ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра будівництва

ауд. 311, 311а корпусу ФВГБЗ ДВНЗ "ХДАУ"
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

1993. Історія спеціальності бере початок з 1974 року

Призначення кафедри

Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за освітніми рівнями бакалавр, 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітніми рівнями бакалавр і магістр. На кафедрі працює аспірантура.
Основні завдання кафедри: наукові дослідження, розробка навчально-методичного забезпечення спеціальності; участь у розробці робочих навчальних планів, робочих програм; координування навчальних і виробничих практик студентів; забезпечення державної атестації випускників та контроль їх працевлаштування, налагодження тісної співпраці із промисловими підприємствами.

Склад кафедри

к.т.н., професор Чеканович М.Г.; к.т.н., доцент Янін О.Є.; к.т.н., доцент Чеканович О.М., к.т.н., доцент Шкарапата Я.Є., д.т.н. професор Давиденко О.І., кандидат архітектури Кутузова Т.Ю., кандидат архітектури Сисоєва В.В., кандидат мистецтвознавства Білик А.А., Заслужений діяч мистецтв України Степанян Ю.Г.
ст. викладач Новікова С.М.; ст. викладач Романенко С.М.,
Волох М.В.,;
асистенти: Журахівський В.П., Андрієвська Я.П.,
Желуденко К.В.,
старший лаборант – Андрієвська Я.П.
завідувач лабораторії– Гайдабура С.К.

Склад кафедри

 

Чеканович Мечислав Геннадійович - завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти України;
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 247, співавтор навчальних посібників, учасник конгресів, форумів, міжнародних конференцій з будівництва: FIP, fib, IABSE та ін. Призначався головою  секцій конгресів.
Тематика НДР:
1.Попередньо-напружені залізобетонні конструкції зміцнені тривалим пресуванням.
2.Регульовані та саморегульовані будівельні конструкції.
3.Обстеження, випробування і підсилення будівельних конструкцій.
Викладає дисципліни: «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; «Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій»; «Обстеження та реконструкція будівель і споруд»; «Методологія  і методи наукових досліджень»; «Спецкурс за напрямом магістерської роботи»; «Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень».
Профіль Гугл Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F5mhB_yffMz8QEAnwQ9gFXg31qLwbnkS-kMVPbnOLIyotWyHk6YbHTZEovR0O7qCtmiGJJQ97BPIOXiLum-nf9YtMfUWof-QH9J8opHDQoa1b83v8rcK7FKwCZdx-JrH0UnCilyuXzuyKHuq8Bjntev1k9Jvw&user=-gZBVZMAAAAJ

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Янін Олексій Євгенович – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 74, співавтор навчального посібника
Тематика НДР: 1. Математичне і комп’ютерне моделювання поздовжньо-поперечного згину залізобетонного стержня. Врахування точної формули кривизни при дослідженні.
2. Визначення оптимальної кривизни пружно деформованих вант посередині прольоту у висячому покритті.
3. Математичне моделювання розрахунку прогину двосхилої і односхилої балок з урахуванням змінної жорсткості уздовж прольоту.
Викладає дисципліни: «Будівельні конструкції», «Металеві конструкції», «Інженерні конструкції ГТС», «Залізобетонні конструкції (спецкурс)»; «Залізобетонні та кам’яні конструкції»

 

Давиденко Олександ Іванович –доктор технічних наук, професор
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 180
Тематика НДР:  сталебетонні ефективні перекриття, дисперсного армування безнапірних труб, стійкості конструкцій при малоцикловій утомі, тріщиностійкості сталевих конструкцій, визначення теплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій.
Викладає дисципліни: «Спецкурс ЗБК», «Спецкурс Металеві конструкції», «Надійність та конструктивна безпека»

 

Шкарапата Ярослав Євстахович – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 160
Тематика НДР: обстеження технічного стану будівель і споруд, антикорозійний захист конструкцій, охорона праці у галузі.
Викладає дисципліни: «Матеріалознавство», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Теплоенергозберігаючі конструкції»

 

Чеканович Олена Мечиславівна – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 32
Тематика НДР: «Міцність та жорсткість залізобетонних балок підсилених зовнішньою арматурою»
Викладає дисципліни: «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; «Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд»; «Архітектура та будівельні конструкції»;
«Будівельні конструкції»; «Розрахунки і конструювання спеціальних споруд»

 

Кутузова Тетяна Юріївна – доцент кафедри, кандидат архітектури.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –25
Тематика НДР: Композиційний розвиток регулярних історичних центрів
Викладає дисципліни: Основи містобудування, Теорія архітектури та архітектурне проектування, Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд, Основи районного розпланування.

