ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Завершено захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на кафедрі будівництва

26 червня 2020 року завершила роботу Екзаменаційна комісія з атестації здобувачів вищої освітипершого (бакалаврського) рівня – публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти п’ятого року заочної форми за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та третього року (за скороченим терміном) навчання зі  спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Склад комісії: голова – директор ТОВ «Молодіжний житловий комплекс» Микола Картавцев; члени комісії: завідувач кафедри будівництва Мечислав Чеканович, доцент кафедри будівництва Олексій Янін, секретар комісії – старший викладач кафедри будівництва Світлана Романенко.

Комісія відзначила актуальність  та обґрунтованість тем проєктів на будівництво об’єктів енергетичного призначення для обслуговування вітроелектростанцій, будівель навчальних закладів, розважальних центрів та кінотеатрів й інших будівель та споруд.

У ході виконання кваліфікаційної роботи та її захисту здобувачі вищої освіти продемонстрували вміння розв’язувати складні розрахункові задачі та виробничі проблеми проєктування.

Бажаємо освітнього розвитку та вступу до магістратури.

Автор: Андрієвська Яніна Павлівна (26.06.2020)