ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра рослинництва та агроінженерії

ауд. 111 – 117 головного навчальногокорпусу ХДАЕУ

ауд. 11 – 33 малого навчального корпусу ХДАЕУ

Положення про кафедру

Рік заснування кафедри

2020 рік

 

 

Призначення кафедри

здійснення науково-освітньої діяльності, підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ідругого (магістерського)рівнів вищої освітита здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук за спеціальністю 201 «Агрономія»;підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство»
здійснення науково – дослідної роботи за тематиками, що охоплюють вивчення окремих прийомів технологій вирощування польових культур, лікарських рослин, питання селекції с.-г. культур.

 

 

Склад кафедри

В.о. завідувача кафедри: к.с-г.н., доцент Іванів М.О.

Професори: Базалій В.В, Жуйков О.Г.

Доценти:Домарацький Є.О., Бойчук І.В.,Домарацький О.О., Керімов А.Н., Ревтьо О.Я., Козлова О.П., Бакланова Т.В.

Старший викладач: Василенко Н.Є.

Асистенти: Тетерук О.В.,Нікітенко М.П.

Співробітники: зав. лабораторії Соловйова Г.В., Пересунько В.І., ст. лаборант Яценко Н.П., лаборант Лященко О.В. 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора наук та доктора філософії:Бойчук І.В, Ревтьо О.Я., Ващенко В.І., Репілевський Д.Е., Ганжа В.В., Возняк В.В., Омельянова В.Ю., Бурдюг О.О., Ходос Т.А., Лагутенко К.В..

 

 

фото

Викладачі та співробітники кафедри рослинництва та агроінженерії

 

 

 

Іванів Микола Олександрович – В.о. завідувача кафедри з 2020 року, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 90

Тематика науково-дослідної роботи: «Вплив агроекологічних умов вирощування на морфо-біологічні показники гібридів кукурудзи різних груп стиглості»

Викладає дисципліни: «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва (електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва; енергетичні засоби для АПК; сільськогосподарські машини)», «Проектування технологічних процесів в рослинництві».

Е-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Микола Іванів

Ідентифікатор автора Scopus: 57206276616 

ORCID: 0000-0002-4793-6194

 

 

Базалій Валерій Васильович  – доктор сільськогосподарських наук, професор.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 410.
Тематика НДР: «Селекція і насінництво с.-г. культур»
Викладає дисципліни: «Генетика»; «Генетика з основами селекції»; «Спеціальна генетика»; «Рослинництво»; «Селекція та розсадництво плодово-ягідних культур».

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Профіль GoogleScholar: Валерій Базалій 

Ідентифікатор автора у Scopus: 57203821458 

ORCID: 0000-0002-0581-7242 

 

 

Жуйков Олександр Геннадійович - доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 134. 

Тематика науково-дослідної роботи: Розробка елементів підвищення генетичної експресії польових культур сівозмін Південного Степу за рахунок оптимізації застосування комплексних мікродобрив вітчизняного виробництва. 

Викладає дисципліни: Основи органічного землеробства, Програмування врожаїв при зрошенні, Прогноз і програмування врожаїв 

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Олександр Жуйков  

Ідентифікатор автора WebofScience: R-7960-2017

Ідентифікатор автора Scopus: 57203403294

ORCID: 0000-0002-5762-7934

 

 

Домарацький Євгеній Олександрович – доктор с.-г. наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 115.

Тематика НДР: «Оптимізація елементів технології вирощування різних сортів пшениці в умовах степу України», «Агроекологічне обгрунтування системного застосування бугатофункціональних рістрегулюючих препаратів за вирощування польових культур у Південному степу». 

Викладає дисципліни: «Рослинництво; Системи сучасних світових агротехнологій; Баштанництво»

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Євгеній Домарацький

Ідентифікатор автора WebofScience: AAF-3080-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57199169322

ORCID: 0000-0003-3912-1611

 

 

Бойчук Інна Володимирівна – кандидат с.-г. наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 90.
Тематика НДР: «Агроекологічна оцінка генофонду озимої м’якої пшениці як вихідного матеріалу в адаптивній селекції Півдня України».
Викладає дисципліни: «Селекція та насінництво»; «Біотехнологія в рослинництві»;  «Селекція та розсадництво плодово-ягідних культур»; «Насіннєзнавство»; «Баштанництво».

