ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій 
Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою ХДАУ
ауд. № 307 корпусу ВГБЗ
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування

1967 рік

Призначення кафедри

Основне призначення кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців-гідротехніків за освітньою програмою першого рівня вищої освіти «Бакалавр» та  освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти  «Магістр» для галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій шляхом використання сучасних методів і технологій навчання за професійним, гуманітарним і соціальним напрямами з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки,     виконання наукових досліджень з питань розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу та охорони навколишнього середовища в зоні зрошення.

Склад кафедри

Завідувач кафедри – к.с.-г.н., доцент Шапоринська Н.М.
Професори –д.с.-г.н. Васюта В.В., д.т.н. Ковальчук В.П., .с.-г.н. Морозов В.В.
Доценти:  к.т.н. Волошин М.М., к.с.-г.н. Ладичук Д.О., к.с.-г.н. Волочнюк Є.Г., Кузьменко В.Д., к.с.-г.н. Булигін О.І.
Старший викладач: к.т.н. Нестеренко О.М.
Асистенти: к.с.-г.н. Подмазка О.В., Безніцька Н.В., Ситнік І.В.
Старший лаборант Шеховцова В.М. 
Лаборант: Шевченко А.М.

Шапоринська Наталя Миколаївна – завідувач кафедри,  кандидат сільськогосподарських  наук, доцент. Очолює кафедру з 2016 року. Член первинної профспілкової організації ДВНЗ «ХДАУ». Голова профбюро факультету ВГБЗ. Член правління Херсонського обласного осередку Міжнародної громадської організації «Україна-Польша-Німеччина». Голова наукової ради Херсонська обласна організація Всеукраїнської  екологічної ліги (ВЕЛ).

Кількість наукових та науково-методичних праць -  95, з них – 32 наукових та 30навчально-методичного характеру, в тому числі 18 у фахових виданнях, 5 навчальних посібника, збірник задач (сім з яких захищені авторськими свідоцтвами України).

Тематика НДР: «Застосування ГІС-технологій в агросфері».

Викладає дисципліни: «ГІС у лісовому господарстві», «САПР у будівництві», «ГІС і технології у водному господарстві»,  «Інформаційні технології», «Географічні інформаційні системи», «Математичні методи розв'язання інженерних задач», «Просторове моделювання», «Просторове моделювання у водному господарстві», «Екологічна експертиза водогосподарських об’єктів», «Сучасні технології будівництва гідротехнічних споруд», «Інформаційні системи в агрономії».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7ePXoOoAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Волошин Микола Миколайович - кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри, заступник декана факультету з навчальної роботи.
Кількість наукових та науково-методичних праць  - 75 з них 2 монографії, 2 навчальних посібника.

Тематика НДР: «Дослідження ефективності роботи насосних станцій та використання альтернативних джерел енергії у водній інженерії».

Викладає дисципліни: «Гідравлічні і аеродинамічні машини», «Насоси та насосні станції», «Гідротехнічні споруди», «Меліоративні та гідротехнічні споруди», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Насосні та повітродувні станції», «Гідротехнічні споруди спеціального призначення».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aaqrU38AAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Морозов Володимир Васильович –кандидат сільськогосподарських наук, професор, керівник наукової школи еколого-меліоративних технологій.

Кількість наукових та науково-методичних праць  - 450, з них 9 монографій, 12 навчальних посібників,

Тематика НДР: «Розробка і впровадження технологій раціонального управління водними і земельними ресурсами».

Викладає дисципліни: «Географічні інформаційні системи у землеробстві», «Управління інженерними проектами», «Ландшафтознавство», «ГІС в ландшафтних меліораціях», «Ландшафтні меліорації», «Методологія та методи наукових досліджень».

Профіль Google Scholar:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y_miENAAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ковальчук Володимир Павлович

доктор технічних наук, сстарший науковий співробітник

Кількість наукових та науково-методичних праць - 50, з них:

1 монографія, 1 навчальний посібник.

Тематика НДР: «Системне управління водним режимом зрошуваних територій для захисту від підтоплення».

Викладає дисципліни: «Водопостачання та водовідведення».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ma6-W1YAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Васюта Володимир Вікторович

доктор сільськогосподарських наук., доцент.

Кількість наукових та науково-методичних праць   -  63,  з них

1 монографія, 1 навчальний посібник.

Тематика НДР: «Реконструкція гідротехнічних споруд та підвищення ефективності систем краплинного зрошення».

