ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра менеджменту організацій

уд. 400, 400-а, 401, 401-а, 416 корпусу ГМФ та економічного факультету ХДАУ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів. В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації. Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

Спеціальність «Менеджмент» дає можливість студентам отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера. Подібні знання, вміння та навички дають можливість отримати перспективну роботу в успішних організаціях.

 

Рік заснування кафедри

1986 рік

Призначення кафедри

Наукова і освітня діяльність в галузі управління, менеджменту, маркетингу, адміністрування, логістики, психології та педагогіки, виховна та наукова робота, підготовка фахівців - менеджерів.

Склад кафедри

В. о. завідувача кафедри: к.е.н., доцент Кириченко Н.В.
Професори: д.е.н., професор Морозов Р.В.
Доценти: к.е.н., доцент Кириченко Н.В., к.с-г.н., доцент Боліла С.Ю., к.е.н., доцент Жосан Г.В., к.с-г.н., доцент Осадчук І.В., к.е.н., доцент Подаков Є.С., к.е.н., доцент Федорова Т.В.
Старші викладачі: к.е.н. Кацемір Я.В.
Асистенти: Алєщенко Л.О., Потанер Л.Д., Шепель Т.С.
Співробітники: старший лаборант Моісеєнко І.М.


Склад викладачів та співробітників кафедри менеджменту організацій 

Кириченко Наталя Валеріївна
В. о. завідувача кафедри менеджменту організацій, кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць –  понад 80.
Тематика НДР: Активізація та ефективність впровадження інновацій аграрними підприємствами.
Викладає дисципліни: «Теорія організації»,  «Соціальна відповідальність», «Операційний менеджмент», «Екологічний менеджмент», «Управління маркетингом аграрних підприємств», «Лідерство в управлінні» 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Морозов Роман Володимирович
доктор економічних наук, професор
Кількість наукових та навчально-методичних праць –  понад 140
Тематика НДР: «Стратегічне управління розвитком підприємств аграрної сфери»
Викладає дисципліни:  «Міжнародний менеджмент», «Комунікативний менеджмент», «Соціальна відповідальність», «Кадровий менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень», «Менеджмент бізнес-процесів»
Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальністю 051 «Економіка» 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Боліла Світлана Юріївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 207
Тематика НДР: Маркетингові та інноваційні аспекти  розвитку потенціалу підприємств аграрного сектору
Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Управління інноваціями», «Менеджмент і маркетинг», «Офісний менеджмент», «Управління змінами», «Менеджмент та маркетинг в науках про Землю», «Управління лояльністю споживачів», «Менеджмент і маркетинг в тваринництві», «Організаційна поведінка»

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Жосан Ганна Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 79
Тематика НДР: Соціальна відповідальність та результативність діяльності підприємства, вірусний менеджмент
Викладає дисципліни: «Управління якістю», «Маркетинг», «Логістика», «Логістичний менеджмент», «Управління маркетингом АП»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Осадчук Ірина Віталіївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць –150
Тематика НДР: Розвиток  сільського підприємництва та аспекти облаштування сільських територій
Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Теорія організації», «Логістика», «Самоменеджмент», «Менеджмент організацій», «Мотиваційний менеджмент», «Методика викладання менеджменту»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Подаков Євгеній Сергійович
кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 95
Тематика НДР: Соціально-економічні та екологічні засади конкурентоспроможного розвитку підприємств та галузей аграрного виробництва й інфраструктури сільських територій
Викладає дисципліни: «Інвестиційний менеджмент», «Управління маркетингом аграрних підприємств», «Мотиваційний менеджмент», «Міжнародний менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Маркетингова діяльність АП»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Федорова Тетяна Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 56
Тематика НДР: Стратегічний розвиток аграрних формувань: теорія, методологія, практика
Викладає дисципліни:  «Стратегічне управління», «Управління персоналом», «Управління якістю», «Соціальна відповідальність»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кацемір Яна Віталіївна
кандидат економічних наук, старший викладач
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 25
Тематика НДР: Управління підприємствами сфери послуг в контексті підвищення споживчої привабливості туристичного продукту
Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Алєщенко Людмила Олександрівна
асистент, аспірант
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 6
Тематика НДР: Соціально-економічні напрями ефективного розвитку сільських територій Півдня України
Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Управління змінами», «Менеджмент організацій», «Кадровий менеджмент», «Менеджмент бізнес - процесів»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Потанер Лідія Дмитрівна
асистент, аспірант
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 8
Тематика НДР: Маркетингово-логістичне забезпечення збутової діяльності аграрних підприємств
Викладає дисципліни«Логістика», «Контролінг», «Історія управлінської думки», «Маркетингова діяльність аграрних підприємств», «Психологія»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шепель Тетяна Сергіївна 
асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 50
Тематика НДР:  Удосконалення організації управлінського процесу на підприємстві на основі концепції контролінгу
Викладає дисципліни:«Менеджмент аграрних підприємств», «Контролінг», «Історія управлінської думки»,  «Менеджмент малого бізнесу аграрної сфери», «Менеджмент туризму в аграрній сфері», «Управлінські рішення», «Теорія організації», «Маркетинговий менеджмент», «Організаційна поведінка підприємств», «Офісний менеджмент»

