ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Освітній ступінь «Бакалавр»

051 Економіка

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка 

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building 

Фінанси підприємств

Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Облікова політика підприємства

Страхування та інвестування

Облік у зарубіжних країнах

Управління лояльністю споживачів

Аграрні ринки

Аналіз господарської діяльності

Менеджмент аграрних підприємств

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Стратегічний менеджмент

Антикризове управління

Організаційна поведінка у публічному управлінні

Управління публічними закупівлями

Інтелектуальний аналіз даних

Іноземна мова (французька)

Економіка сільського господарства

Внутрішньогосподарський контроль

Маркетингова діяльність аграрних підприємств

Макроекономічний аналіз

Фінансовий аналіз

Контролінг

Мотиваційний менеджмент

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Підприємницьке право

Репутаційний менеджмент

Фінансова санація

Логістика

Брендинг території

Управління некомерційними організаціями

Антикризове управління

071 Облік і оподаткування

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building

Фінанси підприємств

Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Облікова політика підприємства

Страхування та інвестування

Облік у зарубіжних країнах

Управління лояльністю споживачів

Аграрні ринки

Аналіз господарської діяльності

Менеджмент аграрних підприємств

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Стратегічний менеджмент

Антикризове управління

Організаційна поведінка у публічному управлінні

Управління публічними закупівлями

Інтелектуальний аналіз даних

Іноземна мова (французька)

Економіка сільського господарства

Внутрішньогосподарський контроль

Маркетингова діяльність аграрних підприємств

Макроекономічний аналіз

Фінансовий аналіз

Контролінг

Мотиваційний менеджмент

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Підприємницьке право

Репутаційний менеджмент

Фінансова санація

Логістика

Брендинг території

Управління некомерційними організаціями

Антикризове управління

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

073 Менеджмент

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика 

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building

Фінанси підприємств

Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Облікова політика підприємства

Страхування та інвестування

Облік у зарубіжних країнах

Управління лояльністю споживачів

Аграрні ринки

Аналіз господарської діяльності

Менеджмент аграрних підприємств

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Стратегічний менеджмент

Антикризове управління

Організаційна поведінка у публічному управлінні

Управління публічними закупівлями

Інтелектуальний аналіз даних

Іноземна мова (французька)

Економіка сільського господарства

Внутрішньогосподарський контроль

Маркетингова діяльність аграрних підприємств

Макроекономічний аналіз

Фінансовий аналіз

Контролінг

Мотиваційний менеджмент

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Підприємницьке право

Репутаційний менеджмент

Фінансова санація

Логістика

Брендинг території

Управління некомерційними організаціями

Антикризове управління

073 Менеджмент ІТ

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building

Фінанси підприємств

Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Облікова політика підприємства

Страхування та інвестування

Облік у зарубіжних країнах

Управління лояльністю споживачів

Аграрні ринки

Аналіз господарської діяльності

Менеджмент аграрних підприємств

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Стратегічний менеджмент

Антикризове управління

Організаційна поведінка у публічному управлінні

Управління публічними закупівлями

Інтелектуальний аналіз даних

Іноземна мова (французька)

Економіка сільського господарства

Внутрішньогосподарський контроль

Маркетингова діяльність аграрних підприємств

Макроекономічний аналіз

Фінансовий аналіз

Контролінг

Мотиваційний менеджмент

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Підприємницьке право

Репутаційний менеджмент

Фінансова санація

Логістика

Брендинг територій

Управління некомерційними організаціями

Антикризове управління

101 Екологія

Екологізація виробництва та зелені технології

Оцінка впливу на довкілля

Рекультивація земель

Водні екосистеми

Екологія тварин

Еволюційна екологія

Екологічне картографування

Природні ресурси України

Екологія рослин

Екологічна освіта і виховання

Сучасні технології захисту довкілля

Метрологія і стандартизація

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Методи вимірювання параметрів довкілля

