ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кандидатський іспит зі спеціальності 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

12 квітня 2019 р. в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» відбулася здача кандидатського іспиту зі спеціальності 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації». Голова екзаменаційної комісії –  проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор с.-г. наук, професор Аверчев О.В. Члени екзаменаційної комісії: доктор с.-г. наук, академік НААН Ушкаренко В.О., кандидат с.-г. наук, доцент Минкін М.В., кандидат с.-г. наук, доцент Шепель А.В.

 

Аспіранти університету Павлівський Ярослав Михайлович (науковий керівник доктор с.-г. наук, академік НААН Ушкаренко В.О.), Ісаченко Станіслав Олексійович (науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Морозов О.В.) під час іспиту  продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичних навиків щодо меліоративних заходів покращення природного середовища в цілому і ґрунтового покриву зокрема, видів меліорацій, способів і районів їх проведення, сучасних процесів у ґрунтах, позитивних і негативних їх проявів.

 

 

Вітаємо аспірантів університету з успішною здачею кандидатського іспиту!

Автор: завідуюча відділом аспірантури та докторантури, доцент Сидякіна О.В.