ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра рослинництва, генетики, селекції та насінництва


Рік заснування кафедри

1928 рік

Призначення кафедри

здійснення науково-педагогічної діяльності, виконання наукових досліджень з різних питань технології та підготовка наукових кадрів різних ступенів через магістратуру, аспірантуру, докторантуру за спеціальністю «Рослинництво», «Селекція та насінництво»; методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі; виконання курсових, дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання

Склад кафедри

Професори: Базалій В.В, Лавриненко Ю.О., Шевченко І.В.

Доценти: Бойчук І.В., Керімов А.Н., Домарацький Є.О., Михаленко І.В., Микитенко С.В., Слободяник Л.М., Чебан В.В.

Асистенти: Тетерук О.В., Козлова О.П.

Аспіранти:Добровольський А.В., Козлова О.П.

Склад викладачів та співробітників кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва

 

Базалій Валерій Васильович – зав. кафедрою, доктор с.-г. наук, професор кафедри.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 360.
Тематика НДР: «Селекція і насінництво с.-г. культур»
Викладає дисципліни: «Генетика», «Рослинництво», «Генетика з основами селекції», «Біотехнологія в рослинництві», «Спеціальне рослинництво».

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Лавриненко Юрій Олександрович – доктор с.-г. наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць460.
Тематика НДР: «Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та їх значення для селекції в умовах зрошення»
Викладає дисципліни: «Спеціальна генетика»

 

Шевченко Іван Васильович – доктор с.-г. наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 200.
Тематика НДР: «Агротехніка вирощування винограду на зрошуваних малопродуктивних землях лівобережного Нижньодніпров’я»
Викладає дисципліни: «Спеціальне плодівництво»

 

Бойчук Інна Володимирівна – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 76.
Тематика НДР: «Агроекологічна оцінка генофонду озимої м’якої пшениці як вихідного матеріалу в адаптивній селекції Півдня України».
Викладає дисципліни: «Селекція та насінництво», «Баштанництво», «Спеціальна генетика», «Біотехнологія в рослинництві», «Насіннєзнавство». 
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Керімов Алі Наріманович – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 80.
Тематика НДР: «Удосконалення основних агроприйомів вирощування озимого ріпаку в умовах південного Степу України».
Викладає дисципліни: «Адаптивне плодоовочівництво та виноградарство», «Лісомеліорація», «Плодівництво», «Кормовиробництво та луківництво»
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Домарацький Євгеній Олександрович – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 60.
Тематика НДР: «Оптимізація елементів технології вирощування різних сортів пшениці в умовах степу України», 
Викладає дисципліни: «Рослинництво», «Спеціальна генетика», «Системи сучасних інтенсивних технологій»
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Михаленко Ірина Валентинівна – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 130.
Тематика НДР: «Технологічні заходи оптимізації вирощування сільськогосподарських культур на півдні України», 
Викладає дисципліни: «Організація сільськогосподарського виробництва» «Економіка та організація аграрного сервісу», «Агроекологія з основами радіобіології»
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Микитенко Сергій Васильович – кандидат с.-г. наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 85
Тематика НДР: «Прийоми формування обрізання кущів винограду на богарних і зрошуваних маточниках привойних лоз Південного Степу»
Викладає дисципліни: «Введення до майбутньої професії», «Виноградарство і ампелографія»
 

Слободяник Людмила Михайлівна – кандидат с.-г. наук доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 79
Тематика НДР: «Господарсько-біологічні особливості інтродукованих сортів яблуні в інтенсивних насадженнях правобережного лісостепу України»
Викладає дисципліни: «Загальне плодівництво», Малопоширені плодові культури»

 

 

Чебан Василь Вікторович – кандидат с.-г. наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць 82
Тематика НДР: «Розробка системи ведення формування кущів винограду в умовах Північного Причорномор’я»
Викладає дисципліни: «Плодове розсадництво», «Товарознавство плодів і овочів»

 

 

