с 27-30.
 3. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Міцність та деформативність зовнішньо підсилених залізобетонних балок. / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// ГВУЗ Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Научная публикация  «Строительство. Материаловедение. Машиностроение» випуск 87. – Днепр, ГВУЗ ПДБА, 2016. – с. 143-151.  ISSN 2415-7031 
 4. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Несуча здатність підсилених зовнішнім обтиском згинаних залізобетонних елементів./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». випуск 32 – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2016 – с. 476-483.   ISSN 2218-1873 
 5. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. An effective structure strengthening reinforced concrete beams./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. - Issue 1 (48)’ 2017 – Полтава, ПолтавськийнаціональнийтехнічнийуніверситетіменіЮріяКондратюка, 2017 – с. 81-90.    ISSN2409-9074, 2017     
 6. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Ефективність підсилення залізобетонних балок  системою поперечних стрижнів з арматурою» / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». випуск 33 – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2016  ISSN 2218-1873.   
 7. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Навантаження і деформації залізобетонних балок, підсилених гнучкою зовнішньою арматурою»/ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018
 8. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Система зовнішнього підсилення залізобетонних згинальних елементів і моделювання її роботи»/ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018  
 9. Чеканович О.М. Чеканович М.Г., Журахівський В.П. «Підсилення залізобетонних балок зовнішньою стрижнево-котково системою»/ Чеканович О.М. Чеканович М.Г., Журахівський В.П../ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018
 10. Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Проектування підсилення кроквяної ферми» Романенко С.М., Андрієвська Я.П./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 323-330, 2019  
 11. Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Дослідження фізико-механічних властивостей склопластикової арматури та її анкерування в бетонних виробах» Романенко С.М., Андрієвська Я.П./збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 198-205, 2019   
 12. Чеканович М.Г. «Напружено-деформований стан кільцевого перерізу залізобетонних елементів» Чеканович М.Г./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 248-255, 2019
 13. Чеканович М.Г. «Теоретичне вирішення рівнянь рівноваги для залізобетонних елементів круглого перерізу» Чеканович М.Г./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 255-262, 2019
 14. Чеканович О.М., Журахівський В.П. «Методика розрахунку напружено-деформованого стану залізобетонних балок з зовнішнім підсиленням» Чеканович О.М., Журахівський В.П. / збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 262-269, 2019
 15. Янін О.Є. «Підбір поздовжньої розтягнутої арматури залізобетонної балки з урахуванням дійсної роботи бетону бетону і арматури» Янін О.Є./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 269-276, 2019  
 16. Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Усиление существующей несущей конструкции покрытия» Романенко С.М., Андрієвська Я.П./збірник наукових праць «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини»./ Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Випуск № 23, 74-80, ISSN 2707-3068, 2019, doi.org/10.31650/2707-3068-2019-23-74-80
 17. Янін О.Є., Новікова С.М. «Підбір раціонального кроку балок настилу для балочної клітки спрощеного типу» Янін О.Є., Новікова С.М. /збірник наукових праць «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини»./ Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Випуск № 23, 96-103, ISSN 2707-3068, 2019, doi.org/10.31650/2707-3068-2019-23-96-103
 18. Янін О.Є., Новікова С.М. Оптимізація висоти сталевої зварної двотаврової балки на ділянках біля опор/ Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини. Збірник наукових праць. Вип. 24. – Одеса, Україна: 2020. – С. 149-158.
 19. Ємел’янова Т.А., Сакара О.Ю. Алгоритм дослідження стійкості тришарової кругової оболонки, яка підкріплена поздовжніми ребрами жорсткості. Вісник ХНТУ: №1(72). Ч. 1. Херсон. 2020. с.43-53.  doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.4
 20. Емельянова Т.А., Чутро А.Ф. Расчетная схема стен каменных зданий  для строительства на просадочных грунтах. «Вісник» Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2018. – №1(64). – С. 18-22.
 21. Ємельянова Т.А. Розв’язуюче рівняння вільних коливань тришарової циліндричної оболонки, яка підкріплена ребрами жорсткості. «Вісник» Херсонського національного технічного університету.  Херсон, 2016. №2(57).  С.11 – 17.
 22. Ємельянова Т.А.  Моделювання стійкості тришарової пологої оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена поздовжніми ребрами жорсткості. «Вісник» Херсонського національного технічного університету.  Херсон, 2011.  №3(42).  С. 200 – 203

