ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Початок роботи експертної комісії на біолого - технологічному факультеті ХДАУ

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України почала роботу чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.090102, 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Склад комісії: Славов Володимир Петрович – завідувач кафедри технології переробки і якості продукції тваринництва Житомирського національного агроекологічного університету, доктор сільськогосподарських, професор, голова комісії;

Гетя Андрій Анатолійович - завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Комісія в перший день своєї роботи ознайомились з матеріально-технічною базою біолого-технологічного факультету, навчально-методичним забезпеченням (навчально-методичними комплексами дисциплін), лабораторним фондом та лабораторним обладнанням.

 

Відвідали анатомічний музей ім. В. Г. Амаліцького.

  

Комісія була присутня на захисті випускних кваліфікаційних робіт ОКР «Бакалавр»

 

 Експерти провели комплексні контрольні роботи (зрізи знань) з наступних дисциплін: неорганічна та аналітична хімія, історія України, технологія виробництва продукції свинарства. 

 

Висновки експертної комісії

 

Автор: доцент каф. ТВПТ Любенко О.І., доцент Бурак В.Г.