Тетерук Олексій Володимирович – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 35.
Тематика НДР: «Оптимізація сортового складу ярої пшениці за різних строків сівби та вологозабезпечення в умовах півдня України», «Селекція озимої пшениці»
Викладає дисципліни: «Рослинництво», «Баштанництво», «Ботаніка»
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Козлова Ольга Павлівна – асистент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 10
Тематика НДР: - «Агроекологічні особливості застосування біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування соняшнику на півдні України»
Викладає дисципліни: «Генетика», «Плодівництво», «Баштанництво», «Генетика з основами селекції»

 

Соловйова Галина Василівна – старший лаборант. 
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Кутирєва Олена Іванівна – лаборант 
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

«Генетика», «Спеціальна генетика», «Рослинництво», «Селекція і насінництво», «Біотехнологія в рослинництві», «Кормовиробництво», «Лісомеліорація», «Агрометеорологія», «Світові агротехнології», «Баштанництво», «Системи сучасних інтенсивних технологій», «Організація сільськогосподарського виробництва» «Економіка та організація аграрного сервісу», «Агроекологія з основами радіобіології», «Сучасні проблеми агроекології», «Еколого-біологічне рослинництво»

Історична довідка кафедри

Під керівництвом першого завідувача кафедри, професора Данилевського Костянтина Павловича на кафедрі розроблялись основні прийоми агротехніки бавовни, підбирались, вивчались ультра скоростиглі сорти для українського бавовнярства. Проводились роботи по освоєнню таких культур як сорго, буркун, суданська трава.
В 1935 році з кафедри рослинництва виділилась кафедра селекції і насінництва, яку очолив доктор біологічних наук, професор Коварський Анатолій Юхимович, який розгорнув роботу по селекції арахісу – «Красний кондитер» та «Херсонець».
З 1937 року завідувачем кафедри був доцент Український В.Т., який розгорнув глибокі дослідження з бобовими та злаковими травами.
З грудня 1945 по 1957 рік та з 1968 по 1978 роки кафедрою завідував Ліпес В.Е. На кафедрі продовжувалось вивчення біології та агротехніки арахісу, кунжуту, гороху, сої.
В 1947-1950 роки кабінетом селекції при кафедрі рослинництва завідував професор Деревинський Микола Федорович – автор ряду вирощуваних ті часи сортів вівса. Курс рослинництва в ці роки читав ректор інституту, професор Лапін Марко Михайлович, автор підручника по рослинництву.
З 1957 по 1968 роки завідувачем кафедри був професор Іванов Володимир Костянтинович. При ньому була розгорнута велика робота по вивченню біології, розробка та вдосконалення агротехнічних прийомів вирощування польових культур в посушливих районах степу України; заснована науково-дослідна лабораторія по олійним культурам (соняшник, рицина).
З 1978 по 1987 рік кафедрою завідував доцент Сенливий В.М., який розгорнув роботу по розробці інтенсивних технологій вирощування зернових і технічних культур. Під його керівництвом засновані філіали кафедри – дослідні поля: в радгоспі «Більшовицький наступ» В. Олександрівського району Херсонської області, яке функціонувало з 1972 по 1989 рік, в колгоспі «Росія» В. Олександрівського району, яке функціонувало з 1980 по 1982 рік; в колгоспі «Степной» Н.- Воронцовського району Херсонської області, яке функціонувало з 1982 по 1986 рік; в колгоспі ім. Петровського Казанківського району Миколаївської області, яке функціонувало з 1982 по 1986 рік, та в учгоспі СПТУ №41 смт. Казанка Миколаївської області, яке функціонувало з 1986 по 1990 рік. На вказаних дослідних полях проводили наукові дослідження по госпдоговірній тематиці.
З 1987 по 2003 рік кафедру очолював професор Жарінов В.І.
В цей період була продовжена багатопланова робота по удосконаленню учбово-методичної, науково-дослідницької діяльності, яка відповідала сучасним вимогам виробництва та еволюції розвитку суспільства. На основі екологічного обґрунтування були виконані дослідження по насінництву люцерни, технології вирощування насінницьких посівів рису, ячменю, ярої пшениці, суданської трави.
В липні 2003 року Вченою Радою університету завідувачем кафедри рослинництва обирається доктор сільськогосподарських наук, професор Базалій Валерій Васильович.
За ці роки розгорнута широкомасштабна науково-практична робота по селекції зернових та олійних культур.

