ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Про Центр кар’єри

У Херсонському державному аграрно-економічному університеті функціонує «Центр кар’єри», де всі бажаючі зможуть знайти корисну інформацію не лише про потенційне працевлаштування, а й дізнатися про можливість проходження практики на підприємствах, з якими співпрацює університет, про міжнародне стажування, стати учасником конкурсного відбору у грантових програмах стажування.

Центр кар’єри – є підрозділом НМВ. Його мета – налагоджування тісної співпраці з роботодавцями як на території України, так і за її межами, організація заходів щодо практичної підготовки, сприяння працевлаштуванню здобувачів і випускників ХДАЕУ.

Основні завдання:

 1. Проведення організаційної та консультативної роботи з абітурієнтами, здобувачами та випускниками з питань сприяння їхньому працевлаштуванню.
 2. Організація проходження виробничої, переддипломної, закордонної та інших видів практик передбачених навчальним планом відповідної спеціальності (спеціалізації) здобувачів ХДАЕУ.
 3. Організація інформаційно-рекламної роботи, спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на національному, регіональному та міському рівнях у сфері сприяння працевлаштуванню.
 4. Співпраця зі: студентським самоврядуванням; науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; радою роботодавців; асоціаціями випускників та випускниками-потенційними роботодавцями щодо налагодження ділових стосунків та вирішення питань працевлаштування і проходження практики студентами ХДАЕУ.
 5. Налагодження співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями або базами практики для здобувачів ХДАЕУ.
 6. Здійснення спільних з Державною службою зайнятості дій, направлених на пошук першого робочого місця для студентів та випускників університету, а також професійної орієнтації учнівської молоді.
 7. Взаємодія Центру з громадськими молодіжними організаціями, кадровими агентствами, агентствами з працевлаштування, державними та молодіжними центрами зайнятості.
 8. Створення бази даних організацій, установ та комерційних структур – потенційних роботодавців та баз практики, які виявили бажання співпрацювати з ХДАЕУ.
 9. Розробка нормативно-договірної документації щодо працевлаштування здобувачів, укладання меморандумів про співпрацю і договорів про практику.
 10. Консультування здобувачів щодо їхнього працевлаштування, підготовки резюме, мотиваційних і супроводжувальних листів
 11. Організація презентацій, семінарів, лекцій та тренінгів щодо технології пошуку першого робочого місця та аналіз їх ефективності.
 12. Висвітлення діяльності Центру на сайті ХДАЕУ, в соціальних мережах тощо.
 13. Організація і проведення «Днів кар’єри», «Ярмарок вакансій» та інших заходів направлених на працевлаштування студентів та випускників.
 14. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.
 15. Планування і координація роботи інших структурних підрозділів ХДАЕУ, факультетів, випускових кафедр щодо організації зайнятості здобувачів, які бажають працювати у вільний від навчання час.