ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Агрометеорологія

Агрофармакологія

Агрохімія

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Ботаніка

Біологічний захист рослин

Введення до майбутньої професії

Вища математика (за фаховим спрямуванням)

Генетика

Гербологія

Грунтознавство з основами геології

Ділова іноземна мова

Екологія (за фаховим спрямуванням)

Загальна ентомологія

Загальна фітопатологія

Землеробство

Іноземна мова (за фаховим спрямуванням)

Інформаційні технології

Історія суспільства, державності та господарства України

Карантинна лабораторна експертиза

Карантинні шкідливі організми

Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва

Основи карантину рослин

Основи наукових досліджень у захисті рослин

Рослинництво з основами кормовиробництва

С.-г. фітопатологія

Сільськогосподарська ентомологія

Укр. мова (за професійним спрямуванням)

ФСМ та прогноз розвитку шкідливих організмів

Фізика з основами біофізики рослин

Фізичне виховання

Фізіологія рослин з основами біохімії

Філософія

Хімія