Викладає дисципліни: «Меліоративні та гідротехнічні споруди», «Гідротехнічні споруди», «Гідротехнічні споруди спеціального призначення»

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ладичук Дмитро Олександрович – 

кандидат сільськогосподарських

наук., доцент.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 200, з них

3 монографії, 6 навчальних посібників.

Тематика НДР: «Дослідження факторів впливу на сталий розвиток агропромкомплексу Південно-Дніпровського регіону регіональних техногенних змін гідрогеологічних та агроекологічних умов».

Викладає дисципліни: «Основи системного аналізу», «Ландшафтні меліорації», «ГІС і бази даних», «Стандартизація та системний аналіз», «Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Патентознавство та інтелектуальна власність», «Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Організація і технологія будівництва водогосподарських об’єктів», «Геостандартизація», «Системний аналіз в геоекології», «Основи стандартизації»

Профіль Google Scholar:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=jDaBE1EAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Волочнюк Євгеній Георгійович –кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 115.

Тематика НДР: «Управління якістю поливної води»

Викладає дисципліни: «Сільськогосподарські меліорації», «Комплексні меліорації», «Інвестиційно-інноваційна діяльність у водному господарстві», «Інвестиційно-інноваційна діяльність в будівництві», «Експлуатація гідротехнічних та водогосподарських об’єктів», «Технології мікрозрошення», «Краплинне зрошення»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кузьменко Владислав Дмитрович – доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 128.

Тематика НДР: "Розробка раціональних режимів зрошення та елементів техніки поливу сільськогосподарських культур".

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Основи гідромеліорацій», «Зрошувальні меліорації», «Водні ресурси, їх використання та охорона», «Сільськогосподарські меліорації».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Булигін Олександр Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 49.

Тематика НДР: «Формування водно-сольового режиму ґрунтів на фоні вертикального дренажу»

Викладає дисципліни: «Сільськогосподарські меліорації», «Теплохолодотехніка».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нестеренко Олена Михайлівна – кандидат технічних наук, старший викладач. Член Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ).
Кількість наукових та науково-методичних праць   - 43,  з них  14 наукових та 32 навчально-методичного характеру, в тому числі 7 у фахових виданнях.

Тематика НДР: «Оптимізація еколого-меліоративного  стану територій за рівнем ґрунтових вод в умовах впливу каналів та зрошувальних систем».

Викладає дисципліни: «Гідрологія», «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії», «Водопостачання та водовідведення», «Моніторинг водогосподарських об’єктів та інженерний захист територій від шкідливої дії вод», «Інженерний захист територій від шкідливої дії вод», «Інженерна гідрологія та регулювання стоку», «Вплив гідротехнічних об’єктів на навколишнє середовище», «Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q6oF1Y0AAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Подмазка Олександр Вікторович – кандидат сільськогосподарських наук, асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 38.

Тематика НДР: «Еколого-меліоративне районування територій регіону зрошення за показниками гідрогеолого-меліоративного стану»

Викладає дисципліни: «Основи автоматики та АВП», «Експлуатація і автоматизація на водогосподарських об’єктів», «Меліоративна гідрогеологія», «САПР водогосподарських об’єктів», «Експлуатація ГМС»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ситнік Ірина Валентинівна – асистент.
Кількість наукових та науково-методичних праць  - 12.

Тематика НДР: «Екологізація системи землекористування в умовах зрошення».

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Сучасні комп’ютерні технології», «Комп'ютерна графіка в землеустрої», «Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві», «САПР у будівництві».

Профіль Google Scholar:
 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=f6pRCa8AAAAJ

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Безніцька Наталія Валеріївна – асистент.
Кількість наукових та науково-методичних праць   - 33,  з них – 2 наукових монографії у співавторстві та 26 навчально-методичного характеру, 7 у фахових виданнях.
Тематика НДР:
«Формування показників родючості і продуктивності меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату (на прикладі Херсонської області)».

Викладає дисципліни: «ГІС в ландшафтних меліораціях», «Методологія та методи наукових досліджень», «Управління проектами у водному господарстві», «Гідротехнічні споруди».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jrM_VPsAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

 

Шеховцова Вікторія старший лаборант.