Держбюджетні наукові теми кафедри:

1. Базалій В.В. – Сумісне виконання з Асканійською державною дослідною станцією державну наукову програму за темою «Створити і передати на державне сортовипробування сорт озимої пшениці з параметрами урожайності в незрошуваних умовах 60-70 ц/га для умов посушливого Степу України»;
2. Базалій В.В. – госпдоговірна тема «Вивчення та створення вихідного селекційного матеріалу скоростиглого соняшнику з високою посухостійкістю та потенційною урожайністю (25-27 ц/га)»;
3. Лавриненко Ю.О. – НТП «Зернові культури», підпрограма з «Біологічні та технологічні основи виробництва зерна кукурудзи і сорго»;
- завдання 10.02.01/062 «Розробити теоретичні основи створення нових гібридів кукурудзи з комплексом адаптивних ознак для умов зрошення» за 2010 р;

Основні наукові досягнення

1. Створено та занесено до державного реєстру сорти пшениці озимої Кірена і Ярославна (автор Базалій В.В. та ін..).
2. Створено та занесено до державного реєстру гібрид кукурудзи Азов (автори Базалій В.В., Лавриненко Ю.О. та ін..).
3. Створено сорт пшениці озимої м’якої Кохана (автор Орлюк А.П.).
4. Створено сорт пшениці озимої твердої Кассіопея (автор Орлюк А.П.).
РИЦИНА – ПЕРСПЕКТИВНА В УКРАЇНІ ОЛІЙНА БІОСИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА (завантажити)
5. Створено та занесено до державного реєстру сорт пшениці озимої Асканійська (автори Базалій В.В., Бойчук І.В., Тетерук О.В.).

Матеріально-технічна база кафедри

- ДСДС Асканійська ІЗЗ НААНУ Каховського району Херсонської області, Україна;
- Інститут зрошуваного землеробства НААНУ, м. Херсон, Україна;
- Станція Інституту водних проблем і меліорацій «Південна», м. Гола Пристань, Херсонська область, Україна;
- Інститут рису НААНУ, с. Антонівка Скадовського району Херсонської обл., Україна;
- Науково-виробнича фірма «Дріада» м. Херсон, Україна;
- Херсонський державний центр експертизи сортів рослин України, м. Херсон, Україна.
- Колекційний розсадник Херсонського державного аграрного університету, м. Херсон.Інститут рису НААНУ,
с. Антонівка Скадовського району Херсонської обл., Україна;


Скадовський технікум Херсонського державного аграрного університету


Інститут зрошуваного землеробства НААНУ,
м. Херсон, Україна


Станція Інституту водних проблем і меліорацій «Південна», м. Гола Пристань, Херсонська область, Україна

Нагороди кафедри

Базалій Валерій Васильович:
1. Почесна грамота Верховної Ради України;
2. Відмінник освіти України №713070, виданий Міністерством освіти та науки України;
3. Трудова відзнака „ЗНАК ПОШАНИ”, виданий Міністерством аграрної політики України;
4. Почесна відзнака Міністерства освіти та науки України „ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ;
5. Почесна грамота Херсонської обласної державної адміністрації;
6. Почесна грамота Херсонської обласної ради:
7. Почесна грамота Херсонської міської ради;
8. Почесна грамота Головного обласного управління агропромислового розвитку;
9. Почесна грамота Херсонської обласної профспілки;
10. Почесна грамота Верховної Ради України, 26.10.2009 р.
Лавриненко Юрій Олександрович:
1. Член-кореспондент УААН;
2. Почесна грамота Головного Обласного Управління Агропромислового Розвитку 17.11.2009 р.
Домарацький Євгеній Олександрович:

  1. Почесна грамота Професійної спілки працівників АПК України 2011р.
  2. Почесна грамота Миколаївської обласної ради 2013 р.

Свідоцтва і патенти кафедри

Практична підготовка студентів


Наукова і виховна робота