Біоіндикація

Екологоорієнтований розвиток міст

Сільськогосподарська екологія

Палеоекологія

Енерготехнології природоохоронних процесів

Рекреаційні ресурси і курортологія

Основи енергетичного менеджменту

Дистанційне зондування Землі та технології обробки геопросторових даних

Основи біобезпеки та біоетики

Екологія водопостачання і водовідведення

Міжнародна екологічна діяльність

Стратегічне екологічне оцінювання

Збалансоване природокористування

Екологічне маркування та сертифікація

Збереження біорізноманіття

Екологічне землеробство

Альтернативна енергетика

Екологічна паспортизація територій

Штучні екосистеми

Екологія мікроорганізмів

Управління природоохоронною діяльністю

Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів

Основи екологічного ризику

Фітомеліорація

Екологічний туризм

Збереження природного та культурного надбання

103 Науки про Землю

Земельні ресурси і грунтовий покрив

Історичне ландшафтознавство

Історія наук про Землю

Планування ландшафту

Географія міст

Загальне землезнавство

Географія грунтів України

Географічне краєзнавство

Географічні інформаційні системи і технології

Основи польових досліджень

Науково-дослідницький практикум з геоморфології

Охорона грунтів та надр

Земельні ресурси і земельний кадастр України

Історична географія

Історія географічних відкриттів

Проблеми сучасних геосистем

Біорізноманіття та охорона степових екосистем

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Біогеографія

Геологія родовищ корисних копалин

Географія промисловості

Природно-ресурсний потенціал Херсонської області

Фізична географія України

Сучасні концепції природознавства

Моніторинг водних ресурсів

Раціональне природокористування

Біоремедіація

Методи природничо-географічних досліджень

Картографування природних територіальних комплексів

Дистанційне зондування землі

Моніторинг корисних копалин

Меліоративна гідрогеологія

Проблеми урбанізації

Урбоекологія

Фізична географія материків і океанів

Регіональна економічна і соціальна географія

Методика навчання географії у закладав вищої освіти

Географія агропромислового комплексу

Динаміка підземних вод

Гідрологія

Метеорологія та стандартизація

Моніторинг довкілля

Планування територій

Морська геологія з основами берегознавства

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні матеріали

Інфраструктура енергоринку

Електричні апарати

Основи енергетичної грамотності

Основи електроприводу

Інженерна механіка

Споживачі електричної енергії

Теплові процеси в переробній галузі

Електрична частина станцій та підстанцій

Електричні системи відновлювальних джерел

Енергозбереження засобами автоматизації

Апарати керування і захисту електричних мереж

Утилізація теплових вторинних енергоресурсів

Основи експлуатації установок з відновлювальних джерел енергії

Енергозбереження засобами промислового електроприводу

Надійність та діагностика електромеханічних систем

Енергетичні системи та комплекси

Електрична частина станцій та підстанцій

Використання вторинних енергоресурсів в промисловості

Діагностика електричних та електромеханічних систем

Нормування в енергетиці

Перетворювальна техніка в електричних системах

Інфраструктура енергоринку

Система керування якості електроенергії

Системи транспортування енергії

Проектування електричних та електромеханічних систем

Основи енергозбереження

Способи поліпшення якості електроенергії в мережах живлення

Електронні пристрої побутової техніки

Технічна експлуатація ліній і підстанцій електричних мереж

Основи енергоефективності

Правила улаштування електроустановок

Автономні та розосереджені системи енергозабезпечення

Системи керування електроприладами

181 Харчові технології

Організація ресторанного господарства

Естетична культура у харчовій галузі

Організація виробництв харчових підприємств

Прикладна механіка

Основи пружності та пластичності

Інженерна механіка

Організація харчування на підприємствах туристичної індустрії

Здоровий спосіб життя

Етика у ресторанному господарстві

Електротехніка з основами електромеханіки

Техніка високих напруг

Теорія машин та механізмів

Теплохолодотехніка

Холодильне обладнання харчової промисловості

Теплові процеси у технології виробництва харчових продуктів

Українська ділова мова

Культура і стилістика української фахової мови

Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості

Автоматизація виробничих процесів

Механізовані системи управління у харчовій галузі

Основи автоматизованого проектування харчових підприємств

Технологія продукції тваринництва для харчової галузі

Якість та безпека продукції тваринництва для харчової галузі

Технологія продукції птахівництва для харчової галузі

Кулінарний дизайн

Моделювання харчових продуктів

Інноваційні інгредієнти харчових продуктів

Іноземна мова

Практичний курс англійської мови

Поглиблене вивчення англійської мови

Проєктування підприємств харчової промисловості

Основи архітектури інтер’єру

Комп’ютерний дизайн фірмового стилю

Економіка підприємств харчової промисловості

Solf - менеджмент

Бізнес планування підприємницької діяльності

Основи біотехнології

Агрофармакологія

Біохімічні основи продукції переробки сільськогосподарської продукції

Іноземна мова для професійного спілкування

Професійна іноземна мова

Іноземна мова для спеціальних цілей

Санітарія і гігієна харчових виробництв

Санітарна мікробіологія

Виробнича санітарія в закладах ресторанного господарства

Системи управління якістю

Системи експертизи в харчовій галузі

Міжнародна сертифікація харчових продуктів

Альтернативні та відновлювальні джерела енергії

Виробництво та використання меланжу

Мікологічні основи переробки харчової продукції

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології геоінформаційного картографування

