ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Випуск здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 103 « Науки про Землю»

27 грудня 2018 року відбувся  захист здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 103 «Науки про Землю».

До складу екзаменаційної комісії увійшли:

голова ЕК - Мельник Михайло Андрійовича к.с.-г. наук, директор Херсонської філії Державної установи «Інституту охорони ґрунтів  України».

члени ЕК:

Морозов Олексій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри науки про Землю, заступник голови;

Бабушкіна Руслана Олександрівна – кандидат с.-г. наук, доцент,  завідувач кафедри науки про Землю;

Мацко Петро Володимирович - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри науки про Землю;

Смирнов В.М. – кандидат геологічних наук, доцент кафедри науки про Землю;

Екзаменаційна комісія заслуховує чергову доповідь

Доповідь здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти Загорулька Д.М

Доповідь здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти Наумова Д.В.

Доповідь здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти Камінської-Сироти А.В.

 Під час захисту кваліфікаційної роботи Ніколаєнко О.О.

Підведення підсумків захисту

 Екзаменаційна комісія відмітила глибокі знання і кращі доповіді здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти: Наумова Д.В., Камінської -Сироти А.В.

Екзаменаційна комісія рекомендувала кращі випускні кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: Камінської-Сироти А.В., Наумова Д.В., Загорулько Д.М., Ніколаєнко О.О.

Бажаємо нашим випускникам здоров'я, успіхів та наукових розробок.

 Ми пишаємося Вами!

 

Автор: завідуюча кафедри «Науки про Землю» Бабушкіна Р.О.