ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Присвоєно кваліфікацію магістр з геодезії та землеустрою

З  21 по 24 грудня 2021 року  відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», факультету архітектури та будівництва.

 

Працювала  екзаменаційна комісія, яку очолив Колосюк Анатолій Анатолійович, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Члени екзаменаційної комісії:

д.е.н., професор Юрій Яремко;

к.т.н., доцент Володимир Яценко;

к.с.-г.н., доцент Наталія Лавренко;

Ігор Пєсковстейкхолдер освітньої програми, Херсонське відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Активно вступали в дискусію та обговорення робіт присутні на захисті стейкхолдери та роботодавці ОП «Геодезія та землеустрій»: Дмитро Крупіца – директор ПП «Херсон-ГІС»; Ігор Мартинов – директор, ТОВ «Фелия».

До захисту було допущено 29 здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, серед яких 5 студентів підтвердили отримання дипломів з відзнакою – Магаляс Владислав, Горобець Іванна, Семенова Софія, Бреус Ольга, Мовчан Сергій. 

 

Варто зазначити, що всі представлені до захисту роботи були виконані на високому рівні, здобувачі показали  себе наполегливими, креативними і готовими до професійної діяльності.

Рекомендовано комісією впровадження у виробництво кваліфікаційних робіт Магаляса Владислава (керівник роботи д.е.н., професор Яремко Ю.І.), Корбича Олексія (керівник роботи к.с.-г.н., доцент Лавренко Н.М.), Семенової Софії (керівники роботи к.т.н., доцент Яценко В.М., ст. викладач Пєсков І.В.).

За результатами захисту, високогорівня виконання навчального плану та активну наукову роботу здобувачів Горобець Іванну, Домерщикову Анастасію, Магаляса Владислава, Бреус Ольгу було рекомендовано до вступу в аспірантуру університету.

Кращій захист відмічено екзаменаційною комісією: Бронін Іван, Горобець Іванна, Легкобит Анастасія, Ситнік Олексій.

 

Вітаємо наших магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт, бажаємо Вам успіхів та звершень у науковій і професійній діяльності! 

Автор: завідувачка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Наталія Дудяк (29.12.2021)