Екологічне картографування

Рекультивація земель

Водні екосистеми

Оцінка впливу на довкілля

Еволюційна екологія

Радіобіологія і радіоекологія

Природні ресурси України

Екологічна освіта і виховання

Екологія тварин

Збалансоване природокористування

Сучасні технології захисту довкілля

Промислові екосистеми

Технології збалансованого землекористування

Сільськогосподарська екологія

Моделювання екологічних процесів і технологій

Технології захисту атмосферного повітря

Біоіндикація

Методи вимірювання параметрів довкілля

Технології захисту водного середовища

Палеоекологія

Рекреаційні ресурси і курортологія

Збереження біорізноманіття

Основи енергетичного менеджменту

Метрологія і стандартизація

Технології водопостачання та водовідведення

Технології водопідготовки питної води

Збалансоване природокористування

Стратегічне екологічне оцінювання

Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз

Екологічне маркування та сертифікація

Інженерна геологія

Технології екологічного землеробства

Екологічна паспортизація територій

Промислова екологія

Екологічна паспортизація територій

Основи екологічного ризику

Екологічна мережа України

Екологічний туризм

Техногенний та екологічний контроль

191 Архітектура та містобудування

Теорія архітектури та архітектурне проектування

Фотографіка

Основи геодезії

Комп’ютерна графіка в будівництві

Скульптура та пластичне моделювання

Архітектурна колористика

Цифрова картографія

Інформаційне моделювання

Історія архітектури України

Архітектурна біоніка

Конструкції з дерева та пластмас

BIM в архітектурі

Водопостачання і водовідведення

Рисунок

Історія містобудування

Живопис та кольорознавство

Архітектурна фізика

Естетика архітектури

Енергоефективність будівель

Основи архітектури інтер'єра

Ціноутворення в будівництві

Основи експлуатації установок з відновлювальних джерел енергії

Сучасні комп’ютерні технології

Районне розпланування

Основи урбаністики

Регламентація проектної діяльності та ДБН

BIM: основи візуалізації проекту

Історія сучасної архітектури

Менеджмент архітектурної діяльності

Енергозберігаючі будівельні конструкції

Інформаційні технології в архітектурі

Авторський нагляд в архітектурі

Графічні техніки в архітектурному проектуванні

Сучасні концепції архітектурного проектування

Теплогазопостачання і вентиляція

Економіка землекористування

Шляхи сполучення

Інвестиційно-інноваційна діяльність у будівництві

192 Будівництво та цивільна інженерія

Термодинаміка та будівельна теплофізика

Електротехнічні  матеріали

Електротехніка в будівництві

Дизайн та ландшафтна архітектура

Бетони і будівельні розчини

В’яжучі речовини та заповнювачі бетонів

Виробнича база будівництва

Історія архітектури та містобудування

Будівельна техніка

Геодезичне забезпечення будівництва

Соціологія

Регламентація проектної діяльності та ДБН

Будівельне матеріалознавство

Екологічні матеріали для будівництва

Каркасно-монолітне домобудування

Технологія залізобетону

Основи проектної справи

Підсилення будівельних конструкцій

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Основи комп’ютерного проектування САПР технологій

Водопостачання і водовідведення

Реставрація пам’яток архітектури

Сучасна нормативна база та контроль якості

Арматура для залізобетонних конструкцій

Сучасні комп’ютерні технології

Основи менеджменту, маркетингу та підприємства

Психологія

Проектування будівництва індивідуального житла

Метрологія і стандартизація

Ціноутворення в будівництві

Проектування с/г будівель та споруд

Метали та зварювання

Фізико-механічні методи дослідження будівельних матеріалів

Основи енергозбереження

Енергозбереження та енергоаудит

Етика

Економічне обґрунтування інноваційних рішень в будівництві та цивільній інженерії

