ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Практичний тренінг на спеціальності 071 Облік і оподаткування

У рамках виконання меморандуму між ХДАЕУ та ТОВ «Арміда» на спеціальності 071 Облік і оподаткування було проведено практичний тренінг директором цієї консалтингової фірми Нагорною Оленою Борисівною, яка окреслила можливості впровадження програмного забезпечення в діяльність аграрних формувань, ведення обліку суб’єктів малого бізнесу за допомогою програми BAS бухгалтерія.

  

Увага концентрувалася на гнучкості платформи, яка дозволяє використовувати рішення BAS для автоматизації обліку і управління компанією на підприємствах будь-якої спрямованості – виробничих (аграрних) холдингах, організаціях (ТОВ, кооперативах, ФГ), підприємствах сфери обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі і багатьох інших. Здобувачі освітніх ступенів молодший бакалавр та бакалавр отримали інформацію, за допомогою якої рішення з лінійки BAS можливо здійснювати для: ведення фінансового, податкового та управлінського обліку; оперативного управління компанією; формування аналітичної звітності та аналізу роботи підприємства; розв’язання фінансових задач з планування, бюджетування і руху грошових коштів; управління персоналом та розрахунку заробітної плати; управління взаємовідносинами з клієнтами та партнерами; автоматизації господарської діяльності.

  

Здобувачі створювали власне підприємство, базу контрагентів, товарів, здійснювали їх продаж і аналізували результати проведених операцій. Проведений тренінг - це дуже хороша практика набуття професійних навичок, коли здобувачі вчаться вирішувати обліково-аналітичні проблеми і допомагати один одному. Такі заняття дають змогу зазирнути у середину своєї професії та почувати себе важливим. Завдяки гнучкості платформи продукти BAS дозволяють отримати ідеальне рішення для комплексної автоматизації бізнесу. Щиро дякуємо Нагорній О.Б. за змістовний, креативний тренінг.

Автори: д.е.н., професор Пристемський О.С., к.е.н., доцент Шепель І.В. (05.04.2021)