На кафедрі впродовж 1967-2017 рр. працювали: Філіппов Микола Осипович -кандидат технічних наук, доцент; Маковський Віталій Йосипович- кандидат  технічних наук, доцент; Рудь Анатолій Михайлович - к.т.н., доцент; Колотигіна Тетяна Глібовна – старший викладач; Ткаченко Борис Миколайович – старший викладач; Корнбергер Володимирі Глібович – к.с.-г.н., с.н.с.; Рибалко Лідія  Степанівна – асистент;  Водоп’янова Ада Ісааківна – асистент; Водоп'янов Анатолій Павлович – асистент; Мілінський Юрій Миколайович – старший викладач; Зісер Вадим Йосипович – ст. викладач; Нежлукченко Валентин Михайлович – к.т.н., доцент; Задорожний Андрій Іванович - к.т.н., доцент; Строгий Микола Миколайович - к.т.н., доцент; Буркун Тетяна Дмитрівна – асистент; Отрищенко Ірина Михайлівна-асистент.


Основні навчальні дисципліни  кафедри:

Водні ресурси, їх використання та охорона
Водопостачання та водовідведення
Вплив гідротехнічних об’єктів на навколишнє середовище
Вступ до спеціальності
Географічні інформаційні системи
Географічні інформаційні системи у землеробстві
Геостандартизація
Гідравлічні і аеродинамічні машини
Гідрологія
Гідротехнічні споруди
Гідротехнічні споруди спеціального призначення
ГІС в ландшафтних меліораціях
ГІС і бази даних
ГІС і технології у водному господарстві
ГІС у лісовому господарстві
Екологічна експертиза водогосподарських об’єктів
Експлуатація гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Експлуатація ГМС
Експлуатація і автоматика на водогосподарських об’єктах
Зрошувальні меліорації
Інвестиційно-інноваційна діяльність в будівництві
Інвестиційно-інноваційна діяльність у водному господарстві
Інженерна гідрологія та регулювання стоку
Інженерний захист територій від шкідливої дії вод
Інформаційні системи в агрономії
Інформаційні технології
Комп’ютерна графіка
Комплексні меліорації
Комп'ютерна графіка в землеустрої
Краплинне зрошення
Ландшафтні меліорації
Ландшафтознавство
Математичні методи розв'язання інженерних задач
Меліоративна гідрогеологія
Меліоративні та гідротехнічні споруди
Меліорація земель
Методологія та методи наукових досліджень
Методологія, стандартизація та системний аналіз
Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеробстві
Моніторинг водогосподарських об’єктів та інженерний захист територій
Насоси та насосні станції
Насосні та повітродувні станції
Організація і технологія будівництва водогосподарських об’єктів
Основи автоматики та АВП
Основи гідромеліорацій
Основи системного аналізу
Основи стандартизації
Патентознавство та інтелектуальна власність
Проектування гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Просторове моделювання
Просторове моделювання у водному господарстві
Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії
САПР водогосподарських об’єктів
САПР у будівництві
Системний аналіз в геоекології
Сільськогосподарські меліорації
Сучасні комп’ютерні технології
Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерна графіка у будівництві
Сучасні технології будівництва гідротехнічних споруд
Теплогазопостачання та вентиляція
Технології мікрозрошення
Технологія будівництва водогосподарських об’єктів
Технологія будівництва та реконструкції гідротехнічних та водогосподарських об’єктів
Управління інженерними проектами
Управління проектами у водному господарстві

Держбюджетні наукові теми кафедри:

Співробітники кафедри протягом 2010-2018 рр. проводять дослідження з питань удосконалення методів проектування та конструктивних рішень елементів гідротехнічних та гідромеліоративних систем, водопостачання і водовідведення з використанням сучасних досягнень науки і техніки.

        На замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України колектив кафедри виконує комплексну наукову роботу: "Розробка та дослідження конструкцій і технологій гідротехнічного будівництва, що знижують енергоємність і підвищують надійність водогосподарських об’єктів" (реєстраційний № 0105V000250).

       На замовлення Міністерство освіти і науки України виконуються дослідження на тему «Інноваційне  відновлення, модернізація та розвиток зрошення у Південному регіоні України», номер державної реєстрації НДР 0117U000148 (2017-2019 рр.).

       На кафедрі і в проблемній НД лабораторії екомоніторингу виконується міжнародний науково-технічний проект: “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2020 рр.).


Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ХДАУ за напрямами:

 Експерти-дорадники:

1. Гідромеліорація, ГІС-технології в управлінні водними і земельними ресурсами – к.с-г.н., доцент Ладичук Д.О.