Енергозберігаючі будівельні конструкції

Енергоефективні та екологічні системи будівель

Протизсувні споруди

Ефективні конструкції фундаментів

Шляхи сполучення

Міські вулиці та дороги

Інженерні вишукування

Інженерні вишукування в цивільному будівництві

Інвестиційно-інноваційна діяльність у будівництві

Організація виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств

Поновлення експлуатаційної придатності за результатами обстеження

Будівельні конструкції будівель та споруд минулих років забудови

193 Геодезія та землеустрій

Електронні геодезичні прилади

Геодезичні вишукування

Цифрові плани і карти

Основи землеробства та рослинництва

Ґрунтознавство з основами геоморфології

Основи геології і геоморфології

Історія розвитку кадастру

Порядок організації топографо-геодезичних робіт

Правова культура особистості

Інфраструктура геопросторових даних

Меліорація земель в проектах землеустрою

Інженерна інфраструктура території

Картографування ґрунтів

Рекультивація земель

Сучасні системи землеробства

Практичне застосування прав громадян на землю

Інвестиційний аналіз

Економічна теорія

Цифрова картографія

Геодезичні роботи при землеустрої

Геодезичні роботи при будівництві та експлуатації будівель і споруд

Організація схем землеустрою

Районне розпланування

Регламентація проектної діяльності та ДБН

Метрологія і стандартизація

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Безпека праці і життєдіяльності

Сучасні комп’ютерні технології

Тематичне картографування земель

Основи дистанційного зондування Землі

Автоматизація ДЗК

Застосування безпілотних  літальних апаратів  в ГІС

Автоматизована земельно-кадастрова система

Охорона праці при виконанні топогеодезичних  робіт

ГНСС – спостереження

Основи інженерної геодезії

Планування та прогнозування використання земель.

Дистанційний моніторинг земельних ресурсів

Просторова організація сівозмін

ГІС і бази даних

Геоінформаційні технології

Автоматизація робіт з грошової оцінки земель

Автоматизація робіт в землеустрої

Оцінка землі та нерухомого майна

Оподаткування земельної власності (нерухомості)

Моніторинг та охорона земель

Регіональний геоекологічний моніторинг

Інженерні вишукування

Економіка землекористування

Проектно-кошторисна справа

Фінансування робіт в землеустрої

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Комп’ютерна графіка в гідротехнічному будівництві