 

Наукові роботи у міжнародних виданнях

 1. Chekanovych M. G. Reinforced Concrete Beams Strengthened With A Concrete Insert And External Bars / Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.2, Warsaw, Poland, July 31, 2019, pp. 3-9

 2. Чеканович М.Г.Specificities of external regulated prestressing / fib Symposium on Segmental Construction in Concrete. Proceeding of Symposium. November, 26 -29, 2004, New Deli, India, - p. 230 – 236.

 3. Чеканович М.Г. High performance concrete structures / Life cycle assessment, behaviour and properties of concrete and concrete structures. Proceeding of International Conference. 2004, Brno, Czech Republic, - c. 130-135.

 4. Чеканович М.Г. Self-Regulating Prestressing System/ Proceeding of  Second fib Congress. 2006, Naples, Italy, - p. 230-238.

 5. Чеканович М.Г. Strength- Maximized Prestressed concrete Structures / Proceedings of the first fib Congress 2002 “Concrete Structures in the 21 st Century’ V.1. Osaka (Japan) – 2002. – p. 111-117.

 6. Чеканович М.Г. Ploskoe pieriekritie iz celkoszczytnych blokow dia wostanowliennij riekonstrukcii i wozwodienija zdanij / Proceedings. 14 Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane 99” Szczecin, Polska, 19-22 May 2009, pp.106-109

 7. Чеканович М.Г. Prestress Concrete - Structures for the Future/ Proceedings. IABSE Symposium “ Structures for the Future, -The Search for Quality” Rio de Jeneiro Brazil, August 25-27, 1999.

 8. Чеканович М.Г. A new method of prestressing concrete structures / Proceedings of the XIII-th FIP Congress on Challenges for concrete in the Next Millennium, 23-29 May 1998, Amsterdam, vol. 1, pp.459-460.

 9. Чеканович М.Г. New Building Technology for Prestressed concrete Structures / Proceedings. Long- Span and High-Rise Structures, IABSE Symposium, 2-4 September 1998, Kobe, Japan, vol. 79, pp. 507-512.

 10. Чеканович М.Г. New concepts for structural rehabilitation / Proceedings. 16th Congress of IABSE “Structural engineering for meeting urban transportation challenges” Lucerne (Switzerland), 2000, pp.111-117

 11. Чеканович М.Г. New proposals for utilization of strength of concrete and steel/ Proceedings. 3rd  International Conference “Concrete and Concrete Structures”  Žilina (Slovakia), 2002, pp. 123-128

 12. Чеканович М.Г.New Concepts For Prestressed Concrete Structures/ Proceedings. Second International Symposium on Structural Lightweight Aggregate Concrete,Sandefjord, Norway, 18-22 June 2000, pp. 233-240

 13. Емельянова Т.А., Сурьянинов Н.Г., Чучмай А.М. Свободные колебания трехслойной пологой оболочки, подкрепленной поперечными ребрами жесткости. World Science. Warsaw: RS Global Sp. z O.O, 2018. №5(33). Vol.1. Р.19–24  (індексується Index Copernicus, Google Scholar). http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/2412.pdf

 14. Mykola Surianinov, Tetiana Yemelianova, Dina Lazarieva. Investigation of free vibrations of threelayered cylindrical shell supported by transverse ribs. International Journal of Engineering and Technology (IJET).  Vol 11 No 1 Feb-Mar 2019. р. 61-66. doi.org/10.21817/ijet/2019/v11i1/191101016
  (http://www.enggjournals.com/ijet/docs/IJET19-11-01-016.pdf)

 15. Емельянова Т.А. Исследование устойчивости трехслойной круговой оболочки с легким заполнителем, подкрепленной продольными ребрами жесткости. Актуальные проблемы архитектуры и строительства: материалы Международной научно-практической конференции, г. Благовещенск, 25 февраля 2014 г.  Благовещенск: ДальГАУ, 2014. С.79 – 85.

