ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Захист звітів з виробничої (переддипломної) практики магістрів спеціальності 051 Економіка

Для кожного здобувача вищої освіти важливим етапом закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок є виробнича практика. Адже необхідно не тільки виявити себе як фахівця, а й адаптуватися у новому колективі, знайти спільну мову з керівництвом, виконати поставлені завдання.

5 грудня 2023 р. на кафедрі соціальних та поведінкових наук відбувся захист звітів із виробничої (переддипломної) практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 051 Економіка.

Мета практики: адаптація теоретичних моделей і практичного досвіду з економіки та ефективності виробництва до умов діяльності певного господарюючого суб'єкта, збір інформації для написання кваліфікаційної роботи магістра.

Базою для проходження практики виступали підприємства різних форм власності і організаційно-правових форм. Важливо, що здобувачі підвищили свої компетентності, вчасно оформили документи, а у звітах відобразили проблеми підприємств і запропонували шляхи їх вирішення.

Перед комісією вони презентували результати проведених досліджень, розрахунки представили у вигляді таблиць і діаграм.

Бажаємо здобувачам успішно захистити кваліфікаційну роботу магістра!

06.12.2023 Наталія АВЕРЧЕВА