ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Деканат

 

ауд. 201 корпусу ГМФ ХДАУ

Тел: 41-70-54, 41-49-50

Деканат е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про факультет архітектури та будівництва

Бабушкіна Руслана Олександрівна

декан факультету архітектури та будівництва;

кандидат сільськогосподарських наук; доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Волошин Микола Миколайович

помічник декана з навчальної роботи факультету
архітектури та будівництва;
кандидат технічних наук;
доцент кафедри гідротехнічного будівництва,
водної інженерії та водних технологій.

Ладичук Дмитро Олександрович

помічник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету архітектури та будівництва;
кандидат сільськогосподарських наук;
доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Мацієвич Тетяна Олександрівна

помічник декана з виховної роботи
факультету архітектури та будівництва;
кандидат економічних наук; доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру.

Морозов Олексій Володимирович

відповідальний за профорієнтаційну роботу на факультеті
архітектури та будівництва;
професор кафедри гідротехнічного будівництва,
водної інженерії та водних технологій.

Рибалка Олександра Валеріївна

диспетчер денного відділення
внутрішній телефон 6-25
Е-mail: bgmf_ksau(@)ukr.net

 

Камінська Анастасія Андріївна

секретар заочного відділення
внутрішній телефон 6-25
Е-mail: bgmf_ksau(@)ukr.net

Кафедри факультету архітектури та будівництва

1. Кафедра будівництва - Чеканович Мечислав Геннадійович - завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти України.

2. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій - Шапоринська Наталя Миколаївна – завідувач кафедри,  кандидат сільськогосподарських  наук, доцент.

3. Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру - Дудяк Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент. 

Гідромеліоративний факультет в Херсонському сільськогосподарському інституті було відкрито в 1964 році на базі кафедри меліорацій, яка існувала на агрономічному факультеті інституту з 1954 року. Організатором і засновником гідромеліоративного факультету був доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України Донат Григорович Шапошніков.

 

Шапошніков Донат Григорович
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник вищої школи України

В 60-х роках минулого сторіччя Південь України став об’єктом створення зони зрошуваного землеробства завдяки будівництву Каховської зрошувальної системи та Північно - Кримського каналу. Гідромеліоративний факультет в 1969 році проводить перший випуск інженерів – гідротехніків денного відділення.

Разом з будівництвом та експлуатацією зрошувальних мереж з’явилась необхідність розбудови в сільській місцевості житла, громадських об’єктів та іншої інфраструктури. Тому в 1974 році в Херсонському сільськогосподарському інституті розпочато підготовку інженерів – будівельників.

За час існування на факультеті водного господарства, будівництва та землевпорядкування підготовлено більше 8,5 тисяч висококваліфікованих інженерів для водогосподарського та будівельного комплексів України.

Створення нової системи земельних відносин на основі приватної власності на землю, забезпечення рівності прав власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави та гарантій прав на землю стали ключовим моментом аграрної реформи. Здійснення земельної реформи пов'язано зі збільшенням кількості землекористувачів і землевласників, виконанням великої кількості земельно-кадастрових робіт, технічних розрахунків, виготовленням картографічного матеріалу, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації землеволодінь та землекористувань. Виникла потреба у розв'язанні проблем, що стосуються різних форм власності та господарювання, визначення ціни землі, умов оренди і застави, плати за землю. У зв’язку з нестачею висококваліфікованих фахівців на будівельно-гідромеліоративному факультеті у 2011 році відкрито підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», а згодом і освітню програму з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня з цієї спеціальності.

З 1 вересня 2013 року у зв’язку з відкриттям нового напряму підготовки фахівців назву факультету змінено на "Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою".

У 2014 році в зв'язку з реорганізацією фахових напрямів вищеперераховані спеціальності отримали новий шифр та назву: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (відкрита у 2016 році).

