ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Міжнародна науково-практична конференція «Філософські аспекти професійної освіти»

17 листопада 2022 року у Херсонському державного аграрно-економічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Філософські аспекти професійної освіти»

Метою конференції було висвітлення проблемних питань і перспектив професійної освіти, зокрема її філософських аспектів, та консолідація зусиль з перспективи розвитку підготовки фахівців різних галузей в умовах глобалізації та інтеграції освітнього простору. 

Учасників конференції привітали: Грановська Вікторія Григорівна, доктор економічних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету;

Крикунова Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету; Чатинян Ашот Агванович, доктор педагогічних наук, професор, Державний інститут фізичної культури та спорту Вірменії, Єреван, Республіка Вірменії; Харадзе Ефемія Мефодіївна, доктор педагогічних наук, професор, Тбіліський державний університет ім. І Джавахішвілі, Грузія; Морська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Жешувський університет, Республіка Польща.

На пленарному засіданні із змістовними доповідями виступили: Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти дорослих Інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки НПУ ім. М.П. Драгоманова («Європейська векторність освіти дорослих в Україні»); Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України («Цифровий порядок денний 2023: освітній аспект»); Gohar Muradyan, Head of the ASIPCS Quality Assurance Department, Postgraduate Armenian State Institute of Physical Culture and Sport (Yerevan, Armenia) («Professional education: Ways to enhance the effectiveness of teaching and learning methods»); Лєнь Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри публічного управління та права Херсонського державного аграрно-економічного університету («Соціальне середовище: особливість впливу на формування сучасної особистості»); Миргородська Олена Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського державного аграрно-економічного  університету («Значення географічної складової у підготовці фахівців з туризму»); Бокшань Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського державного аграрно-економічного  університету («Фомування філософської картини світу засобами художньої літератури (на матеріалі збірки оповідань Ольги Токарчук “Czuly narrator”)»).

На адресу оргкомітету для участі у конференції надійшли заявки від 206 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів та науковців інших галузей знань), з яких: 39 – докторів наук, 69 – кандидатів наук, 99 здобувачів різних рівнів вищої освіти. Представники 51 закладу вищої освіти прийняли участь у конференції, серед них зарубіжні: Holy Cross College, Notre Dame, Indiana, USA; Жешувський університет, Республіки Польща; Управління Сілезького технологічного університету, Республіки Польща; Державний інститут фізичної культури та спорту Вірменії, Республіка Вірменії; Тбіліський державний університет ім. І Джавахішвілі, Грузія.

Колектив кафедри Професійної освіти щиро дякує керівництву Херсонського державного аграрно-економічного університету за підтримку та допомогу у проведені конференції! Безмежна вдячність всім учасникам конференції за особисту участь і надіслані матеріали! Бажаємо всім міцного здоров’я та найшвидшої ПЕРЕМОГИ України!