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Моісеєнко Ірина Миколаївна
старший лаборант 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні
навчальні дисципліни кафедри

Міжнародний менеджмент, управління маркетингом АП, маркетинг, логістичний менеджмент, соціальна відповідальність, управління інноваціями, менеджмент і маркетинг, державне та регіональне управління, публічне адміністрування, офісний менеджмент, вступ до фаху, менеджмент, теорія організації, самоменеджмент, логістика, операційний менеджмент, менеджмент організацій, комунікативний менеджмент, конфліктологія, управління змінами, стратегічне управління, управління персоналом, менеджмент малого бізнесу аграрної сфери, інвестиційний менеджмент, психологія, психологія і педагогіка, психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах, педагогіка вищої школи, психологія трудових відносин,  психологія з основами соціології, контролінг, історія управлінської думки, маркетингова діяльність аграрних підприємств. 

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Монографії 

1.Кирилов Ю.Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 420 с.
2.Науково-методологічні засади соціально - економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах Євроінтеграційних процесів: колективна монографія. - Умань: Видавець «Сачинський М.М.», 2016. - 292с. / С.Ю. Боліла, С.В. Коваль. - Інноваційні засади розвитку аграрної сфери на регіональному рівні. - С. 126-131.
3. Теоретичні аспекти державного регулювання економічного зростання: Стратегії економічного розвитку: колективна монографія [Федорчук О.М., Ковальов В.В., Мельникова К.В. та ін.] – Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2015. – Т. 2. – С. 23 – 34.
4. Федорчук О.М. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: монографія [Федорчук О.М., Ковальов В.В., Мельникова К.В. та ін.] - Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2015. – С. 198-212.

 Посібники

1. Осадчук І.В., Федорова Т.В. Менеджмент: Навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів економічного факультету напрямів підготовки «Облік і оподаткування» та «Економіка підприємства» // І.В. Осадчук, Т.В. Федорова. - Херсон: ХДАУ. - 2016. – 165 с.
2. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. Державне та регіональне управління. Практикум: Навчальний посібник / С.Ю. Боліла, Т.С. Шепель. - Херсон: РВЦ "Колос" ДВНЗ «ХДАУ», - 2012. - 204 с.
3. Доброзорова О.В., Осадчук І.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник (з грифом МОН України) / О.В. Доброзорова, І.В. Осадчук. - К.: Кондор. - 2009. – 501 с.
4. Осадчук І.В. Практикум та самостійна робота з менеджменту: Навчальний посібник. Ч. І, Ч. ІІ, Ч.ІІІ / Херсон: Видавничий Центр ДВНЗ «ХДАУ» «Колос», 2014. – 73 с., 96 с., 73 с.
5. Федорчук О.М. Організація та управління використанням матеріально-технічних ресурсів у сільському господарстві: навчальний посібник / Херсон: Грінь Д.С., 2013 – 318 с.
6. Менеджмент майнових комплексів / Навчальний посібник: курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації // [В.П. Вишневський, С.В. Діденко, О.М. Федорчук та ін.]; під ред. В.П. Вишневського. – Херсон: Айлант, 2016. - 187 с.

