ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Факультет архітектури та будівництва

ауд. № 307 корпусу ВГБЗ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій була сформована на базі об’єднання випускових кафедр факультету ВГБЗ: сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування (рік заснування – 1950 р.), гідротехнічних споруд (1967 р.), сільськогосподарського водопостачання (1967 р.), ГІС-технологій у землеводокористуванні (2000 р.) у 2016 році. Тому, виходячи з фактичного історичного розвитку та етапів трансформації кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій роком її заснування слід вважати 1950 р., а її засновником – видатного вітчизняного вченого-гідротехніка, доктора технічних наук, професора Шапошникова Доната Григоровича

Призначення кафедри

Основне призначення кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців-гідротехніків за освітньою програмою першого рівня вищої освіти «Бакалавр» та освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти «Магістр» для галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій шляхом використання сучасних методів і технологій навчання за професійним, гуманітарним і соціальним напрямами з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки, виконання наукових досліджень з питань розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу та охорони навколишнього середовища в зоні зрошення.

Види досліджень і робіт кафедри

- проектування різних видів систем зрошення;

- розрахунок та підбір дощувальної техніки;

- підготовка проектних рішень систем горизонтального та вертикального дренажу в різних умовах його використання;

- підготовка проектних рішень мікрозрошення;

- обґрунтування розрахунку витрат води на зрошенні;

- розробка оптимальних та водозберігаючих режимів зрошення с.-г. культур;

- розробка рекомендацій, технологій і проектів раціонального ресурсозберігаючого водоземлекористування;

- обґрунтування розрахунку витрат з подачі води на зрошення та водопостачання;

- розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкцій систем зрошення та модернізації насосних станцій;

- гідравлічні розрахунки трубопроводів та кільцевих мереж водопостачання;

- тарировочні роботи на зрошувальних каналах різного рівня ієрархії;

- гідравлічний розрахунок гідротехнічних споруд;

- гідравлічний розрахунок зрошувальних мереж відкритого та закритого типу;

- підбір насосно-силового обладнання насосних станцій зрошення і водопостачання та водообліку на них;

- розробка та дослідження конструкцій і технологій, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів;

- встановлення якості зрошувальної води традиційними хімічними методами та методом біоіндикації;

- оцінка стану мулових нашарувань в природних та штучних поверхневих водоймах та технології використання сапропелів на території агроландшафтів півдня України;

- оцінка впливу на навколишнє середовище для об’єктів гідротехнічного будівництва;

- розробки програм диспетчерських задач водорозподілу каналів різних рівнів підпорядкування;

- підбір способу та техніки поливу до конкретних господарських умов;

- підбір сучасних технологій ремонтно-відновлювальних робіт залізобетонних гідротехнічних споруд;

- визначення раціональних параметрів стійкості та вільних коливань тришарових пластин та оболонок з легким заповнювачем, підкріплених ребрами жорсткості;

- розрахунки на міцність, жорсткість та стійкість елементів будівель та споруд;

- розрахунок циліндричних резервуарів при нерухомому та рухомому сполученні стінок з днищем;

- розробка проекту 3D моделей просторових конструкцій будівель та споруд;

- проведення інженерних вишукувань;

- розробка проектів в програмі AutoCAD та ArhiCAD;

- експертна оцінка ефективності еколого-меліоративних заходів і проектів.

Склад кафедри

Завідувач кафедри – к.с.-г.н., доцент Шапоринська Н.М.
Професори: д.с.-г.н. Морозов О. В., к.с.-г.н. Морозов В.В.
Доценти: к.с.-г.н. Бабушкіна Р.О., к.т.н. Волошин М.М., к.с.-г.н. Ладичук Д.О., 
Старший лаборант: Шеховцова В.М.

Шапоринська Наталя Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Очолює кафедру з 2016 року. Член Вченої ради ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет". Член наглядової ради БУВР нижнього Дніпра. Член правління Херсонського обласного осередку Міжнародної громадської організації «Україна-Польша-Німеччина». Голова наукової ради Херсонська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ).

Кількість наукових та науково-методичних праць - 150, з них – 29 наукових та 32 навчально-методичного характеру, в тому числі 18 у фахових виданнях, 9 навчальних посібників, 2 монографії, збірник задач (сім з яких захищені авторськими свідоцтвами України).

Тематика НДР: Розробка та дослідження впливу гідротехнічних об’єктів на стан водних і земельних ресурсів в зоні зрошення України

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи управління водними ресурсами», «Прогнозування та регулювання стану водогосподарських об’єктів», «Математичні методи і моделювання в розрахунках ГТС на ЕОМ», «Просторове моделювання у водному господарстві», «Географічні системи і технології у водному господарстві», «Географічні інформаційні системи», «Основи ГІС в науках про Землю», «Метрологія і стандартизація», «ГІС і бази даних», "Геонформатика", "Професійні компетентності в системі інженерних та наукових відносин".

Профіль Google Scholar: Наталя Шапоринська

ORCID ID: 0000-0002-3015-8373

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Морозов Володимир Васильович - кандидат сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник освіти України; Почесний працівник Держводгоспу України; лауреат Премії Автономної Республіки Крим (2010 р.) за цикл робіт з розвитку зрошення в Степовому Криму.

Урядові та галузеві нагороди та відзнаки: орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2014 р.), Почесні відзнаки МОН України "Відмінник освіти України" (1998 р.), "Петра Могили" (2005 р.), Мінагрополітики та продовольства України "Знак пошани" (2008 р.), Почесні грамоти НАН, НААН та Мінагрополітики України.

Кількість наукових та науково-методичних праць: понад 500,  з них 18 монографії, 22 навчальних посібника, 12 статтей в зарубіжних виданнях;  3 патенти на винаходи, 9 авторських  свідоцтв.

Керівник аспірантури: під його керівництвом захистили кандидатські дисертації  9 аспірантів;    керівник понад     25 інноваційних інженерних науково - технічних проектів, в т.ч. 5-міжнародних, з них 3 - TEMPUS.

Тематика НДР: Розробка і дослідження інноваційних водогосподарських технологій та вдосконалення конструкцій і параметрів гідротехнічних систем для проектів гідротехнічного будівництва. .

Викладає дисципліни: "Управління водними ресурсами", «Управління інженерними проектами», «Ландшафтні меліорації», «Методологія та методи наукових досліджень», «Експертиза гідротехнічних та водогосподарських об'єктів».

Профіль Google Scholar: Володимир Морозов

ORCID ID: 0000-0002-2594-883X

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Морозов Олексій Володимирович - доктор сільськогосподарських наук, професор, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій: Херсонського державного аграрно-економічного університету, з 2013 р.; Інституту зрошуваного землеробства, з 2019 р.; Інституту водних проблем і меліорації (технічні та сільськогосподарські науки) 2017-2019 рр.; Голова Херсонського відділення ГО «Українське товариство ґрунтознавців і агрохіміків» (УТГА).

Урядові та галузеві нагороди та відзнаки: Відзнака МОН України "За наукові досягнення" (2007 р.), "Відмінник аграрної освіти і науки України" (2009 р.)

Кількість наукових та науково-методичних праць: 350, з них 12 монографії, 14 навчальних посібника, 2 статті в базах цитування, 7 статтей в зарубіжніх виданнях, 2 патенти, 5 авторських  свідоцтв.

Тематика НДР: Розробка і вдосконалення гідротехнічних інженерних споруд та технологій раціонального водоземлекористування на зрощуваних ландшафтах.