Термодинаміка та будівельна теплофізика

Основи електротехніки та електроніки

Електронні геодезичні прилади

Сучасна дощувальна техніка

Ландшафтні меліорації

Проектно-вишукувальні роботи у водній інженерії

Виробнича база будівництва

Інформаційні системи в управлінні водними ресурсами

Прогнозування та регулювання стану водогосподарських об’єктів

Меліоративне ґрунтознавство

Ландшафтний дизайн і архітектура

Гідравлічні і аеродинамічні машини

Цифрова картографія

Кошторисна справа у гідротехнічному будівництві

Сучасні комп’ютерні технології

Технології водоочищення та водопідготовки

Бурова справа

Математичні методи і моделювання в розрахунках ГТС на ЕОМ

Інженерний захист міських територій

Основи автоматизованого проектування ГТС

Енерго-зберігаючі будівельні конструкції

Монтажні і спеціальні роботи в ГТБ

ГІС і бази даних

Технології інженерного бізнесу

Електрична частина станцій та підстанцій

Основи технічної експлуатації водогосподарських систем та споруд

Інвестиційно-інноваційна діяльність у водному господарстві

Інноваційні технології в проектуванні ГТС

ГІС-технології у водогосподарській інженерії

Моніторинг та охорона земель

Основи енергозбереження

Теплогазопостачання і вентиляція

Шляхи сполучення

Енерго- та ресурсозберігаючі технології в ГТБ

Економіка землекористування

201 Агрономія

Геодезія та землевпорядкування

Декоративне садівництво та квітникарство

Земельний кадастр та картографія

Малопоширені декоративні культури

Основи первинної обробки продукції рослинництва

Процеси та апарати харчових виробництв

Технологія консервування плодоовочевої і ягідної продукції

Технологія переробки і зберігання плодів і овочів

Загальна мікологія

Кліщі і нематоди

Агроекологія

Моніторинг родючості зрошуваних ґрунтів

Збереження та відтворення родючості зрошуваних ґрунтів

Організація і моніторинг технологічних процесів на елеваторах

Радіобіологія

Технохімконтроль харчових продуктів

Антагоністи мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб

Імунітет рослин

Баштанництво

Розсадництво

Цитологія

Загальна мікробіологія

Овочівництво малопоширених культур

Основи економічної теорії

Біологічний захист рослин

Біохімія плодів і овочів

Карантин рослин

Особливості технологій вирощування с.-г. культур при краплинному зрошенні

Особливості удобрення культур при краплинному зрошенні

Прогресивні способи зрошення с.-г. культур

Технології вирощування с.-г. культур при зрошенні

Технологія бродильних виробництв

Технологія переробки винограду

Технологія сушіння плодів та овочів

Грибівництво

Агрозоологія

Виноградарство

Виробництво рослинної олії

Виробництво хлібопродуктів

Екологічні проблеми зрошуваного землеробства

Інтенсифікація використання зрошуваних земель

Крохмале-патокове та цукрове виробництво

Лісомеліорація

Насіннєзнавство

Тваринництво і бджільництво

Управління факторами урожаю при зрошенні

Управління якістю продуктів переробки рослинницької сировини

Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб

Органічне плодівництво і виноградарство

Патологія насіння

Родентологія

Сучасні технології садівництва і виноградарства

Агротехнологічні умови підвищення родючості зрошуваних земель

Біоекономіка

Борошномельне і круп’яне виробництво

Виробництво хлібопродуктів

Економіка і підприємство, менеджмент

Захист лісових насаджень від хвороб та шкідників

Зміни в ґрунтах під впливом зрошення

Кормовиробництво та луківництво

Меліоративне землеробство

Меліорація земель

Програмування урожаїв при зрошенні

Проектування технологічних процесів у рослинництві

Технологія виробництва продукції рослинництва

Експертиза харчових продуктів

Захист декоративних насаджень від шкідників і хвороб

Технологія виробництва продукції рослинництва

Хвороби полезахисних лісових смуг

Грибівництво

Захист декоративних насаджень вiд хвороб i шкiдникiв

202 Захист і карантин рослин
 

Геодезія та землевпорядкування

Земельний кадастр та картографія

Малопоширені декоративні культури

Загальна мікологія

Кліщі і нематоди

Моніторинг родючості зрошуваних ґрунтів

Збереження та відтворення родючості зрошуваних ґрунтів

Радіобіологія

Антагоністи мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб

Загальна вірусологія

Імунітет рослин

Баштанництво

Розсадництво

Овочівництво

Цитологія

Загальна мікробіологія

Овочівництво малопоширених культур

Основи економічної теорії

Біохімія плодів і овочів

Особливості технологій вирощування с.-г. культур при краплинному зрошенні

Особливості удобрення культур при краплинному зрошенні

Прогресивні способи зрошення с.-г. культур

Технології вирощування с.-г. культур при зрошенні

Грибiвництво

Бджільництво

Декоративне садівництво і квітникарство

Виноградарство

Екологічні проблеми зрошуваного землеробства

Інтенсифікація використання зрошуваних земель

Лісомеліорація

Насіннєзнавство

Управління факторами урожаю при зрошенні

Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб

Органічне плодівництво і виноградарство

Патологія насіння

Родентологія

Інтегрований захист штучно культивованих грибів

Лікарські рослини

Селекція та насінництво

Сільськогосподарська зоологія

Сучасні технології садівництва і виноградарства

Агротехнологічні умови підвищення родючості зрошуваних земель

Біоекономіка

Економіка і підприємство, менеджмент

Захист ефіро-олійних  та лікарських рослин від шкідників і хвороб

Захист лісових насаджень від шкідників і хвороб

Зміни в ґрунтах під впливом зрошення

Кормовиробництво та луківництво

Меліоративне землеробство

Меліорація земель

Програмування урожаїв при зрошенні

Проектування технологічних процесів у рослинництві

Стандартизація, зберігання та переробка продукції рослинництва

Технологія виробництва продукції рослинництва

Експертиза харчових продуктів

Захист декоративних насаджень від шкідників і хвороб

Технологія виробництва продукції рослинництва

Хвороби полезахисних лісових смуг

Грибівництво

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Генетика популяцій

Генетика птиці

Генетика свійських тварин

Генетика хутрових тварин

Мікробіологія

Мікробіологія галузі

Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів

Іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Практичний курс англійської мови

