ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Херсонського державного аграрного університету

З 16 вересня по 02 жовтня 2019 р. на базі ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» спільно з Навчально-науковим інститутом неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів та природокористування України проходить підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Херсонського державного аграрного університету за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

Під час онлайн-навчання розглядалються такі питання: освіта дорослих: реалізація освітніх програм в системі післядипломної освіти, технологія тестового оцінювання навчальних досягнень студентів,  інноваційні процеси в стимулюванні освітянських змін, про систему забезпечення якості освіти у ВНЗ, педагогічний конфлікт: структура, сфера, методи,  динаміка, SMART-освіта – сучасний тренд у освітній галузі, ліцензування та акредитація закладу вищої освіти, професійне вигорання: сутність та шляхи профілактики, інформаційно-комунікаційні технології в начальному процесі сучасного ВНЗ, психологія «успіху», ціннісні орієнтації сучасної молоді, методичні рекомендації створення SMART-підручника, сучасні тенденції розвитку офіційно-ділового та наукового стилів мови, профілактика девіантної поведінки студентської молоді.

 

Дякуємо Всім за співпрацю!

Автор: Сімонова О.М.