Викладає дисципліни: "Основи гідромеліорацій", «Меліоративна гідрогеологія», «Меліоративні та гідротехнічні споруди», «Моніторинг та охорона земель», «Основи технічної експлуатації гідротехнічних систем і споруд».

Профіль Google Scholar: Олексій Морозов

ORCID ID: 0000-0002-5617-0813

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Бабушкіна Руслана Олександрівна – доктор філософії, доцент, декан факультету архітектури та будівництва.

Кількість наукових та науково-методичних праць - понад 180 наукових та науково-методичних праць,з них 2 колективних монографії,1 стаття у Scopus, 2 статті у WebofScience, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 28, патентів на корисну модель –3.Автор наукових розробок з хімічної меліорації солонцевих ґрунтів півдня України.

Тематика науково-дослідної роботи: Розробка і впровадження прийомів хімічної меліорації іригаційно деградованих ґрунтів півдня України.

Викладає дисципліни: Геодезія, інженерна геодезія з основами геоінформатики, геодезія та землевпорядкування.

Профіль Google Scholar: Руслана Бабушкіна

ORCID ID: 0000-0002-6118-9930

Web of Science ResearcherIDAAE-8582-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Волошин Микола Миколайович – кандидат технічних наук, доцент. Член науково-методичної комісії з будівництва та інженерії, підкомісії спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Член наглядових рад: БУВР нижнього Дніпра; БУВР річок Приазов'я; БУВР річок Причорномор’я.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 150, із них:2навчальних посібника, 2 колективні монографії, 40 у фахових виданнях України, 106 матеріали та тези науково-практичних конференцій.

Тематика НДР: «Дослідження ефективності роботи насосних станцій та використання альтернативних джерел енергії у водній інженерії»

Викладає дисципліни: «Насоси та насосні станції», «Гідравлічні і аеродинамічні машини», «Гідротехнічні споруди», «ГТС спеціального призначення», «Водопостачання і водовідведення», «Технології водоочистки та водопідготовки», «Гідроенергетика та альтернативні джерела енергії», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Моделювання ґрунтових та гідрологічних процесів», «Насосні та повітродувні станції».

Профіль Google Scholar: Микола Волошин

ORCID ID: 0000-0003-0467-1963

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ладичук Дмитро Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, помічник декана факультету ВГБЗ з наукової роботи та міжнародної діяльності. Член вченої ради факультету ВГБЗ. Голова експертної групи Незалежної громадської екологічної ради Херсонської області.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 250, з них 9 монографії, 16 навчальних посібників.

Тематика НДР: Дослідження факторів впливу на сталий розвиток агропромкомплексу Південно-Дніпровського регіону регіональних техногенних змін гідрогеологічних та агроекологічних умов.

Викладає дисципліни: «Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Організація і технологія будівництва водогосподарських об’єктів», «Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «ГІС і бази даних», «Патентознавство та інтелектуальна власність», «Метрологія і стантартизація», «Стандартизація та нормування в землеустрої», «Ландшафтні меліорації».

Профіль Google Scholar: Дмитро Ладичук

ORCID ID: 0000-0002-5729-2521

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Шеховцова Вікторія Миколаївна– старший лаборант

На кафедрі впродовж 1967-2019 рр. працювали: Філіппов Микола Осипович -кандидат технічних наук, доцент; Маковський Віталій Йосипович- кандидат технічних наук, доцент; Рудь Анатолій Михайлович - к.т.н., доцент; Ковальчук Володимир Павлович - - к.т.н., професор; Безніцька Наталія Валеріївна – к.с.-г.н., асистент; Нестеренко Олена Михайлівна - к.т.н., ст. викладач; Подмазка Олександр Вікторович – к.с.-г.н., асистент; Федорченко Олександр Миколайович – к.с.-г.н., доцент; Колотигіна Тетяна Глібовна – старший викладач; Ткаченко Борис Миколайович – старший викладач; Корнбергер Володимирі Глібович – к.с.-г.н., с.н.с.; Рибалко Лідія Степанівна – асистент; Водоп’янова Ада Ісааківна – асистент; Водоп'янов Анатолій Павлович – асистент; Мілінський Юрій Миколайович – старший викладач; Зісер Вадим Йосипович – ст. викладач; Нежлукченко Валентин Михайлович – к.т.н., доцент; Задорожний Андрій Іванович - к.т.н., доцент; Строгий Микола Миколайович - к.т.н., доцент; Буркун Тетяна Дмитрівна – асистент; Отрищенко Ірина Михайлівна-асистент.


Основні навчальні дисципліни кафедри:
Вступ до спеціальності
Геоінформатика
Історичне ландшафтознавство
Комп’ютерна графіка
Комп’ютерна графіка у гідротехнічному будівництві
Інженерна гідрологія та використання водних ресурсів
Водопостачання і водовідведення
Меліоративна гідрогеологія
Основи гідромеліорацій
Комплексна меліорація
Інженерний захист територій від шкідливої дії води
Гідротехнічні споруди
Меліоративні та гідротехнічні споруди
Монтаж і спеціальні роботи в ГТБ
Насоси та насосні станції
Управління інженерними проектами з основами системного аналізу
Методологія та методи наукових досліджень
Географічні інформаційні системи
Експертиза гідротехнічних та ВГО
Експлуатація гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Моніторинг водогосподарських об’єктів
Патентознавство та інтелектуальна власність
Професійні компетентності в системі інженерних та наукових відносин
САПР в будівництві
Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та ВГО
Гідроенергетика та альтернативні джерела енергії
ГТС спеціального призначення
Геоінформаційні системи і технології у водному господарстві
Моделювання грунтових та гідрологічних процесів
Насоси та вітродувні станції
Технології мікрозрошення
Комп’ютерна графіка у будівництві
Стандартизація та нормування в землеустрої
Математичні методи і моделювання в розрахунках ГТС на ЕОМ
ГІС і бази даних
Організація і технологія у гідротехнічному будівництві
Управління інженерними проектами
Моделювання і прогнозування стану довкілля
Інвестиційно-інноваційна діяльність в будівництві
Технологія будівництва та проектування гідротехнічних та ВГО
Інформаційні системи управління водними ресурсами
Прогнозування та регулювання стану ВГО
Ландшафтні меліорації
Гідравлічні і аеродинамічні машини
Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Просторове моделювання у водному господарстві
Інформаційні системи управління водними ресурсами
Кошторисна справа у гідротехнічному будівництві
Метрологія та стандартизація
Технологія водоочищення та водопідготовки
Інвестиційно-інноваційна діяльність у водному господарстві
Сучасні комп’ютерні технології в будівництві
Теплогазопостачання та вентиляція
Основи технічної експлуатації водогосподарських систем та споруд
Інноваційні технології в проектуванні ГТС
Проектні кошториси
САПР водогосподарських об’єктів
Управління водними ресурсами
Моделювання та прогнозування геосистем
ГІС і технології у водогосподарській інженерії
Управління інженерними проектами у водному господарстві
Обґрунтування ефективності будівництва ГТО

 

 

Тематика досліджень для виконання кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня
зі спеціальності 194
– «Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні технології»

