ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Засідання наукового гуртка здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми динаміки та міцності» факультету архітектури та будівництва

26 жовтня 2021 року відбулося чергове засідання наукового гуртка здобувачів вищої освіти “Актуальні проблеми динаміки та міцності” кафедри будівництва, архітектури та дизайну факультету архітектури та будівництва. Відповідно до плану роботи, здобувач  вищої освіти 3 курсу спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Ворона Аліна виступила з доповіддю за результатами досліджень на тему: «Методика розрахунку циліндричного резервуару з плоским гнучким днищем на жорсткій основі» в рамках підготовки до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», яка відбудеться 28 жовтня 2021 року. 

 

Найбільше  поширення у вітчизняній практиці проектування об’єктів водогосподарського комплексу отримали ємнісні споруди для систем водопостачання і каналізації, підводні апарати, сосуди високого тиску, котли тощо. Цим пояснюється увага, яка приділяється теорії їх розрахунку на міцність і стійкість при статичних і динамічних навантаженнях.

Керівник гуртка, кандидат технічних наук Тетяна Ємел’янова, зазначила, що  питання несучої здатності зазначених конструкцій розглядаються як тематика наукових досліджень СНГ «Актуальні проблеми динаміки та міцності» з 2015 року.

Застосування методики розрахунку коротких циліндричних резервуарів,  які працюють під дією гідростатичного або рівномірного навантаження, на основі метода послідовних наближень розглядалося в роботі Тараненко О, Ярмиш А. Доведено, що запропонований  метода істотно спрощує розрахунок коротких залізобетонних циліндричних резервуарів. Результати дослідження були представлені на конкурс «Кращий студент»  в квітні 2015 року (робота увійшла до фіналу).

 Загальні вирази для зусиль та деформацій в короткому циліндричному резервуарі, від рівномірно розподіленого навантаження, гідростатичного навантаження та власної ваги за методомрозподілення моментів, вживаний при розрахунку нерозрізних балок і рам, наведені в дослідженнях Жуковської А., результати яких доповідалися нарегіональній студентській науково-практичній конференції«Інновації у професійному становленні майбутніх інженерів-педагогів, вчителів технологій та фахівців сфери обслуговування» (ХДУ, 23-24 березня 2016 р.).

Проведене експериментальне дослідження внутрішніх зусиль, що виникають в місці сполучення стінки і днища резервуара при різних умовах закріплення при дії гідростатичного навантаження і власної ваги резервуара, що підтвердило правильність теоретичних методик (Лобанова Т.). Результати роботи опубліковані у фаховому виданні Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. Вип.1

Результати досліджень впроваджені як методики для розрахунків інженерних задач у студентському науковому гуртку, а також як тематика для практичних та самостійних занять з будівельної механіки.

 

Засідання завершилося обговоренням доповіді. Учасники засідання виявили зацікавленість практичним застосуванням запропонованої методики, відзначили цілісність, конкретність та логічність викладання, зробили деякі зауваження щодо оформлення.

Автор: Тетяна ЕМЕЛ’ЯНОВА ( 27.10.2021)