ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Дякуємо за участь у конференції!

Дипломами за участь у конференції нагороджені студенти:  Кондратенко Владислав Миколайович (3 курс); Падалка Тетяна Сергіївна (3 курс); Алєксєєнко Олександра Олегівна (3 курс); Аббасов Рінат Аловсатович (5 курс); Манюра Дмитро Ярославович (2 курс); Дрешпак Роман Олександрович (1 курс).

В студентських доповідях висвітлювались теми стратегії розвитку та підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва та тваринництва, інвестиційно-інноваційної привабливості аграрного сектору економіки, перспективних напрямів конкурентних переваг  підприємств, соціально-економічних проблем сільських територій України.

Слід відмітити також інтерес студентів до проблем адаптації підприємств до поточної економічної ситуації в країні та світі. Всі доповіді супроводжувалась презентаціями та ілюстративними матеріалами. Зміст доповідей відображає високу якість підготовки студентів науковими керівниками.

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!