ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Стипендія Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти

Кандидати на призначення стипендії обираються вченою радою закладу вищої освіти державної форми власності (далі - заклади вищої освіти) з числа науково-педагогічних працівників, які зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти, сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти, досягли сімдесятирічного віку та працюють у такому закладі за основним місцем роботи.

Особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук або національних галузевих академій наук та/або інші стипендії, засновані Президентом України або Кабінетом Міністрів України, не можуть бути висунуті на призначення стипендії.

Пропозиції щодо кандидатів на призначення стипендії та матеріали, що засвідчують їх особисті здобутки та досягнення, подаються закладами вищої освіти до МОН до 1 березня.