 16. Mykola Surianinov, Tetiana Yemelianova, Dina Lazarieva Analytical and computer research of  stability of  three layer shells, supported  by stiffness ribs. International Journal of  Engineering and Technology (IJET).  Vol 7 No 4 2018. р. 6797-6800. doi.org/10.14419/ijet.v7i4.24672
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/24672/15842 http://hdl.handle.net/123456789/309

 17. Бирючевская Н.Е., Шкарапата Я.Е., Езиков В.И. Областная консультативная поликлиника: менеджмент и его практические результаты // сборник научных трудов «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», Кишинэу, Республика Молдова, 2018 г., - Кишинэу: Эврика, 2018. – с. 255-261.

 18. V. V. Zavodyannyi Analysis of the crystalline structure of polymorphic modifications of compound Ва6Ta2O11 / Technology audit and production recerves — № 5/1(55), 2020.- p.4-11. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.214849

Статті індексовані в Scopus 

 1. Чеканович М.Г. Conference Paper New building technology Chekanovich, M.G. Proceedings - 2nd International PhD Symposium in Civil Engineering, 1998, с. 191-196 (індексовано в Scopus)
 2. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П Conference Paper Stress-strain state of reinforced anisotropic elements of round and annulus section Chekanovych, M., Romanenko, S., Andriievska, Y. / Materials Science Forum, 2019, 968 MSF, с. 309-316   (індексовано в Scopus)
 3. Чеканович М.Г., Чеканович О.М. Conference Paper Smart reinforced concrete structures Chekanovych, M.Chekanovych, O. / Keep Concrete Attractive - Proceedings of the fib Symposium 2005, 2005, 2, с. 1009-1014 (індексовано в Scopus)
 4. Чеканович М.Г. Conference Paper New building technology Chekanovich, M.G. Proceedings - 2nd International PhD Symposium in Civil Engineering, 1998, с. 191-196 (індексовано в Scopus)
 5. Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «EXPERIMENTAL STUDIES OF THE CRACK FORMATION MOMENT OF REINFORCED CONCRETE BEAMS» ./ Романенко С.М., Андрієвська Я.П. // «Актуальные проблемы инженерной  механики» – Trans Tech Publications Ltd (Zurich, Switzerland)  (індексовано в Scopus)
 6. O.Yanin, T.Yemelianova, S.Novikova.  Experimental Investigations of Concrete on Slag Portland Cement as a Coating Material for Agricultural Aerodromes. Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies.  Key Engineering Materials.  ISSN: 1662-9795, Vol. 864, pp 19-26. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.864.19. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland  (індексація в Scopus)
 7. M. Surianinov, T. Yemelianova, O. Shyliaiev. Investigation of Free Vibrations of Three-Layered Circular Shell Supported by Annular Ribs of Rigidity. Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752, Vol. 968, pp 437-443 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.437 © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland   (індексація в Scopus)
 8. N.M.Belyavina, V.Ya.Markiv, V.V.Zavodyanny Crystal structure of the “La5Al4” compound / Journal of Alloys and Compounds. – 2004.-367.-p.132-136. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2003.08.024 (індексація в Scopus)
 9. Nakonechna O.I., Dashevskyi M.M., Boshko О.І., Zavodyannyi V.V., Belyavina N.N. Effect of Carbon Nanotubes on Mechanochemical Synthesis of d-Metal Carbide Nanopowders and Nanocomposites / Progress in Physics of Metals // Volum 20, №1.-2019.-р.5-51. https://doi.org/10.15407/ufm.20.01.005 (індексація в Scopus and Web of Science)
 10. M. Litvinova, N. Andrieieva, V. Zavodyannyi, S.Loi, O.Shtanko Application of multiple correlation analysis method to modeling the physical properties of crystals (on the example of gallium arsenide) / Eastern-European journal of enterprise technologies Vol. 6, №4 (102), 2019.-p.39-45 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.188512 (індексація в Scopus).
 11. V. V. Zavodyannyi Crystal structure analysis of K3VF6 compound / EUREKA: Physics and Engineering № 2. 2020.-р.71-82. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2020.001175 (індексація в Scopus).