 • Проектування будівництва та експлуатації об’єктів річкової, морської, водогосподарської, меліоративної, спеціальної та природоохоронної гідротехніки;
 • оптимізація проектних рішень будівництва і реконструкції гідромеліоративних систем, елементів зрошувальних і осушувальних систем, зрошуваних ділянок із застуванням дощування, поверхневого, мікродощування, краплинного та внутрішньоґрунтового способів поливу з  моделюванням вирішення проблемних ситуацій;
 • розробка інноваційних елементів гідромеліоративних систем і технологій, ресурсо- та енергозберігаючого, нормованого водокористування та раціонального землекористування в умовах меліорованих ландшафтів на засадах сучасних геоінформаційних технологій;
 • розробка і вдосконалення режимів і технологій зрошення сільськогосподарських культур із застосуванням ресурсозберігаючих технологій;
 •  техніко-економічне та техніко-екологічне обґрунтування проектів застосування нової вітчизняної та зарубіжної дощувальної техніки, систем краплинного зрошення; оптимізації управління та раціонального використання водних і земельних ресурсів;
 • наукове обґрунтування проектів управління, експлуатації та автоматизації гідромеліоративних систем і гідротехнічних споруд в умовах різних форм власності на водогосподарські об’єкти та меліоровані землі;
 • еколого-меліоративне та економічне обґрунтування проектів боротьби з підтопленням і затопленням земель, вторинним засоленням і осолонцюванням ґрунтів, ерозією ґрунтів їх ерозією, тощо;
 • техніко-економічне та наукове обґрунтування проектів горизонтального і вертикального дренажу з прогнозуванням ефективності його роботи щодо боротьби з підтопленням та вторинним засоленням зрошуваних ґрунтів;
 • еколого-меліоративне та техніко-економічне обґрунтування проектів використання дренажних, скидних та стічних вод для зрошення сільськогосподарських культур з прогнозуванням проблемних ситуацій (деградації ґрунтів, погіршення якості с.-г. продукції, забруднення поверхневих і підземних вод тощо) та розробкою шляхів і способів їх вирішення;
 • розробка і впровадження інноваційних методів екологічної експертизи та інвестиційної оцінки проектів будівництва, реконструкції та експлуатації меліоративно-водогосподарських об’єктів у зонах зрошувальних та осушувальних меліорацій на основі довготермінового прогнозу продуктивності ґрунтів з регулюванням водно-сольового та еколого-меліоративного режимів ґрунтів і агроландшафтів;
 • техніко-економічне та техніко-екологічне обґрунтування проектів будівництва і реконструкції систем водопостачання, водовідведення, водоочистки з розробкою заходів ресурсозбереження групових водопроводів, тощо
 • обґрунтування проектів будівництва і реконструкції гідротехнічних об’єктів і споруд (греблі, насосні станції, водосховища, басейни, ставки тощо) з елементами прогнозування їх впливу на навколишнє природне середовище;
 • обґрунтування проектів комплексних меліорацій ландшафту з прогнозуванням ефективності проектних рішень і багаторічного впливу їх на природне середовище;
 • науково-методологічне обґрунтування розробки, вдосконалення та організації інформаційних систем еколого-меліоративного та інших видів моніторингу меліорованих земель.

Перелік тематичних напряміввиконання кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня
зі спеціальності 194
– «Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні технології»

 • Проектування та реконструкція основних гідротехнічних споруд;
 • проектування та реконструкція систем водопостачання населених пунктів, промислових та сільськогосподарських об'єктів;
 • технічна експлуатація та автоматизація роботи водогосподарських систем та споруд;
 • проектування елементів систем обводнення територій і населених пунктів;
 • організація та вдосконалення технологій будівництва гідротехнічних та водогосподарських об'єктів;
 • проектування та реконструкція зрошуваних ділянок та елементів зрошувальних систем із застосуванням дощування, мікродощування, поверхневого, краплинного та внутрішньогрунтового способів поливу;
 • проектування елементів осушувальних систем;
 • проектування меліоративних систем двостороннього регулювання;
 • проектування інженерного захисту ландшафтів від шкідливої дії вод;
 • розробка технологій водоочищення та водопідготовки;
 • розробка інформаційних систем та технологій управління водними та земельними ресурсами;
 • проекти комплексної меліорації ландшафтів;
 • агроландшафтне облаштування територій сільськогосподарського призначення;
 • боротьба з водною та вітровою ерозією ґрунтів;
 • проектування елементів систем водовідведення в населених пунктах та їх захисту від підтоплення;
 • проектування елементів систем горизонтального, вертикального та комбінованого дренажу;
 • проекти використання дренажних, скидних і стічних вод для зрошення сільськогосподарських культур;
 • методи очищення і способи утилізації стічних вод населених пунктів;
 • техніко-економічне обґрунтування раціонального водокористування;
 • техніко-економічне обґрунтування ефективності гідротехнічних об’єктів та еколого-меліоративних заходів;
 • застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій зрошення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Держбюджетні наукові теми кафедри:

Співробітники кафедри впродовж 2010-2019 рр. проводять дослідження з питань удосконалення методів проектування та конструктивних рішень елементів гідротехнічних та гідромеліоративних систем еколого-гідромеліоративних технологій, водопостачання і водовідведення з використанням сучасних досягнень науки і техніки.

Науково-дослідна робота, ініціативна тема: "Розробка та дослідження впливу гідротехнічних об’єктів на стан водних і земельних ресурсів в зоні зрошення України", номер державної реєстрації НДР 0118U003146 (2018-2022 рр.).

Колектив кафедри виконує комплексну ініціативну науково-дослідну роботу: "Розробка та дослідження конструкцій і технологій гідротехнічного будівництва, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів", номер державної реєстрації НДР 0118U003142 (2018-2021 р.).

На замовлення Міністерство освіти і науки України виконуються дослідження на тему «Інноваційне відновлення, модернізація та розвиток зрошення у Південному регіоні України», номер державної реєстрації НДР 0117U000148 (2017-2019 рр.).

На кафедрі і в проблемній НД лабораторії екомоніторингу виконується міжнародний науково-технічний проект: “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2020 рр.).
Основні наукові досягнення кафедри

Розробка рекомендацій щодо поліпшення якості поливної води на Інгулецькій зрошувальній системі (Морозов В.В., Козленко Є.В., Безніцька Н.В.).
Розробка і впровадження геоінформаційних систем і технологій (ГІС-технологій) та дистанційного зондування землі (ДЗЗ) в практику водокористування (Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О., Безніцька Н.В.).
Технологія нормованого ресурсо-природозберігаючого водокористування на рисових зрошувальних системах (Морозов В.В.)
Оптимізація водно-сольового режиму зрошуваних земель на півдні України на фоні горизонтального дренажу (Морозов В.В., Ладичук Д.О.).
Дослідна перевірка та впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення «ГІС-Полив» у господарствах Херсонської області (Морозов В.В.).
Впровадження ГІС-технологій в управління водними і земельними ресурсами на зрошувальних систем півдня України (Морозов В.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. та ін.).
Позитивне рішення на винахід Водовипуск для краплинного зрошення багаторічних насаджень (Ладичук Д.О.)
Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення (П.І.Ковальчук, С.А.Шевчук, В.П.Ковальчук, В.Д.Кузьменко, О.М. Нестеренко)

Методичні рекомендації з оперативного планування режимів зрошення (Волошин М.М., та інші.)

Методика формування ціни на подачу води на зрошення, промислові та комунальні потреби. (Волошин М.М., та інші.)

Системна оптимізація водокористування при зрошенні. Монографія. П. Ковальчук, Н. Пендак, В. Ковальчук, М. Волошин. Рівне: НУВГП, 2008. – 204с.