 

Сисоєва Валентина Володимірівна -  старший викладач кафедри, кандидат архітектури
Кількість наукових та навчально-методичних праць –15
Тематика НДР: Розробка структури категорії «архітектурний ландшафт» в композиції архітектурного середовища міста і виявлення її візуально-смислового змісту.
Викладає дисципліни: Архітектурна графіка, Архітектура житлових будівель, Проектування с/г будівельі споруд, Архітектурне макетування, Практична методика проектування, Архітектурна композиція

Білик Анна Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат мистецтвознавства
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 100, автор 5 монографій (4 – у співавторстві). Науковий редактор міжнародних науково-практичних конференцій, колективних праць з мистецтвознавства.
Тематика НДР: 1. Сучасні форми арт-презентації.
                       2. Авангард у мистецтві.
Викладає дисципліни: Історія світової архітектури, Історія архітектури України, Історія сучасної архітектури, Історія мистецтвознавства, Естетика культури.

Степанян Юрік Грантікович - доцент кафедри, Заслужений діяч мистецтв України.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 43, учасник  та  організатор міжнародних симпозіумів по камінню та художніх виставок.
Тематика НДР:  Специфіка викладання дисциплін циклу «Образотворче мистецтво»
Викладає дисципліни:  Архітектурна композиція, Рисунок, Живопис та кольорознавство, Скульптура та пластичне моделювання, Графічні техніки в архітектурному проектуванні.

Новікова Світлана Миколаївна – старший викладач
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 51
Викладає дисципліни: «Технологія будівельного виробництва»; «Зведення і монтаж будівель та споруд»; «Реконструкція будівель і споруд», «Конструкції з дерева та пластмаси»

Романенко Світлана Миколаївна – старший викладач
Кількість наукових та науково-методичних праць – 22
Тематика НДР:
«Міцність та деформативність залізобетонних балок, підсилених поздовжньо-поперечною системою зовнішньої розтягнутої арматури»
Викладає дисципліни: «Організація та управління в будівництві», «Організація будівництва»; «Металеві конструкції»; «Кошторисна справа в будівництві»; «Проектування сільськогосподарських будівель і споруд»; «Економіка будівництва», «Кошторисна справа в гідротехнічному будівництві»

Журахівський Володимир Петрович – асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 20
Тематика НДР: «Напружено-деформаційний стан згинаних елементів, підсилених зовнішньою регульованою арматурою»
Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство»; «Обстеження та реконструкція будівель і споруд»; «Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень»

Желуденко Крістіна Володимирівна – асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 25
Викладає дисципліни: «Розрахунок і конструювання спеціальних споруд», «Основи та фундаменти»; «Конструкції з дерева і пластмас»; «Металеві конструкції»

Волох Микола Володимирович – асистент; працює за сумісництвом; головний інженер ПНПФ «Херсонпроект»
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 11
Викладає дисципліни: «Шляхи сполучення», «Основи та фундаменти»

 

Андрієвська Яніна Павлівна –асистент, старший лаборант
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 22
Тематика НДР: «Напружено-деформований стан залізобетонних згинаних елементів, зміцнених локальним пресуванням та підсилених зовнішнім обтиском»
Викладає дисципліни: «Технологія будівельного виробництва», «Планування міст і транспорт»; «Будівельні конструкції».
Профіль Гугл Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NHBW2qYAAAAJ&hl=ru

 

Гайдабура Станіслав Карпович – завідувач лабораторії будівельних матеріалів і конструкцій

Основні навчальні дисципліни кафедри

“Вступ до спеціальності”;
 “Будівельне матеріалознавство”;
 “Архітектура та будівельні конструкції”;
“Архітектура будівель і споруд”;
“Будівельні конструкції”;
“Планування міст і транспорт”;
 “Технологія будівельного виробництва”;
“Виробнича база будівництва”;
“Інженерні конструкції ГТС”;
“Метали і зварювання”;
“Проектно-кошторисне нормування”;
“Основи і фундаменти”;
 “Зведення та монтаж будівель і споруд”;
 “Залізобетонні та кам’яні конструкції”;
 “Шляхи сполучення”;
“Конструкції із дерева і пластмас”;
“Економіка будівництва”
“Проектування сільськогосподарських будівель і споруд”;
 “Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень”
 “Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій”;
 “Організація та управління в будівництві”;
 “Обстеження та реконструкція будівель і споруд”;
 “Залізобетонні конструкції (спецкурс)”;
 “Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд”;
 “Кошторисна справа у будівництві ”
“Розрахунок і конструювання спеціальних споруд”
“Методологія і методи наукових досліджень”;
“Спецкурс за напрямом магістерської роботи”;
“Реконструкція будівель і споруд”;
«Надійність та конструктивна безпека»