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Профіль GoogleScholar: Інна Бойчук

Ідентифікатор автора Scopus: 57213603603 

ORCID: 0000-0002-6309-2307 

 

Домарацький Олександр Олександрович –  кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 104

Тематика науково-дослідної роботи:

«Дослідження продуктивності сортів та гібридів соняшнику в умовах півдня України»

Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Олександр Домарацький

Ідентифікатор автора Scopus: 57203817473

Ідентифікатор автора Web of Science:AAF-3781-2020

ORCID: 0000-0001-5390-0908

 

 

Керімов Алі Наріманович – кандидат с.-г. наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 80.
Тематика НДР: «Удосконалення основних агроприйомів вирощування озимого ріпаку в умовах південного Степу України».
Викладає дисципліни: «Рослинництво з основами кормовиробництва»; «Кормовиробництво і луківництво»; «Лісомеліорація»; «Адаптивне плодоовочівництво»

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Алі Наріманович Керімов

Ідентифікатор автора Scopus:  

Ідентифікатор автора Web of Science:

ORCID: 0000-0001-8549-1547

 

 

Ревтьо Олеся Ярославівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 85

Тематика науково-дослідної роботи: «Агробіологічне обґрунтування інтенсивних технологій вирощування олійних культур в екстремальних умовах півдня України».

Викладає дисципліни : «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист та охорона праці в галузі», «Охорона праці у рибництві», «Охорона праці в галузі»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Олеся Ревтьо

Ідентифікатор автора WebofScience: AAB-8197-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57203403173

ORCID: 0000-0002-7990-3135 

Профіль ResearchGate: Olesya_Revto

 

 

Козлова Ольга Павлівна – кандидат с.-г. наук, в.о. доцента

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 30
Тематика НДР: - «Агроекологічні особливості застосування біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування соняшнику на півдні України», «Нішеві плодові культури».

Викладає дисципліни: «Плодівництво»; «Генетика»; «Лікарські рослини»

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Ольга Козлова

ORCID: 0000-0002-9062-5981

Ідентифікатор автора Scopus: 57203820253

 

 

Бакланова Тетяна Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць  – 91

Тематика науково-дослідної роботи: «Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в південному Степу України».

Викладає дисципліни : «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Татьяна Глушко - Бакланова

 

 

Василенко Наталія Євгенівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач

Кількість наукових та навчально-методичних праць  – 50

Тематика науково-дослідної роботи: «Агроекологічне обґрунтування насінництва багаторічних злакових трав та сучасні технології вирощування в умовах зміни клімату».

Викладає дисципліни : «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи охорони праці», «Машиновикористання в рослинництві»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Наталія Василенко

Ідентифікатор автора Scopus: 

ORCID: 0000-0001-7910-5013

 

 

Тетерук Олексій Володимирович – асистент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 35.

Тематика НДР: «Оптимізація сортового складу ярої пшениці за різних строків сівби та вологозабезпечення в умовах півдня України», «Селекція озимої пшениці»

Викладає дисципліни: «Генетика з основами селекції»; «Рослинництво»; «Баштанництво»; «Селекція та насінництво»; «Лісомеліорація»

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Олексій Тетерук

ORCID: 0000-0002-7297-4029

 

Нікітенко Марія Петрівна – асистент.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 10.

Тематика НДР: «Вплив строків посіву та мінеральних добрив на продуктивність гречки при зрошенні в умовах Півдня України».

Викладає дисципліни: «Агрометеорологія», «Агроекологія», «Екологія»(професійне спрямування).

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Марія Нікітенко

Профіль Publons: Mariia Nikitenko

ORCID: 0000-0001-7453-6682

 

 

Соловйова Галина Василівна – завідувач контрольно-насіннєвої лабораторії.

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Пересунько Валерій Іванович – завідуючий лабораторією

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Яценко Наталя Павлівна – старший лаборант 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Лященко Ольга Василівна - лаборант

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.