 Наукові роботи, надруковані в Україні

1. Кирилов Ю.Є. Агротуристична діяльність в подальшому розвитку аграрного сектору економіки України / Ю.Є. Кирилов, В.О. Дуга // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 91. – Херсон: Гринь Д.С., 2015. – С. 248-254.
2. Кирилов Ю.Є. Формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України / Ю.Є. Кирилов // Агросвіт: Науково-практичний журнал. – 2015. – № 8. – С. 18-24.
3. Осадчук І.В. Компенсаційний пакет як інструмент мотивування працівників організації // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. – Випуск 10/2016. – С. 439-442.
4. Осадчук І.В., Сендецька Ю.В. Самоменеджмент і його роль у досягненні життєвого успіху студентами аграрного університету та фермерами // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2016. – В.17 Ч.3 – С. 68 – 71.
5. Федорчук О.М. Управління виробничою інфраструктурою аграрного сектору економіки / О.М. Федорчук // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2015. - Вип. № 92. – С. 294-300.
6. Федорова Т. В. Ринок хлібопродуктів України: стан та перспективи розвитку / Т. В. Федорова // Таврійський наук. вісник: зб. наук. пр. – 2008. – Вип.61. – С. 270–278.
7. Федорова Т. В. Особливості виробничо-збутової діяльності підприємств хлібопекарської галузі / Т. В. Федорова // Таврійський наук. вісник : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 75, ч. 2. – С.113–117.
8. Федорова Т.В. Формування конкурентних переваг підприємств хлібопекарської галузі / Т. В. Федорова // Формування ринкової економіки. – КНЕУ. – 2012. – № 28, ч. 2. – С. 143–151.
9. Федорова Т. В. Інноваційні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі / Т. В. Федорова // Вісн. ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (48), т. 2. – С. 130–137.
10. Боліла С.Ю., Сергєєва Ю.А., Шепель Т.С. Дослідження уподобань споживачів рослинної олії на регіональному ринку / С.Ю. Боліла , Ю.А. Сергєєва, Т.С. Шепель // Збірник наукових праць «Маркетинг в Україні».- м. Київ: КНЕУ 2012. - С. 22-24.
11. Боліла С.Ю. Інноваційна спрямованість як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства аграрної сфери / С.Ю. Боліла // Збірник наукових праць «Стратегія підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектору економіки» Херсон: ХДАУ, 2013. С. 17-19.
12. Боліла С.Ю. Забезпечення якості надання державних управлінських послуг в умовах суспільної трансформації / С.Ю. Боліла // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» - частина 4 - м. Дніпропетровськ, 2016 - С. 38-43.
13. Боліла С.Ю. Маркетингові дослідження споживчих уподобань на ринку йогуртів м. Херсона / С.Ю.Боліла // Збірник наукових праць «Проблеми інвестування та формування інвестиційного клімату АПК» - м. Полтава, ПДАА.-2016.- С. 150-153.
14. Боліла С.Ю. Вплив західних тенденцій державного адміністрування на формування вітчизняної моделі управління державою / С.Ю. Боліла // Збірник наукових праць «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах» - Херсон: ХДУ, 2016.- С. 249-250.
15. Боліла С.Ю. Сучасні аспекти управління територіальними громадами та підвищення конкурентоспроможності сільських населених пунктів / С.Ю.Боліла // Збірник наукових праць «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації» – Т1. – Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.», 2016. – С.112-116.
16. Боліла С.Ю. Шляхи розвитку системи управління підприємствами з переробки сільськогосподарської продукції / С.Ю. Боліла // Збірник наукових праць «Онтогенез: стан, проблеми та перспективи рослин в культурних та природних ценозах. - Херсон.: 2016. - С. 245-247.
17. Боліла С.Ю. Проблеми реалізації інноваційної концепції розвитку української економіки /С.Ю. Боліла//Збірник наукових праць «Організаційно - економічний механізм формування аграрного сектору економіки» - м. Херсон.: ХДАУ, 2016. – 202 с. - С.28-29.
18. Боліла С.Ю., Виноградова Т.І. Роль публічного управління для інформаційно-психологічної безпеки держави / С.Ю. Боліла, Т.І. Виноградова // Збірник наукових праць «Стратегії сталого розвитку на шляху до сильнішої громади» м. Сєверодонецьк: Вид-во Східдноукраїн. нац. унів-та ім. В.Даля/ 21 жовтня 2016 р. [Укладач Семенеко І.М. ] - С. 291- 292.
19. Боліла С.Ю. Федорова Т.В. Особистісно-орієнтований підхід в освіті дорослих як фактор професіоналізації менеджменту / С.Ю. Боліла, Т.В. Федорова // Збірник наукових праць «Філософські обрії сьогодення».- Херсон: ХДАУ, 2016. - C. 21-22.
20. Виноградова Т.І., Потанер Л.Д. Патріотичне виховання студентської молоді під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін / Т.І. Виноградова, Л.Д. Потанер //Збірник праць НМЦ «Агроосвіта» «Національно-патріотичне виховання студентської молоді аграрних навчальних закладів», м. Київ, МОН, 2015.
21. Виноградова Т.І., Потанер Л.Д. Виховання патріотизму студентів в аграрному вищому навчальному закладі // Т.І. Виноградова, Л.Д. Потанер // Збірник праць НМЦ «Агроосвіта» «Національно-патріотичне виховання студентської молоді аграрних навчальних закладів», м. Київ, МОН, 2015.
22. Виноградова Т.І. Вплив викладача вищої школи на розвиток особистості студента / Т.І. Виноградова// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін., - Херсон: РВВ «Колос», 2015. - 221 с.
23. Федорова Т.В. Особливості стратегічної діяльності хлібопекарських підприємств / Т.В. Федорова // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки». м. Дніпропетровськ. 12-13 квітня 2016 р. – С. 677-682.
24. Федорова Т.В. Механізм розробки та реалізації конкурентних стратегій в системі управління хлібопекарським підприємством /Т.В. Федорова // Матеріали 4-ї міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації». м. Дніпропетровськ, 2016. – С. 141-144.
25. Федорова Т.В., Боліла С.Ю. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств на науково-дослідних засадах // Т.В. Федорова, С.Ю. Боліла / Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: «Фінансова та соціальна інфраструктура в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України». – Миколаїв. - 22 листопада 2016 р. – C.100-102.
26. Осадчук І.В. Особливості соціально відповідальної поведінки аграрних підприємств Херсонщини/ І.В. Осадчук // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації: Матеріали 4-ї міжнародної наук.-практ. конф. – м. Дніпропетровськ, 5-7.04.2016р.: тези доповідей. – Т1. – м. Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2016. – С. 19-23. Посвідчення УкрІНТЕІ № 592 (від 02.11.2015 р.).
27. Осадчук І.В. Проблеми підтримки розвитку особистих селянських господарств населення в умовах глобалізації / І.В. Осадчук // Матеріали міжнародної конференції «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах». - м. Херсон, 10-11.06.2016 р. - м. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2016. - С.251-253.
28. Шепель Т.С. Формування ефективної системи контролінгу переробних підприємств на основі даних бухгалтерського обліку / Т.С. Шепель //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік» - 31 березня 2016 року (ЛКА, м. Львів). Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 223-226.

