ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Оголошується конкурсний прийом до аспірантури і докторантури.

кандидатів наук  (аспірантів) –

1.            01.05.04 – Системний аналіз і теорія прийняття оптимальних рішень

2.            03.00.16 – Екологія

3.            03.00.10 – Іхтіологія

4.            06.01.02 – Сільськогосподарські меліорації

5.            06.01.04 – Агрохімія

6.            06.01.05 – Селекція рослин

7.            06.01.09 – Рослинництво

8.            06.02.04 – Технологія виробництва продуктів тваринництва

9.            06.02.01 – Розведення та селекція тварин

10.        06.02.03 – Рибництво

11.        08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

12.        08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

13.        08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Вступники до аспірантури (докторантури )подають на ім’я ректора ДВНЗ «ДВНЗ "ХДАУ"»:

1)            заяву;

2)            особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

3)            автобіографію;

4)            копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;

5)            список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які їх не мають, подають науковий реферат з обраної наукової спеціальності;

6)            характеристику-рекомендацію до аспірантури з місця навчання або роботи;

7)            посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);

8)            медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-у;

9)            довідку з місця праці із зазначенням розміру посадового окладу;

10)        копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

11)        паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

12)        трудова при наявності (довідка про доходи).

13)        Папка для документів.

Приймаються документи

01.09.2011 – 28.09.2011 року