2. Застосування ГІС для прийняття оптимальних рішень в управлінні  агросферою - к.с-г.н., доцент Шапоринська Н.М.

Викладачі кафедри надають консультаційні послуги для працівників водогосподарської галузі з питань контролю та управління технологічними процесами в системах зрошення, водопостачання і водовідведення. 

Основні наукові досягнення кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження

Розробка рекомендацій щодо поліпшення якості поливної води на Інгулецькій зрошувальній системі (Морозов В.В., Козленко Є.В., Безніцька Н.В.).
Розробка і впровадження геоінформаційних систем і технологій (ГІС-технологій) та дистанційного зондування землі (ДЗЗ) в практику водокористування (Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Ладичук Д.О., Безніцька Н.В.).
Технологія нормованого ресурсо-природозберігаючого водокористування на рисових зрошувальних системах (Морозов В.В.)
Оптимізація водно-сольового режиму зрошуваних земель на півдні України на фоні горизонтального дренажу (Морозов В.В., Ладичук Д.О.).
Дослідна перевірка та впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення «ГІС-Полив» у господарствах Херсонської області (Морозов В.В.).
Впровадження ГІС-технологій в управління водними і земельними ресурсами на зрошувальних систем півдня України (Морозов В.В., Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. та ін.).
Позитивне рішення на винахід Водовипуск для краплинного зрошення багаторічних насаджень (Ладичук Д.О.)
Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення (П.І.Ковальчук, С.А.Шевчук, В.П.Ковальчук, В.Д.Кузьменко, О.М. Нестеренко)

1. «Пристрій для осушення і шліфування насіння томата». Впроваджено у Інституті землеробства південного регіону НААН.
2.. «Експрес-метод визначення мінералізації поливної води». Впроваджено у МКП «ВУВКГ».
3. «Технології вирощування томата на краплинному зрошенні». Впроваджено у СВАТ «Обрій».
4. «Технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні» ФГ «Чайка».
5. «Режим зрошення цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні». ДП ДГ «База Херсонська».
6. Розроблені і впроваджені Концепція і Програма комп'ютеризації ХДАУ (2000-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
7. Розроблена і впроваджена в ХДАУ та аграрних і водогосподарських ВНЗ України магістерська програма «Геоінформаційні технології в управлінні водними і земельними ресурсами» (2005-2010 рр., керівник – професор В.В.Морозов);
8. Розроблені і впроваджені в сільське господарство регіону Сухого Степу України еколого-меліоративні технології:
9. вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища (розробка з Інститутом рису НААНУ, 2004-2010 рр., (Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
10. нормованого ресурсозберігаючого водокористування при вирощуванні рису (з Інститутом рису НААНУ, 2008-2010 рр., Морозов В.В., Корнбергер В.Г. та ін.);
11. покращення якості води Інгулецької зрошувальної системи (Морозов В.В., Волочнюк Є.Г., Нежлукченко В.М., Козленко Є.В., Ченіна Н.О.);
12. формування оптимального меліоративного режиму темнокаштанових зрошуваних ґрунтів на фоні горизонтального дренажу в умовах Краснознам'янської зрошувальної системи (Морозов В.В., Булигін О.І., Ладичук Д.О.);
13. вдосконалення геоінформаційної системи еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних ґрунтів (Морозов О.В., Полухов А.Я.);
14. експрес-методи прогнозування показників родючості ґрунтів (Морозов В.В., Пічура В.І.).
15.Технологія використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем (Морозов В.В., Дудченко К.В.).
16. Методика оцінки зміни стану та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення (П.І.Ковальчук, С.А.Шевчук, В.П.Ковальчук, В.Д.Кузьменко, О.М. Нестеренко)

Місця проходження практик:

1. ООО АНТЕЙ ЛЮКС (м. Херсон).
2. Виробниче управління Водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона.
3. Херсонське обласне управління водних ресурсів.
4. ВАТ “Дар’ївська ПМК – 143”.
5. ПрАТ «Південь Інвест Буд».
6. ТОВ «УкрНДІІнжпроект».
7. Підприємство «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут  НДІ проект реконструкція»
8. ТОВ «Іррігатор Україна»
9. ПП «Варіант» 

Лабораторії кафедри:

1.Лабораторія ЕГДА
2.Лабораторія ГТС
3. ГІС-технології у водній інженерії
Загально-кафедральна лабораторія

