ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Засідання наукового гуртка «ECOLIFE» з нагоди відзначення Всесвітнього дня ґрунтів (World Soil Day)

Всесвітній день ґрунтів (World Soil Day) відзначається 5 грудня, тому саме цьому дню було присвячено заняття наукового гуртка «ECOLIFE» для здобувачів спеціальності 101 Екологія та 183 ТЗНС кафедри екології та сталого розвитку ім. професора Ю.В. Пилипенка.

В сучасних умовах особливої гостроти набуває проблема охорони та раціонального використання земельних ресурсів і насамперед земель сільськогосподарського призначення, адже ці землі були і є основою життєдіяльності теперішніх та майбутніх поколінь, середовищем їхнього існування, джерелом матеріального добробуту та гарантом продовольчої безпеки держави.

Тому для учасників гуртка було організовано зустріч з завідувачем відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського» В.Б. Солов'я з приводу стану ґрунтів в зоні військових дій. В обговорені даної теми взяли участь професор
С.Г. Чорний, працівники та здобувачі Херсонського аграрно-економічного університету, Миколаївського національного аграрного університету ґрунтознавців та агрохіміків України.

Основною метою заходу було привернення уваги до питання важливості ґрунту як невідновлювального ресурсу та об’єднання людства для захисту ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості у повоєнний час.

Особливої уваги на сьогодні, за словами професора С.Г. Чорного, потребують наступні питання:   

  1. Моніторинг ґрунтів;
  2. Боротьба з деградацією та опустелюванням ґрунтів;
  3. Вплив збройної агресії і воєнних дій на земельні та ґрунтові ресурси України;
  4. Оцінювання стану, шкоди та збитків завданих земельним ресурсам;
  5. Заходи з відновлення здоров’я ґрунтів;
  6. Оцінка наслідків підриву дамби Каховської ГЕС для ґрунтового покриву та шляхи їх подолання.

По закінченню засідання гуртка були обговорення зі здобувачами та науковцями наукових установ по даній темі та акцентовано, що вже сьогодні нашій країні потрібні екологи та висококваліфіковані працівники в лабораторіях дослідження ґрунтів. Дякуємо за корисну та пізнавальну зустріч нашим організаторам заходу!

Автор статті: доцент кафедри екології та сталого розвитку ім. професора Ю.В. Пилипенка Алмашова Вікторія. 7.12.2023