Наукові роботи у міжнародних виданнях

1.Fedorova T., Bevz Т. Formation and development prospects of freelance in Ukraine / T.Fedorova, Т. Bevz // News of science and education, Science and Education Ltd, Sheffieid, UK. - 2016, №17 (41). Р. 31-36.

2. Федорчук О.М. The development of the agrarian sector of Ukraine on the basis of transfer of innovative technologies / О.М. Федорчук // Japanese Educational and Scientific Review №1 (9), January-June, Tokio, Japan, 2015. – P. 110-115.

3.Fedorova T.V. The problem of ensuring the competitiveness of enterprises baking industry in Ukraine / T.V. Fedorova / International Scientific Journal “Progress”, 2015, № 5-6. (у друку).

4.Федорчук О.М. Institutional infrastructure as the basis for development of the agrarian sector of Ukraine / О.М. Федорчук // зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – “Problems of social and economic development of business”: Collection of scientific articles Vol. 2 – Publishing house “BREEZE”, Monreal, Canada, 2014. - C. 45-49.

5.Федорчук О.М. Державне регулювання економіки як основа розвитку інфраструктури аграрної сфери / О.М. Федорчук // Problems of social and economicdevelipment of business: Collective monograph. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – P. 402 - 407.

6.Федорчук О.М. The strategic priorities for the development of state-private partnership in infrastructure industries the agricultural sector of Ukraine / О.М. Федорчук // зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – «Экономика и управление : проблемы науки и практики», Німеччина, Нюрнбернг, 2014. - C. 396-401.

7.Федорова Т. В. Проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий хлебопекарной отрасли Украины / Т. В. Федорова // International Scientific Journal «Progress». – Tbilisi : International Scientific Journal «Progress». – 2015. – № 5–6. – Р. 49–52.

Дорадча
діяльність
кафедри

 Дорадниками-експертами виступають: Боліла С.Ю. (з питань менеджменту та маркетингу); Федорова Т.В. (з питань менеджменту, маркетингу та економіки аграрних підприємств); Осадчук І.В. (надання соціально спроможних дорадчих послуг з питань «Управління в сільському господарстві» та «Соціальний розвиток села»). 

Нагороди
кафедри

1. Доцент Осадчук І.В. має наступні нагороди:
- грамота «Улюбленому викладачу» від Всеукраїнської бухгалтерської професійної газети «Все про бухгалтерський облік»;
- грамота за високий рівень у керуванні студентською науковою роботою «Розвиток території» та у підготовці студентки, яка нагороджена дипломом за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 н. р.;
- подяка від ректора ХДАУ за плідну працю та активну участь у громадському житті університету.
2. Доцент Федорова Т.В. стала переможцем в номінації "Кращий молодий науковець" відповідно до молодіжного рейтингу «Тріумф року». Доцента Федорову Т.В. нагороджено Почесною грамотою за активну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку Херсонщини та оголошено Подяку за активну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку Херсонщини

 

 

Міжнародна діяльність
кафедри

На кафедрі практикується обмін досвідом та співпраця з науково-дослідними та навчальними закладами поза межами України (Молдова, Білорусь, Польща, Німеччина, Швеція, Нідерланди та інші країни).

Студенти спеціальності «Менеджмент» (4 студенти) в червні – липні 2013 року (1,5 місяці) проходили виробничу практику в Німеччині в місті Ерфтштадт – Лехеніх.

Практична
підготовка
студентів