Системне моделювання і управління водо – і землекористуванням. П. Ковальчук, Н. Пендак, В. Ковальчук, М. Волошин. Київ: ІВПМ, 2013. – 460с.

В науковій еколого-гідромеліоративній школі кафедри підготовлено 9 кандидатів наук.

Впровадження

1. «Пристрій для осушення і шліфування насіння томата». Впроваджено у Інституті землеробства південного регіону НААН.
2.. «Експрес-метод визначення мінералізації поливної води». Впроваджено у МКП «ВУВКГ».
3. «Технології вирощування томата на краплинному зрошенні». Впроваджено у СВАТ «Обрій».
4. «Технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні» ФГ «Чайка».
5. «Режим зрошення цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні». ДП ДГ «База Херсонська».
6. Розроблені і впроваджені Концепція і Програма комп'ютеризації ХДАУ (2000-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
7. Розроблена і впроваджена в ХДАУ та аграрних і водогосподарських ВНЗ України магістерська програма «Геоінформаційні технології в управлінні водними і земельними ресурсами» (2005-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
8. Розроблені і впроваджені в сільське і водне господарство регіону Сухого Степу України еколого-гідромеліоративні технології:
- Вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища (розробка з Інститутом рису НААНУ, 2004-2010 рр., (Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
- Нормованого ресурсозберігаючого водокористування при вирощуванні рису (з Інститутом рису НААНУ, 2008-2016 рр., Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
- Покращення якості води Інгулецької зрошувальної системи (Морозов В.В., Волочнюк Є.Г., Нежлукченко В.М., Козленко Є.В.);
- Формування оптимального меліоративного режиму темнокаштанових зрошуваних ґрунтів на фоні горизонтального дренажу в умовах Краснознам'янської зрошувальної системи (Морозов В.В., Булигін О.І., Ладичук Д.О.);
- Вдосконалення геоінформаційної системи еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних ґрунтів (Морозов О.В., Полухов А.Я.);
- Експрес-методи прогнозування показників родючості ґрунтів (Морозов В.В., Пічура В.І.);
- Технологія використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем (Морозов В.В., Морозов О.В., Дудченко К.В.);
- Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення, затоплення та вторинного засолення (П.І. Ковальчук, С.А. Шевчук, М.М. Волошин, В.П.Ковальчук, В.Д. Кузьменко, О.М. Нестеренко)

Місця проходження практик:

 1. Олешківське міжрайонне управління водного господарства
 2. Каховське міжрайонне управління водного господарства
 3. Каланчацьке управління водного господарства
 4. Бериславське міжрайонне управління водного господарства
 5. Чаплинське управління водного господарства
 6. Іванівське міжрайонне управління водного господарства
 7. Скадовське управління водного господарства
 8. Приморське управління водного господарства
 9. Управління Північно-Кримського каналу
 10. Управління Головного Каховського магістрального каналу
 11. Інститут зрошуваного землеробства НААНУкраїни
 12. Державне підприємство"Дослідне господарство інституту рису Національної Академії Аграрних Наук України"
 13. Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона»
 14. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро Торгівельна Фірма «Агро Діло»
 15. Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра
 16. Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївводпроект»
 17. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сигма-Агро-Інвест»
Лабораторії кафедри:
 1. Лабораторія гідротехнічних споруд
 2. Лабораторія водопостачання та насосних станцій
 3. Лабораторія гідротехнічних меліорацій

Міжнародна діяльність
кафедри

1. Міжнародні науково-технічні зв’язки із вченими

Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Молдови, Сербії, Франції, Болгарії, Польщі, Швеції, Федеративної Республіки Німеччини, Шотландії, Ізраїлю та ін. країн.

2. Міжнародні науково-технічні конференції:

- щорічно в травні кафедра проводить міжнародну науково-технічну конференцію із напряму «Вдосконалення гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій», в якій приймають участь вчені-гідротехніки, гідромеліоратори, будівельники з Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Сербії, Болгарії, Ізраїлю та інших країн;

- вчені-гідротехніки кафедри приймають активну участь в міжнародних наукових конференціях в з Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Сербії, Болгарії, Ізраїлю та інших країн.

3. Міжнародні науково-технічні проекти:

- проекти TEMPUS: викладачами кафедри у співпраці з Херсонськими університетами (ХНТУ, ХДУ) та університетами Франції, Швеції, Шотландії були розроблені і впроваджені три міжнародних науково-технічних проекти TEMPUS: 1) TEMPUS Tacis IB JEP 22045 2001 «Land reform and land market development in the Ukraine»; 2) Tempus CD -JEP 25215–2004 «Geographic Information Systems in Agrarian Universities (GISAU)»; 3) Tempus JEP-27247–2006 «ICT based learning and personal development services for students (CLIP)»; керівник проектів ТЕМPUS в ХДАУ — проф. В. В. Морозов; учасники проектів: Ладичук Д.О., Мацко П.В., Шапоринська Н.М., Плоткін С.Я., Морозов О.В., Волошин М.М., Пічура В.І. та ін. вчені; за результатами цих проектів кафедрою видано 22 навчальних посібника серії «ГІС-технології в управлінні водними і земельними ресурсами»;

- на кафедрі і в НД проблемній лабораторії екомоніторингу виконаний міжнародний науково-технічний проект “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2018 рр.), науковий керівник: професор Морозов В.В., виконавці: професор Морозов О.В., доценти: Волочнюк Є.Г., Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О. Волошин М.М, Кузьменко В.Д., асистент Безніцька Н.В., та ін.;

- за договором № М/90-2017 від 19.06.2017 року з Міністерством освіти і науки України та Міністерством сільського господарства Республіки Молдова виконана НДР: «Агрогеохімічні закономірності міграції і акумуляції важких металів у зрошуваних алювіальних ґрунтах заплав Дністра і Дніпра». етап . розробка програми та проведення польового обстеження зрошуваних земель пониззя Дніпра (Херсонська область), виконавці: професор професор Морозов В.В., Морозов О.В.

4. Членство в міжнародних професійних громадських організаціях:

- зав. кафедри Шапоринська Н.М. – член правління Херсонського обласного осередку Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина»;

- професор Морозов В.В. – голова Херсонського відділення ГО «Українське товариство ґрунтознавців і агрохіміків» (1996-2016 рр.), яке має міжнародний статус; члени ХВ «УТГА»: Шапоринська Н.М., Волочнюк Є.Г., Волошин М.М., Кузьменко В.Д., Морозов О.В. та ін.

5. Підвищення кваліфікації викладачів і аспірантів кафедри:

В університетах Франції, Швеції, Італії, Нідерландів, Болгарії, Ізраїлю пройшли підвищення кваліфікації: Волочнюк Є.Г., Морозов В.В., Ладичук Д.О., Пічура В.І., Нестеренко В.П. та ін.

МАН (мала академія наук)

Співробітники кафедри організовують і приймають активну участь у проведені навчально – профорієнтаційних «круглих столів» з учнями Херсонських шкіл (21 школа) протягом останніх 5 років. Разом зі школярами працюють над розробкою науково-дослідницьких робіт через секції МАН: Екологія, Агрономія, Геологія, Географія за різноплановою тематикою, керівниками яких на кафедрі є: доценти Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М.

Студентські олімпіади

Викладачами кафедри на базі ДВНЗ "Херсонський ДАУ" щорічно проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади серед студентів технічних та аграрних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації з дисциплін: «Гідравлічні та аеродинамічні машини» «Сільськогосподарські меліорації», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Гідротехнічні споруди».

