ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Підведення підсумків рейтингового оцінювання наукової та інноваційної діяльності НПП ХДАЕУ ЗА 2020 рік

Минулий тиждень в університеті пройшов під егідою підведення підсумків рейтингового оцінювання наукової та інноваційної діяльності НПП за 2020 рік. Робочі зустрічі керівництва університету з професорсько-викладацьким складом факультетів відбулися не тільки для відображення результатів, а й визначення перспектив поточного року. Головною метою запровадження рейтингового оцінювання в ХДАЕУ є підвищення ефективності та результативності наукової та інноваційної діяльності кафедр і факультетів, індивідуальної активності викладачів, що у підсумку впливає на обсяги державного фінансування університету.

Представлені і логічно обґрунтовані чіткі вимоги до наукової роботи кожного викладача вищої школи, порядок формування загальних показників по університету, які забезпечують його місце у міжнародних рейтингах та рівень державного фінансування в розрізі індикативної вартості.

За результатами рейтингового оцінювання лідером виступає агрономічний факультет, друге місце посідає економічний, третє - факультет рибного господарства та природокористування. Низькі показники факультетів будівництва та архітектури і біолого- технологічного стали предметом гострої дискусії, пошуку конструктивних рішень з метою виявлення резервів та підвищення результативності наукової та інноваційної діяльності в майбутньому.

Завдяки наполегливості в науковій роботі та міжнародній діяльності в індивідуальному рейтингу найбільш вагомі показники показали професор Пічура В.І., доценти Мринський І.М. та Лавренко С.О.

Науково - технічний відділ провів аналіз, систематизував рейтингові показники, підготував презентації, які дозволили в розрізі факультетів відобразити частку у загальному рейтингу кожної кафедри і кожного викладача, порівняти рейтингові бали, визначити здобутки в якості наукових публікацій, а також помилки при наданні інформації щодо рейтингового оцінювання. На зборах були надані пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про рейтингове оцінювання наукової та інноваційної діяльності НПП ХДАЕУ, які, після обговорення з учасниками робочої групи з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності з представниками факультетів, будуть передані на затвердження Вченій раді університету.

Бажаємо всім плідної наукової роботи та високих рейтингових показників!

 

 

 

Автор: Аверчев О.В. (21.02.2021)