ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Чергове проведення спостережень на наглядовій станції

У в зв’язку з виникненням та розвитком  деформацій на земної поверхні та в несучих конструкціях будівель і споруд університету (головний корпус «Морфологія», гуртожитки № 3 і № 6), які розташовані на ділянках з просідаючими грунтами, викладачами кафедри землеустрою, геодезії та кадастру продовжують здійснюватися спостереження.

 

Відповідно до ініціативної теми: «Розробка методики спостережень за деформаціями будівель та споруд ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (№13-4/31 від 03.12.2018р. Державний реєстраційний номер 0118U007199) мета якої є розробка проекту спеціальної наглядової станції  та комплексної  методики геодезичних спостережень за  деформаціями земної поверхні і вищевказаних будівель і споруд університету для отримання даних, які характеризують абсолютні величини осідань, зсувів і зміщень і їх взаємозв’язок, а також встановити показники їх зміни в часі.

 

Після закладки спостережної станції  на її робочих реперах  згідно з календарним планом проводяться систематичні високоточні геодезичні виміри (моніторинг).

 

Автор: к.т.н., доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Яценко В.М. (19.10.2020)