Матеріально-технічна база кафедри

Матеріально-технічна база кафедри включає:

 • комплекс спеціалізованих аудиторій;
 • лабораторію будівельних матеріалів і конструкцій;
 • навчально-виробничу майстерню по виготовленню штучних бетонних виробів

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри постійно приймають активну участь у науковому забезпеченні будівельної галузі, надають консультативні допомогу виробництву, проводять науково-практичні дослідження:
експерт - дорадник кафедри з питань будівництва, професор Чеканович М.Г.
Сертифікований інженер-проектувальник, старший викладач Романенко С.М.

Історична довідка кафедри

Підготовка спеціалістів будівельного профілю у Херсонському державному аграрному університеті розпочата у 1974 році за спеціальністю “Сільськогосподарське будівництво”. З 1989 року спеціальність перейменовано в “Промислове та цивільне будівництво”.
   Кафедру будівництва було створено у 1993 році шляхом об’єднання кафедр будівельної механіки, інженерних конструкцій та кафедри ОТМГМР. Колектив кафедри поповнився новими викладачами, з’явилися нові дисципліни. Завідувачем нової кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Кириченко В.Л.
З 2006 року кафедру очолює Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, Відмінник освіти України, кандидат технічних наук Чеканович М.Г.
   В теперішній час кафедра готує фахівців зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. На кафедрі будівництва працює аспірантура.
Викладачами кафедри проводиться значна науково-дослідницька робота. Так, за останні роки, викладачами кафедри видано 242 наукових статті в тому числі 9 у зарубіжних виданнях, видано навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України. Одержано 35 авторських свідоцтв та патентів, розроблено 12 розрахункових комп’ютерних програм, 2 автоматизованих робочих місця фахівця, 2 контролюючі комп’ютерні програми.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

Спеціальність забезпечена стандартом освіти, науково-методичними комплексами за предметами, програмами, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, нормативною літературою. Бібліотека університету має один з найбільших бібліотечних фондів. Розроблені розрахункові навчальні програми.

  

   

 

  

 

 

 

 

Свідоцтва і патенти кафедри

 

 

 

 

 

Нагороди кафедри

 1. Чеканович М.Г. – присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України» (2006 р.);
 2. Чеканович М.Г. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.);
 3. Чеканович М.Г. – нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за вагомий особистий внесок у вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців галузі агропромислового комплексу, плідну наукову і педагогічну діяльність (2010 р.);
 4. Чеканович М.Г. – нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови за активну життєву позицію, винахідництво, успішну громадську, викладацьку і наукову діяльність, що сприяє розвиткові міста Херсона (2011 р.);
 5. Чеканович М.Г. – подяка Науково-методичного центра аграрної освіти за досягнуті успіхи в створенні комплексу методичного забезпечення підготовки фахівців для аграрного сектору економіки, впровадженні інноваційних технологій навчання та плідну співпрацю з Науково-методичним центром аграрної освіти

 

 

Міжнародна діяльність

Чеканович М.Г. має фахові публікації у виданнях Японії, Нідерландів, Норвегії, Швейцарії, Чехії, Угорщини, Литви, Польщі, Бразилії, Індії, Росії;

Чеканович М.Г. призначався головою секції  досліджень у будівництві на Конгрессі fibу Японії; учасник Конгрессу fiр у Амстердамі.

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  «Стан сучасної будівельної науки», яка щорічно проводиться на базі Полтавського ЦНТЕІ.

