ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Засідання наукового гуртка здобувачів вищої освіти «Бухгалтер – податківець сучасного підприємства»

27 жовтня на платформі Zoom відбулось засідання наукового гуртка «Бухгалтер – податківець сучасного підприємства» участь в якому разом із гарантами освітніх програм взяли здобувачі вищої освіти освітніх ступенів «Молодший бакалавр», «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування.

Під час засідання були висвітленні актуальні питання щодо проблем оподаткування підприємств і організацій. Учасники зустрічі висловлювали свої думки та приймали активну участь у обговоренні теми, що розглядалась відповідно до затвердженого плану.

 

Були підготовлені, представлені та презентовані наступні теми доповідей:

- «Організація облікової діяльності малих підприємств, її особливості, проблеми та перспективи» - здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання, стипендіат академічної стипендії Президента України Артем ПАШИННИЙ.

 

- «Особливості обліково-контрольного процесу у фермерських господарствах» - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання Юлія КЕЛЛЕР.

 

- «Система електронних платежів в Україні: проблеми та перспективи розвитку» - здобувач вищої освіти освітнього ступеня «молодший бакалавр»  2 року навчання здобувач Інна ЛОПУШЕНКО.

 

По завершенню засідання керівником гуртка Олександром ПРИСТЕМСЬКИМ разом із учасниками були підведенні підсумки та поставленні завдання на майбутнє, представленні доповіді рекомендували до направлення для опублікування тез за результатами конференцій.

Автор: Д.е.н., професор Пристемський О.С. (28.10.2021)