ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

За хист! Або «Вашій увазі пропонується…»

Передовсім не дивуйтеся дещо незвичній орфографії першого слова в заголовку. На це є вагомий аргумент, адже й нинішній сезон захисту кваліфікаційних робіт майбутніх магістрів денного та заочного відділень ХДАУ знову підтвердив високий рівень їхніх наукових досліджень.

Фактично це було визнання їхньої обдарованості, інтелектуального екстриму, наукового творіння. Ось чому наших майбутніх магістрів оцінювали саме за їхній дар, талант. Одне слово, за хист.

Серед них - і студенти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», здобувачі другого рівня вищої освіти.

Не секрет: захист диплому вимагає високого прояву аналітично-інтелектуального потенціалу та психологічної стійкості. На цю тему по світу «ходить» не одна цікава бувальщина. Отож, щоб гумор був тільки в позитивному форматі, до захисту кваліфікаційних робіт наші студенти старанно підготувалися. А тематика цьогорічних досліджень – доволі різнопланова, має широкий спектр успішного практичного втілення новітніх вимог та водночас досі невирішених проблем щодо децентралізації влади в Україні і у нашій області. Зокрема, майбутні магістри ґрунтовно досліджували основні напрями удосконалення якості державної служби України; розвитку територіальних громад; удосконалення процесу забезпечення якості публічних послуг; державної політики в умовах децентралізації влади, в галузі раціонального природокористування, розвитку ринку праці, комунікативної взаємодії органів державної влади в інформаційному суспільстві на Херсонщині тощо. Ще дві кваліфікаційні роботи стосуються подетального аналізу соціально-економічного розвитку сільських територій та системи освіти в умовах децентралізації влади у Скадовському районі. Вкрай актуальними визнані й дослідження щодо рівня управлінських рішень і практичних формул поліпшення механізмів реалізації державної молодіжної політики саме з досвіду Херсонської міськради.

Отже, тематика магістерських робіт – почасти ще мало досліджена. Утім нашим студентам пощастило мати таких інтелектуально надійних, толерантних науковців-консультантів як голова екзаменаційної комісії Т. М. Безверхнюк - професор, доктор наук з державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. А серед наукових керівників майбутніх магістрів – ректор університету, доктор наук, професор Ю. Є. Кирилов, його колеги з кафедри публічного управління та адміністрування економічного факультету: завідувачка кафедри, професор, доктор наук Л. О. Потравка, доктор наук із державного управління, професор О. М. Вольська, доцент, кандидат наук О.Г. Карташова. Тож на захисті кваліфікаційних робіт майбутні магістри переконливо продемонстрували опанування новітніх дослідницьких технологій, сформували доказові висновки, довели майстерність та значущість публічних виступів. А ще - чітко, переконливо відповідали на запитання. А їх було чимало. І від знаного в Україні науковця, голови екзаменаційної комісії Т. М. Безверхнюк, і від членів екзаменаційної комісії - викладачів нашого університету.

І на кожен із них наші майбутні магістри мали чітку аргументацію, змістовні висновки, реальні практичні пропозиції. Відтак екзаменаційна комісія склала абсолютно об’єктивну картину щодо досліджених тематик і оцінила їх на «відмінно».

Автор: Тетяна Панкратьєва, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування економічного факультету ХДАУ (20.12.2019)