ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Конференція присвячена Всесвітньому Дню води

 

Учасниками конференції були науковці, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для водного господарства України.
Конференція розпочалася привітальними словами Першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи к.с.-г.н., професора Морозова В.В. та проректора з наукової роботи д.с.-г.н., професора Федорчука М.І., які привітали учасників конференції, побажали їм плідної роботи та подякували організаторів цього заходу – викладачів кафедри сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування за ентузіазм та ініціативу.


Привітання проректора з наукової роботи д.с.-г.н., професора Федорчука М.І.

Привітальний виступ першого проректора к.с.-г. н., професора Морозова В.В.

Робота проводилась за такими напрямами: наукові підходи до управління водними ресурсами; формування режиму підземних вод та якості питної води на території м. Херсона; перспективи та обмеження розвитку краплинного зрошення; формування якості зрошувальної води та наукове обґрунтування технологій використання дренажно-скидних вод; економічна ефективність технологій відновлення мереж системи водопостачання та водовідведення з точки зору оптимізації їх роботи тощо.
  
Виступ к.е.н., доцента кафедри землевпорядкування, геодезії та кадастру Яремко Ю.І., та к.т.н., завідувача кафедри ГТС і водопостачання Нежлукченко В.М.


Виступ д.е.н., професора, завідувача кафедри с.-г. меліорацій та економіки природокористування Грановської Л.М.


Учасники та слухачі науково-практичної конференції

За результатами роботи конференції розроблено резолюцію конференції, яка включає основні напрями розв’язання існуючих проблем та науково-обгрунтовані заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів та подальшого розвитку водного господарства України.