Екобезпечні технології в тваринництві

Добробут сільськогосподарських тварин

Технології утримання хижих тварин у неволі

МНД і патентування

Оцінка селекційних досягнень

Захист авторських прав на селекційні досягнення

Основи зберігання та пакування с.г. продукції

Мікологічні основи переробки с.-г. продукції з основами зберігання і пакування

Технологія пакування с.-г. продукції

Радіобіологія

Біологічна безпека органічних продуктів

Проблеми стресу у промисловому тваринництві

Технологія відтворення тварин

Біологія репродукції

Морфологія моногастричних тварин

Ділова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова (підготовка до складання ЄВІ)

Прогресивні технології

Мисливствознавство

Нетрадиційне тваринництво

Автоматизовані системи управління стадом у промисловому тваринництві

Основи племінного обліку та керування стадом

Етологія

Технології продукції тваринництва з комбінованим складом сировини

Технологія багатокомпонентних продуктів тваринного походження

Технології комбінованих продуктів на основі м'ясної та молочної сировини

Технологія виробництва продукції аквакультури

Техзасоби аквакультури

Технологія риби та рибної продукції

Кінологія

Зоопаркова справа

Технології утримання копитних тварин в умовах мисливських господарств

Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві

Менеджмент і маркетинг у тваринництві

Аналіз господарської діяльності у тваринництві

Ділова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова (підготовка до складання ЄВІ)