Журі олімпіади - завідувач .кафедри, доцент Шапоринська Н.М.; доцент Волошин М.М.; доцент Ладичук Д.О., доцент Кузьменко В.В., доцент Васюта В.В доцент Волочнюк Є.Г..

Участь в олімпіаді приймають здобувачі вищої освіти 4 курсу ФВГБЗ ХДАУ.

Переможці І етапу приймають участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, який проводиться у ВНЗ України.

Нагороди викладачів кафедри

1. Почесна грамота Голови Держводагенства України кафедрі за досягнуті успіхи в науковій роботі, розробку і впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, підготовку висококваліфікованих інженерів для водного господарства і відкриття нової спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

2. Морозов В.В. – Заслужений працівник освіти України, відзнака МОН «Відмінник освіти України», Орден «За заслуги» III ступеню, нагруд-ний знак «Почесний працівник Державного комітету України по водному господарству», відзнака Мінагрополітики України «Знак Пошани», лауреат Премії АР Крим (2010 р.).

3. Шапоринська Н.М.- почесні грамоти ДВНЗ «ХДАУ» з нагоди Дня працівника водного господарства та особистий внесок в підготовку ліцензійної справи з відкриття спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»; подяка Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації до Всесвітнього дня води.

4. Ладичук Д.О. - відзнака МОН України «Відмінник освіти України», Почесна грамота голови обласної державної адміністрації, подяка Президента МАН України за високу професійну майстерність та успішну підготовку переможців Всеукраїнського інтерактивного конкурсу МАН-Юніор Дослідник, грамота начальника управління освіти Херсонської міської ради, за плідну працю у справі підготовки юних науковців Малої академії наук та просвітницьку роботу серед закладів освіти м. Херсона з екологічного напряму.

5. Волошин М.М. – почесні грамоти ДВНЗ «ХДАУ» з нагоди Дня працівника водного господарства та особистий внесок в підготовку ліцензійної справи з відкриття спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»; Почесна грамота Голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Матеріально-технічна база кафедри

Лабораторія гідротехнічних споруд
Лабораторія водопостачання та насосних станцій
Лабораторія гідротехнічних меліорацій
Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони імені професора Д.Г. Шапошникова (зав. лабораторії – професор Морозов В.В.)
Кабінет геоінформаційних технологій
Лекційна зала
Викладацька аудиторія

Наукове і навчально-методичне забезпечення кафедри

Публікації кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій 2018-2019 р.

Шапоринська Наталя Миколаївна

1. Д.О. Ладичук, Н.М. Шапоринська, М.М. Волошин, В.Д. Ладичук. Метод визначення типовості антропогенного змінених ландшафтів для проектів меліоративного будівництва в степовій зоні України. Опублікування статті у фаховому журналі «Science and Education a New Dimension» VI(17), Issue 157 2018.

2. Андрієнко І.О., Морозов О.В., Волошин М.М., Шапоринська Н.М., Морозов В.В., Морозова О.С. Cучасний стан та основні проблеми та перспективи розвику зрошення в Херсонській області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 р. року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

3. Ладичук В.Д., Шапоринська Н.М. Особливості захисту урбанізованих ландшафтів Білозерського району Херсонської області від шкідливої дії вод. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 13-17.

4. Мороз С.В.,Шапоринська Н.М. Використання ГІС – технологій в управлінні технологічними процесами при вирощуванні с.-г. культур. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 21-23.

5. Ніколаєв І.С., Андрєйчук В.М., Кабін Е.В., Морозов В. В., Шапоринська Н.М. Моделювання і системний аналіз у сільському господарстві. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 23-26.

6. Грицаєнко А.Г., Шапоринська Н.М. Техніко – економічне обгрунтування розвитку водного господарства Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 39-42.

7. Бут О.О., Шапоринська Н.М., Подмазка О.В. Розробка ресурсозберігаючої технології при вирощуванні овочевих культур Олешківського району Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 68-70.

8. Артюшенко В.В., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Кузьменко В.Д. Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ»: історія спеціальних кафедр, декани, викладачі, видатні та відомі випускники. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 6-13.

9. Морозов В.В., Шапоринська Н.М. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»: історія та сучасність. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 104-112.

10. Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Морозов О.В. Історія еколого-меліоративної наукової школи Херсонського державного аграрного університету. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 127-141.

Волошин Микола Миколайович

1. Voloshin Nikolay Nikolaevich. Optimization of irrigation norms and operative management of irrigation with paid water use. Volume 4. 81-94 с. Sciemcee Publishing” (м. Лондон, Великобританія) 2018. Web of Science; British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, Bodleian Libraries (Oxford), University Library (Cambridge), Library of Trinity College (Dublin), World Сat

2. Д.О. Ладичук, Н.М. Шапоринська, М.М. Волошин, В.Д. Ладичук. Метод визначення типовості антропогенного змінених ландшафтів для проектів меліоративного будівництва в степовій зоні України. Опублікування статті у фаховому журналі «Science and Education a New Dimension» VI(17), Issue 157 2018.

3. М.М. Волошин. Управління поливами на основі екологічних вимог. Таврійський науковий вісник. Випуск -100. 2018.

4. Косова К.І. Волошин М.М. Оптимізація роботи Приморського управління водного господарства Херсонської області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

5. Страхов Ю.О. Волошин М.М. Наукове обґрунтування механізму впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами в Херсонській області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

6. Питомець І.О. Волошин М.М. Види донних водовипусків для застосування на виробничо-експериментальних заводах по розведенню молоді частикових риб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

7. Коваленко К.С. Волошин М.М. Обґрунтування проекту реконструкції водопровідних мереж села Абрикосівка Великокопанівської сільської ради Олешківського району Херсонської області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

8. Толкачов В.Б. Волошин М.М. Оптимізація роботи насосної станції №11 Каланчацького управління водного господарства Херсонської області. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

9. Волошина В.М. Волошин М.М. ПРОГНОЗ ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАХОВСЬКОЇ ГЕС-2. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р.

10. Волошин М.М., Волошина В.М., ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У ПЛОДООЧІВНИЦТВІ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності» 14-15 березня 2019 року, м. Херсон ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

11. Волошин М.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ВІД ЗРОШЕННЯ РІЗНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності» 14-15 березня 2019 року, м. Херсон ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

12. Волошина В.М. Волошин М.М. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПИТНОЇ ВОДИ – ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ. Міжнародна науково – практична конференція «Вода для всіх» присвячену Всесвітньому дню води водних ресурсів. 21 березня 2019р. м. Київ.

13. Волошин М.М. очищення води в квартирі - СУЧАСНІ Схеми. Міжнародна науково – практична конференція «Вода для всіх» присвячену Всесвітньому дню води водних ресурсів. 21 березня 2019р. м. Київ.

14. Волошина В.М. Волошин М.М. УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ВИКОРИСТАННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Міжнародна науково-практична конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи», присвячену Всесвітньому дню Землі, 20 березня 2019р. м. Херсон ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

15. Волошин М.М. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОПАДІВ ТА Вплив ЇХ на підтоплення ТЕРИТОРІЇ Інгулецького масиву Херсонської області.

16. Волошин М.М. Оптимізація водокористування на основі САПР в умовах проведення земельної реформи. Науково – практична конференція «Меліорація та водовикористання». Професійна підготовка кадрів – запорука збереження зрошуваного землеробства». 14 червня 2019 року в Мелітопольський технічній школі, Запорізька область м. Мелітополь.

