ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

НАУКА

Журнал» Агросвіт» № 5, 2024

Журнал "Агросвіт" включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») з питань економіки. Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292.

Посилання: https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit

Весь випуск: https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/issue/view/132/96

Стара версія сайту доступна за посиланням: http://www.agrosvit.info/

ЗМІСТ( стисло):

1.А. М. Третяк, Т. М. Прядка

МЕТОДИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО УСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  4-13

2.О. В. Орлова-Курилова, М. О. Вовк, Г. С. Поповиченко, Б. О. Зеленський

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ДІАГНОСТИЦІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  28-34

3.М. В. Негрей, Н. А. Клименко

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: АНАЛІЗ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ  61-69

4. Н. А. Спринчук

 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЗРОШУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ  70-74

5. А. І. Капліна КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    81-85

6. А. І. Капліна  ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ  86-95

7. С. М. Гайденко, Д. В. Соколов

ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОГО БІЗНЕСУ   96-105

8. І. О. Довгий, Р. Р. Русин-Гриник, С. В. Круглов

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ІТ У ПРОМИСЛОВОСТІ   130-136

Автор: Наукова бібліотека ХДАЕУ