ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Відбулися бібліографічні уроки з циклу «Інформаційна культура студента» для здобувачів вищої освіти II (магістерського) рівня, груп 1,2 АФ

Найважливішою характеристикою якості наукової праці є її бібліографічна культураСаме вона слугує критерієм наукової етики дослідника, показником його поваги до здобутків інших авторів і до інституту інтелектуальної власності. 

03.10.18 р. на лекційних заняттях проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності, професора О.В. Аверчева  у читальній залі Наукової бібліотеки відбулися бібліографічні уроки з циклу «Інформаційна культура студента»  для здобувачів вищої освіти II (магістерського) рівня, груп 1,2 АФ.

Мета занять - сформувати у студентів сукупність знань, вмінь та  навичок  раціонального  пошуку,  використання  та бібліографічного  оформлення  інформаційних  ресурсів  в  наукових дослідженнях. 

Теми занять:

  1. Алгоритм пошуку документів
  2. Бібліографічний опис. Вимоги до оформлення списків використаних джерел до курсових, дипломних та інших наукових робіт згідно чинних стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006  та ін..)
  3. Новий стандарт «Бібліографічне посилання, загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015). Розглянуто різні способи оформлення прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків. Наведено рекомендації з вибору форми списку та способу групування в ньому бібліографічних записів. Подано відомості з оформлення бібліографічних посилань у наукових працях: монографіях, дисертаціях, авторефератах дисертацій, статтях, дипломних і курсових роботах тощо.
  4. Приклади оформлення бібліографічного опису всіх видів документів : опублікованих і неопублікованих; одно- і багатотомних; неперіодичних, періодичних, серіальних і продовжуваних видань; моновидань і збірників; документів на різних носіях інформації (друкованих, електронних), а також складових частин документів.

Наукова бібліотека запрошує всіх бажаючих на наші Бібліографічні уроки, які будуть корисними для всіх, хто пише монографії, дисертації, наукові статті, студентські реферати, курсові, дипломні, кваліфікаційні роботи, які обов’язково мають супроводжуватися бібліографічними списками використаних джерел.

Приймаємо заявки на проведення бібліографічних уроків від кураторів груп. Звертатися у читальну залу гол. корп.

Автор: Ралдугіна І.Д.