ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Засідання студентського наукового гуртка «Бухгалтер – податківець сучасного підприємства»

В режимі он-лайн на кафедрі обліку і оподаткування відбулося відкладене (лютневе) засідання наукового гуртка «Бухгалтер – податківець сучасного підприємства» під керівництвом доктора економічних наук, професора Олександра ПРИСТЕМСЬКОГО.

Відповідно до затвердженого плану, зважаючи на воєнний стан, учасниками розглядалась тема «Організація і методика бухгалтерського обліку під час воєнного стану в Україні». До обговорення були залучені здобувачі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та здобувачі першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, які представили цікаві доповіді згідно з темою засідання.

Здобувачі вищої освіти в умовах складних реалій сьогодення, підготували цікаві та змістовні доповіді відповідно до теми засідання наукового гуртка.

Автор: професор Пристемський О.С.