ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра рослинництва та агроінженерії

ауд. 111 – 117 головного навчальногокорпусу ХДАЕУ

ауд. 11 – 33 малого навчального корпусу ХДАЕУ

Положення про кафедру

Рік заснування кафедри

2020 рік

 

 

Призначення кафедри

здійснення науково-освітньої діяльності, підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук за спеціальністю 201 «Агрономія»;підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство»

здійснення науково – дослідної роботи за тематиками, що охоплюють вивчення окремих прийомів технологій вирощування польових культур, лікарських рослин, питання селекції с.-г. культур.

 

 

Склад кафедри

В.о. завідувача кафедри: к.с-г.н., доцент Іванів М.О.

Професори:  Базалій В.В,  Жуйков О.Г.

Доценти: Домарацький Є.О.,  Бойчук І.В., Керімов А.Н., Ревтьо О.Я.,

Козлова О.П., Бакланова Т.В.

Асистенти:  Нікітенко М.П.

Співробітники: зав. лабораторії Соловйова Г.В., Пересунько В.І., ст. 

лаборант Яценко Н.П., лаборант Борідько Л.В.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора наук та доктора філософії: Бойчук І.В, Ревтьо О.Я., Ващенко В.І., Репілевський Д.Е., Ганжа В.В., Возняк В.В., Омельянова В.Ю., Бурдюг О.О., Ходос Т.А., Лагутенко К.В.

Викладачі та співробітники кафедри рослинництва та агроінженерії

 

 

 

Іванів Микола Олександрович – В.о. завідувача кафедри з 2020 року, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 90

Тематика науково-дослідної роботи: «Дослідження впливу елементів технології вирощування зернових та зернобобових культур»

Викладає дисципліни: «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва (електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва; енергетичні засоби для АПК; сільськогосподарські машини)», «Проектування технологічних процесів в рослинництві».

Е-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Микола Іванів

Ідентифікатор автора Scopus: 57206276616 

ORCID: 0000-0002-4793-6194

 

 

Базалій Валерій Васильович  – доктор сільськогосподарських наук, професор.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 410.
Тематика НДР: «Селекція і насінництво с.-г. культур»
Викладає дисципліни: «Генетика»; «Генетика з основами селекції»; «Спеціальна генетика»; «Рослинництво»; «Селекція та розсадництво плодово-ягідних культур».

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Профіль GoogleScholar: Валерій Базалій 

Ідентифікатор автора у Scopus: 57203821458 

ORCID: 0000-0002-0581-7242 

 

 

Жуйков Олександр Геннадійович - доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 134. 

Тематика науково-дослідної роботи: Розробка елементів підвищення генетичної експресії польових культур сівозмін Південного Степу за рахунок оптимізації застосування комплексних мікродобрив вітчизняного виробництва. 

Викладає дисципліни: «Основи органічного землеробства», «Програмування врожаїв при зрошенні», «Прогноз і програмування врожаїв». 

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Олександр Жуйков  

Ідентифікатор автора WebofScience: R-7960-2017

Ідентифікатор автора Scopus: 57203403294

ORCID: 0000-0002-5762-7934

 

 

Домарацький Євгеній Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 115.

Тематика НДР: «Оптимізація елементів технології вирощування різних сортів пшениці в умовах степу України», «Агроекологічне обгрунтування системного застосування бугатофункціональних рістрегулюючих препаратів за вирощування польових культур у Південному степу». 

Викладає дисципліни: «Рослинництво»; «Системи сучасних світових агротехнологій»; «Баштанництво».

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Євгеній Домарацький

Ідентифікатор автора WebofScience: AAF-3080-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57199169322

ORCID: 0000-0003-3912-1611

 

 

Бойчук Інна Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 90.
Тематика НДР: «Агроекологічна оцінка генофонду озимої м’якої пшениці як вихідного матеріалу в адаптивній селекції Півдня України».

Викладає дисципліни: «Селекція та насінництво»; «Біотехнологія в рослинництві»;  «Селекція та розсадництво плодово-ягідних культур»; «Насіннєзнавство»; «Баштанництво».

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Профіль GoogleScholar: Інна Бойчук

Ідентифікатор автора Scopus: 57213603603 

ORCID: 0000-0002-6309-2307 

 

Керімов Алі Наріманович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 80.

Тематика НДР: «Удосконалення основних агроприйомів вирощування озимого ріпаку в умовах південного Степу України».

Викладає дисципліни: «Рослинництво з основами кормовиробництва»; «Кормовиробництво і луківництво»; «Лісомеліорація»; «Адаптивне плодоовочівництво»

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Алі Наріманович Керімов

Ідентифікатор автора Scopus:  

Ідентифікатор автора Web of Science:

ORCID: 0000-0001-8549-1547

 

 

Ревтьо Олеся Ярославівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 85

Тематика науково-дослідної роботи: «Агробіологічне обґрунтування інтенсивних технологій вирощування олійних культур в екстремальних умовах півдня України».

Викладає дисципліни : «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист та охорона праці в галузі», «Охорона праці у рибництві», «Охорона праці в галузі»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Олеся Ревтьо

Ідентифікатор автора WebofScience: AAB-8197-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57203403173

ORCID: 0000-0002-7990-3135 

Профіль ResearchGate: Olesya_Revto

 

 

Козлова Ольга Павлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 30

Тематика НДР: - «Агроекологічні особливості застосування біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування соняшнику на півдні України», «Нішеві плодові культури».

Викладає дисципліни: «Плодівництво»; «Генетика»; «Лікарські рослини»

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar: Ольга Козлова

ORCID: 0000-0002-9062-5981

Ідентифікатор автора Scopus: 57203820253

 

 

Бакланова Тетяна Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць  – 91

Тематика науково-дослідної роботи: «Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в південному Степу України».

Викладає дисципліни : «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Татьяна Глушко - Бакланова

 

Нікітенко Марія Петрівна – асистент.

Кількість наукових та науково-методичних праць - 36.

Тематика НДР: «Розробка адаптивних технологій вирощування проса на Півдні України»

Викладає дисципліни: «Агрометеорологія», «Агроекологія», «Екологія» (професійне спрямування), «Проектування технологічних процесів в рослинництві».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholarМарія Нікітенко

Профіль Publons: Mariia Nikitenko

ORCID: 0000-0001-7453-6682

 

 

 Соловйова Галина Василівна – завідувач контрольно-насіннєвої лабораторії.

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Пересунько Валерій Іванович – завідуючий лабораторією

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 Яценко Наталя Павлівна – старший лаборант 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Борідько Лілія Володимирівна  - лаборант

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.