Міжнародна діяльність
кафедри

На кафедрі, у співпраці з ХДУ, ХНТУ та університетами Франції, Швеції, Шотландії були розроблені і впроваджені 3 міжнародних науково-технічних проекту TEMPUS:
1. TEMPUS Tacis IB JEP 22045 2001 «Land reform and land market development in the Ukraine».
2. Tempus CD-JEP 25215-2004 «Geographic Information Systems in Agrarian Universities (GISAU)».
3. Tempus JEP-27247-2006 «ICT based learning and personal development services for students (CLIP)».
На кафедрі і в НД проблемній лабораторії екомоніторингу виконується міжнародний науково-технічний проект “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144. (2005-2020 рр.).

МАН (мала академія наук)

Співробітники кафедри організовують і приймають активну участь у проведені навчально – профорієнтаційних «круглих столів» з учнями Херсонських шкіл (21 школа) протягом останніх 5 років. Разом зі школярами працюють над розробкою науково-дослідницьких робіт через секції МАН: Екологія, Агрономія, Геологія, Географія за різноплановою тематикою, керівниками яких на кафедрі є: доценти Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М., ст. викладач Нестеренко О.М., асистент Безніцька Н.В.

Студентські олімпіади

Викладачами кафедри на базі Херсонського ДАУ щорічно проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади серед студентів технічних та аграрних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації з дисциплін: «Гідравліка» «Гідравлічні та аеродинамічні машини» «Сільськогосподарські меліорації», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Гідротехнічні споруди».

Журі олімпіади  - завідувач .кафедри,  доцент Шапоринська Н.М.; доцент Волошин М.М.; доцент Ладичук Д.О., доцент Кузьменко В.В., доцент  Васюта В.В доцент Волочнюк Є.Г., старший викладач Нестеренко О.М., асистент Подмазка О.В., асистент Безніцька Н.В.

Участь в  олімпіаді приймають студенти 4 курсу ФВГБЗ ХДАУ.

Переможці І етапу приймають участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, який проводиться у ВНЗ України.

Нагороди викладачів кафедри

1. Почесна грамота Голови Держводагенства України кафедрі за досягнуті успіхи в науковій роботі, розробку і впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, підготовку висококваліфікованих інженерів для водного господарства і відкриття нової спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

2. Морозов В.В. – Заслужений працівник освіти України, відзнака МОН «Відмінник освіти України», Орден «За заслуги» III ступеню,  нагруд-ний знак «Почесний працівник Державного комітету України по водному господарству», відзнака Мінагрополітики України «Знак Пошани», лауреат Державної премії АР Крим, грамота Херсонського Єпархіального управління Української Православної церкви і Митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна.

3. Шапоринська Н.М., Волошин М.М., Нестеренко О.М. - почесною грамотою ДВНЗ «ХДАУ» з нагоди Дня працівника водного господарства та особистий внесок в підготовку ліцензійної справи з відкриття спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» нагороджені НПП кафедри ГТС.

4. Ладичук Д.О. - відзнака МОН України «Відмінник освіти України», Почесна грамота голови обласної державної адміністрації, подяка Президента МАН України за високу професійну майстерність та успішну підготовку переможців Всеукраїнського інтерактивного конкурсу МАН-Юніор Дослідник, грамота начальника управління освіти Херсонської міської ради, за  плідну працю у справі підготовки юних науковців Малої академії наук та просвітницьку роботу серед закладів освіти м. Херсона з екологічного напряму.

5. Шапоринська Н.М. - подяка Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації до Всесвітнього дня води.

6. Нестеренко О.М. – подяка Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації до Всесвітнього дня води.

Матеріально-технічна база кафедри 

Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони ім. проф. Д.Г.Шапошникова (зав. лабораторії – професор Морозов В.В.).
Лабораторія обчислювальної техніки, ауд. 213 (42 м2)
Кабінет геоінформаційних технологій № 312 – 67 м2
Лабораторія водопостачання і водовідведення №161 - 144м2
Лабораторія ГІС-АГРО №307 – 78 м2
Лабораторія насосів та насосних станцій №161 - 144м2
Лабораторія гідрології №167 – 380 м2, Полігон р.Чайка-2
Лабораторія Гідротехнічних споруд №167 - 325 м2
Лабораторія ЕГДА 72 м2
Лекційна зала №209 - 72 м2

Наукове і навчально-методичне забезпечення кафедри