ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Про роботу експертної комісії на кафедрі землеустрою, геодезії та кадастру

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №131-А від 09 лютого 2017 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» в Херсонському державному аграрному університеті, протягом 14-16 лютого 2017 р. на кафедрі землеустрою, геодезії та кадастру працювала експертна комісія у складі:

Сохнич Анатолій Якович – завідувач кафедри управління земельними ресурсами Львівського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Горлачук Валерій Васильович – завідувач кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор економічних наук, професор.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України ознайомилась з матеріально-технічною базою факультету водного господарства, будівництва та землеустрою і провела на місці перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103  «Землеустрій та кадастр».

 

Членами експертної комісії Міністерства освіти і науки України написано експертні висновки про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103  «Землеустрій та кадастр» у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». За результатами яких експертна комісія вважає можливим акредитацію підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103  «Землеустрій та кадастр».

Перевірку завершено, експертні висновки складено та підписано. Дякуємо експертам за плідну працю.

 

Експертні висновки

 

 

 

Автор: к.е.н., доцент Дудяк Н.В.