Стажування в університетах Європи

Практична підготовка студентів

 

Виробничі семінари проводиться на кафедрі будівництва щорічно.  Семінар присвячений використанню новітніх гідроізоляційних матеріалів

Екскурсія на будівельну виставку «Наш дім», м. Херсон

Роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Профорінтаційна діяльність викладачів кафедри будівництва

 

 

Виїзне заняття студентів на будівельні об’єкти  

 

Навчальна лабораторія кафедри будівництва

Практичні магістерські експерименти 

Тематичні виставки 

Веселі та цікаві свята у стінах ДВНЗ «ХДАУ»

Основні публікації кафедри

Посібники

 1. Чеканович М.Г., Янін О.Є. / «Розрахунок будівельних конструкцій: навч. посібник» / М.Г. Чеканович, О.Є. Янін. – Херсон: Олді-плюс, 2019.-160с.ISBN 978-966-289-280-2

Наукові статті видані в Україні

 1. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Залізобетонні балки підсилені зовнішньою системою саморегулювання./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві збірник наукових праць, випуск 3. – Луцьк, ЛНТУ, 2015. – с.193-199. ISSN 2410-6208 https://scholar.google.com.ua/
 2. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Ефективні способи підсилення залізобетонних балок. / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетолн, concrete@ reinforcedconcrete», випуск 6(94), 2016. – с 27-30. http://www.concrete.com.ua
 3. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Міцність та деформативність зовнішньо підсилених залізобетонних балок. / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// ГВУЗ Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Научная публикация  «Строительство. Материаловедение. Машиностроение» випуск 87. – Днепр, ГВУЗ ПДБА, 2016. – с. 143-151.  ISSN 2415-7031 https://scholar.google.com.ua/
 4. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Несуча здатність підсилених зовнішнім обтиском згинаних залізобетонних елементів./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». випуск 32 – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2016 – с. 476-483.   ISSN 2218-1873 https://scholar.google.com.ua/
 5. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. An effective structure strengthening reinforced concrete baems./ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. - Issue 1 (48)’ 2017 – Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017 – с. 81-90.    ISSN 2409-9074, 2017 https://scholar.google.com.ua/
 6. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Ефективність підсилення залізобетонних балок  системою поперечних стрижнів з арматурою» / Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». випуск 33 – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2016  ISSN 2218-1873  (у друці). http://irbis-nbuv.gov.ua/
 7. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Навантаження і деформації залізобетонних балок, підсилених гнучкою зовнішньою арматурою»/ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018 http://ep3.nuwm.edu.ua/
 8. Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «Система зовнішнього підсилення залізобетонних згинальних елементів і моделювання її роботи»/ Чеканович М.Г., Романенко С.М., Андрієвська Я.П./ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018  http://ep3.nuwm.edu.ua/
 9. Чеканович О.М. Чеканович М.Г., Журахівський В.П. «Підсилення залізобетонних балок зовнішньою стрижнево-котково системою»/ Чеканович О.М. Чеканович М.Г., Журахівський В.П../ збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні споруди»/ Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, видавництво «Волинські обереги», 2018 https://scholar.google.com.ua/

Наукові роботи у міжнародних виданнях

 1. Бирючевская Н.Е., Шкарапата Я.Е., Езиков В.И. Областная консультативная поликлиника: менеджмент и его практические результаты // Материалы 6-ой международной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», Кишинэу, Республика Молдова, 12-16 ноября 2018 г., - Кишинэу: Эврика, 2018. – с. 255-261.

Статті індексовані в Scopus

 1. Чеканович М.Г, Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «STRESS-STRAIN STATE OF REINFORCED ANISOTROPIC ELEMENTS OF ROUND AND ANNULUS SECTION»./ Чеканович М.Г, Романенко С.М., Андрієвська Я.П. // «Актуальные проблемы инженерной  механики» – Trans Tech Publications Ltd (Zurich, Switzerland)  індексовано в Scopus (у друці) https://www.scientific.net/Account/MyAccount 
 2. Янін О.Є., Новікова С.М. «OPTIMIZATION OF A FLEXIBLE STEEL BINS IN THE FORM OF AN OPEN CYLINDRICAL SHELL»./ Янін О.Є., Новікова С.М.  // «Актуальные проблемы инженерной  механики» – Trans Tech Publications Ltd (Zurich, Switzerland)  індексовано в Scopus (у друці) https://www.scientific.net/Account/MyAccount 
 3. Романенко С.М., Андрієвська Я.П. «EXPERIMENTAL STUDIES OF THE CRACK FORMATION MOMENT OF REINFORCED CONCRETE BEAMS» ./ Романенко С.М., Андрієвська Я.П. // «Актуальные проблемы инженерной  механики» – Trans Tech Publications Ltd (Zurich, Switzerland)  індексовано в Scopus (у друці) https://www.scientific.net/Account/MyAccount