ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Відкрите заняття доцента кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Несіна Юрія Миколайовича

Проведення відкритих лекційних і практичних занять у ХДАЕУ набирає обертів. Усі вони різні між собою як за темами, так і за методами викладання, застосованими науково-педагогічними працівниками.

Сьогодні, 22 листопада 2021 року, відкрите заняття для здобувачів першого (баклаврського) рівня вищої освіти 2 курсу біолого-технологічного факультету провів кандидат педагогічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Несін Юрій Миколайович.

 

Тема відкритого заняття «Робота» є досить актуальною для здобувачів вищої освіти. Розроблені викладачем завдання до практичного заняття були спрямовані на досягнення  не однієї, а декількох цілей, а саме: практичної, розвиваючої, освітньої та виховної, які спрямовані на розвиток навичок володіння іноземною мовою і на розширення світогляду студентів.

Варто зазначити, що з самого початку заняття Юрій Миколайович вміло активізував роботу студентів та одразу налагодив позитивний контакт із аудиторією.

З метою ефективної організації заняття і налаштування здобувачів на активний робочий процес викладач використав чимало девайсів. Автентичні англомовні підручники, мультимедійна акустична система, карта світу, роздруковані матеріали до заняття сприяли зацікавленості студентів у вивченні матеріалу.

 

Під час заняття здобувачі продемонстрували високу результативність і належний рівень володіння теоретичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці, висловлювали власні думки.

Позитивним моментом практичного заняття був перегляд автентичного відео "Помилки при пошуку роботи". Методика роботи з відео містила завдання, які дозволили повністю досягти мети, що зазначена в плані практичного заняття.

І що не менш важливо для практичного заняття з англійської мови – це якісно організована мовленнєва взаємодія. 

 

Усі цілі, поставлені викладачем, було досягнуто, але варто виокремити одну надважливу – виховну, яка була спрямована на формуванні почуття поваги до роботи й майбутньої професії.

Педагогічна доцільність вибору методів навчання та якісно організована робота під час заняття справили позитивне враження на всіх присутніх.

Автор: асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Фесенко Ганна Олександрівна (22.11.2021)