ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

НАУКА

«Молодий вчений» № 3 (127) (2024)

Науковий журнал «Молодий вчений» – це мультидисциплінарний рецензований журнал, метою якого є поширення актуальної і сучасної наукової думки та щомісячна публікація статей у галузі суспільних наук, природничих наук та інших предметних галузей. Публікація оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів сприяє поширенню знань у міждисциплінарному співтоваристві. Концепція відкритого доступу журналу дає змогу висвітлювати та розповсюджувати до максимально широкої читацької аудиторії результати наукових досліджень, різні точки зору вчених на сучасні наукові проблеми.

Зміст ( частково):

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Володимир Саричев, Олександр Погорілий

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЄЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Дарія Пермінова

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІДЖИТАЛ АУДИТІ

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інна Шелепкова

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ТА ТЕРМІНОЛОГІЇ РЕКЛАМОЗНАВСТВА

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Ганна Рибікова, Олена Ковригіна

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Дмитро Неофіта

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС ПОНЯТТЯ «ПАРТИСИПАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Євгенія Мороз, Максим Олійник, Віта Січкар, Мар’яна Юріна

МОТИВАЦІЯ ВИКЛАДАЦТВА ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНІ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Наталія Пак, Микола Гось, Ірина Рахвал, Олеся Стрільчук

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Посилання: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/issue/view/107

Автор: Наукова бібліотека ХДАЕУ