Багатогранність практичних потреб людства зумовила створення і будівництво найрізноманітніших типів і видів споруд, з яких утворюються ансамблі, комплекси та цілі міста. Але потреба у фахівцях - архітекторах на сьогодні є дуже високою, тому у зв’язку з нестачею висококваліфікованих фахівців у 2018 році відкрито підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

На сьогоднішній день неможливо уявити діяльність людства без електричної енергії. Тому з 2020 року було започатковано підготовку фахівців-бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

У серпні 2020 року факультет отримав нову назву «Архітектури та будівництва», в зв'язку з тим, що основні спеціальності факультету відносяться до галузі 19 «Архітектура та будівництва»

 

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ

 ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

- 191 «Архітектура та містобудування»;

- 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;

- 193 «Геодезія та землеустрій»;

- 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Наукова та науково-технічна діяльність факультету

На факультеті активно ведеться наукова та науково-технічна діяльність, яка координується з потребами сучасного виробництва, і виконується у розрізі наукової тематики: за державним замовленням, ініціативної тематики та господарськими договорами: 

«Інноваційне відновлення, модернізація та розвиток зрошення у Південному регіоні України»

Номер державної реєстрації: 0117U000148

Фактичний обсяг фінансування за повний період 2017-2019 рр.: 1164,0 тис. грн, 

«Розробка та дослідження конструкцій і технологій, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів»

Номер державної реєстрації 0118U003142 

«Розробка та дослідження впливу гідротехнічних об’єктів на стан водних і земельних ресурсів в зоні зрошення України»

Номер державної реєстрації 0118U003146 

Госпдоговірна тематика 

- Розробка програми диспетчерських задач водорозподілу Головного Каховського магістрального каналу

- Наукове обґрунтування розрахунку режимів зрошення сільськогосподарських культур та експлуатації дощувальних машин в умовах півдня України

- Наукове обґрунтування розрахунку режимів зрошення сільськогосподарських культур та експлуатації систем краплинного зрошення в умовах півдня України

- Обґрунтування впровадження зрошення та гідравлічний розрахунок закритої зрошувальної мережі

- Обґрунтування розрахунку витрат з подачі води управліннями БУВР Нижнього Дніпра на 2019 рік та перспективу

- Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського управління водного господарства

- Розробка заходів по встановленню та обліку технічної води на ділянці трубопроводу від водозабору ПК-115+12 Р-1 Каховського міжрайонного управління водного господарства 

Під час виконання госпдоговірних робіт розробляються та безпосередньо впроваджуються нові пристрої та способи, які захищені більш 25 патентами на винахід та корисну модель. Активну участь у науковій роботі факультету приймають здобувачі вищої освіти різних освітніх програм.

Міжнародні зв’язки факультету

З 2001 року факультет водного господарства, будівництва та землеустрою приймає участь у розробці та впровадженні міжнародних науково-технічних проектів: «Земельна реформа та ринок землі в Україні», «Геоінформаційні системи в аграрних університетах». Ці проекти виконуються у співдружності Херсонського державного аграрно-економічного університету за міжнародною програмою «Tempus Project CD_JEP 25215-2004» та «Tempus Tasis, JEP – 27247-2006)». Європейськими партнерами університету з цих проектів є Швеція, Шотландія та Франція.

1. 2006 - 2010рр.

Зведена програма НДР країн СНД (Біларусь, Молдова, Азербайджан, Арменія, Таджикистан, Кіргізія), а також Болгарії по розробці науково - обґрунтованих норм водоспоживання та водовідведення в галузях агропромислового комплексу;

2. 14.03.2008р.

Меморандум про співробітництво в реалізації і міжнародного проекту Tempus-Tacis «ICT based learning and personal development services for students (CLIP), щодо створення єдиного університетського освітньо-інформаційного проекту в Херсонському районі. (Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний університет, Херсонський державний аграрний університет);

3. 22.10.2009р.

Угода про співпрацю між Херсонським державним аграрним університетом та Консорціумом Польсько-Української Господарської Палати, групи Комерціалізації Інновацій Федерації Науково-технічних Асоціацій Польщі, а також Платформою Бізнес Інтеграції Польща-Україна;

4. 18.03.2009р.

Договір про науково-технічну співдружність між Херсонським державним аграрним університетом Міністерства аграрної політики (Україна, м Херсон) і УП «Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів» Міністерства архітектури і будівництва (Республіка Білорусь, м. Мінськ).

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ, факультет чекаємо тебе!

Наша адреса: 73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23

Тел. деканату (0552) 417054

Тел. приймальної комісії (0552) 414430

Сайт: www.ksau.kherson.ua

E-mail:: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.