17. Бурдюг М.А., Волошин М.М. Застосування краплинного зрошення як доповнення до способу зрошення дощуванням. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

18. Андрієнко І.О., Морозов О.В., Волошин М.М., Шапоринська Н.М., Морозов В.В., Морозова О.С. Сучасний стан та основні проблеми та перспективи розвику зрошення в Херсонській області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

19. Волошин М.М., Волошина В.М. Аналіз стану та використання водних ресурсів Херсонської області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

20. Волошин М.М. будівництво Енергозберігаючого будинку - досвід ЄС Всеукраїнська науково-практична конференція «Будівельні матеріали, конструкції та споруди третього тисячоліття». 22 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

21. Волошина В.М. Волошин М.М. «ЗЕЛЕНА АРХІТЕКТУРА» ЯК МЕХАНІЗМ ПОМ`ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ. II Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення» 13-14 червня 2019 року, Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

22. Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Волошин М.М. ЗРОШЕННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. - № 3-1 (52) – С. 94-100. (Copernicus)

23. Волошин М.М ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗРОШЕННЯ Таврійський науковий вісник. - Вип. 110. – Херсон: 2019. – С.213-220. (Copernicus)

24. Волошин М.М. Волошина В.М. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ІІ-га Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 24-25 травня 2019 р.

25. Волошин М.М. Волошина В.М. НОВІТНІ ВІТЧИЗНЯНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ВІД ЗРОШЕННЯ РІЗНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР / Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій» присвячена 35-річчю Економічного факультету.  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 20-21 вересня 2019 р.

26. Волошин М.М., Кльоб К.К., Богданов О.С. ГІДРОТЕХНІЧНЕ І ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє– Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 10-11 жовтня 2019 р.

27. Волошин М.М., Бурдюг М.А. РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОМУ КООПЕРАТИВІ «СВІТАНОК» КОСТОГРИЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє» . – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 10-11 жовтня 2019 р.

28. Морозов В.В., Волошин М.М., Зотов І.В., Лейко А.М. ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ТРУБОПРОВОДУ ТА ВОДОЗАБОРУ НА КАНАЛІ Р-1 В КАХОВСЬКОМУ МУВГ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє».  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 10-11 жовтня 2019 р.

29. Волошин М.М., Шукрута О.М., Лисюк О.М. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ №6 КАНАЛУ Р-2-1 ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє» ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019р.

30. Волошин М.М., Волошина В.М., Димченко А.В. ДИНАМІКА СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє» ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 10-11 жовтня 2019 р.

31. Волошин М.М., Мисник С.П., Мірошніченко С.А. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЗРОШЕННЯ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ «СТАС - ПЛЮС» ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє» ДВНЗ «ХДАУ».  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 10-11 жовтня 2019р.

32. Волошин М.М., Дубачинський А.Г., Мельниченко С.Л. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА СИСТЕМИ ЗРОШЕННЯ НА ДІЛЯНЦІ ОБ’ЄКТУ «КИСЕЛІВКА» У ТОВ «АГРО - ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «АГРО-ДІЛО» НА ЗЕМЛЯХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє» ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 10-11 жовтня 2019 р.

33. Волошин М.М., Максименко Т.В., Лущан В.С. ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ У ПСП «ДІАМАНТ» КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє» ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019р.

34. Волошин М.М., Тарасенко К.С. ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ОЛЕШКІВСЬКОГО МУВГ / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє» ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019 р.

35. Волошин М.М., Кльоб К.К. БУДІВНИЦТВО «НУЛЬОВОГО БУДИНКУ» - ЗАПОРУКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В МАЙБУТНЬОМУ / Науково-практична інтернет-конференція «Ефективні матеріали і конструкції для будівельного комплексу України» ДВНЗ «ХДАУ».  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 12 листопада 2019 р.

Морозов Володимир Васильович

1. Рокочинський А.М., Морозов В.В., Сташук В.А. та ін. Меліорація та облаштування Українського Полісся (колективна монографія) / за ред. д.с.г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, член-кор. НААН, професора.- – Том 2. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.-854с. (5.0 д.а.)

2. Адаптація агротехнологій до змін клімату: грунтово – агрохімічні аспекти: колективна монографія / за наук.ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, Б.С. Носка. (Авторський колектив: Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Морозов О.В., Морозов В.В., та ін.). Харків: Стильна типографія, 2018. 364 с.

3. Морозов В.В., Морозов О.В., Дудченко К.В., Корнбергер В.Г. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА СПОРУДИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ». Херсон, ХДАУ, с. 122-127.

4. Сташук В.А., Морозов В.В. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». C.41-44

5. Cташук В.А., Морозов В.В.,Морозов О.В., Козленко Є.В. ІНГУЛЕЦЬКА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». C.64-68

6. Тхорик І.О., Морозов В. В.,Кузьменко В.Д.Меліоративне та економічне обгрунтування ресурсозберігаючих технологій зрошення с.-г. культур. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 42-45.

7. Хижко С.С., Морозов В.В., Морозов О.В., Біднина І.О. Науково технічне обгрунтування меліоративних навантажень на землі Інгулецької зрошувальної системи. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 72-75.

8. Кравчук В.П., Морозов В.В., Морозов О.В.Оптимізація управління та раціонального використання водних і земельних ресурсів в Чаплинському і Каланчацькому районах Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 75-77.

9. Худолій Г.Г., Ляшенко Д.А., Морозов В.В., Морозов О.В., Захарова М.А.Стан лучно – каштанових слабосолонцюватих глеювих грунтів Херсонської області. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 77-80.

10. Ніколаєв І.С., Андрєйчук В.М., Кабін Е.В., Морозов В. В., Шапоринська Н.М. Моделювання і системний аналіз у сільському господарстві. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 23-26.

11. Артюшенко В.В., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Кузьменко В.Д.Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ»: історія спеціальних кафедр, декани, викладачі, видатні та відомі випускники. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 6-13.

12. Андрієнко І.О., Морозов О.В., Волошин М.М., Шапоринська Н.М., Морозов В.В., Морозова О.С. Сучасний стан та основні проблеми та перспективи розвику зрошення в Херсонській області. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії». 24-25 травня 2019 року Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

13. Морозов В.В., Морозов О.В., Ченіна Н.О., Козленко Є.В. Обгрунтування критеріїв якості поливної води для грунтів Інгулецького зрошуваного масиву // Таврійський науковий вісник. – 2018. № 99. – С. 88-93.

14. Морозов О.В., Шепель А.В., Ісаченко С.О. Особливості формування гумусного стану темно – каштанових залишково слабо – і солонцюватих ґрунтів за різних систем обробітку // Таврійський науковий вісник. – 2018. № 100. – С. 245-252.

15. Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. Формування показників родючості меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату в Південному регіоні // Таврійський науковий вісник. – 2018. № 100. – С. 236-244.

16. Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. Управління землями сільськогосподарського призначення з урахуванням балу бонітету // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство – 2018. – С. 209-211.

17. Морозов О.В., Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Козленко Є.В. Оцінка еколого – меліоративного стану зрошуваних ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву за різних меліоративних навантажень // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство – 2018. – С. 47-49.

18. Ісаченко С.О., Морозов О.В., Морозов В.В. Комплексна оцінка еколого-агромеліоративного стану земель за різних систем обробітку грунту. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 106. – С. 86-92.

19. Морозов О.В., Морозов В.В., Ісаченко С.О. Науково – методичні підходи щодо оцінки якості природної води для зрошення (на прикладі Каховської зрошувальної системи) // Водні ресурси: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 4. – С. 42-52.