Стандартизація продукції тваринництва

Сертифікація, метрологія та управління якістю

Організація НАССР на переробних підприємствах

Технологія м’яса і м’ясних продуктів

Виробництво напівфабрикатів

Зберігання сільськогосподарської продукції

Виробничі процеси у технологіях тваринництва

Декоративне птахівництво

Аграрний бізнес

205 Лісове господарство

Лісова зоологія

Мисливькі тварини

Заповідна справа

Урбоекологія

Природно-заповідна справа та заповідне паркознавство

Геодезія

Основи картографії

Геодезія та топозйомка

Генетика з основами селекції

Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів

Агротехніка зеленого будівництва

Декоративна дендрологія

Деревні рослини у ландшафтному дизайні

Композиції деревних насаджень

Географія рослин

Моделювання об’єктів озеленення

Дизайн екстер’єрів

Квітникарство з основами луківництва

Луківництво і газони

Квітникарство та декоративне садівництво

Екзотичні дерева та ліани в ландшафтах України

Інтродукція та адаптація декоративних рослин

Штучні ценози урбоекосистем

Рекреаційне лісівництво

Паркова фітоценологія

Лісова реабілітація урбанізованого довкілля

Рослинність земної кулі

Інтродукція та адаптація декоративних рослин

Штучні ценози урбоекосистем

Основи оранжування

Озеленення інтер’єрів

Фітодизайн закритого середовища

Основи оранжування

Організація с.-п. та л.-г. виробництва

Облік та аудит садово-паркових об’єктів

Організація виробництва

Основи лісоексплуатації

Експлуатація природних та штучних фітоценозів

Механізація лісогосподарського господарства

Основи садівництва

Основи декоративного садівництва

Нішеві культури у відкритому та закритому ґрунті

206 Садово-паркове господарство

Лісова зоологія

Мисливькі тварини

Заповідна справа

Урбоекологія

Природно-заповідна справа та заповідне паркознавство

Геодезія

Основи картографії

Геодезія та топозйомка

Генетика з основами селекції

Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів

Агротехніка зеленого будівництва

Декоративна дендрологія

Деревні рослини  у ландшафтному дизайні

Композиції деревних насаджень

Географія рослин

Моделювання об’єктів озеленення

Дизайн екстер’єрів

Лісова таксація

Ландшафтна таксація

Інтродукція та адаптація декоративних рослин

Недеревні ресурси лісу

Екзотичні дерева та ліани в ландшафтах України

Побічне користування лісом

Рекреаційне лісівництво

Паркова фітоценологія

Лісова реабілітація урбанізованого довкілля

Озеленення інтер’єрів

Фітодизайн закритого середовища

Основи аранжування

Рослинність земної кулі

Інтродукція та адаптація декоративних рослин

Штучні ценози урбоекосистем

Лісова пірологія

Інтегроване управління ландшафтними пожежами

Історія ландшафтної архітектури

Основи лісоексплуатації

Експлуатація природних та штучних фітоценозів

Механізація лісогосподарського господарства

Основи садівництва

Основи декоративного садівництва

Нішеві культури у відкритому та закритому ґрунті

207 Водні біоресурси та аквакультура

Основи акваріумістики

Водні ссавці

Водна мікробіологія

Годівля гідробіонтів

Гідрологія і метеорологія

Екологічна гідрологія

Гідроекологія

Марикультура

Фотодайвінг

Аквадизайн

Біохімія гідробіонтів

Етологія гідробіонтів

Водна токсикологія

Водна мікробіологія

Сучасна індустріальна аквакультура

Генезис гідробіонтів

Основи моделювання в аквакультурі

Біоресурси гідросфери

Гідромамологія

Основи рибопромислової справи

Основи промислової розвідки гідробіонтів

Основи моделювання в іхтіології

Гістологія і ембріологія риб

Палеонтологія риб

Основи зоогеографії риб

Комунікації у рибогосподарських колективах

Інноваційні технології кормовиробництва в аквакультурі

Технологічні основи створення рибничих господарств

Проектування РАС в аквакультурі

Техзасоби аквакультури

Культивування молюсків

Основи еколого-безпечного виробництва продукції аквакультури

Стандартизація та сертифікація рибної продукції

Марикультура

Немасові об’єкти аквакультури

Технологія риби та рибної продукції

Годівля водних тварин

Інтенсивні технології в аквакультури

Фермерське рибництво

241 Готельно-ресторанна справа

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building

242 Туризм

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building

281 Публічне управління та адміністрування

Кіберсоціологія

Оптимізаційні методи і моделі

Сучасні технології баз даних

Іноземна мова

Друга іноземна мова (французька)

Інтернет технології в бізнесі

Антикорупційна політика

Національна економіка

Економічне та соціально-економічне регулювання

Web-дизайн

Іноземна мова бізнес-спрямування

Етика бізнесу

Фізичне виховання

Оздоровчий фітнес

Секція волейболу

Теорія організації

Крос-культурна комунікація

Комп’ютерні мережі

Економічний аналіз політики

Фінансова грамотність

Історія фінансів

Регіональна економіка

Кібербезпека

Комерційна діяльність

Організація і розвиток власної справи

Дослідження операцій

Венчурний бізнес

Інтернет-маркетинг

Комп’ютерне моделювання

Тренінг з інформаційних технологій

Big Data технології та інформаційний аналіз даних

Ціна і ціноутворення

Бухгалтерський облік

Міжнародні економічні відносини

Фізичне виховання

Атлетична гімнастика

Кросфіт

Трудове право

Фінанси суб’єктів малого бізнесу

Ринок нерухомості та іпотека

Електронний бізнес

Соціальна відповідальність бізнесу

Конфліктологія

PR та реклама

Національна та регіональна економіка

Економетрика

Фінанси, гроші та кредит

Брендинг у сфері послуг

Державні фінанси

Сервіс і дизайн

Стандартизація і сертифікація

Основи МСФЗ

Податки і податкова політика

Економіка торгівлі

Організація і методика економічного аналізу

Управлінські рішення

Біржова діяльність

Адміністративне право

Державне регулювання економіки

Ризикологія

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Ресурсний потенціал територій

Статистика підприємств та організацій

Облік в сільському господарстві

Господарське право

Сільськогосподарська кооперація

Організація виробництва

Капітал підприємства: формування та використання

Економічна діагностика

Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні

Іноземна мова за профспрямуванням

Друга іноземна мова (французька)

Основи блокчейну та криптовалют

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиційна діяльність

Інформаційні технології електронної комерції

Соціальна політика

Лідерство та Team Building

Фінанси підприємств

Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Облікова політика підприємства

Страхування та інвестування

Облік у зарубіжних країнах

Управління лояльністю споживачів

Аграрні ринки

Аналіз господарської діяльності

Менеджмент аграрних підприємств

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Стратегічний менеджмент

Антикризове управління

Організаційна поведінка у публічному управлінні

Управління публічними закупівлями

Інтелектуальний аналіз даних

Іноземна мова (французька)

Економіка сільського господарства

Внутрішньогосподарський контроль

Маркетингова діяльність аграрних підприємств

Макроекономічний аналіз

Фінансовий аналіз

Контролінг

Мотиваційний менеджмент

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Підприємницьке право

Репутаційний менеджмент

Фінансова санація

Логістика

Брендинг території

Управління некомерційними організаціями

Антикризове управління

Joomla Plugins