ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Спільна лекція Методологія й організація наукових досліджень та академічне письмо

В Херсонському ДАЕУ активно використовується прогресивна практика проведення спільних занять з провідними закордонними науковцями та викладачами, що дозволяє поєднати й презентувати найкращий світовий і вітчизняний досвід з тематики навчальних дисциплін здобувачам різних рівнів вищої освіти.

 

27 жовтня відбулася спільна лекція доктора економічних наук, професора Державної вищої професійної школи в Коніні міста Польща Тетяни Чернявської і доктора економічних наук, професора Наталії Танклевської в рамках викладання дисципліни «Методологія й організація наукових досліджень та академічне письмо» для здобувачів першого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП 051 Економіка.

В ході лекції були обговорені питання щодо особливостей організації наукових досліджень в Україні та Польщі, вимог до оформлення дисертаційних робіт та обговорено процес впровадження результатів наукових досліджень у практику. Професор Тетяна Чернявська наголосила на необхідності дотримання норм академічної доброчесності як здобувачами, так й наукових керівників, відзначила ключові моменти щодо наукової та практичної цінності отриманих результатів дослідження.

Професор Наталія Танклевська визначила основні вимоги до оформлення результатів дослідження й процес їх впровадження.

Змістовна та інформативна наповненість лекції викликала зацікавленість слухачів, які звертались до лекторів з запитаннями, що виникали в контексті тематики їхніх наукових робіт, вступали в обговорення дискусійних питань.

Такий формат проведення виявився надзвичайно продуктивним та ефективним для всіх учасників лекційного заняття.

Автор: Катерина Нікітенко (28.10.2021)