20. Морозов В.В., Шапоринська Н.М. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»: історія та сучасність. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 104-112.

21. Вожегова Р.А., Морозов О.В., Морозов В.В., Дудченко К.В. Історичні аспекти наукового обґрунтування розвитку галузі рисівництва в Україні. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 39-48.

22. Гаран В.В., Шкляр О.Д., Морозов О.В., Морозов В.В.Розробка комп’ютерної програми для розрахунку водногобалансу зрошуваної ділянки. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 48-53.

23. Морозов В.В., Морозов О.В., Гаран В.В., Жолобак Т.С.Розробка комп’ютерної програми для розрахунку водногобалансу зрошуваної ділянки. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 60-64.

24. Морозов В.В., Морозов О.В., Безницька Н.В. Клімат в Україні і тенденції його зміни. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 72-79.

25. Морозов В.В., Морозов О.В., Волочнюк Є.Г., Козленко Є.В.Сучасна технологія покращення якості води і стану грунтів Інгулецької зрошувальної системи. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 79-81.

26. Морозов О.В., Морозов В.В., Дудченко К.В., Корнбергер В.Г. Історія вивчення еколого-меліоративного стану і агромеліоративної ефективності використання земель рисових зрошувальних систем. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 81-93.

27. Морозов В.В., Шапоринська Н.М. Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»: історія та сучасність. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 104-112.

28. Морозов В.В., Шкляр О.Д. Оцінка якості бутильованої питної води міста Херсона. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 112-120.

29. Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Морозов О.В., Морозова О.С. Історичні аспекти розвитку і підвищення ефективності використання зрошуваних земель в працях вітчизняних вчених. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 120-127.

30. Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Морозов О.В. Історія еколого-меліоративної наукової школи Херсонського державного аграрного університету. «Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: минуле, сьогодні, майбутнє»: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 15 квітня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. с. 127-141.

31. Морозов А.В., Морозов В.В., Морозова Е.С. Теоретико – методологические основы системной концепции мелиорации орошаемых галогенных почв. ХХХIX том “Сборник научных трудов” Азербайджанского Научно-Производственного Объединения Гидротехники и Мелиорации Азербайджана был рекомендован изданию Научным Советом НПО “АзГиМ” (11 апреля 2019 года, протокол № 02). С. 50-62.

32. Peter Lazer, Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Margarita Stepanova. Assessment of accuracy of agricultural land for the Southern Ukrainian organic land // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 184-189.

33. Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Peter Lazer, Nataliy Beznitska. Formation of fertility and productivity indices of reclaimed soils under conditions of regional climate change of the south of Ukraine // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 152-163.

Васюта Володимир Вікторович

1. М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, О.В. Журавльов, В.В. Васюта, Ю.О. Черевичний. Адаптація методу «Penman-Monteith» на культурі томата розсадного у виробничих умовах за краплинного зрошення. «Меліорація і водне господарство». Випуск 108 № 2. 2018.

Ладичук Дмитро Олександрович

1. Д.О. Ладичук, Н.М. Шапоринська, М.М. Волошин, В.Д. Ладичук. Метод визначення типовості антропогенного змінених ландшафтів для проектів меліоративного будівництва в степовій зоні України. Опублікування статті у фаховому журналі «Science and Education a New Dimension» VI(17), Issue 157 2018.

2. Ладичук В.Д., Шапоринська Н.М. Особливості захисту урбанізованих ландшафтів Білозерського району Херсонської області від шкідливої дії вод. Зб. Регіональної студентської науково – практичної конференції «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» м. Херсон. 18-19 жовтня 2018 р. с. 13-17.

3. Аверчев О.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Особенности режима орошения сельскохозяйственных культур на территории Херсонской области в условиях региональных изменений климата. Фаховий збірник АзНПОГіМ, Випуск ХХХІX – 2019. - С. 16-24

4. Аверчев О.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Анализ проблем потерь водных и земельных ресурсов Херсонской области. Фаховий збірник АзНПОГіМ, Випуск ХХХVІІІ – 2018. - С. 6-11

5. Аверчев О.В., ЛадичукД.О. The impact of regional climate change on the irrigation mode of fruit and vegetable crops in the South of Ukraine Fourth International Conference of European Academy of Science, Section: Life Sciences & Earth Sciences / Soil Sciences, Bonn, Germany, January ,20-31, 2019, Publisher: “EAS” р. 103-105. 

6. Ладичук Д.О., Головня О.І. Удосконалення технічних рішень при реконструкції систем водопостачання міста Херсона. // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.7-10

7. Ладичук Д.О., Скопич Ю.О. Особливості застосування дощувальної техніки на чорноземних грунтах в умовах зміни клімату. // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.29-32

8. Ладичук Д.О., Круть Я.А. Особливості застосування дощувальної техніки на легких грунтах Олешківського району Херсонської області // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С. 32-33

9. Ладичук Д.О., Гаврищук Д.Ю. Еколого-меліоративна ефективність використання краплинного зрошення на території приморських низин Херсонської області // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.52-53

10. Ладичук Д.О., Головащенко В.М. Застосування сучасних матеріалів для облицювання зрошувальних каналів // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.64-66

11. Ладичук Д.О., Тарасенко К. С. Шляхи вдосконалення роботи пропускних споруд гідротехнічного комплексу ГМС // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – С.80-83

12. Аверчев О.В., Сидякіна О.В., Берднікова О.Г., Ладичук Д.О. Вирощування сільськогосподарських культур при застосуванні краплинного зрошення. - Вид-во Молодий вчений, 2019. – 132 с.

13. Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Проектування бази геопросторових даних. - Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2020. – 128 с.

14. Корнієнко В.О., Кутіщев П.С., Ладичук Д.О. Причини погіршення якості води в зрошувальних каналах // Таврійський науковий вісник. - Вип. 110. – Херсон: 2019. (Copernicus)

15. Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О. Протифільтраційні системи захисту заглиблених частин споруд та будівель на підтоплених територіях Технології і процеси у гірництві та будівництві: збірник наукових праць / під ред..Подкопаєва С.В. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. – С. 105-112

16. Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О. Проблеми утворення твердих побутових відходів та їх утилізація Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. - С. 168-173

17. Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О. Застосування геоінформаційних технологій при вирощуванні екологічно чистої плодоовочевої продукції в Херсонській області Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності. Мат-ли Міжнародної наук.-практ. конф. м. Херсон, 14-15 березня 2019 р. – Херсон: Видав. дом Гельветика, 2019. – С. 378-381

18. Ладичук Д.О. Принципи екологічного управління ланшафтно-мелиоративними системами півдня України Еко Форум – 2019: збірник тез доповідей ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 29-31 травня 2019 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2019. - С. 60-63

19. Аверчев О.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Вплив регіональних змін клімату на режим зрошення сільськогосподарських культур Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон, 2019. – С. 131-134

20. Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Особливості застосування геоінформаційних технологій при управлінні якістю ґрунтів / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 13-14 червня 2019 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019 – С. 36-39

21. Ладичук Д.О., Романенко Г.М. Проблеми використання Інгулецької зрошувальної системи в умовах значного погіршення аграрно-екологічно-ресурсного стану та соціально-медичної ситуації в регіоні / Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 12-15

22. Ладичук Д.О., Литвин С.М. Удосконалення управління водорозподілом на Головному Каховському магістральному каналі / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С.15-17

23. Ладичук Д.О., Петрікаус А.Е., Салеба В.К. Технічні проблеми у функціонуванні Північно – Кримського каналу / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 24-26

