ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Вільний вибір здобувачів ОП «Геодезія та землеустрій» - формування індивідуальної освітньої траєкторії

Згідно з актуальними вимогами сучасної системи вищої освіти в Україні підготовка кожного здобувача Херсонського державного аграрно-економічного університету, факультету архітектури та будівництва, спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» спрямована на його успішність, як підтвердження якості освітньої послуги, котру він здобув під час навчання.

Протягом першого семестру навчання була проведена низка онлайн-зустрічей гарантів освітніх програм, викладачів кафедри зі здобувачами як денної так і заочної форми навчання ОП «Геодезія та землеустрій»:

-      другого (магістерського) рівня вищої освіти «Магістр»;

-      першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Бакалавр»;

-      початкового рівня (короткого циклувищої освіти «Молодший бакалавр».

 

Головна мета зустрічей - це формування індивідуальної  освітньої траєкторії здобувача, під час онлайн спілкування проведено роз’яснювальні роботи, щодо порядку вибору дисциплін, відповідно до діючого в Університеті Положення про вибіркові дисципліни. Викладачі кафедри представили зміст дисциплін та компетенції, що вони формують.

Завідувачка кафедрою Наталія Дудяк (гарант ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Бакалавр») зауважувала, що вільний вибір здобувача – це відкрита можливість для формування їх індивідуальної освітньої траєкторії.  Визначальними ж категоріями, які формують здобуття справжніх якісних показників та досягнення взірцевої форми - є студентоцентрований підхід в навчанні та орієнтація на дійсне засвоєння здобувачем не тільки професійних компетенцій, але й отримання навичків роботи в команді - soft skills.

 

Юрій Яремко  - гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Магістр»,  зазначав, що практика вільного вибору викликає зацікавлення в усіх учасників освітнього процесу, так як здобувачі  мають можливість поглибити HardSkills (тверді навички), що в свою чергу допомагають освоїти  спеціальні вузькопрофесійні навички більш ґрунтовніше,  тим самим викладачі кафедри будуть мати можливість – працювати з мотивованою аудиторією.

 

 Гарант ОП початкового рівня (короткого циклувищої освіти «Молодший бакалавр» - Наталія Лавренко  звертала увагу здобувачів на те, що сама процедура вільного вибору дисциплін сприяє розвитку SoftSkills (гнучких навичок), а саме вчить роботи в команді, креативності мислення, вміння влагоджувати конфлікти, як навчитися управляти часом та ін.

Перші кроки до проектування якісної освітньої траєкторії здобувача ОП «Геодезія та землеустрій» зроблено!

Автор: завідувачка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Наталія Дудяк (30.12.2020)