ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

До уваги користувачів Наукової бібліотеки! "Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки"

Двадцять п’ять років тому Україна побачила перший випуск наукового журналу «Таврійський науковий вісник», який став і залишається гордістю провідного вишу півдня України – Херсонського державного аграрно-економічного університету - закладу з давньою і славетною історією. Цей вік - вік завзятої праці, наполегливості, амбітності та серйозних планів на майбутнє.

Наукове фахове видання розпочало свою історію з 1996 року і знайшло своє визнання далеко за межами Херсонщини. Крок за кроком, сходинка за сходинкою науковий журнал послідовно і впевнено зростав і розвивався і за довгі роки існування зарекомендував себе як об'єктивне, надійне та інформаційно насичене видання.

Сонячний херсонський край – регіон ефективного землеробства. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» створено в 2007 році як платформу для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених. Комплексна, надскладна за структурою частина АПК об’єднує спеціалістів з галузей агрономії, тваринництва, механізації, біотехнології, екології, рибництва и всього різноманіття сільськогосподарських та суміжних наук. Всі ці напрямки  можна зустріти  під однією обкладинкою, на сторінках наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки», де зароджуються наукові дискусії, йде постійний обмін передовими поглядами на сучасні проблеми та досягнення. Тут  друкуються маститі вчені і наукова юнь не лише України, а й ближнього та дальнього зарубіжжя.

Визнанням статусу наукового журналу стало включення його до переліку фахових видань України (категорія "Б") у галузі сільськогосподарських наук.

Нинішній склад редакції фахового видання «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету Аверчев Олександр Володимирович.

Науковий журнал розвивається та удосконалюється відповідно викликам сьогодення. Початок ХХІ століття активізував процес створення та нагромадження нових знань, що сприяє переходу їх до якісно нового стану: знання впевнено стають самостійною продуктивною силою. Сучасний «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» – це накопичення і використання нових знань, перетворення їх на повноцінний фактор виробництва, який відіграє провідну роль у подальшому розвитку АПК України.

Автор: Трибух С. (24.11.2021)