24. Ладичук Д.О., Мороз М.С. Еколого – меліоративні засади відновлення деградованих грунтів Херсонщини / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С.29-31

25. Ладичук Д.О., Свиридецький О.М. Обгрунтування доцільності застосування горизонтального дренажу в Олешковському районі Херсонської області / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С.42-44

26. Ладичук Д.О., Драйцев А.В. Сучасні тенденції у застосуванні краплинного зрошення у Новотроїцькому районі Херсонської області / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 47-48

27. Ладичук Д.О., Недвіга В.І. Вплив тривалого використання Каховського водосховища на якість зрошувальної води / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 52-54

28. Ладичук Д.О., Моісеєв Г.С. Обгрунтування застосування горизонтального дренажу на території Голопристанського району Херсонської області / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 68-69

29. Ладичук Д.О., Федюнін Д.С. Обґрунтування еколого – меліоративних заходів підвищення продуктивності грунтів Каланчацького району Херсонської області / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 87-90 

30. Ладичук Д.О. Застосування геоінформаційних технологій при визначенні типовості агроландшафтів для сфери охорони земельних ресурсів / Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 17 жовтня 2019 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 118-123

31. Ладичук Д.О. Сучасний стан родючості зрошуваних грунтів приморських низин Херсонської області / Матеріали доповідей Міжнародної науково – практичної конференції "Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво" (м. Миколаїв, 16-18 жовтня 2019 р.). – Миколаїв, Вид-во МНАУ, 2019. – С.134-135 

Волочнюк Євгеній Георгієвич

1. Єрофєєв Д.В., Волочнюк Є.Г. Напрями підвищення енергоефективності насосних станцій зрошення // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 26-29.

2. Зражевська А.А., Волочнюк Є.Г., Кузьменко В.Д. Меліоративна ефективність крапельного зрошення // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 34-36.

3. Шаталов А.О., Булигін О.І., Волочнюк Є.Г. Вдосконалення методу гідравлічного розрахунку каналу трапецеїдального перетину // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 66-68.

4. Шилов І.В., Волочнюк Є.Г. Еколого-меліоративний стан земель в СТОВ "Таврійська перспектива" Каховського району Херсонської області // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 83-86.

5. Сарченко П.К., Волочнюк Є.Г., Емельянова Т.А. Визначення раціональних розмірів елементів гідротехнічних споруд на відкритих зрошувальних системах // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 86-88.

6. Антонов В. С., Волочнюк Є.Г., Емельянова Т.А. Реконструкція гідротехнічних споруд закритих зрошувальних систем із застосуванням сучасних тришарових конструкцій // Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. - С. 88-90.

7. Волочнюк. Є.Г., Шаталов А.О., Кузьменко Є.Д. ПРОЕКТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПОЛИВУ НА БАЗІ ПРОЦЕСОРА ARDUINO MEGA // Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. –С. 99-101.

8. Сакара О.Ю., Волочнюк Є.Г. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРСНОГО АРМУВАННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД // Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. –С. 126-128.

9. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. ЗАХОДИ ВІДНОВЛЕННЯ БАЛАНСУ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ / Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. - С.53-58.

10. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІНГУЛЕЦЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ / Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. - С. 58-62.

11. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ НА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД В ПЕРІОД НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР / Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі - наукові пошуки молоді: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 16 травня 2019 р. - Херсон: ІЗЗ НААН, 2019. – C. 36-38.

12. Гончарук В.В., Руденко В.В., Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР НА КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ В ГРУПІ КОМПАНІЙ AGROFUSION / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 38-40.

13. Шаталов А.О., Кузьменко Є.Г., Григоренко О.С., Голубович Ю.М., Волочнюк Є.Г. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КРАПЛИННОГО ПОЛИВУ ТА МЕТЕОСТАНЦІЇ НА БАЗІ ПРОЦЕСОРА ARDUINO MEGA 2560 / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 44-47.

14. Калнауз А.О., Добролевський Д.Г., Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД В ПЕРІОД НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 58-60.

15. Боголюб Р.В., Волочнюк Є.Г., Жмак Д.В., Міхайліщен М.А. ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ З УРАХУВАННЯМ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: зб. наук. пр.: присвячений 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019. – С. 64-66.

16. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬ В МЕЖАХ ВАСИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / Матеріали круглого столу «Наукове забезпечення та практичний досвід ґрунтозберігаючого землеробства». 28 листопада 2019 р. - Херсон: ІЗЗ НААН, 2019

17. Морозова О.С., Морозов О.В., Волочнюк Є.Г. Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності в умовах змін клімату в південному регіоні України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Міжнародні економічні відносини та світове господарство". - Випуск 28. - Частина 2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 42-48. (Index Copernicus)

Кузьменко Владислав Дмитрович

1. Кузьменко В.Д., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О. Дослідження висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі//Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип.100. Т.2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.- 348 с.

2. Особенности технологий полива современной дождевальной техникой//Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара», м. Херсон, 25-26 травня 2018 р.

3. Краплине зрошення – майбутнє зрошуваного землеробства//Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара», м. Херсон, 25-26 травня 2018 р.

4. Зражевська А.А., Волочнюк Є.Г., Кузьменко В.Д. Меліоративна ефективність крапельного зрошення//Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р. – с. 34-36.

5. Меліоративне та економічне обґрунтування ресурсозберігаючих технологій зрошення сільськогосподарських культур//Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р.

6. Агроекологічна оцінка зрошуваних та прилеглих до них земель на Півдні України// Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 р.

Нікітенко Марія Петрівна

1. Морозов В.В., Трукін О.В., Шапоринська Н.М., Нікітенко М.П. Застосування ГІС-технологій в гідротехніці, меліорації та розробці еколого-меліоративних технологій / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 55-річчю заснуванню ФВГБЗ ДВНЗ: зб. тез ІІ Всеукраїнська наук.-практ. –конференція молодих вчених, – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019 р. - С. 34-38.

2. Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Нікітенко М.П., Артюшенко О.О. Наукові аспекти ГІС-технологій при вивченні і вирішенні проблем землекористування та меліорації ландшафтів / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 55-річчю заснуванню ФВГБЗ ДВНЗ: зб. тез ІІ Всеукраїнська наук.-практ. –конференція молодих вчених, – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019 р. - С. 48-50.

3. Морозов О.В., Морозов В.В., Нікітенко М.П., Воронов Р.В. Науково - методологічне обґрунтування організації еколого - агромеліоративного моніторингу на принципах геосистемного підходу із застосуванням ГІС - технологій  / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 55-річчю заснуванню ФВГБЗ ДВНЗ: зб. тез ІІ Всеукраїнська наук.-практ. –конференція молодих вчених, – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019 р. -  С. 73-75.

4. Морозов В.В., Нікітенко М.П., Щербань О.В. Покращення якості і подолання дефіциту питної води в селищі Комишани міста Херсон / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 55-річчю заснуванню ФВГБЗ ДВНЗ: зб. тез ІІ Всеукраїнська наук.-практ. –конференція молодих вчених, – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019 р. - С. 82-84.

5. Морозов В.В., Нікітенко М.П., Ляшенко Д.А. Теоретико – методологічні аспекти розробки технологій меліорації ландшафтів / Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 55-річчю заснуванню ФВГБЗ ДВНЗ: зб. тез ІІ Всеукраїнська наук.-практ. –конференція молодих вчених, – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,  10-11 жовтня 2019 р. - С. 90-93.